KHTN Lớp 7 Bài 6: Giới thiệu về liên kết hóa học Giải sách Khoa học tự động nhiên lớp 7 Chân trời sáng tạo trang 37

Giải Khoa học tự động nhiên 7 Bài 6: Giới thiệu về hợp tác hóa học giúp những em học sinh lớp 7 nhanh chóng trả lời những câu hỏi SGK Khoa học tự động nhiên 7Chân trời sáng tạo trang 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44.

Sở hữu lời giải Khoa học tự động nhiên 7 trang 37 – 44 chi tiết từng phần, từng bài tập, những em dễ dàng ôn tập, củng cố tri thức Bài 6 Chủ đề 2: Phân tử. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy chi tiết mời thầy cô và những em cùng tham khảo bài viết dưới đây của Obtain.vn:

Giải câu hỏi thảo luận Khoa học tự động nhiên 7 Chân trời sáng tạo bài 6

Câu 1

Trừ helium, vỏ nguyên tử của những nguyên tố còn lại tại Hình 6.1 có những điểm giống và khác nhau gì?

Trả lời:

– Giống nhau: Đều có 8 electron tại lớp bên cạnh cùng

– Khác nhau:

 • Nguyên tử Ne có 2 lớp electron
 • Nguyên tử Ar có 3 lớp electron
 • Nguyên tử Kr có 4 lớp electron
 • Nguyên tử Xe có 5 lớp electron

Câu 2

Xem Hình 6.2, em hãy mô tả sự tạo thành ion sodium, ion magnesium. Nhận xét về số electron lớp bên cạnh cùng của những ion này và cho biết sự phân bố electron của 2 ion này giống sự phân bố electron của nguyên tử khí hiếm nào?

Trả lời:

– Sự tạo thành ion sodium: Nguyên tử sodium (Na) cho đi 1 electron lớp bên cạnh cùng để tạo thành ion dương Na+

– Sự tạo thành ion magnesium: Nguyên tử magnesium (Mg) cho đi 2 electron lớp bên cạnh cùng để tạo thành ion dương Mg2+

=> Sau khoản thời gian nhường electron, ion sodium và ion magnesium đều có 2 lớp electron và có 8 electron tại lớp bên cạnh cùng

=> Sự phân bố electron của 2 ion này giống sự phân bố electron của nguyên tử khí hiếm Neon (Ne)

Câu 3

Xem Hình 6.3, em hãy mô tả sự tạo thành ion chloride, ion oxide. Nhận xét về số electron lớp bên cạnh cùng của những ion này và cho biết sự phân bố electron của 2 ion này giống sự phân bố electron của nguyên tử khí hiếm nào?

Hình 6.3

Trả lời:

– Sự tạo thành ion chloride: Nguyên tử chlorine (Cl) nhận thêm 1 electron tại lớp bên cạnh cùng để tạo thành ion âm Cl-

– Sự tạo thành ion oxide: Nguyên tử oxygen (O) nhận thêm 2 electron tại lớp bên cạnh cùng để tạo thành ion âm O2-

– Sau khoản thời gian nhận electron, ion chloride có 3 lớp electron và có 8 electron tại lớp bên cạnh cùng

=> Giống sự phân bố electron của nguyên tử khí hiếm Neon (Ne)

– Sau khoản thời gian nhận electron, ion oxide có 2 lớp electron và có 8 electron tại lớp bên cạnh cùng

=> Giống sự phân bố electron của nguyên tử Argon (Ar)

Câu 4

Xem Hình 6.4a, em hãy mô tả quy trình tạo thành hợp tác ion trong phân tử sodium chloride. Nêu 1 số ứng dụng của sodium chloride trong đời sống.

Hình 6.4

Trả lời:

– Nguyên tử Na nhường 1 electron cho nguyên tử Cl, tạo thành ion dương

– Nguyên tử Cl nhận 1 electron từ nguyên tử Na, tạo thành ion âm

=> Ion dương và ion âm mang trong mình điện tích trái dấu nên hút nhau, tạo thành hợp tác ion

– Ứng dụng của sodium chloride:

 • Sát trùng vết thương, phân phối muối khoáng cho cơ thể bị thiếu nước
 • Dùng làm cho gia vị, bảo quản thực phẩm, khử mùi vị, kiểm soát quy trình lên males
 • Trị cảm lạnh, tiêu độc, làm cho trắng, chữa viêm, hôi miệng
 • Dùng chăm sóc sức khỏe gia súc, gia cầm, làm cho thành phần phân bón cho cây trồng

Câu 5

Dựa vào bảng tuần hoàn, hãy chỉ ra nguyên tố khí hiếm sắp nhất của hydrogen và oxygen. Để có lớp electron bên cạnh cùng giống nguyên tố khí hiếm sắp nhất, nguyên tử hydrogen và oxygen có xu hướng gì?

Xem Thêm  Lời bài hát Child Shark

Trả lời:

– Hydrogen sắp sở hữu nguyên tố khí hiếm Helium

– H có 1 electron lớp bên cạnh cùng, He có 2 electron lớp bên cạnh cùng

=> Nguyên tử hydrogen có xu hướng nhận thêm 1 electron để đạt cấu hình của Helium

– Oxygen sắp sở hữu nguyên tố khí hiếm Neon

– H có 6 electron lớp bên cạnh cùng, Ne có 8 electron lớp bên cạnh cùng

=> Nguyên tử Oxygen có xu hướng nhận thêm 2 electron để đạt cấu hình của Neon

Câu 6

Dựa vào những Hình 6.5, 6.6 và 6.7, em hãy cho biết số electron lớp bên cạnh cùng của từng nguyên tử trong phân tử hydrogen và oxygen là bao nhiêu? Lúc đấy, lớp electron bên cạnh cùng của nguyên tử hydrogen và nguyên tử oxygen sẽ giống sở hữu khí hiếm nào?

Hình 6.5

Trả lời:

– Xét phân tử hydrogen: từng nguyên tử hydrogen có 2 electron lớp bên cạnh cùng

=> Giống cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm Helium

– Xét phân tử Oxygen: từng nguyên tử Oxygen có 8 electron tại lớp bên cạnh cùng

=> Giống cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm Neon

Câu 7

Em hãy mô tả quy trình tạo thành hợp tác cùng hóa trị trong phân tử hydrogen và oxygen.

Trả lời:

– Xét phân tử hydrogen (gồm 2 nguyên tử H): Từng nguyên tử H bỏ ra 1 electron để tạo thành 1 cặp electron dùng chung => Hình thành hợp tác cùng hóa trị

– Xét phân tử oxygen (gồm 2 nguyên tử O): Từng nguyên tử O bỏ ra 2 electron để tạo thành 2 cặp electron dùng chung => Hình thành hợp tác cùng hóa trị

Câu 8

Xem Hình 6.8, em hãy cho biết số electron dùng chung của nguyên tử H và nguyên tử O. Trong phân tử nước, số electron tại lớp bên cạnh cùng của O và H là bao nhiêu và giống sở hữu khí hiếm nào?

Hình 6.5

Trả lời:

– Số electron dùng chung của nguyên tử H và O là 4

– Trong phân tử nước:

 • Nguyên tử O có 8 electron lớp bên cạnh cùng => Giống khí hiếm Ne
 • Nguyên tử H có 2 electron lớp bên cạnh cùng => Giống khí hiếm He

Câu 9

Em hãy mô tả quy trình tạo thành hợp tác cùng hóa trị trong phân tử nước.

Trả lời:

Lúc O hài hòa sở hữu H, nguyên tử O góp 2 electron, từng nguyên tử H góp 1 electron.

=> Giữa nguyên tử O và nguyên tử H có 1 đôi electron dùng chung

– Hạt nhân nguyên tử O và H cùng hút đôi electron dùng chung, hợp tác sở hữu nhau tạo ra phân tử nước

Câu 10

Cho biết từng phân tử của chất trong Hình 6.9 được tạo bởi những ion nào? Tại điều kiện thường, những chất này tại thể gì?

Hình 6.9

Trả lời:

a) Phân tử Sodium chloride gồm 2 nguyên tố là Na và Cl

 • Nguyên tố Na có 1 electron tại lớp bên cạnh cùng => Có xu hướng nhường 1 electron => Ion tương ứng là Na+
 • Nguyên tố Cl có 7 electron tại lớp bên cạnh cùng => Có xu hướng nhận 1 electron => Ion tương ứng là Cl-

b) Phân tử Calcium chloride gồm 2 nguyên tố là Ca và Cl

 • Nguyên tố Ca có 2 electron tại lớp bên cạnh cùng => Có xu hướng nhường 2 electron => Ion tương ứng là Ca2+
 • Nguyên tố Cl có 7 electron tại lớp bên cạnh cùng => Có xu hướng nhận 1 electron => Ion tương ứng là Cl-

c) Phân tử Magnesium oxide gồm 2 nguyên tố là Mg và O

 • Nguyên tố Mg có 2 electron tại lớp bên cạnh cùng => Có xu hướng nhường 2 electron => Ion tương ứng là Mg2+
 • Nguyên tố O có 6 electron tại lớp bên cạnh cùng => Có xu hướng nhận 2 electron => Ion tương ứng là O2-
Xem Thêm  Giáo án luyện chữ đẹp 12 buổi Giáo án luyện viết chữ dành cho học sinh Tiểu học

Tại điều kiện thường, những chất đều tại thể rắn.

Câu 11

Xem và cho biết thể của những chất có trong Hình 6.10

Hình 6.10

Trả lời:

Xem Hình 6.10:

 • Đường tinh luyện: thể rắn
 • Ethanol: thể lỏng
 • Carbon dioxide: thể khí

Câu 12

Nêu 1 số thí dụ về chất cùng hóa trị và cho biết thể của chúng tại điều kiện thường.

Trả lời:

1 số chất cùng hóa trị và thể của chúng tại điều kiện thường là:

 • Khí oxygen: thể khí
 • Nước: thể lỏng
 • Amonia: thể khí
 • Hydrogen chloride: thể lỏng
 • Methane: thể khí
 • Nitrogen oxide: thể khí
 • Gỗ (cenlulose): thể rắn

Câu 13

Xem thí nghiệm 1 (Hình 6.11, 6.12) và đánh dấu V để hoàn thành bảng sau:

Tính chất

Muối

Đường

Tan trong nước

?

?

Dẫn điện được

?

?

Hình 6.11, 6.12

Trả lời:

Tính chất

Muối

Đường

Tan trong nước

V

V

Dẫn điện được

V

X

Câu 14

Xem thí nghiệm 2 (Hình 6.13), cho biết muối hay đường bền nhiệt hơn. Tại ống nghiệm nào có sự tạo thành chất new?

Hình 6.13

Trả lời:

– Muối ko có sự thay thế đổi sau thời điểm đun nóng

– Đường (màu sắc trắng) chuyển thành chất khác có màu sắc đen

=> Ống nghiệm 2 (đường) có sự tạo thành chất new

=> Muối bền nhiệt hơn

Giải Khoa học tự động nhiên 7 Chân trời sáng tạo bài 6 – Luyện tập

Luyện tập trang 38

Hãy xác định vùng vị trí của aluminium trong bảng tuần hoàn và vẽ sơ đồ tạo thành ion aluminium từ nguyên tử aluminium.

Trả lời:

Aluminium (Al) thuộc ô số 13, chu kì 3, nhóm IIIA trong bảng tuần hoàn.

Nguyên tử aluminium nhường 3 electron tại lớp bên cạnh cùng để phát triển thành ion aluminium, Kí hiệu Al3+

Sơ đồ tạo thành ion aluminium:

Luyện tập

Luyện tập trang 39

Câu hỏi: Xác định vùng vị trí của sulfur trong bảng tuần hoàn và vẽ sơ đồ tạo thành ion sulfide (S2-) từ nguyên tử sulfur.

Trả lời:

Nguyên tố sulfur (S) thuộc ô thứ 16, chu kì 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn.

Nguyên tử sulfur nhận thêm 2 electron để phát triển thành ion ion sulfide (S2-). Ion sulfide (S2-) có 8 electron lớp bên cạnh cùng, sự phân bố electron trên ion sulfide (S2-) giống sở hữu sự phân bố electron của nguyên tử khí hiếm argon (Ar).

Luyện tập

Câu hỏi: Hãy vẽ sơ đồ và mô tả quy trình tạo thành hợp tác ion trong phân tử hợp chất magnesium oxide.

Luyện tập

Trả lời:

Lúc nguyên tử magnesium (Mg) hài hòa sở hữu nguyên tử oxygen (O), nguyên tử magnesium nhường 2 electron tạo thành ion dương, kí hiệu là Mg2+, đồng thời nguyên tử oxygen (O) nhận 2 electron từ nguyên tử Mg tạo thành ion âm, kí hiệu O2-. Ion Mg2+ và O2- hút nhau tạo phân tử magnesium oxide (MgO).

Luyện tập trang 41

Vẽ sơ đồ hình thành hợp tác cùng hóa trị trong những phân tử sau

Luyện tập

Trả lời:

a) Sự hình thành hợp tác trong phân tử chlorine.

Nguyên tử Cl có 7 electron lớp bên cạnh cùng và cần thêm 1 electron để có vỏ ngoài bền vững tương tự động khí hiếm.

Lúc 2 nguyên tử Cl hợp tác sở hữu nhau, từng nguyên tử góp 1 electron để tạo ra đôi electron dùng chung.

Hạt nhân của 2 nguyên tử Cl cùng hút đôi electron dùng chung và hợp tác sở hữu nhau tạo thành phân tử chlorine.

b) Sự hình thành hợp tác trong phân tử ammonia.

Nguyên tử N có 7 electron, trong đấy có 5 electron lớp bên cạnh cùng, cần thêm 3 electron để có vỏ ngoài bền vững tương tự động khí hiếm.

Nguyên tử H chỉ có 1 electron và cần thêm 1 electron để có vỏ ngoài bền vững tương tự động khí hiếm.

Lúc N hài hòa sở hữu H, nguyên tử N góp 3 electron, từng nguyên tử H góp 1 electron. Như vậy giữa nguyên tử N và từng nguyên tử H có 1 đôi electron dùng chung. Hạt nhân nguyên tử N và H cùng hút đôi electron dùng chung, hợp tác sở hữu nhau tạo ra phân tử ammonia.

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 12: So sánh hình ảnh người lính trong bài thơ Tây Tiến và Đồng chí 3 Dàn ý & 8 bài văn hay lớp 12

Luyện tập trang 42

Khói của núi lửa ngầm phun trào từ dưới biển có chứa 1 số chất như: tương đối nước, sodium chloride, potassium chloride, carbon dioxide, sulfur dioxide.

a) Hãy cho biết chất nào là hợp chất ion, chất nào là hợp chất cùng hóa trị.

b) Nguyên tử của nguyên tố nào trong những chất trên có số electron tại lớp bên cạnh cùng nhiều nhất?

Trả lời:

a) Chất ion: sodium chloride (NaCl), potassium chloride (KCl),

Chất cùng hóa trị: tương đối nước (H2O), carbon dioxide (CO2), sulfur dioxide (SO2)

b) Trong những chất trên nguyên tử của chlorine (Cl) có số electron tại lớp bên cạnh cùng nhiều nhất sở hữu 7 electron.

Luyện tập trang 44

Kết quả thử nghiệm tính chất của 2 chất A và B được trình bày tại bảng bên. Em hãy cho biết chất nào là chất cùng hóa trị, chất nào là chất ion?

Tính chấtChất AChất BThể (25oC)RắnLỏngNhiệt độ sôi (oC)150064,7Nhiệt độ nóng chảy (oC)770-97,6Khả năng dẫn điện của dung dịchCóKhông

Trả lời:

Dựa vào kết quả được trình bày tại bảng trên ta thấy: Chất A có nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy cao hơn siêu nhiều so sở hữu chất B, chất A tồn tại tại thể rắn và dẫn điện được.

⇒ Chất A là chất ion, chất B là chất cùng hóa trị.

Giải bài tập Khoa học tự động nhiên 7 Chân trời sáng tạo bài 6

Bài 1

Hãy vẽ sơ đồ và mô tả quy trình tạo thành hợp tác trong phân tử sodium oxide (hình bên)

Bài 1

Trả lời:

– Sodium oxide gồm 2 nguyên tố: Na (kim loại) và O (phi kim)

=> Hợp tác ion

– Nguyên tử Na (số hiệu nguyên tử = 11) nhường 1 electron => Ion Na+

– Nguyên tử O (số hiệu nguyên tử = 8) nhận 2 electron => Ion O2-

Bài 2

Cho biết vùng vị trí trong bảng tuần hoàn, số electron lớp bên cạnh cùng của nguyên tử từng nguyên tố N, C, O và vẽ sơ đồ hình thành hợp tác trong những phân tử tại hình sau:

Bài 2

Trả lời:

– Nguyên tử N nằm tại ô số 7, nhóm VA => Có 5 electron tại lớp bên cạnh cùng, cần 3 electron để đạt cấu hình khí hiếm

– Nguyên tử C nằm tại ô số 6, nhóm IVA => Có 4 electron tại lớp bên cạnh cùng, cần 4 electron để đạt cấu hình khí hiếm

– Nguyên tử O nằm tại ô số 8, nhóm VIA => Có 6 electron tại lớp bên cạnh cùng, cần 2 electron để đạt cấu hình khí hiếm

a) Xét phân tử Nitrogen: gồm 2 nguyên tử N

=> Hợp tác cùng hóa trị, từng N góp 3 electron tạo thành 3 cặp electron dùng chung

b) Xét phân tử Carbon dioxide: gồm 1 nguyên tử C và 2 nguyên tử O

=> Hợp tác cùng hóa trị. Lúc C hài hòa sở hữu O, nguyên tử C góp 4 electron, từng nguyên tử O góp 2 electron

=> Giữa nguyên tử C và nguyên tử O có 2 cặp electron dùng chung

Bài 3

Potassium Chloride là hợp chất có nhiều ứng dụng trong đời sống. Trong nông nghiệp, nó được dùng làm cho phân bón. Trong công nghiệp, Potassium Chloride được dùng làm cho vật liệu để chế tạo Potassium Hydroxide và kim loại Potassium. Trong y học, Potassium Chloride được dùng để bào chế thuốc điều trị bệnh thiếu Kali trong máu. Potassium chloride siêu cần thiết cho cơ thể, trong những chức năng hoạt động của hệ tiêu hóa, tim, thân, cơ và cả hệ thần kinh

Hợp chất Potassium Chloride có loại hợp tác gì trong phân tử? Vẽ sơ đồ hình thành hợp tác có trong phân tử này.

Trả lời:

– Potassium chloride gồm 2 nguyên tử: Ok (kim loại) và Cl (phi kim).

=> Hợp tác ion

– Nguyên tử Ok nhường 1 electron cho nguyên tử Cl.