Kế hoạch dạy học môn Hóa học 11 sách Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống Phân phối chương trình Hóa 11 5 2023 – 2024

Kế hoạch dạy học môn Hóa học lớp 11 sách Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống giúp quý thầy cô giáo có thêm nhiều gợi ý tham khảo để nhanh chóng xây dựng được kế hoạch dạy học cho trường của mình.

Phân phối chương trình Hóa 11 Kết nối tri thức được thực hành từ 5 học 2023 – 2024 theo hướng chuẩn tri thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông new. Sau thời điểm giáo viên xây dựng và thực hành phân phối chương trình chi tiết, trình tổ chuyên môn thông qua. Ngoại trừ đấy quý thầy cô tham khảo thêm danh phần sách giáo khoa lớp 11.

Phân phối chương trình Hóa học 11 5 2023 – 2024

Cả 5: 35 tuần (70 tiết)

Học kì I: 18 tuần (36 tiết) (2 tiết/tuần)

Học kì II: 17 tuần (34 tiết) (2 tiết/tuần)

HỌC KÌ I

Tiết 1, 2

Ôn tập đầu 5

Chương 1: SỰ ĐIỆN LI (8 tiết)

Tiết 3

Sự điện li

Tiết 4

Axit- Bazơ – Muối

Tiết 5,6

Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ

Tiết 7, 8

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch những chất điện li

Tiết 9

Luyện tập: Axit-Bazơ-Muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch những chất điện li

Tiết 10

Đánh giá 1 tiết

Chương 2: NHÓM NITƠ (11 tiết)

Tiết 11

Nitơ (Ko dạy phần VI.2 : HS tự động đọc thêm)

Tiết 12, 13

Amoniac và muối amoni (Ko dạy hình 2.2; Phần III.2.a bổ sung pthh0 : 4NH3 + 5O2 4NO + 6H2O; Ko dạy phần III.2.b)

Xem Thêm  Đấu Trường Chân Lý: Tổng hợp cách lên đồ cho 50 tướng

Tiết 14, 15

Axit nitric và muối nitrat (Ko dạy phần B.I.3; Ko dạy Phần C, GV chỉ dẫn HS tự động đọc thêm )

Tiết 16

Luyện tập: Tính chất của nitơ và hợp chất của nitơ

Tiết 17

Photpho (Phần II ko dạy cấu trúc của 2 loại P và những hình 2.10 + 2.11)

Tiết 18

Axit photphoric và muối photphat (Ko dạy phần IV.1, GV chỉ dẫn HS tự động đọc thêm)

Tiết 19

Phân bón hóa học

Tiết 20

Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và những hợp chất của chúng (Ko dạy phản ứng nhận biết muối nitrat, BT3: Bỏ PTHH (1) và (2))

Tiết 21

Đánh giá 1 tiết

Chương 3: NHÓM CACBON (5 tiết)

Tiết 22

Cacbon (phần II.3 và phần VI: Ko dạy GV chỉ dẫn HS đọc thêm)

Tiết 23, 24

Hợp chất của cacbon

Tiết 25

Silic và hợp chất của silic

Tiết 26

Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và những hợp chất của chúng

Chương 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ (10 tiết)

Tiết 27

Mở đầu về hóa học hữu cơ

Tiết 28, 29

Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Tiết 30, 31

Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Tiết 32, 33

Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo (Bỏ BT7 + BT8)

Tiết 34, 35

Ôn tập học kì I

Tiết 36

Đánh giá học kì I

HỌC KÌ II

Chương 5: HIĐROCACBON NO ( 4 tiết)

Tiết 37, 38

Ankan

Tiết 39, 40

Luyện tập: Ankan

Xem Thêm  Thuyết minh về cây bút chì (Dàn ý + 9 mẫu) Thuyết minh bút chì ngắn gọn

Chương 6: HIĐROCACBON KHÔNG NO (8 tiết)

Tiết 41, 42

Anken

Tiết 43

Ankađien

Tiết 44

Luyện tập: Anken và ankađien

Tiết 45, 46

Ankin

Tiết 47

Luyện tập: Ankin

Tiết 48

Đánh giá 1 tiết

Chương 7: HIĐROCACBON THƠM- NGUỒN HIĐROCACBON

THIÊN NHIÊN (6 tiết)

Tiết 50, 51, 52

Benzen và đồng đẳng. 1 số hiđrocacbon thơm khác (Ko dạy B.II)

Tiết 53

Luyện tập: Hiđrocacbon thơm

Tiết 54, 55

Hệ thống hóa về hiđrocacbon

CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL- PHENOL (6 tiết)

Tiết 56, 57

Ancol (phần V.1.b Ko dạy, GV chỉ dẫn HS tự động đọc thêm)

Tiết 58

Phenol (phần I.2 Ko dạy, GV chỉ dẫn HS tự động đọc thêm; phần II.4 ko dạy)

Tiết 59, 60

Luyện tập: Ancol, phenol

Tiết 61

Đánh giá 1 tiết

CHƯƠNG 9: ANĐEHIT-XETON-AXIT CACBOXYLIC (9 tiết)

Tiết 62, 63

Anđehit và xeton (Phần A.II.2 : Ko dạy phản ứng oxi hóa anđehit bởi O2; Bỏ phần B; Bỏ BT 6.e; BT9)

Tiết 64, 65

Axit cacboxylic

Tiết 66, 67

Luyện tập: Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic (Phần I.1: Ko dạy định nghĩa Xeton; Ko dạy phần I.2.b; Bỏ phần BT1.g)

Tiết 68, 69

Ôn tập học kì II

Tiết 70

Đánh giá học kì II