KHTN Lớp 7 Bài 8: Tốc độ chuyển động Giải sách Khoa học tự động nhiên lớp 7 Chân trời sáng tạo trang 52

Giải Khoa học tự động nhiên 7 Bài 8: Tốc độ chuyển động giúp những em học sinh lớp 7 nhanh chóng trả lời những câu hỏi SGK Khoa học tự động nhiên 7Chân trời sáng tạo trang 52, 53, 54.

Có lời giải Khoa học tự động nhiên 7 trang 52 – 54 chi tiết từng phần, từng bài tập, những em dễ dàng ôn tập, củng cố tri thức Bài 8 Chủ đề 3: Tốc độ. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo soạn giáo án cho học sinh của mình. Chi tiết mời thầy cô và những em cùng tham khảo bài viết dưới đây của Obtain.vn:

Câu hỏi Luyện tập Khoa học tự động nhiên 7 Chân trời sáng tạo bài 8

Luyện tập 1

Hoàn thành những câu sau:

a) Trên cùng 1 quãng đường, giả dụ thời kì chuyển động (1) … hơn thì chuyển động ấy nhanh hơn.

b) Trong cùng 1 khoảng thời kì, giả dụ quãng đường chuyển động (2) … hơn thì chuyển động ấy nhanh hơn.

c) Chuyển động nào có quãng đường đi được trong từng giây (3) … hơn thì chuyển động ấy nhanh hơn.

Trả lời:

a) Trên cùng 1 quãng đường, giả dụ thời kì chuyển động (1) hơn thì chuyển động ấy nhanh hơn.

b) Trong cùng 1 khoảng thời kì, giả dụ quãng đường chuyển động (2) lớn hơn thì chuyển động ấy nhanh hơn.

c) Chuyển động nào có quãng đường đi được trong từng giây (3) lớn hơn thì chuyển động ấy nhanh hơn.

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 11: Dàn ý phân tích bức tranh phố huyện trong truyện 2 đứa trẻ Dàn ý bức tranh phố huyện lúc chiều tàn

Luyện tập 2

Đổi tốc độ của những phương tiện giao thông trong Bảng 8.2 ra đơn vị m/s.

Bảng 8.2. Tốc độ của 1 số phương tiện giao thông

Phương tiện giao thôngTốc độ (km/h)Tốc độ (m/s)Xe đạp10,8?Ca nô36?Tàu hỏa60?Ô tô72?Máy bay720?

Trả lời:

Đổi đơn vị từ km/h sang m/s cho bảng 8.2

1 km/h =

Vận dụng ta đổi được như sau

Phương tiện giao thôngTốc độ (km/h)Tốc độ (m/s)Xe đạp10,83Ca nô3610Tàu hỏa60frac{50}{3}Ô tô7220Máy bay720200

Câu hỏi Vận dụng Khoa học tự động nhiên 7 Chân trời sáng tạo bài 8

Vì sao bên cạnh đơn vị m/s, trong thực tế người ta còn dùng những đơn vị tốc độ khác? Nêu thí dụ minh họa.

Trả lời:

Bên cạnh đơn vị m/s, người ta còn dùng 1 số đơn vị khác như:

  • km/h: Đơn vị này thường được dùng để đo tốc độ của những phương tiện tham dự giao thông đường dài, thí dụ như xe máy đi từ Hà Nội lên Hải Phòng có tốc độ 60 km/h
  • Dặm/h: Đơn vị này thường xuất hiện trên tốc kế

Giải câu hỏi thảo luận Khoa học tự động nhiên 7 Chân trời sáng tạo bài 8

Câu 1

So sánh thời kì hoàn thành cuộc thi của từng học sinh, hãy ghi kết quả xếp hạng theo mẫu Bảng 8.1.

Bảng 8.1

Trả lời:

Thứ tự động xếp hạng của những học sinh được sắp xếp dựa trên thời kì hoàn thành, thứ tự động xếp hạng

Học sinhThời gian chạy (s)Thứ tự động xếp hạngA102B9,51C113D11,54

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 7: Cảm nghĩ về mùa xuân 2 Dàn ý & 21 bài văn mẫu lớp 7

Câu 2

Có thể tính quãng đường chạy được trong 1 s của từng học sinh bằng bí quyết nào? Thứ tự động xếp hạng liên lạc thế nào có quãng đường chạy được trong 1 s của từng học sinh?

Trả lời:

Quãng đường chạy trong 1 s được tính theo công thức:

Học sinhThời gian chạy (s)Thứ tự động xếp hạngQuãng đường chạy trong 1 s (m)A1026B9,516,32C1135,45D11,545,22

Trong 1 s, quãng đường của học sinh nào chạy được nhiều nhất thì thứ hạng của bạn ấy cao nhất và ngược lại.

Câu 3

Trình bày bí quyết tính tốc độ của người đi xe đạp trong Hình 8.1.

Trả lời:

Ta có quãng đường AB = 30 m, thời kì chuyển động t = 10 s

=> Tốc độ chuyển động của người đi xe đạp là:

Giải bài tập Khoa học tự động nhiên 7 Chân trời sáng tạo bài 8

Bài 1

Nêu ý nghĩa của tốc độ.

Trả lời:

Tốc độ là đại lượng đặc biệt cho mức độ nhanh hay chậm của chuyển động, đồng thời cho biết quãng đường vật đi được trong 1 đơn vị thời kì.

Bài 2

1 ca nô chuyển động trên sông có tốc độ ko đổi 10 km/h. Tính thời kì để ca nô đi được quãng đường 5 km.

Trả lời:

Tóm tắt:

v = 10 km/h

s = 5 km__________

t = ?

Bài giải:

Thời kì để ca nô đi được quãng đường 5 km là: