Kế hoạch dạy học môn Lớnán 4 sách Chân trời sáng tạo Phân phối chương trình môn Lớnán lớp 4 tích hợp STEM

Kế hoạch dạy học môn Toán 4 sách Chân trời sáng tạo gồm 2 mẫu, có cả tích hợp STEM. Qua ấy, giúp thầy cô dễ dàng xây dựng phân phối chương trình môn Toán 4 cho cả 5 học 2023 – 2024.

Mẫu Kế hoạch dạy học môn Toán 4 siêu chi tiết, cụ thể, tích hợp bài học STEM vào tiết nào, nội dung tích hợp là gì. Ko kể ấy, thầy cô có thể tham khảo thêm Giáo án STEM lớp 4, Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt, Đạo đức, Lịch sử – Địa lí, Mĩ thuật. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Obtain.vn để tham khảo Kế hoạch dạy học môn Toán 4 CTST tích hợp STEM:

Kế hoạch dạy học STEM Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI LỚP 4 THEO CÔNG VĂN 2345NĂM HỌC 2023-2024Môn Toán 4 – Chân trời sáng tạo

Cả 5 học: 35 tuần x 5 tiết = 175 tiết

Học kì I: 18 tuần x 5 tiết = 90 tiết;

Học kì II: 17 tuần x 5 tiết = 85 tiết

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung

(trường hợp có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời kì và hình thức tổ chức…) theo CV 2345 ngày 7/6/2021

Chủ đề/

Ổ nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1

Chương 1 ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

(49 tiết)

Bài 1: Ôn tập những số tới 100 000 – tiết 1

3 tiết/

35 x 3

= 105 phút

Bài 1: Ôn tập những số tới 100 000 – tiết 2

Bài 1: Ôn tập những số tới 100 000 – tiết 3

Bài 2: Ôn tập những phép cùng, phép trừ – tiết 1

3 tiết/

35 x 3

= 105 phút

Bài 2: Ôn tập những phép cùng, phép trừ – tiết 2

2

Bài 2: Ôn tập những phép cùng, phép trừ – tiết 3

Bài 3: Ôn tập phép nhân, phép chia – tiết 1

3 tiết/

35 x 3

= 105 phút

Bài 3: Ôn tập phép nhân, phép chia – tiết 2

Bài 3: Ôn tập phép nhân, phép chia – tiết 3

Bài 4: Số chẵn, số lẻ – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

3

Bài 4: Số chẵn, số lẻ – tiết 2

Bài 5: Em làm cho được những gì? – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 5: Em làm cho được những gì? – tiết 2

Bài 6: Bài toán liên quan tới rút về đơn vị – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 6: Bài toán liên quan tới rút về đơn vị – tiết 2

4

Bài 7: Bài toán liên quan tới rút về đơn vị (tiếp theo) – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 7: Bài toán liên quan tới rút về đơn vị (tiếp theo) – tiết 2

Bài 8: Bài toán giải bằng bố bước tính – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 8: Bài toán giải bằng bố bước tính – tiết 2

Bài 9: Ôn tập biểu thức số

1 tiết 35phút

5

Bài 10: Biểu thức có chứa chữ – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 10: Biểu thức có chứa chữ – tiết 2

Bài 11: Biểu thức có chứa chữ (tiếp theo)

1 tiết 35phút

Bài 12: Biểu thức có chứa chữ (tiếp theo)

1 tiết 35phút

Bài 13: Tính chất giao hoán, tính chất hài hòa của phép cùng – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

6

Bài 13: Tính chất giao hoán, tính chất hài hòa của phép cùng – tiết 2

Bài 14: Tính chất giao hoán, tính chất hài hòa của phép nhân – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 14: Tính chất giao hoán, tính chất hài hòa của phép nhân – tiết 2

Bài 15: Em làm cho được những gì? – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 15: Em làm cho được những gì? – tiết 2

7

Bài 16: Dãy số liệu – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 16: Dãy số liệu – tiết 2

Bài 17: Biểu đồ cột – tiết 1

3 tiết/

35 x 3

= 105 phút

Bài 17: Biểu đồ cột – tiết 2

Bài 17: Biểu đồ cột – tiết 3

8

Bài 18: Số lần lặp lại của 1 sự kiện – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 18: Số lần lặp lại của 1 sự kiện – tiết 2

Bài 19: Tìm số trung bình cùng – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 19: Tìm số trung bình cùng – tiết 2

Bài 20: Đề-xi-mét vuông – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

9

Bài 20: Đề-xi-mét vuông – tiết 2

Bài 21: Mét vuông – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 21: Mét vuông – tiết 2

Bài 22: Em làm cho được những gì? – tiết 1

3 tiết/

35 x 3

= 105 phút

Bài 22: Em làm cho được những gì? – tiết 2

10

Bài 22: Em làm cho được những gì? – tiết 3

Bài 23: Thực hành và trải nghiệm – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 23: Thực hành và trải nghiệm – tiết 2

Đánh giá giữa học kì I

1 tiết 35phút

Chương 2 CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN

(39 tiết)

Bài 24: Những số có 6 chữ số. Hàng và lớp – tiết 1

3 tiết/

35 x 3

= 105 phút

11

Bài 24: Những số có 6 chữ số. Hàng và lớp – tiết 2

Bài 24: Những số có 6 chữ số. Hàng và lớp – tiết 3

Bài 25: Triệu, lớp triệu – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 25: Triệu, lớp triệu – tiết 2

Bài 26: Đọc, viết những số tự động nhiên trong hệ thập phân- tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

12

Bài 26: Đọc, viết những số tự động nhiên trong hệ thập phân – tiết 2

Bài 27: So sánh và xếp thứ tự động những số tự động nhiên – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 27: So sánh và xếp thứ tự động những số tự động nhiên – tiết 2

Bài 28: Dãy số tự động nhiên

1 tiết 35phút

Bài 29: Em làm cho được những gì? – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Thay đổi bằng Bài học STEM: Bộ chữ số bí mật (2 tiết)

13

Bài 29: Em làm cho được những gì? – tiết 2

Bài 30: Đo góc – Góc nhọn, góc tù, góc bẹt – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 30: Đo góc – Góc nhọn, góc tù, góc bẹt – tiết 2

Bài 31: 2 đường thẳng vuông góc

1 tiết 35phút

Bài 32: 2 đường thẳng đồng thời – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

14

Bài 32: 2 đường thẳng đồng thời – tiết 2

Bài 33. Em làm cho được những gì? – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 33. Em làm cho được những gì? – tiết 2

Bài 34: Giây – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 34: Giây – tiết 2

15

Bài 35: Thế kỉ – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Thay đổi bằng Bài học STEM: Thế kỉ (2 tiết)

Bài 35: Thế kỉ – tiết 2

Bài 36: Yến, tạ, tấn – tiết 1

2 tiết/

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 11: Phân tích bài thơ Tôi yêu em của Puskin (2 Dàn ý + 10 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 11 hay nhất

35 x 2

= 70 phút

Bài 36: Yến, tạ, tấn – tiết 2

Bài 37: Em làm cho được những gì? – Tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

16

Bài 37: Em làm cho được những gì? – Tiết 2

Bài 38: Ôn tập học kì I – tiết 1

10 tiết/

35 x 10

= 350 phút

Bài 38: Ôn tập học kì I – tiết 2

Bài 38: Ôn tập học kì I – tiết 3

Bài 38: Ôn tập học kì I – tiết 4

17

Bài 38: Ôn tập học kì I – tiết 5

Bài 38: Ôn tập học kì I – tiết 6

Bài 38: Ôn tập học kì I – tiết 7

Bài 38: Ôn tập học kì I – tiết 8

Bài 38: Ôn tập học kì I – tiết 9

18

Bài 38: Ôn tập học kì I – tiết 10

Bài 39: Thực hành và trải nghiệm – tiết 1

3 tiết/

35 x 3

= 105 phút

Bài 39: Thực hành và trải nghiệm – tiết 2

Bài 39: Thực hành và trải nghiệm – tiết 3

Đánh giá học kì I

1 tiết 35phút

19

Chương 3 PHÂN SỐ

(46 tiết)

Bài 40: Phép cùng những số tự động nhiên – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 40: Phép cùng những số tự động nhiên – tiết 2

Bài 41: Phép trừ cá số tự động nhiên – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 41: Phép trừ cá số tự động nhiên – tiết 2

Bài 42: Tìm 2 số lúc biết tổng và hiệu của 2 số ấy – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

20

Bài 42: Tìm 2 số lúc biết tổng và hiệu của 2 số ấy – tiết 2

Bài 43: Em làm cho được những gì? – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 43: Em làm cho được những gì? – tiết 2

Bài 44: Nhân sở hữu số có 2 chữ số

1 tiết 35phút

Bài 45: Nhân sở hữu 10,100,1000,… Chia cho 10,100,1000,…

1 tiết 35phút

21

Bài 46: Nhân những số có tận cùng là chữ số 0

1 tiết 35phút

Bài 47: Nhân sở hữu số có 2 chữ số – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 47: Nhân sở hữu số có 2 chữ số – tiết 2

Bài 48: Em làm cho được những gì? – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 48: Em làm cho được những gì? – tiết 2

22

Bài 49: Chia cho số có 1 chữ số

1 tiết 35phút

Bài 50: Chia 2 số có tận cùng là chữ số 0

1 tiết 35phút

Bài 51: Ước lượng thương trong phép chia – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 51: Ước lượng thương trong phép chia – tiết 2

Bài 52: Chia cho số có 2 chữ số – tiết 1

4 tiết

35 x 4

= 140 phút

23

Bài 52: Chia cho số có 2 chữ số – tiết 2

Bài 52: Chia cho số có 2 chữ số – tiết 3

Bài 52: Chia cho số có 2 chữ số – tiết 4

Bài 53: Em làm cho được những gì? – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 53: Em làm cho được những gì? – tiết 2

24

Bài 54: Hình bình hành – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 54: Hình bình hành – tiết 2

Bài 55: Hình thoi – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 55: Hình thoi – tiết 2

Bài 56: Xếp hình, vẽ hình – tiết 1

3 tiết/

35 x 3

= 105 phút

Thay đổi bằng Bài học STEM: Thực hành trải nghiệm cùng bộ lắp ráp ghép hình phẳng (2 tiết)

25

Bài 56: Xếp hình, vẽ hình – tiết 2

Bài 56: Xếp hình, vẽ hình – tiết 3

Bài 57: Mi-li-mét vuông – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 57: Mi-li-mét vuông – tiết 2

Bài 58: Em làm cho được những gì? – Tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

26

Bài 58: Em làm cho được những gì? – Tiết 2

Bài 59: Thực hành và trải nghiệm – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 59: Thực hành và trải nghiệm – tiết 2

Đánh giá giữa học kì II

1 tiết 35phút

Chương 4

Phân số

(46 tiết)

Bài 60: Phân số – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

27

Bài 60: Phân số – tiết 2

Bài 61: Phân số và phép chia số tự động nhiên – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 61: Phân số và phép chia số tự động nhiên – tiết 2

Bài 62: Phân số bằng nhau – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 62: Phân số bằng nhau – tiết 2

28

Bài 63: Rút gọn phân số – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 63: Rút gọn phân số – tiết 2

Bài 64: Em làm cho được những gì? – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 64: Em làm cho được những gì? – tiết 2

Bài 65: Quy đồng mẫu số những phân số – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

29

Bài 65: Quy đồng mẫu số những phân số – tiết 2

Bài 66: So sánh 2 phân số – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 66: So sánh 2 phân số – tiết 2

Bài 67: Em làm cho được những gì? – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 67: Em làm cho được những gì? – tiết 2

30

Bài 68: Cùng 2 phân số cùng mẫu số

1 tiết 35phút

Bài 69: Cùng 2 phân số khác mẫu số

1 tiết 35phút

Bài 70: Em làm cho được những gì?

1 tiết 35phút

Bài 71: Trừ 2 phân số cùng mẫu số

1 tiết 35phút

Bài 72: Trừ 2 phân số khác mẫu

1 tiết 35phút

31

Bài 73: Em làm cho được những gì? – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 73: Em làm cho được những gì? – tiết 2

Bài 74: Phép nhân phân số – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 74: Phép nhân phân số – tiết 2

Bài 75: Phép chia 2 phân số – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

32

Bài 75: Phép chia 2 phân số – tiết 2

Bài 76: Tìm phân số của 1 số – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 76: Tìm phân số của 1 số – tiết 2

Bài 77: Em làm cho được những gì? – tiết 1

3 tiết/

35 x 3

= 105 phút

Bài 77: Em làm cho được những gì? – tiết 2

33

Bài 77: Em làm cho được những gì? – tiết 3

Bài 78: Ôn tập cuối 5 – tiết 1

11 tiết/

35 x 11

= 385 phút

Bài 78: Ôn tập cuối 5 – tiết 2

Bài 78: Ôn tập cuối 5 – tiết 3

Bài 78: Ôn tập cuối 5 – tiết 4

34

Bài 78: Ôn tập cuối 5 – tiết 5

Bài 78: Ôn tập cuối 5 – tiết 6

Bài 78: Ôn tập cuối 5 – tiết 7

Bài 78: Ôn tập cuối 5 – tiết 8

Bài 78: Ôn tập cuối 5 – tiết 9

35

Bài 78: Ôn tập cuối 5 – tiết 10

Bài 78: Ôn tập cuối 5 – tiết 11

Bài 79: Thực hành và trải nghiệm – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Thay đổi bằng Bài học STEM: Thực hành ước lượng trong tính toán đơn giản (2 tiết)

Bài 79: Thực hành và trải nghiệm – tiết 2

Đánh giá cuối 5

1 tiết 35phút

BAN GIÁM HIỆUTỔ TRƯỞNG CHUYÊN

Kế hoạch dạy học môn Toán 4 sách Chân trời sáng tạo

UBND THỊ XÃ……TRƯỜNG TIỂU HỌC…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự động do – Hạnh Phúc

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 8: Phân tích tác phẩm Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn (Sơ đồ tư duy) 2 Dàn ý & 13 bài văn mẫu lớp 8 hay nhất

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI LỚP 4 THEO CÔNG VĂN 2345NĂM HỌC 2023-2024

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch (chương trình môn học, hoạt động giáo dục, sách giáo khoa dùng tại nhà trường, những sách giáo khoa khác thực hành môn học có trong danh phần được Bộ GDĐT phê thông qua, kế hoạch thời kì thực hành chương trình những môn học của nhà trường, chỉ dẫn thực hành nhiệm vụ 5 học, chỉ dẫn thực hành những môn học của những cấp có thẩm quyền…)

Căn cứ CV 2345/BGD-GDTH về việc chỉ dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học ngày 7/6/2021

II. Điều kiện thực hành những môn học, hoạt động giáo dục (đội ngũ giáo viên, đặc điểm đối tượng học sinh, nguồn học liệu, thiết bị dạy học, phòng học bộ môn (trường hợp có); những nội dung về: giáo dục địa phương, giáo dục an toàn giao thông, chủ đề hoạt động giáo dục tập thể, nội dung thực hành tích hợp liên môn,…)

Căn cứ vào tình hình thực tế nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học những môn học, hoạt động giáo dục của những khối lớp như sau:

III. Kế hoạch dạy học những môn học, hoạt động giáo dục

Môn học, hoạt động giáo dục (môn 2): Môn Toán

Cả 5 học: 35 tuần x 5 tiết = 175 tiết

Học kì I: 18 tuần x 5 tiết = 90 tiết; Học kì II: 17 tuần x 5 tiết = 85 tiết

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung

(trường hợp có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời kì và hình thức tổ chức…) theo CV 2345 ngày 7/6/2021

Chủ đề/

Ổ nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1

Chương 1 ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

(49 tiết)

Bài 1: Ôn tập những số tới 100 000 – tiết 1

3 tiết/

35 x 3

= 105 phút

Bài 1: Ôn tập những số tới 100 000 – tiết 2

Bài 1: Ôn tập những số tới 100 000 – tiết 3

Bài 2: Ôn tập những phép cùng, phép trừ – tiết 1

3 tiết/

35 x 3

= 105 phút

Bài 2: Ôn tập những phép cùng, phép trừ – tiết 2

2

Bài 2: Ôn tập những phép cùng, phép trừ – tiết 3

Bài 3: Ôn tập phép nhân, phép chia – tiết 1

3 tiết/

35 x 3

= 105 phút

Bài 3: Ôn tập phép nhân, phép chia – tiết 2

Bài 3: Ôn tập phép nhân, phép chia – tiết 3

Bài 4: Số chẵn, số lẻ – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

3

Bài 4: Số chẵn, số lẻ – tiết 2

Bài 5: Em làm cho được những gì? – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 5: Em làm cho được những gì? – tiết 2

Bài 6: Bài toán liên quan tới rút về đơn vị – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 6: Bài toán liên quan tới rút về đơn vị – tiết 2

4

Bài 7: Bài toán liên quan tới rút về đơn vị (tiếp theo) – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 7: Bài toán liên quan tới rút về đơn vị (tiếp theo) – tiết 2

Bài 8: Bài toán giải bằng bố bước tính – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 8: Bài toán giải bằng bố bước tính – tiết 2

Bài 9: Ôn tập biểu thức số

1 tiết 35phút

5

Bài 10: Biểu thức có chứa chữ – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 10: Biểu thức có chứa chữ – tiết 2

Bài 11: Biểu thức có chứa chữ (tiếp theo)

1 tiết 35phút

Bài 12: Biểu thức có chứa chữ (tiếp theo)

1 tiết 35phút

Bài 13: Tính chất giao hoán, tính chất hài hòa của phép cùng – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

6

Bài 13: Tính chất giao hoán, tính chất hài hòa của phép cùng – tiết 2

Bài 14: Tính chất giao hoán, tính chất hài hòa của phép nhân – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 14: Tính chất giao hoán, tính chất hài hòa của phép nhân – tiết 2

Bài 15: Em làm cho được những gì? – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 15: Em làm cho được những gì? – tiết 2

7

Bài 16: Dãy số liệu – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 16: Dãy số liệu – tiết 2

Bài 17: Biểu đồ cột – tiết 1

3 tiết/

35 x 3

= 105 phút

Bài 17: Biểu đồ cột – tiết 2

Bài 17: Biểu đồ cột – tiết 3

8

Bài 18: Số lần lặp lại của 1 sự kiện – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 18: Số lần lặp lại của 1 sự kiện – tiết 2

Bài 19: Tìm số trung bình cùng – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 19: Tìm số trung bình cùng – tiết 2

Bài 20: Đề-xi-mét vuông – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

9

Bài 20: Đề-xi-mét vuông – tiết 2

Bài 21: Mét vuông – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 21: Mét vuông – tiết 2

Bài 22: Em làm cho được những gì? – tiết 1

3 tiết/

35 x 3

= 105 phút

Bài 22: Em làm cho được những gì? – tiết 2

10

Bài 22: Em làm cho được những gì? – tiết 3

Bài 23: Thực hành và trải nghiệm – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 23: Thực hành và trải nghiệm – tiết 2

Đánh giá giữa học kì I

1 tiết 35phút

Chương 2 CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN

(39 tiết)

Bài 24: Những số có 6 chữ số. Hàng và lớp – tiết 1

3 tiết/

35 x 3

= 105 phút

11

Bài 24: Những số có 6 chữ số. Hàng và lớp – tiết 2

Bài 24: Những số có 6 chữ số. Hàng và lớp – tiết 3

Bài 25: Triệu, lớp triệu – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 25: Triệu, lớp triệu – tiết 2

Bài 26: Đọc, viết những số tự động nhiên trong hệ thập phân- tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

12

Bài 26: Đọc, viết những số tự động nhiên trong hệ thập phân – tiết 2

Bài 27: So sánh và xếp thứ tự động những số tự động nhiên – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 27: So sánh và xếp thứ tự động những số tự động nhiên – tiết 2

Bài 28: Dãy số tự động nhiên

1 tiết 35phút

Bài 29: Em làm cho được những gì? – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

13

Bài 29: Em làm cho được những gì? – tiết 2

Bài 30: Đo góc – Góc nhọn, góc tù, góc bẹt – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 30: Đo góc – Góc nhọn, góc tù, góc bẹt – tiết 2

Bài 31: 2 đường thẳng vuông góc

1 tiết 35phút

Bài 32: 2 đường thẳng đồng thời – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

14

Bài 32: 2 đường thẳng đồng thời – tiết 2

Bài 33. Em làm cho được những gì? – tiết 1

Xem Thêm  Đoạn văn tiếng Anh miêu tả con mèo (4 Mẫu) Miêu tả con mèo bằng tiếng Anh

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 33. Em làm cho được những gì? – tiết 2

Bài 34: Giây – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 34: Giây – tiết 2

15

Bài 35: Thế kỉ – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 35: Thế kỉ – tiết 2

Bài 36: Yến, tạ, tấn – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 36: Yến, tạ, tấn – tiết 2

Bài 37: Em làm cho được những gì? – Tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

16

Bài 37: Em làm cho được những gì? – Tiết 2

Bài 38: Ôn tập học kì I – tiết 1

10 tiết/

35 x 10

= 350 phút

Bài 38: Ôn tập học kì I – tiết 2

Bài 38: Ôn tập học kì I – tiết 3

Bài 38: Ôn tập học kì I – tiết 4

17

Bài 38: Ôn tập học kì I – tiết 5

Bài 38: Ôn tập học kì I – tiết 6

Bài 38: Ôn tập học kì I – tiết 7

Bài 38: Ôn tập học kì I – tiết 8

Bài 38: Ôn tập học kì I – tiết 9

18

Bài 38: Ôn tập học kì I – tiết 10

Bài 39: Thực hành và trải nghiệm – tiết 1

3 tiết/

35 x 3

= 105 phút

Bài 39: Thực hành và trải nghiệm – tiết 2

Bài 39: Thực hành và trải nghiệm – tiết 3

Đánh giá học kì I

1 tiết 35phút

19

Chương 3 PHÂN SỐ

(46 tiết)

Bài 40: Phép cùng những số tự động nhiên – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 40: Phép cùng những số tự động nhiên – tiết 2

Bài 41: Phép trừ cá số tự động nhiên – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 41: Phép trừ cá số tự động nhiên – tiết 2

Bài 42: Tìm 2 số lúc biết tổng và hiệu của 2 số ấy – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

20

Bài 42: Tìm 2 số lúc biết tổng và hiệu của 2 số ấy – tiết 2

Bài 43: Em làm cho được những gì? – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 43: Em làm cho được những gì? – tiết 2

Bài 44: Nhân sở hữu số có 2 chữ số

1 tiết 35phút

Bài 45: Nhân sở hữu 10,100,1000,… Chia cho 10,100,1000,…

1 tiết 35phút

21

Bài 46: Nhân những số có tận cùng là chữ số 0

1 tiết 35phút

Bài 47: Nhân sở hữu số có 2 chữ số – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 47: Nhân sở hữu số có 2 chữ số – tiết 2

Bài 48: Em làm cho được những gì? – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 48: Em làm cho được những gì? – tiết 2

22

Bài 49: Chia cho số có 1 chữ số

1 tiết 35phút

Bài 50: Chia 2 số có tận cùng là chữ số 0

1 tiết 35phút

Bài 51: Ước lượng thương trong phép chia – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 51: Ước lượng thương trong phép chia – tiết 2

Bài 52: Chia cho số có 2 chữ số – tiết 1

4 tiết

35 x 4

= 140 phút

23

Bài 52: Chia cho số có 2 chữ số – tiết 2

Bài 52: Chia cho số có 2 chữ số – tiết 3

Bài 52: Chia cho số có 2 chữ số – tiết 4

Bài 53: Em làm cho được những gì? – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 53: Em làm cho được những gì? – tiết 2

24

Bài 54: Hình bình hành – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 54: Hình bình hành – tiết 2

Bài 55: Hình thoi – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 55: Hình thoi – tiết 2

Bài 56: Xếp hình, vẽ hình – tiết 1

3 tiết/

35 x 3

= 105 phút

25

Bài 56: Xếp hình, vẽ hình – tiết 2

Bài 56: Xếp hình, vẽ hình – tiết 3

Bài 57: Mi-li-mét vuông – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 57: Mi-li-mét vuông – tiết 2

Bài 58: Em làm cho được những gì? – Tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

26

Bài 58: Em làm cho được những gì? – Tiết 2

Bài 59: Thực hành và trải nghiệm – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 59: Thực hành và trải nghiệm – tiết 2

Đánh giá giữa học kì II

1 tiết 35phút

Chương 4

Phân số

(46 tiết)

Bài 60: Phân số – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

27

Bài 60: Phân số – tiết 2

Bài 61: Phân số và phép chia số tự động nhiên – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 61: Phân số và phép chia số tự động nhiên – tiết 2

Bài 62: Phân số bằng nhau – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 62: Phân số bằng nhau – tiết 2

28

Bài 63: Rút gọn phân số – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 63: Rút gọn phân số – tiết 2

Bài 64: Em làm cho được những gì? – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 64: Em làm cho được những gì? – tiết 2

Bài 65: Quy đồng mẫu số những phân số – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

29

Bài 65: Quy đồng mẫu số những phân số – tiết 2

Bài 66: So sánh 2 phân số – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 66: So sánh 2 phân số – tiết 2

Bài 67: Em làm cho được những gì? – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 67: Em làm cho được những gì? – tiết 2

30

Bài 68: Cùng 2 phân số cùng mẫu số

1 tiết 35phút

Bài 69: Cùng 2 phân số khác mẫu số

1 tiết 35phút

Bài 70: Em làm cho được những gì?

1 tiết 35phút

Bài 71: Trừ 2 phân số cùng mẫu số

1 tiết 35phút

Bài 72: Trừ 2 phân số khác mẫu

1 tiết 35phút

31

Bài 73: Em làm cho được những gì? – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 73: Em làm cho được những gì? – tiết 2

Bài 74: Phép nhân phân số – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 74: Phép nhân phân số – tiết 2

Bài 75: Phép chia 2 phân số – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

32

Bài 75: Phép chia 2 phân số – tiết 2

Bài 76: Tìm phân số của 1 số – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 76: Tìm phân số của 1 số – tiết 2

Bài 77: Em làm cho được những gì? – tiết 1

3 tiết/

35 x 3

= 105 phút

Bài 77: Em làm cho được những gì? – tiết 2

33

Bài 77: Em làm cho được những gì? – tiết 3

Bài 78: Ôn tập cuối 5 – tiết 1

11 tiết/

35 x 11

= 385 phút

Bài 78: Ôn tập cuối 5 – tiết 2

Bài 78: Ôn tập cuối 5 – tiết 3

Bài 78: Ôn tập cuối 5 – tiết 4

34

Bài 78: Ôn tập cuối 5 – tiết 5

Bài 78: Ôn tập cuối 5 – tiết 6

Bài 78: Ôn tập cuối 5 – tiết 7

Bài 78: Ôn tập cuối 5 – tiết 8

Bài 78: Ôn tập cuối 5 – tiết 9

35

Bài 78: Ôn tập cuối 5 – tiết 10

Bài 78: Ôn tập cuối 5 – tiết 11

Bài 79: Thực hành và trải nghiệm – tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 79: Thực hành và trải nghiệm – tiết 2

Đánh giá cuối 5

1 tiết 35phút

BAN GIÁM HIỆUTỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN