Kế hoạch dạy học môn Lớnán 12 5 2023 – 2024 Phân phối chương trình Lớnán 12

Kế hoạch dạy học môn Toán 12 5 2023 – 2024 giúp quý thầy cô giáo có thêm nhiều gợi ý tham khảo để nhanh chóng xây dựng được kế hoạch dạy học cho trường của mình.

Phân phối chương trình Toán 12 là mẫu phân phối những kế hoạch học tập, những giáo trình, tài liệu giảng dạy và học tập, đề thi và bài tập cho những lớp học hoặc những khối lớp học. Phần đích của phân phối chương trình môn Toán lớp 12 là nhằm đảm bảo rằng những học sinh được học tập và vươn lên là những kỹ năng cần thiết trong quy trình học tập. Quanh đó ấy thầy cô tham khảo thêm: phân phối chương trình môn Ngữ văn 12.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…….

TRƯỜNG PHỔ THÔNG ………..

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TOÁN KHỐI 12

5 học: 2023 – 2024

LỚP 12

Cả 5: 37 tuần (123 tiết)

Học kì I: 19 tuần (72 tiết)

Học kì II: 18 tuần (51 tiết)

1. Phân chia theo phần học, học kì, tuần học.

Cả 5 140 tiết

Đại số và giải tích 78 tiết

Hình học 45 tiết

Học kì I

19 tuần

72 tiết

48 tiết

12 tuần x 3 tiết

6 tuần x 2 tiết

24 tiết

12 tuần x 1 tiết

6 tuần x 2 tiết

Học kì II

18 tuần

51 tiết

30 tiết

4 tuần x 1 tiết

13 tuần x 2 tiết

21 tiết

4 tuần x 2 tiết

13 tuần x 1 tiết

2. Phân phối chương trình giải tích

GIẢI TÍCH (78 TIẾT)

Chương I. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số(22 tiết)

Xem Thêm  Lời bài hát HongKong 12

Nội dung

Tiết thứ

Nội dung giảm tải

§1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số. Luyện tập

1 – 2

Ko dạy: HĐ1 và ý 1

§2. Cực trị của hàm số.

Luyện tập

3 – 5

§3. Giá trị lớn nhất và bé nhất của hàm số. Luyện tập

6 – 8

Ko dạy: HĐ1 và HĐ3

§4. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số.

Luyện tập

9 – 11

§5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.

Luyện tập

12 – 19

Ko dạy: HĐ1, 2, 3, 4, 5

Ôn tập chương

20 – 21

Đánh giá 45 phút

22

Chương II. Hàm số lũy thừa.Hàm số mũ và hàm logarit(21 tiết)

Nội dung

Tiết thứ

Nội dung giảm tải

§1. Lũy thừa.

Luyện tập.

23 – 25

§2. Hàm số Lũy thừa.

Luyện tập

26 – 27

Ko dạy: HĐ 1, 2, 3, 4, 5

§3. Logarit.

Luyện tập

28 – 30

§4. Hàm số mũ và hàm số logarit.

Luyện tập

31 – 33

Ko dạy: I.3, II.3

§5. Phương trình mũ và phương trình logarit.

Luyện tập

34 – 36

Đánh giá 45 phút

37

§6. Bất phương trình mũ và logarit

Luyện tập

38 – 40

Thực hành giải toán sử dụng máy tính cầm tay

41

Ôn tập chương

42 – 43

Ôn tập học kì

4447

Đánh giá học kì

48

Chương III. Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

(16 tiết)

Nội dung

Tiết thứ

Nội dung giảm tải

§1. Nguyên hàm.

Xem Thêm  Tập làm văn lớp 5: Tả hình ảnh bác nông dân đang làm việc Dàn ý & 13 bài văn tả bác nông dân hay nhất

Luyện tập

49 – 52

Ko dạy HĐ1 và HĐ 6,7

§2. Tích phân

Luyện tập

53 – 57

Ko dạy HĐ 1,2

§3. Ứng dụng tích phân trong hình học.

Luyện tập

58 – 61

Ko dạy HĐ 1

Ôn tập chương

62 – 63

Đánh giá 45 phút

64

Chương IV. Số phức(9 tiết)

Nội dung

Tiết thứ

Nội dung giảm tải

§1. Số phức.

Luyện tập

65 – 66

§2. Cùng, trừ và nhân số phức

Luyện tập

67

§3. Phép chia số phức

Luyện tập

68 – 69

§ 4. Phương trình bậc 2 có hệ số thực.

Luyện tập

70 – 71

Ôn tập chương

72

Đánh giá 45 phút

73

Ôn tập cuối 5

74 – 77

Đánh giá cuối 5

78

3. Phân phối chương trình Hình học

HÌNH HỌC(45 TIẾT)

Chương I. Khối đa diện (11 tiết)

Nội dung

Tiết thứ

Nội dung giảm tải

§1. Khái niệm về khối đa diện.

Luyện tập

1 – 2

§2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều.

Luyện tập

3 – 4

Ko dạy phần II và HĐ4

§3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện.

Luyện tập

5 – 8

Ôn tập chương

9 – 10

Đánh giá 45 phút

11

Chương II. Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón(10 tiết)

Nội dung

Tiết thứ

Nội dung giảm tải

§1. Khái niệm về mặt tròn xoay

Luyện tập

12 – 15

§2. Mặt cầu.

Luyện tập

16 – 19

Ko dạy phần I.4 và HĐ1

Ôn tập chương

Xem Thêm  Vật lý 9 Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa 2 đầu dây dẫn Soạn Lý 9 trang 4, 5

20 – 21

Ôn tập học kì

2223

Đánh giá học kì

24

Chương III. Phương pháp tọa độ trong ko gian(18 tiết)

Nội dung

Tiết thứ

Nội dung giảm tải

§1. Hệ tọa độ trong ko gian.

Luyện tập

25 – 29

§2. Phương trình mặt phẳng.

Luyện tập

30 – 34

Đánh giá 45 phút

35

§3. Phương trình đường thẳng trong ko gian.

Luyện tập

36 – 40

Ôn tập chương

41 – 42

Ôn tập cuối 5

4344

Đánh giá cuối 5

45

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

Hiệu Trưởng

….. ngày ….tháng ….5……..

Tổ trưởng