KHTN Lớp 7 Bài 13: Độ lớn và độ cao của âm Giải sách Khoa học tự động nhiên 7 Kết nối tri thức có cuộc sống trang 64

Giải bài tập SGK Khoa học Tự động nhiên 7 trang 64, 65, 66, 67 sách Kết nối tri thức có cuộc sống giúp những em học sinh lớp 7 xem gợi ý giải những câu hỏi Bài 13: Độ lớn và độ cao của âm của Chương IV: Âm thanh.

Qua đấy, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Bài 13 trong sách giáo khoa Khoa học Tự động nhiên 7 Kết nối tri thức có cuộc sống cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Obtain.vn:

I. Độ lớn và biên độ của sóng âm

1. Biên độ dao động của nguồn âm, sóng âm

Hãy so sánh biên độ của sóng âm trong Hình 13.2b và 13.2c từ đấy rút ra mối quan hệ giữa biên độ của sóng âm và biên độ dao động của nguồn âm.

Trả lời:

Biên độ của sóng âm trong Hình 13.2b lớn hơn biên độ của sóng âm trong Hình 13.2c.

Lúc nguồn âm dao động có biên độ càng lớn thì biên độ dao động của sóng âm càng lớn và ngược lại lúc nguồn âm dao động có biên độ càng bé thì biên độ dao động của sóng âm càng bé.

2. Độ lớn của âm

1. So sánh độ lớn của âm nghe được trong thí nghiệm vẽ tại Hình 13.2b và 13.2c.

2. Từ câu trả lời trên, rút ra mối quan hệ giữa biên độ của sóng âm có độ lớn của âm.

Xem Thêm  Cellular Legends: Bang Bang VNG khác gì so có phiên bản quốc tế?

3. Lúc gảy đàn hoặc đánh trống, muốn âm phát ra lớn hơn người ta khiến thế nào? Tại sao?

Trả lời:

1. Trong thí nghiệm tại Hình 13.2b ta nghe được âm lớn hơn so có trong thí nghiệm tại Hình 13.2c.

2. Sóng âm có biên độ dao động càng lớn thì âm nghe thấy càng lớn và ngược lại.

3. Lúc gảy đàn hoặc đánh trống, muốn âm phát ra lớn hơn người ta sẽ gảy dây đàn mạnh hơn hoặc đánh vào mặt trống mạnh hơn.

Vì lúc ta gảy mạnh hoặc đánh mạnh thì biên độ dao động của nguồn âm lớn ⇒ ta nghe được âm lớn hơn

II. Độ cao và tần số của sóng âm

1. Tần số

Ví dụ 1 dây đàn ghita dao động 880 lần từng giây thì tần số của nó là bao nhiêu?

Trả lời:

Tần số là số dao động vật thực hành được trong 1 giây.

Dây đàn thực hành được 880 dao động trong 1 giây ⇒ Tần số dao động của dây đàn ghita là 880 Hz.

2. Độ cao của âm

Câu 1: 1 con muỗi lúc bay vỗ cánh 3000 lần trong 5 giây và 1 con ong mật lúc bay vỗ cánh 4950 lần trong 15 giây.

a) Tính tần số dao động của cánh muỗi và cánh ong lúc bay. Con nào vỗ cánh nhanh hơn?

b) Âm phát ra lúc vỗ cánh của con muỗi hay con ong cao hơn?

Trả lời:

a) Tần số dao động của cánh muỗi là:

Xem Thêm  Bài tập phản ứng tạo phức của NH3 Bài tập Hóa học lớp 11

Tần số dao động của cánh ong là:

Trong 1 giây con muỗi vỗ cánh được nhiều lần hơn (600 > 330) nên con muỗi vỗ cánh nhanh hơn.

b) Âm phát ra lúc vỗ cánh của con muỗi cao hơn vì cánh muỗi có tần số dao động lớn hơn.

Câu 2: Hãy tìm hiểu xem lúc vặn cho dây đàn ghita căng nhiều, căng ít thì âm phát ra sẽ cao, thấp như thế nào? Tần số lớn, bé ra sao?

Trả lời:

Dây đàn căng ít nên dây bị chùng, vì vậy dao động của dây đàn chậm hay tần số dao động bé => Đàn phát ra âm thấp (âm trầm).

Dây đàn căng nhiều nên dây căng, vì vậy dao động của dây đàn nhanh hay tần số dao động lớn => Đàn phát ra âm cao (âm bổng).

Câu 3: Tìm dí dụ về âm trầm (thấp), âm bổng (cao)

Trả lời:

Giọng nói của người tiêu dùng nam thường là giọng trầm, giọng nói của người tiêu dùng nữ thường là giọng bổng.