Kế hoạch dạy học môn Khoa học 4 sách Kết nối tri thức có cuộc sống Phân phối chương trình môn Khoa học 4 tích hợp STEM

Kế hoạch dạy học môn Khoa học 4 sách Kết nối tri thức gồm 2 mẫu, có cả tích hợp STEM. Qua đấy, giúp thầy cô dễ dàng xây dựng phân phối chương trình môn Khoa học 4 cho cả 5 học 2023 – 2024.

Mẫu Kế hoạch dạy học môn Khoa học 4 siêu chi tiết, cụ thể, tích hợp bài học STEM vào tiết nào, nội dung tích hợp là gì. Không tính đấy, thầy cô có thể tham khảo thêm Giáo án STEM lớp 4, Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh – International Success, Hoạt động trải nghiệm, Đạo đức, Mĩ thuật. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Obtain.vn để tham khảo Kế hoạch dạy học môn Khoa học 4 KNTT tích hợp STEM:

Kế hoạch dạy học STEM Khoa học lớp 4 Kết nối tri thức

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI LỚP 4

5 học 2023 – 2024

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch:

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018, Quyết định số 16/2006/QĐ-BGĐĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, Thông tư số 28/2020/TTBGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/6/2021 của Bộ Giáo dục và Tập huấn (GD&ĐT) về việc ‘Chỉ dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học”;

Căn cứ Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /202 của UBND tỉnh …… về việc Ban hành Kế hoạch thời kì 5 học 2023-2024 đối có giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh…….;

Thực hành Công văn số /SGDĐT-GDTH ngày / /20222 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ……. về việc Chỉ dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học;

Thực hành Công văn Số …/PGDĐT-GDTH ngày ………. của Phòng Giáo dục và Tập huấn huyện …… về việc “Chỉ dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học”;

Căn cứ tình hình thực tế của tổ, Tổ chuyên môn Tổ 4 – Trường Tiểu học xây dựng Kế hoạch Giáo dục 5 học 2023-2024 như sau:

II. Điều kiện thực hành những môn học, hoạt động giáo dục:

– Tổ 3 trường Tiểu học gồm lớp 4 có / học sinh. Đa số những em theo học đúng độ tuổi.

– Có giáo viên. Trong đấy CBQL, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên chuyên sâu, giáo viên dạy phụ đạo học sinh

– Đội ngũ giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, có nhiều 5 giảng dạy tại khối lớp tiểu học. Nhiều giáo viên hết lòng, tâm huyết có nghề.

– Cơ sở vật chất, phương tiện dùng cho cho việc dạy và học tương đối toàn bộ.

– Nhà trường đã có toàn bộ những phòng học bộ môn.

– Nhà trường trang bị toàn bộ sách giáo khoa, sách giáo viên, cơ sở vật chất đảm bảo, thiết bị dạy học toàn bộ đáp ứng cho chương trình giáo dục theo chương trình new.

– Nguồn học liệu phong phú.

III. Kế hoạch dạy học những môn học, hoạt động giáo dục

Tuần

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (giả dụ có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời kì và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/ Nguồn nội

dung

Bài

Tên bài học trong tiết học cụ thể

Tiết theo

PP

CT

Thời

lượng

(tiết)

HỌC KỲ I (Gồm 36tiết/18 tuần, từng tuần 2 tiết)

1

Chủ đề 1:

Chất

(Gồm 13 tiết : Dạy trong những tuần : Tuần 1 – tiết 1 của tuần 7)

Bài 1: Tính chất của nước và nước có cuộc sống

(2 tiết)

Tính chất của nước và nước có cuộc sống

(Tiết 1)

1

1 tiết

Tính chất của nước và nước có cuộc sống

(Tiết 2)

2

1 tiết

2

//

Bài 2: Sự chuyển thể của nước và vòng tuần hoàn của nước trong tự động nhiên

(2 tiết)

Sự chuyển thể của nước và vòng tuần hoàn của nước trong tự động nhiên (Tiết 1)

3

1 tiết

Bài học STEM: Bài 1: Sự chuyển thể của nước

và vòng tuần hoàn của nước trong tự động nhiên

Sự chuyển thể của nước và vòng tuần hoàn của nước trong tự động nhiên (Tiết 2)

4

1 tiết

3

//

Bài 3: Sự ô nhiểm và bảo vệ nguồn nước, 1 số bí quyết khiến sạch nước

(2 tiết)

Sự ô nhiểm và bảo vệ nguồn nước, 1 số bí quyết khiến sạch nước (Tiết 1)

5

1 tiết

Sự ô nhiểm và bảo vệ nguồn nước, 1 số bí quyết khiến sạch nước (Tiết 1)

6

1 tiết

4

//

Bài 4: Ko khí có tại đâu?, Thành phần và tính chất của ko khí (2 tiết)

Ko khí có tại đâu?, Thành phần và tính chất của ko khí (Tiết 1)

7

1 tiết

Ko khí có tại đâu?, Thành phần và tính chất của ko khí (Tiết 2)

8

1 tiết

5

//

Bài 5: Vai trò của ko khí và bảo vệ bầu ko khí trong lành

(2 tiết)

Vai trò của ko khí và bảo vệ bầu ko khí trong lành (Tiết 1)

9

1 tiết

Vai trò của ko khí và bảo vệ bầu ko khí trong lành (Tiết 2)

10

1 tiết

6

//

Bài 6: Gió, bão và phòng chống bão

(2 tiết)

Gió, bão và phòng chống bão (Tiết 1)

11

1 tiết

Bài học STEM: Bài 2: Gió, bão

Gió, bão và phòng chống bão (Tiết 2)

12

1 tiết

7

//

Bài 7: Ôn tập chủ đề: Chất (1 tiết)

Ôn tập chủ đề: Chất

13

1 tiết

Chủ đề 2:

Năng lượng

(Gồm 13 tiết : Dạy trong những tuần: Tiết 2 của Tuần 7 – Tiết 1 của Tuần 14)

Xem Thêm  Tập làm văn lớp 5: Em hãy nhắc 1 kỉ niệm khó quên về tình bạn 4 Dàn ý & 33 bài Đề cập 1 kỉ niệm khó quên về tình bạn lớp 5

Bài 8: Ánh sáng và sự truyền ánh sáng

(2 tiết)

Ánh sáng và sự truyền ánh sáng (Tiết 1)

14

1 tiết

8

//

//

Ánh sáng và sự truyền ánh sáng (Tiết 2)

15

1 tiết

Bài 9: Vai trò của ánh sáng

(2 tiết)

Vai trò của ánh sáng (Tiết 1)

16

1 tiết

9

//

//

Vai trò của ánh sáng (Tiết 2)

17

1 tiết

Bài 10: Âm thanh và sự truyền âm thanh

(2 tiết)

Âm thanh và sự truyền âm thanh (Tiết 1)

18

1 tiết

10

//

//

Âm thanh và sự truyền âm thanh (Tiết 2)

19

1 tiết

Ôn tập đánh giá giữa HKI

Ôn tập đánh giá giữa HKI

20

1 tiết

11

//

Bài 11:

Âm thanh trong cuộc sống

(2 tiết)

Âm thanh trong cuộc sống(Tiết 1)

21

1 tiết

Bài học STEM: Bài 5: Âm thanh trong cuộc sống

Âm thanh trong cuộc sống(Tiết 2)

22

1 tiết

12

//

Bài 12:

Nhiệt độ và sự truyền nhiệt

(2 tiết)

Nhiệt độ và sự truyền nhiệt(Tiết 1)

23

1 tiết

Nhiệt độ và sự truyền nhiệt(Tiết 2)

24

1 tiết

13

//

Bài 13:

Vật dẫn nhiệt phải chăng, vật dẫn nhiệt kém

(2 tiết)

Vật dẫn nhiệt phải chăng, vật dẫn nhiệt kém(Tiết 1)

25

1 tiết

Bài học STEM: Bài 6: Dẫn nhiệt

Vật dẫn nhiệt phải chăng, vật dẫn nhiệt kém(Tiết 2)

26

1 tiết

14

//

Bài 14: Ôn tập chủ đề Năng lượng (1 tiết)

Ôn tập chủ đề Năng lượng

27

1 tiết

Chủ đề 3:

Thực vật và động vật

(Gồm 9 tiết : Dạy trong những tuần: Tiết 2 của Tuần 14 – Tiết 1 của Tuần 19 )

Bài 15: Thực vật cần gì để sống?

(3 tiết)

Thực vật cần gì để sống? (Tiết 1)

28

1 tiết

15

//

//

Thực vật cần gì để sống? (Tiết 2)

29

1 tiết

Thực vật cần gì để sống? (Tiết 3)

30

1 tiết

16

//

Bài 16: Động vật cần gì để sống?

(3 tiết)

Động vật cần gì để sống? (Tiết 1)

31

1 tiết

Động vật cần gì để sống? (Tiết 2)

32

1 tiết

17

//

Động vật cần gì để sống? (Tiết 3)

33

1 tiết

Bài 17: Chăm sóc cây trồng, vật nuôi

(2 tiết)

Chăm sóc cây trồng, vật nuôi (Tiết 1)

34

1 tiết

18

//

//

Chăm sóc cây trồng, vật nuôi (Tiết 2)

35

1 tiết

Ôn tập đánh giá HKI

Ôn tập đánh giá HKI

36

1 tiết

HỌC KỲ II (Gồm 34 tiết/17 tuần, từng tuần 2 tiết)

19

//

Bài 18: Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật

(1 tiết)

Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật

37

1 tiết

Chủ đề 4: Nấm

(Gồm 7 tiết : Dạy trong những tuần: Tiết 2 của Tuần 19- Tuần 22 )

Bài 19:

Đặc điểm chung của nấm

(2 tiết)

Đặc điểm chung của nấm(Tiết 1)

38

1 tiết

20

//

//

Đặc điểm chung của nấm(Tiết 2)

39

1 tiết

Bài 20:

Nấm ăn và nấm trong chế biến thực phẩm

(2 tiết)

Nấm ăn và nấm trong chế biến thực phẩm (Tiết 1)

40

1 tiết

21

//

//

Nấm ăn và nấm trong chế biến thực phẩm (Tiết 2)

41

1 tiết

Bài 21:

Nấm gây hỏng thức ăn và nấm độc

(2 tiết)

Nấm gây hỏng thức ăn và nấm độc (Tiết 1)

42

1 tiết

22

//

//

Nấm gây hỏng thức ăn và nấm độc (Tiết 2)

43

1 tiết

Bài 22:

Ôn tập chủ đề Nấm

(1 tiết)

Ôn tập chủ đề Nấm

44

1 tiết

23

Chủ đề 5: Con người và sức khoẻ

(Gồm 14 tiết : Dạy trong những tuần: Tuần 23 – Tiết 1 củaTuần 30 )

Bài 23:

Vai trò của chất dinh dưỡng đối có cơ thể

(2 tiết)

Vai trò của chất dinh dưỡng đối có cơ thể (Tiết 1)

45

1 tiết

Vai trò của chất dinh dưỡng đối có cơ thể (Tiết 2)

46

1 tiết

24

//

Bài 24: Chế độ ăn uống cân bằng

(3 tiết)

Chế độ ăn uống cân bằng (Tiết 1)

47

1 tiết

Bài học STEM: Bài 12: Ăn uống cân bằng

Chế độ ăn uống cân bằng (Tiết 2)

48

1 tiết

25

//

//

Chế độ ăn uống cân bằng (Tiết 3)

49

1 tiết

Bài 25: 1 số bệnh liên quan tới dinh dưỡng

(3 tiết)

1 số bệnh liên quan tới dinh dưỡng (Tiết 1)

50

1 tiết

26

//

//

1 số bệnh liên quan tới dinh dưỡng (Tiết 2)

51

1 tiết

1 số bệnh liên quan tới dinh dưỡng (Tiết 3)

52

1 tiết

27

//

Bài 26: Thực phẩm an toàn

(2 tiết)

Thực phẩm an toàn (Tiết 1)

53

1 tiết

Thực phẩm an toàn (Tiết 2)

54

1 tiết

28

//

Ôn tập đánh giá giữa HKII

Ôn tập đánh giá giữa HKII

55

1 tiết

Bài 27: Phòng giảm thiểu đuối nước

(2 tiết)

Phòng giảm thiểu đuối nước (Tiết 1)

56

1 tiết

29

//

//

Phòng giảm thiểu đuối nước (Tiết 2)

57

1 tiết

Bài 28: Ôn tập chủ đề

Con người và sức khoẻ

(2 tiết)

Ôn tập chủ đề Con người và sức khoẻ (Tiết 1)

58

1 tiết

30

//

//

Ôn tập chủ đề Con người và sức khoẻ (Tiết 2)

59

1 tiết

Chủ đề 6: Sinh vật và môi trường

(Gồm 7 tiết : Dạy trong những tuần: Tiết 2 của Tuần 30 – Tuần 33 )

Bài 29: Chuổi thức ăn trong tự động nhiên.

(3 tiết)

Chuổi thức ăn trong tự động nhiên. (Tiết 1)

60

1 tiết

Bài học STEM: Bài 14: Chuỗi thức ăn trong tự động nhiên

31

//

//

Chuổi thức ăn trong tự động nhiên. (Tiết 2)

61

1 tiết

Chuổi thức ăn trong tự động nhiên. (Tiết 3)

62

1 tiết

32

//

Bài 30: Vai trò của thực vật trong chuổi thức ăn

(3 tiết)

Vai trò của thực vật trong chuổi thức ăn (Tiết 1)

63

1 tiết

Vai trò của thực vật trong chuổi thức ăn (Tiết 2)

64

1 tiết

33

//

//

Vai trò của thực vật trong chuổi thức ăn (Tiết 3)

Xem Thêm  Bài viết số 1 lớp 8 đề 2: Người đấy sống mãi trong lòng tôi (bạn, thầy, người thân,…) Dàn ý & 18 bài văn mẫu hay nhất lớp 8

65

1 tiết

Bài 31: Ôn tập chủ đề Sinh vật và môi trường (1 tiết)

Ôn tập chủ đề Sinh vật và môi trường

66

1 tiết

34

Ôn tập và đánh giá, tổng kết cuối 5

Ôn tập và đánh giá cuối 5

Ôn tập và đánh giá cuối 5 (Tiết 1)

67

1 tiết

Ôn tập và đánh giá cuối 5 (Tiết 2)

68

1 tiết

35

//

Tổng kết môn học

Tổng kết môn học (Tiết 1)

69

1 tiết

Tổng kết môn học (Tiết 2)

70

1 tiết

……….. ngày 30 tháng 8 5 2023

Phê thông qua lãnh đạo trường GVCN

Kế hoạch dạy học môn Khoa học lớp 4 sách KNTT

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI LỚP 45 học 2023 – 2024

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch:

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018, Quyết định số 16/2006/QĐ-BGĐĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, Thông tư số 28/2020/TTBGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/6/2021 của Bộ Giáo dục và Tập huấn (GD&ĐT) về việc ‘Chỉ dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học”;

Căn cứ Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /202 của UBND tỉnh …… về việc Ban hành Kế hoạch thời kì 5 học 2023-2024 đối có giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh…….;

Thực hành Công văn số /SGDĐT-GDTH ngày / /20222 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ……. về việc Chỉ dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học;

Thực hành Công văn Số …/PGDĐT-GDTH ngày ………. của Phòng Giáo dục và Tập huấn huyện Bắc Trà My về việc “Chỉ dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học”;

Căn cứ tình hình thực tế của tổ, Tổ chuyên môn Tổ 4 – Trường Tiểu học xây dựng Kế hoạch Giáo dục 5 học 2023-2024 như sau:

II. Điều kiện thực hành những môn học, hoạt động giáo dục:

  • Tổ 3 trường Tiểu học gồm…..lớp 4 có…/…..học sinh. Đa số những em theo học đúng độ tuổi.
  • Có giáo viên. Trong đấy CBQL, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên chuyên sâu, giáo viên dạy phụ đạo học sinh
  • Đội ngũ giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, có nhiều 5 giảng dạy tại khối lớp tiểu học. Nhiều giáo viên hết lòng, tâm huyết có nghề.
  • Cơ sở vật chất, phương tiện dùng cho cho việc dạy và học tương đối toàn bộ.
  • Nhà trường đã có toàn bộ những phòng học bộ môn.
  • Nhà trường trang bị toàn bộ sách giáo khoa, sách giáo viên, cơ sở vật chất đảm bảo, thiết bị dạy học toàn bộ đáp ứng cho chương trình giáo dục theo chương trình new.
  • Nguồn học liệu phong phú.

III. Kế hoạch dạy học những môn học, hoạt động giáo dục

Khoa học

Tuần

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (giả dụ có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời kì và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/ Nguồn nội

dung

Bài

Tên bài học trong tiết học cụ thể

Tiết theo

PP

CT

Thời

lượng

(tiết)

HỌC KỲ I (Gồm 36tiết/18 tuần, từng tuần 2 tiết)

1

Chủ đề 1:

Chất

(Gồm 13 tiết : Dạy trong những tuần : Tuần 1 – tiết 1 của tuần 7)

Bài 1: Tính chất của nước và nước có cuộc sống

(2 tiết)

Tính chất của nước và nước có cuộc sống

(Tiết 1)

1

1 tiết

Tính chất của nước và nước có cuộc sống

(Tiết 2)

2

1 tiết

2

//

Bài 2: Sự chuyển thể của nước và vòng tuần hoàn của nước trong tự động nhiên

(2 tiết)

Sự chuyển thể của nước và vòng tuần hoàn của nước trong tự động nhiên (Tiết 1)

3

1 tiết

Sự chuyển thể của nước và vòng tuần hoàn của nước trong tự động nhiên (Tiết 2)

4

1 tiết

3

//

Bài 3: Sự ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước, 1 số bí quyết khiến sạch nước

(2 tiết)

Sự ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước, 1 số bí quyết khiến sạch nước (Tiết 1)

5

1 tiết

Sự ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước, 1 số bí quyết khiến sạch nước (Tiết 1)

6

1 tiết

4

//

Bài 4: Ko khí có tại đâu?, Thành phần và tính chất của ko khí (2 tiết)

Ko khí có tại đâu?, Thành phần và tính chất của ko khí (Tiết 1)

7

1 tiết

Ko khí có tại đâu?, Thành phần và tính chất của ko khí (Tiết 2)

8

1 tiết

5

//

Bài 5: Vai trò của ko khí và bảo vệ bầu ko khí trong lành

(2 tiết)

Vai trò của ko khí và bảo vệ bầu ko khí trong lành (Tiết 1)

9

1 tiết

Vai trò của ko khí và bảo vệ bầu ko khí trong lành (Tiết 2)

10

1 tiết

6

//

Bài 6: Gió, bão và phòng chống bão

(2 tiết)

Gió, bão và phòng chống bão (Tiết 1)

11

1 tiết

.

Gió, bão và phòng chống bão (Tiết 2)

12

1 tiết

7

//

Bài 7: Ôn tập chủ đề: Chất (1 tiết)

Ôn tập chủ đề: Chất

13

1 tiết

Chủ đề 2:

Năng lượng

(Gồm 13 tiết : Dạy trong những tuần: Tiết 2 của Tuần 7 – Tiết 1 của Tuần 14)

Bài 8: Ánh sáng và sự truyền ánh sáng

(2 tiết)

Ánh sáng và sự truyền ánh sáng (Tiết 1)

14

1 tiết

8

//

//

Ánh sáng và sự truyền ánh sáng (Tiết 2)

15

1 tiết

Bài 9: Vai trò của ánh sáng

(2 tiết)

Vai trò của ánh sáng (Tiết 1)

16

1 tiết

9

//

//

Vai trò của ánh sáng (Tiết 2)

Xem Thêm  LMHT Tốc chiến: Chỉ dẫn chơi Yasuo - Bảng ngọc, kỹ năng, cách lên đồ

17

1 tiết

Bài 10: Âm thanh và sự truyền âm thanh

(2 tiết)

Âm thanh và sự truyền âm thanh (Tiết 1)

18

1 tiết

10

//

//

Âm thanh và sự truyền âm thanh (Tiết 2)

19

1 tiết

Ôn tập đánh giá giữa HKI

Ôn tập đánh giá giữa HKI

20

1 tiết

11

//

Bài 11:

Âm thanh trong cuộc sống

(2 tiết)

Âm thanh trong cuộc sống(Tiết 1)

21

1 tiết

Âm thanh trong cuộc sống(Tiết 2)

22

1 tiết

12

//

Bài 12:

Nhiệt độ và sự truyền nhiệt

(2 tiết)

Nhiệt độ và sự truyền nhiệt(Tiết 1)

23

1 tiết

Nhiệt độ và sự truyền nhiệt(Tiết 2)

24

1 tiết

13

//

Bài 13:

Vật dẫn nhiệt phải chăng, vật dẫn nhiệt kém

(2 tiết)

Vật dẫn nhiệt phải chăng, vật dẫn nhiệt kém(Tiết 1)

25

1 tiết

Vật dẫn nhiệt phải chăng, vật dẫn nhiệt kém(Tiết 2)

26

1 tiết

14

//

Bài 14: Ôn tập chủ đề Năng lượng (1 tiết)

Ôn tập chủ đề Năng lượng

27

1 tiết

Chủ đề 3:

Thực vật và động vật

(Gồm 9 tiết : Dạy trong những tuần: Tiết 2 của Tuần 14 – Tiết 1 của Tuần 19 )

Bài 15: Thực vật cần gì để sống?

(3 tiết)

Thực vật cần gì để sống? (Tiết 1)

28

1 tiết

15

//

//

Thực vật cần gì để sống? (Tiết 2)

29

1 tiết

Thực vật cần gì để sống? (Tiết 3)

30

1 tiết

16

//

Bài 16: Động vật cần gì để sống?

(3 tiết)

Động vật cần gì để sống? (Tiết 1)

31

1 tiết

Động vật cần gì để sống? (Tiết 2)

32

1 tiết

17

//

Động vật cần gì để sống? (Tiết 3)

33

1 tiết

Bài 17: Chăm sóc cây trồng, vật nuôi

(2 tiết)

Chăm sóc cây trồng, vật nuôi (Tiết 1)

34

1 tiết

18

//

//

Chăm sóc cây trồng, vật nuôi (Tiết 2)

35

1 tiết

Ôn tập đánh giá HKI

Ôn tập đánh giá HKI

36

1 tiết

HỌC KỲ II (Gồm 34 tiết/17 tuần, từng tuần 2 tiết)

19

//

Bài 18: Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật

(1 tiết)

Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật

37

1 tiết

Chủ đề 4: Nấm

(Gồm 7 tiết : Dạy trong những tuần: Tiết 2 của Tuần 19- Tuần 22 )

Bài 19:

Đặc điểm chung của nấm

(2 tiết)

Đặc điểm chung của nấm(Tiết 1)

38

1 tiết

20

//

//

Đặc điểm chung của nấm(Tiết 2)

39

1 tiết

Bài 20:

Nấm ăn và nấm trong chế biến thực phẩm

(2 tiết)

Nấm ăn và nấm trong chế biến thực phẩm (Tiết 1)

40

1 tiết

21

//

//

Nấm ăn và nấm trong chế biến thực phẩm (Tiết 2)

41

1 tiết

Bài 21:

Nấm gây hỏng thức ăn và nấm độc

(2 tiết)

Nấm gây hỏng thức ăn và nấm độc (Tiết 1)

42

1 tiết

22

//

//

Nấm gây hỏng thức ăn và nấm độc (Tiết 2)

43

1 tiết

Bài 22:

Ôn tập chủ đề Nấm

(1 tiết)

Ôn tập chủ đề Nấm

44

1 tiết

23

Chủ đề 5: Con người và sức khoẻ

(Gồm 14 tiết: Dạy trong những tuần: Tuần 23 – Tiết 1 của Tuần 30)

Bài 23:

Vai trò của chất dinh dưỡng đối có cơ thể

(2 tiết)

Vai trò của chất dinh dưỡng đối có cơ thể (Tiết 1)

45

1 tiết

Vai trò của chất dinh dưỡng đối có cơ thể (Tiết 2)

46

1 tiết

24

//

Bài 24: Chế độ ăn uống cân bằng

(3 tiết)

Chế độ ăn uống cân bằng (Tiết 1)

47

1 tiết

Chế độ ăn uống cân bằng (Tiết 2)

48

1 tiết

25

//

//

Chế độ ăn uống cân bằng (Tiết 3)

49

1 tiết

Bài 25: 1 số bệnh liên quan tới dinh dưỡng

(3 tiết)

1 số bệnh liên quan tới dinh dưỡng (Tiết 1)

50

1 tiết

26

//

//

1 số bệnh liên quan tới dinh dưỡng (Tiết 2)

51

1 tiết

1 số bệnh liên quan tới dinh dưỡng (Tiết 3)

52

1 tiết

27

//

Bài 26: Thực phẩm an toàn

(2 tiết)

Thực phẩm an toàn (Tiết 1)

53

1 tiết

Thực phẩm an toàn (Tiết 2)

54

1 tiết

28

//

Ôn tập đánh giá giữa HKII

Ôn tập đánh giá giữa HKII

55

1 tiết

Bài 27: Phòng giảm thiểu đuối nước

(2 tiết)

Phòng giảm thiểu đuối nước (Tiết 1)

56

1 tiết

29

//

//

Phòng giảm thiểu đuối nước (Tiết 2)

57

1 tiết

Bài 28: Ôn tập chủ đề

Con người và sức khoẻ

(2 tiết)

Ôn tập chủ đề Con người và sức khoẻ (Tiết 1)

58

1 tiết

30

//

//

Ôn tập chủ đề Con người và sức khoẻ (Tiết 2)

59

1 tiết

Chủ đề 6: Sinh vật và môi trường

(Gồm 7 tiết: Dạy trong những tuần: Tiết 2 của Tuần 30 – Tuần 33 )

Bài 29: Chuỗi thức ăn trong tự động nhiên.

(3 tiết)

Chuỗi thức ăn trong tự động nhiên. (Tiết 1)

60

1 tiết

31

//

//

Chuỗi thức ăn trong tự động nhiên. (Tiết 2)

61

1 tiết

Chuỗi thức ăn trong tự động nhiên. (Tiết 3)

62

1 tiết

32

//

Bài 30: Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn

(3 tiết)

Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn (Tiết 1)

63

1 tiết

Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn (Tiết 2)

64

1 tiết

33

//

//

Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn (Tiết 3)

65

1 tiết

Bài 31: Ôn tập chủ đề Sinh vật và môi trường (1 tiết)

Ôn tập chủ đề Sinh vật và môi trường

66

1 tiết

34

Ôn tập và đánh giá, tổng kết cuối 5

Ôn tập và đánh giá cuối 5

Ôn tập và đánh giá cuối 5 (Tiết 1)

67

1 tiết

Ôn tập và đánh giá cuối 5 (Tiết 2)

68

1 tiết

35

//

Tổng kết môn học

Tổng kết môn học (Tiết 1)

69

1 tiết

Tổng kết môn học (Tiết 2)

70

1 tiết

……….. ngày….. tháng….. 5 ……

Phê thông qua lãnh đạo trường GVCN