Kịch bản chương trình kết nạp Đoàn viên new 6 mẫu lễ kết nạp đoàn viên new

Kịch bản chương trình kết nạp Đoàn viên new gồm 6 mẫu chương trình hay, chuẩn nhất kèm theo chỉ dẫn quy trình kết nạp Đoàn viên. Thông qua mẫu kịch bản kết nạp Đoàn viên này người tiêu dùng có thêm nhiều ý tưởng tham khảo để nhanh chóng xây dựng, hoàn thành lễ kết nạp Đoàn viên đúng trình tự động và ấn tượng nhất.

Kết nạp đoàn viên chính là việc lựa chọn và công nhận những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì phần đích, xuất sắc của Đảng Cùng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, có tinh thần yêu nước, tự động cường dân tộc; có lối sống lành mạnh, cần kiệm, trung thực; hăng hái, gương mẫu trong học tập, lao động, hoạt động xã hội và bảo vệ Tổ Quốc. Vậy dưới đây là 6 mẫu kịch bản kèm theo chỉ dẫn chi tiết, mời người tiêu dùng cùng theo dõi tại đây.

Chỉ dẫn quy trình kết nạp Đoàn viên new

Bước 1: Chi đoàn, Đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền giới thiệu về tổ chức Đoàn cho thanh niên.

Bước 2: Chi đoàn, Đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch kết nạp đoàn viên new.

– Lập danh sách thanh niên tiên tiến và đội viên trưởng thành.

– Lựa chọn đối tượng theo những tiêu chuẩn kết nạp đoàn viên.

– Phân công đoàn viên viện trợ, dự kiến thời kì bồi dưỡng, thời kì tổ chức kết nạp.

Bước 3: Chi đoàn, Đoàn cơ sở bồi dưỡng giáo dục, luyện tập thanh niên vào Đoàn.

Bước 4: Tiến hành những thủ tục và tổ chức kết nạp đoàn viên new.

– Chi đoàn phân công đoàn viên viện trợ, chỉ dẫn đối tượng đoàn trong quy trình xem xét kết nạp Đoàn; chỉ dẫn thanh niên tự động khai lý lịch và viết đơn xin vào Đoàn (theo mẫu trong Sổ đoàn viên).

– Tổ chức Hội nghị Chi đoàn xét kết nạp đoàn viên new.

– Báo cáo Ban chấp hành Đoàn cấp trên để ra quyết định chuẩn y kết nạp đoàn viên new. Giấy tờ báo cáo bao gồm: Lý lịch và đơn xin vào đoàn của đoàn viên, Biên bản họp xét kết nạp đoàn viên của chi đoàn, Giấy đảm bảo thanh niên vào đoàn của đoàn viên hoặc 1 đảng viên giới thiệu (Đối có hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên, đội viên Hội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh do tập thể chi hội, chi đội giới thiệu), Giấy chứng nhận đã học lớp cảm tình Đoàn.

– Tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên new. Lễ kết nạp đoàn viên new nên do chi đoàn (đối có những nơi ko có chi đoàn, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở hoặc Chi đoàn cơ sở thực hành quy trình công tác vươn lên là đoàn viên và quyết định kết nạp đoàn viên) tổ chức đảm bảo tính trang trọng, gây ấn tượng sâu sắc, tạo niềm vinh dự, tự động hào đối có đoàn viên new được kết nạp. Khuyến khích chi đoàn tổ chức lễ kết nạp đoàn viên new tại địa điểm có ý nghĩa giáo dục như di tích lịch sử bí quyết mạng, phòng cổ điển, những liên hệ đỏ,… Trong buổi Lễ kết nạp đoàn viên, tiến hành trao Nghị quyết kết nạp đoàn viên new (theo mẫu do Trung ương Đoàn phát hành riêng cho Lớp đoàn viên chào mừng đại hội Đoàn những cấp, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII), Thẻ Đoàn viên và Huy hiệu Đoàn (những đơn vị tham khảo video clip Lễ kết nạp đoàn viên new mẫu đã ban hành).

– Hoàn thiện giấy tờ để quản lý đoàn viên, tiếp tục bồi dưỡng tạo điều kiện để đoàn viên new luyện tập.

Lưu ý:

+ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành thống nhất mẫu Nghị quyết kết nạp đoàn viên new “Lớp đoàn viên chào mừng đại hội Đoàn những cấp, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII”.

+ Sau khoản thời gian đoàn cấp trên có quyết định chuẩn y kết nạp đoàn viên new, trong vòng 01 tháng nhắc từ ngày ký quyết định, chi đoàn có trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp cho đoàn viên new.

+ Đoàn viên được cấp Thẻ đoàn viên trong lễ kết nạp hoặc chậm nhất ko quá 01 tháng nhắc từ ngày được kết nạp vào Đoàn. Việc trao thẻ đoàn viên có thể do những cấp bộ Đoàn tổ chức, nhưng ko thay thế thế Lễ kết nạp đoàn viên của chi đoàn. Có thể tổ chức trao thẻ đoàn viên cho “Lớp đoàn viên chào mừng đại hội Đoàn những cấp, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII” trong những hoạt động phong trào thích hợp khác.

Kịch bản lễ kết nạp Đoàn viên new – Mẫu 1

1. Ổn định tổ chức

– Tập trung đại biểu vào phòng hội đồng

– Thông qua chương trình của sự kiện kết nạp đoàn viên new

2. Chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

– Kính thưa cac vị đại biểu khách quí!

– Thưa toàn thể những đồng chí đoàn viên giáo viên và những em học sinh thân mến.

Thực hành điều lệ Đoàn TNCSHCM và sự chỉ đạo của Đoàn xã …….., của Chi bộ Trường THCS ……… Hôm nay Chi đoàn Trường THCS…… lengthy trọng tổ chức lễ kết nạp đoàn viên new cho 20 Đ/C thanh niên xuất sắc chủa bố Chi hội thanh niên lớp………..

Thay đổi mặt cho ban tổ chức tôi xin chân trọng kính mời những quí vị đại biểu và toàn thể những đồng chí đứng lên khiến lễ chào cờ.

Nghiêm! Chào cờ… chào( hat quốc ca, đoàn ca)

Xin kính mời những vị đại biểu, cùng toàn thể những đồng chí an tọa.

Kính thưa những quí vị đại biểu khách quí!

Thưa những đồng chí!

Trong ko khí của những ngày tháng bố lịch sử này, cùng có tuổi trẻ cả nước đang thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỉ niệm 90 5 ngày xây dựng thương hiệu Đoàn TNCS HCM. Hôm nay tuổi trẻ Trường THCS ……… vui mừng, phấn khởi tổ chức sự kiện kết nạp đoàn viên new. Về dự có sự kiện tôi xin chân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng:

+ Về phía Đoàn xã: Đ/C ……………….. Đảng ủy viên – Bí thư Đoàn xã cùng những đồng chí trong ban thường vụ Đoàn xã. Đề nghị những đồng chí nhiệt liệt chào mừng

+ Về phía Nhà trường: Tôi xin chân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng Đ/C……………… Bí thư chi bộ – Hiệu trường nhà trường

Đ/C ……………… phó bí thư chi bộ – phó hiệu trưởng nhà trường

3. Tóm tắt quy trình phấn đấu của những thanh niên được kết nạp Đoàn

Kính thưa những quí vị đại biểu, thưa toàn thể những đồng chí tiếp sau đay tôi xin chân trọng giới thiệu đồng chí ……………… – Bí thư chia đoàn trường THCS ……….lên tóm tắt quy trình phấn đấu của những thanh niên được kết nạp đoàn. Xin mời Đ/C

(Đc………………. phát biểu) Kính thưa những quí vị đại biểu, thưa toàn thể những đồng chí thay thế mặt cho ban chấp hành chi đoàn tôi xin tóm tắt quy trình phấn đấu của những thanh niên được kết nạp đoàn.

4. Thông qua quyết định kết nạp đoàn viên

Kính thưa những quí vị đại biểu, thưa toàn thể những đồng chí, chúng ta vừa được nghe đồng chí …………….. tóm tắt quy trình phấn đấu của những thanh niên được kết nạp đoàn.

Sau đây tôi xin mời Đ/C……………… Bí thư Đoàn xã lên đọc quyết định chuẩn y kết nạp đoàn viên và trao quyết định cho đại diên chi đoàn.

Mời Đ/C ……………… đại diện cho chi đoàn lên nhận quyết định

5. Gắn huy hiệu và phát thẻ đoàn

Tôi xin kính mời Đ/C……………… Bí thư Đoàn xã và Đ/C ……………… Hiệu trưởng nhà trường lên găn huy hiệu và phát thẻ đoàn cho những đồng chí đoàn viên new

6. HS đọc lời hứa và phát biểu.

Tiếp theo chương trình tôi xin mời em ……………… của chi hội …… lên đọc lời hứa và phát biểu cảm tưởng.

Kính thưa những quí vị đại biểu, thưa toàn thể những đồng chúng ta vừa được nghe những Đ/C đoàn viên new kết nạp hứa và đại diện lên phát biểu cảm tưởng.

Sau đây tôi xin mời cô ……………… đại diện người giới thiệu thanh niên vào đoàn lên phát biểu, hứa tiếp tục viện trợ đoàn viên new .

Vừa rồi quí vị đại biểu đã được nghe cô……………… phát biểu và hứa viện trợ đoàn viên new xin cảm ơn cô.

Sau đây tôi xin mời cô ……………… đại diện cho liên đội giới thiệu thanh niên vào đoàn phát biểu ý kiến.

Xin cảm ơn cô ………………

Về dự có sự kiện kết nạp đoàn viên new hôm nay còn có đại diên cấp ủy – nhà trường tôi xin kính mời thầy …………….. lên phát biểu.

7. BCH chi đoàn giao nhiệm vụ

Xem Thêm  Lời bài hát Yêu là cưới

Kính thưa những quí vị đại biểu, thưa toàn thể những đồng chí chúng ta vừa được nghe những ý kiến phát biểu quan yếu của những Đ/C đại diện cho người giới thiệu, đại diện cho liên đội, đại diện cấp ủy sau đây tôi xin mời Đ/C……………… phó bí thư chi đoàn lên giao nhiệm vụ cho những Đ/C đoàn viên new. Xin mời Đ/C.

8. Bế mạc

Kính thưa những quí vị đại biểu, thưa toàn thể những đồng chí sau 1 thời kì khiến việc có tinh thần khẩn trương, nghiêm túc đầy trách nhiệm. Lễ kết nạp đoàn viên new của trường THCS ……….. đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Sau đây tôi xin kính mời những quí vị đại biểu và toàn thể những Đ/C đứng lên khiến lễ chào cờ.

Nghiêm! Chào cờ …. Chào (ko hát)

Kịch bản lễ kết nạp Đoàn viên new – Mẫu 2

I. Nghi lễ

1. Chào cờ:

Xin mời quý vị đại biểu, những đồng chí và người tiêu dùng chỉnh đốn trang phục chuẩn bị khiến lễ chào cờ.

Nghỉ …… Nghiêm. Chào cờ… chào…… Quốc ca… Đoàn ca.

Phút mặc niệm để tưởng nhớ tới chủ tịch Hồ Chí Minh, những anh hùng liệt sĩ, những thế hệ đoàn viên, thanh niên đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, phút mặc niệm khởi đầu…………… thôi.

Kính mời quý đại biểu, những đồng chí ngồi xuống.

2. Tuyên bố nguyên nhân:

Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục cổ điển yêu nước, xuất sắc bí quyết mạng, xuất sắc xã hội chủ nghĩa cho hội viên học sinh góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vươn lên là lớn mạnh, bổ sung lực lượng chính trị nhằm nâng cao về quy mô tổ chức và ko ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn. Thực hành sự chỉ dẫn, chỉ đạo của Ban thường vụ Đoàn xã Phương Sơn, hôm nay, chi đoàn ……….. tổ chức lễ kết nạp đoàn viên cho …….. thanh niên thuộc chi đoàn ……. Đấy là nguyên nhân của sự kiện ngày hôm nay.

3. Giới thiệu đại biểu:

Tham gia sự kiện, tôi xin trân trọng giới thiệu:

-……………………………………………………………………

– ……………………………………………………………………

Những đồng chí đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn…………………. Xin quý vị đại biểu cùng toàn thể những đồng chí hoan nghênh.

II. Báo cáo về quy trình phấn đấu của thanh niên

Tiếp theo chương trình, xin giới thiệu đồng chí ………………………. – Bí thư chi đoàn lên báo cáo về quy trình phấn đấu của người tiêu dùng thanh niên.

Bí thư chi đoàn lên báo cáo.

III. Đọc quyết định chuẩn y và lời thề đoàn viên

Và sau đây xin mời đồng chí………………………………………đại diện Ban chấp hành chi đoàn lên đọc quyết định chuẩn y kết nạp đoàn viên new.

Xin mời đồng chí……………………………- Bí thư chi đoàn lên đọc Quyết định

Tiếp theo chương trình là phần đọc lời hứa của đoàn viên new. (Mời những đoàn viên new đứng dậy, cử 1 đoàn viên new lên đứng hướng về cờ Tổ quốc, cờ Đoàn, ảnh Bác bỏ, đại diện đọc lời hứa, mọi đoàn viên new cùng đứng trang nghiêm và đồng thanh hô xin thề trên phần cuối).

IV. Trao quyết định và huy hiệu đoàn:

Sau đây xin mời đoàn viên new lên nhận nghị quyết và huy hiệu đoàn:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Xin kính mời đồng chí…………………………và…….…………………… lên trao nghị quyết và gắn huy hiệu đoàn cho người tiêu dùng.

V. Phát biểu của đại biểu

Tiếp theo chương trình, xin kính mời ………………… ………… ……………… đại diện Đoàn trường (hoặc GVCN) lên phát biểu. Kính mời đồng chí.

V. Chào cờ bế mạc

Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể người tiêu dùng đoàn viên, sự kiện của chúng ta tới đây kết thúc.

Xin mời quý vị đại biểu, những đồng chí đứng lên chuẩn bị khiến lễ chào cờ.

Nghỉ.. nghiêm…chào cờ…….. chào…… thôi.

Xin cám ơn quý vị đại biểu và toàn thể người tiêu dùng đoàn viên đã tham gia sự kiện.

Kịch bản lễ kết nạp Đoàn viên new – Mẫu 3

1. Chào cờ

Kính mời những đồng chí đứng lên khiến lễ chào cờ

Chào cờ! Chào!

Quốc ca!

Đoàn ca!

Xin cảm ơn những vị đại biểu, mời những em HS ngồi xuống.

2. Tuyên bố nguyên nhân, giới thiệu đại biểu

Nằm trong diện chuỗi những hoạt động chào mừng……5 ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/…..), ….. 5 Ngày xây dựng thương hiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/…..), nhằm thực hành công tác giáo dục cổ điển yêu nước, xuất sắc bí quyết mạng, xuất sắc xã hội chủ nghĩa cho Thanh niên, đội viên góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vươn lên là lớn mạnh, bổ sung lực lượng chính trị nhằm nâng cao về quy mô tổ chức và ko ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn.

Đồng thời, tạo thời cơ cho người tiêu dùng Thanh niên, đội viên đã trưởng thành trong quy trình học tập, luyện tập, tu dưỡng bản thân có nhiều đóng góp cống hiến cho phong trào Thanh thiếu niên được đứng vào đội ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Được sự đồng ý của Ban chấp hành đoàn phường Quán Toan, chi bộ THCS …………….., hôm nay ngày….. tháng …… 5….. chi đoàn THCS…………….. lengthy trọng tổ chức sự kiện kết nạp Đoàn viên new cho 77 đội viên ưu tú.

Về dự lễ kết nạp đoàn viên new, tôi xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của những vị đại biểu:

Đại biểu phường……………, xin trân trọng giới thiệu: Chị …………….. – Bí thư đoàn phường

Về phía trường THCS ………………

Xin trân trọng giới thiệu Cô giáo …………….. – Phó Hiệu trưởng nhà trường và những đoàn viên trong chi đoàn giáo viên cùng …… bạn đội viên ưu tú được xét kết nạp đoàn. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.

3. Nội dung

Mở đầu sự kiện kết nạp đoàn viên hôm nay, xin mời đồng chí …………….., đại diện BCH chi đoàn báo cáo quy trình phấn đấu của những đội viên ưu tú đề nghị xin vào Đoàn và đọc quyết định kết nạp Đoàn viên new cho những đội viên ưu tú! Xin kính mời đồng chí.

Tiếp theo, xin kính mời đồng chí …………….. – BT chi đoàn báo cáo kết quả luyện tập phấn đấu, việc xét đơn vào Đoàn của người tiêu dùng Thanh niên tiên tiến, sự chuẩn y của Đoàn cấp trên!

Qua quy trình theo dõi sự phấn đấu luyện tập của người tiêu dùng thanh niên, người tiêu dùng đã có những tri thức cơ bản về Đoàn TNCS HCM, hiểu về tổ chức Đoàn và qua việc xét đơn xin vào Đoàn của người tiêu dùng tôi nhận ra ….. bạn đội viên đã có đủ điều kiện để đứng vào đội ngũ của Đoàn.

Sau đây tôi xin thông qua Nghị quyết và Quyết định của Đoàn cấp trên về việc kết nạp Đoàn cho …. Đội viên ưu tú. Mời người tiêu dùng đội viên ưu tú có tên sau đại diện cho …… đội viên bước lên để khiến thủ tục kết nạp Đoàn viên:

……………..……………..……………..

……………..……………..……………..

……………..……………..……………..

……………..……………..……………..

Kính mời đồng chí …………….. – Bí thư đoàn phường …………….. lên gắn huy hiệu và trao thẻ đoàn viên new cho người tiêu dùng. Xin trân trọng kính mời đồng chí!

Xin cảm ơn đồng chí.

Sau đây xin mời bạn …………….. – Thay đổi mặt cho ….. đoàn viên new lên phát biểu cảm nghĩ và lời hứa Đoàn viên new.

Tiếp theo xin mời đồng chí …………….. bí thư chi đoàn lên phát biểu giao nhiệm vụ cho những đoàn viên new.

Kính thưa những vị đại biểu, thưa toàn thể những đồng chí đoàn viên! Như vậy nhắc từ giờ phút này ….. đội viên ưu tú trường THCS …………….. đã chính thức đứng trong đội ngũ của Đoàn và chính thức sinh hoạt tại chi Đoàn trường THCS ……………… Thay đổi mặt BCH Đoàn trường tôi xin giao 1 số nhiệm vụ cho những đồng chí đoàn viên new như sau:

1. Hầu hết những đồng chí đoàn viên new đều đang trong lứa tuổi học sinh vậy nhiệm vụ hàng đầu của những đồng chí là hăng hái học tập để nâng cao trình độ văn hóa, phấn đấu 100% đủ điều kiện xét phải chăng nghiệp và đạt kết quả cao trong những kỳ thi sắp tới, ko ngừng luyện tập tư bí quyết phẩm chất đạo đức, luôn là tấm gương cho người tiêu dùng đội viên noi theo.

2. Hăng hái tham dự những phong trào do Đoàn tổ chức như phong trào thanh niên tình nguyện, những hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao.

3. Nghiêm chỉnh thực hành Điều lệ Đoàn. Hăng hái luyện tập để xứng đáng có danh hiệu đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí.

Tiếp theo xin mời đồng chí …………….. – đại diện đoàn cấp trên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời đồng chí.

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 7: Cảm nghĩ của em về người ông okayính yêu Dàn ý & 13 mẫu hay nhất

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí.

II. PHẦN KẾT THÚC

Chào cờ bế mạc

Nghiêm! Chào cờ!

Sự kiện kết nạp đoàn xin được kết thúc tại đây! Cảm ơn những đồng chí đại biểu đã tới dự, xin chúc những đồng chí đoàn viên sức khỏe dồi dào và luôn phấn đấu để phát triển thành những đoàn viên có ích.

Kịch bản lễ kết nạp Đoàn viên new – Mẫu 4

1. Ổn định tổ chức:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2. Chào cờ:

Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể những em học sinh đứng lên khiến lễ chào cờ.

– Nghĩ! Nghiêm ! Chào cờ – Chào!

– Quốc Ca.

– Đoàn Ca.

Để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối có chủ tịch Hồ Chí Minh và những thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc 1 phút mặt niệm khởi đầu. Thôi.

Lễ chào cờ đã xong xin mời quý vị đại biểu cùng toàn thể những em nghĩ.

3. Tuyên bố nguyên nhân, giới thiệu đại biểu:

Kính thưa quý đại biểu cùng toàn thể những em học sinh:

– Căn cứ theo công văn kết nạp Đoàn viên của Đoàn cấp trên.

– Thực hành sự chỉ đạo của thường trực xã đoàn Chánh Phú Hòa;

– Căn cứ vào kế hoạch hoạt động Đoàn và phong trào Thanh – Thiếu Nhi 5…………..

– Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương và của Chi đoàn trường ……………………

BCH Chi đoàn trường …………………………. đã kính đề nghị lên Đoàn cấp trên và Ban thường vụ …………………………. cho phép Chi đoàn kết nạp cho 16 học sinh lớp…… (có danh sách kèm theo) đã đủ điều kiện kết nạp vào đội ngũ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đấy là nguyên nhân của sự kiện hôm nay.

* Sự kiện của chúng ta vinh dự được đón tiếp:

Đ/c:………………………………………………………………………………

Đ/c:………………………………………………………………………………

Đ/c:………………………………………………………………………………

Đ/c:………………………………………………………………………………

Đ/c:………………………………………………………………………………

Cùng sự có mặt của …… em hs và những đ/c trong chi đoàn.

1 lần nữa xin 1 tràng pháo tay nồng nhiệt để chào mừng những đ/c đại biểu đã tới dự sự kiện của chúng ta hôm nay.

4. Báo cáo việc xét kết nạp Đoàn viên new:

Sau đây, tôi xin đại diện cho Chi đoàn trường …………………………. thông qua báo cáo tóm tắt quy trình giới thiệu cho đội viên kết nạp Đoàn.

BÁO CÁO TÓM TẮT QUÁ TRÌNH GIỚI THIỆU ĐỘI VIÊN KẾT NẠP ĐOÀN

Kính gửi: Ban thường vụ Xã Đoàn ………………………….

– Căn cứ theo công văn kết nạp Đoàn viên new của Đoàn cấp trên;

– Căn cứ vào kế hoạch hoạt động Đoàn và phong trào Thanh – Thiếu Nhi 5………

– Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương và của Chi đoàn trường ………………………….

Từ đầu 5, BCH Chi đoàn đã rà soát những em đội viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động đội, có thành tích học tập phải chăng, phẩm chất đạo đức phải chăng để định hướng viện trợ những em luyện tập, phấn đấu vươn lên là Đoàn, bước chân vào đội ngũ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Sau quy trình luyện tập, viện trợ của những đồng chí đoàn viên đi trước cùng sự nổ lực phấn đấu của bản thân từng cá nhân. Tới nay, xét trên tiêu chí kết nạp Đoàn viên có …../…. em xứng đáng để vươn lên là Đoàn gồm:

STT

Họ tên

5 sinh

Học lực

Hạnh kiểm

Lớp

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Trong quy trình học tập, luyện tập của những em có những ưu điểm và khuyết điểm cần được bồi dưỡng, viện trợ hoàn thiện hơn như:

Về ưu điểm: Những em đều học tập phải chăng, phẩm chất đạo đức phải chăng, năng động, nhanh nhẹn, sáng tạo, ko vi phạm pháp luật, nội quy của nhà trường, kính trọng thầy cô, đoàn kết viện trợ bạn bè trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Khuyết điểm: Đôi lúc còn chưa chủ động, định hướng, lập trường chưa vững vàng cần luyện tập thêm.

Trong cuộc họp chi đoàn ngày………………., 100% Đoàn viên Chi đoàn thống nhất xét kết nạp …….. đội viên (có danh sách kèm theo) đề nghị Chi đoàn cấp trên xem xét, chuẩn y kết nạp.

Trên đây là báo cáo sơ lược về quy trình luyện tập, phấn đấu có những ưu – khuyết điểm của ……. đội viên được vươn lên là kết nạp Đoàn.

……., ngày…… tháng …… 5……..

TM. BCH Chi Đoàn

Bí thư

Tôi xin hết. Tiếp theo…….

5. Thông qua Nghị quyết chuẩn y kết nạp:

Tôi xin kính mời đ/c ………………………….- BT Xã đoàn lên thông qua Nghị quyết chuẩn y kết nạp.

………………………………………………………….

Tôi xin cám ơn đ/c

Tiếp theo là phần……..

6. Trao quyết định, gắn huy hiệu cho Đoàn viên new:

Tôi xin kính mời Thầy …………………………. – Bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường …………………………. và đ/c ……………. – BT Xã đoàn lên trao huy hiệu Đoàn cho những em hs có tên trong danh sách.

Tôi xin mời những em có tên sau lên nhận huy hiệu Đoàn.

STT

Họ tên

5 sinh

Học lực

Hạnh kiểm

Lớp

01

02

03

04

05

06

Xin cám ơn Thầy Tú và đ/c …………………………. Mời những em về vùng.

7. Đoàn viên new đọc lời hứa, phát biểu cảm nghĩ:

Tôi xin mời đ/c …………………………. (lớp …..) lên đọc lời hứa.

Đoàn viên new đọc lời hứa: “Được vinh dự đứng vào đội ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trước cờ Tổ quốc, cờ Đoàn, trước chân dung của Bác bỏ Hồ vĩ đại, tôi xin hứa”:

1. Luôn phấn đầu vì xuất sắc của Đảng cùng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Nghiêm chỉnh thực hành Điều lệ Đoàn, hăng hái luyện tập để xứng đáng có danh hiệu Đoàn viên Thanh niên cùng sản Hồ Chí Minh.

3. Viện trợ mọi người, luôn xứng đáng là người bạn tin cậy của thanh niên Việt Nam (Trường hợp kết nạp nhiều người thì cử đại diện đọc lời hứa, tiếp tục mọi người cùng nắm tay nên giơ cao và hô: xin hứa, xin hứa, xin hứa).

Tôi xin cám ơn đ/c …………………………..

8. Giao nhiệm vụ cho Đoàn viên new kết nạp:

Sau đây, tôi xin giao nhiệm vụ cho những đ/c Đoàn viên new như sau:

1. Luôn luôn phấn đấu vì xuất sắc của Đảng và Bác bỏ Hồ. Hăng hái học tập, lao động luyện tập, tham dự những hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Gương mẫu chấp hành và vận động thanh, thiếu nhi thực hành đường lối, chủ trương của

Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham dự xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Chấp hành Điều lệ Đoàn và những nghị quyết của Đoàn; hăng hái tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thanh niên; sinh hoạt đoàn và đóng đoàn chi phí đúng qui định.

3. Liên lạc mật thiết có thanh niên, hăng hái xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; viện trợ thanh niên và đội viên phát triển thành đoàn viên.

Tôi xin hết…Tiếp theo là….

10. Phát biểu của lãnh đạo:

Tôi xin kính mời Thầy …………. – Bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường……. lên phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Tôi xin cám ơn những ý kiến đóng góp, chỉ đạo của thầy. Tiếp theo…

Tôi xin kính mời đ/c …………………………. – Bí thư Xã đoàn ………………. lên phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Tôi xin cám ơn những ý kiến đóng góp, chỉ đạo đ/c ………………………….

11. Chào cờ bế mạc:

Sự kiện kết nạp Đoàn của chúng ta tới đây là kết thúc.

Kính mời quý vị đại biểu, cùng toàn thể những đồng chí đứng lên chỉnh đốn trang phục chuẩn bị khiến lễ chào cờ.

Nghỉ – Nghiêm – Chào cờ – Chào. Thôi…

Mời quý vị đại biểu, cùng toàn thể những đồng chí nghĩ.

Kịch bản lễ kết nạp Đoàn viên new – Mẫu 5

– Trước lúc vào sự kiện, kính mời quý vị đại biểu, cùng những đồng chí đoàn viên trong Chi đoàn và toàn thể người tiêu dùng thanh niên học sinh thưởng thức 1 vài tiết phần văn nghệ do người tiêu dùng thanh niên học sinh trình bày.

I. NGHI LỄ:

1.Chào cờ:

– Xin mời quý vị đại biểu, những đồng chí và người tiêu dùng chỉnh đốn trang phục chuẩn bị khiến lễ chào cờ.

– Nghiêm, Chào cờ… chào…Quốc ca… Đoàn ca.

– Phút mặc niệm để tưởng nhớ tới chủ tịch Hồ Chí Minh, những anh hùng liệt sĩ, những thế hệ đoàn viên, thanh niên đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, phút mặc niệm khởi đầu….thôi.

– Kính mời quý đại biểu, những đồng chí ngồi xuống.

2.Tuyên bố nguyên nhân:

– Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục cổ điển yêu nước, xuất sắc bí quyết mạng, xuất sắc xã hội chủ nghĩa cho hội viên học sinh góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vươn lên là lớn mạnh, bổ sung lực lượng chính trị nhằm nâng cao về quy mô tổ chức và ko ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn. Thực hành sự chỉ dẫn, chỉ đạo của Ban thường vụ ………………………….., hôm nay, Chi đoàn …………………………………. tổ chức lễ kết nạp đoàn viên – Lớp đoàn viên “80 5 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” cho …… thanh niên học sinh thuộc Chi đoàn …………………………………… Đấy là nguyên nhân của sự kiện ngày hôm nay.

Xem Thêm  Phương pháp chọn giống và kỹ thuật nuôi cút sinh sản

3.Giới thiệu đại biểu:

Tham gia có sự kiện hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu:

– Đ/c ………………………………………………………………….

– Đ/c ………………………………………………………………….

– Đ/c ………………………………………………………………….

– Cùng những đồng chí đoàn viên, thanh niên trong Chi đoàn Trường THCS Sơn Thủy.

Xin quý vị đại biểu cùng toàn thể những đồng chí hoan nghênh.

II. Thông qua chương trình:

(Có bản chương trình kèm theo)

III. Báo cáo về quy trình phấn đấu của thanh niên:

Tiếp theo chương trình, xin mời đồng chí …………………………- Bí thư Chi đoàn lên báo cáo về quy trình phấn đấu của người tiêu dùng thanh niên (xin mời đ/c).

IV. Đọc quyết định chuẩn y và lời thề đoàn viên:

– Và sau đây xin mời đ/c ……………………………. – Bí thư Chi đoàn đại diện Ban chấp hành chi đoàn lên đọc quyết định chuẩn y kết nạp đoàn viên new. (Xin mời đ/c).

– Tiếp theo chương trình là phần tuyên thệ của đoàn viên new. Mời những đoàn viên new đứng dậy, mời em ……………………………………. đoàn viên new lên đại diện đọc lời tuyên thệ, (Lưu ý: đứng hướng về cờ Tổ quốc, cờ Đoàn, ảnh Bác bỏ, mọi đoàn viên new cùng đứng trang nghiêm và đồng thanh hô xin thề trên phần cuối), (phần này nên tập trước lúc vào lễ).

V. Trao quyết định và huy hiệu đoàn:

Sau đây xin mời đoàn viên new lên nhận nghị quyết và huy hiệu đoàn:

1. Đại diện đoàn viên lớp 9A

2. Đại diện đoàn viên lớp 9B

3. Đại diện đoàn viên lớp 9C

4. Đại diện đoàn viên lớp 9D

– Xin kính mời đ/c ……….., đ/c ……….., đ/c ………….. và đ/c ………… lên trao nghị quyết và gắn huy hiệu đoàn cho người tiêu dùng đoàn viên thanh niên HS.

VI. Phát biểu của đại biểu:

– Tiếp theo chương trình, xin kính mời Đ/c …………………………………. – BT………………………..đại diện ………………. lên phát biểu ý kiến chỉ đạo. (Kính mời đồng chí.)

VII. Chào cờ bế mạc:

– Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể người tiêu dùng đoàn viên, sự kiện của chúng ta tới đây kết thúc, sự kiện đã diễn ra thành công phải chăng đẹp.

– Xin mời quý vị đại biểu, những đồng chí đứng lên chuẩn bị khiến lễ chào cờ.

– Nghiêm…chào cờ…….. chào…… thôi.

– Xin cám ơn quý vị đại biểu và toàn thể người tiêu dùng đoàn viên đã tham gia sự kiện.

PHÂN CÔNG

Ngưòi dẫn chương trình

Ngưòi dẫn chương trình

Ngưòi dẫn chương trình

Ngưòi dẫn chương trình

Bí thư Chi đoàn

Bí thư Chi đoàn

Đại diện đoàn viên thanh niên HS.

Đại diện đoàn viên thanh niên HS những lớp, đại diện đại biểu và BT Chi đoàn.

Đại biểu

Ngưòi dẫn chương trình

Kịch bản lễ kết nạp Đoàn viên new – Mẫu 6

ĐÊ MỤC

NGƯỜI THỰC HIỆN

NỘI DUNG

GHI CHÚ

1. Ổn định tổ chức

-Thông qua nội dung chương trình

Tập trung đại biểu vào phòng hội đồng

Thông qua chương trình của sự kiện kết nạp đoàn viên new ( có văn bản riêng )

2. Chào cờ. tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

Kính thưa những vị đại biểu khách quí !

Thưa toàn thể những đồng chí đoàn viên giáo viên và những em học sinh thân mến.

Thực hành điều lệ Đoàn TNCSHCM và sự chỉ đạo của Đoàn xã ……………., của Chi bộ Trường THCS ……………..

– Hôm nay Chi đoàn Trường THCS ……………. lengthy trọng tổ chức lễ kết nạp đoàn viên new cho 20 Đ/C thanh niên xuất sắc của bố Chi hội thanh niên lớp 9A, 9B, 9C

– Thay đổi mặt cho ban tổ chức tôi xin trân trọng kính mời những quý vị đại biểu và toàn thể những đồng chí đứng lên khiến lễ chào cờ.

– Nghiêm! Chào cờ… chào( hat quốc ca, đoàn ca)

– Xin kính mời những vị đại biểu, cùng toàn thể những đồng chí an tọa.

– Kính thưa: những quý vị đại biểu khách quý!

Thưa những đồng chí!

Trong ko khí của những ngày tháng bố lịch sử này, cùng có tuổi trẻ cả nước đang thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỉ niệm 84 5 ngày xây dựng thương hiệu Đoàn TNCSHCM

Hôm nay tuổi trẻ Trường THCS ……………. vui mừng, phấn khởi tổ chức sự kiện kết nạp đoàn viên new. Về dự có sự kiện tôi xin chân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng

+ Về phía Đoàn xã : Đ/C ………… Đảng ủy viên – Bí thư Đoàn xã cùng những đồng chí trong ban thường vụ Đoàn xã. Đề nghị những đồng chí nhiệt liệt chào mừng

+ Về phía Nhà trường: Tôi xin chân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng Đ/C Đỗ Trung Vinh Bí thư chi bộ – Hiệu trường nhà trường

Đ/C Nguyễn Thị Hà phó bí thư chi bộ – phó hiệu trưởng nhà trường

3. Tóm tắt quy trình phấn đấu của những thanh niên được kết nạp Đoàn

– Kính thưa những quí vị đại biểu, thưa toàn thể những đồng chí tiếp sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí …………….. – Bí thư chi đoàn trường THCS ……………. lên tóm tắt quy trình phấn đấu của những thanh niên được kết nạp đoàn. Xin mời Đ/C

Thủy

– Kính thưa những quí vị đại biểu, thưa toàn thể những đồng chí thay thế mặt cho ban chấp hành chi đoàn tôi xin tóm tắt quy trình phấn đấu của những thanh niên được kết nạp đoàn ( có văn bản riêng )

4. Thông qua quyết định kết nạp đoàn viên

– Kính thưa những quí vị đại biểu, thưa toàn thể những đồng chí, chúng ta vừa được nghe đồng chí …………….. tóm tắt quy trình phấn đấu của những thanh niên được kết nạp đoàn.

– Sau đây tôi xin mời Đ/C ………… Bí thư Đoàn xã lên đọc quyết định chuẩn y kết nạp đoàn viên và trao quyết định cho đại diện chi đoàn.

– Mời Đ/C …………….. đại diện cho chi đoàn lên nhận quyết định

5. Gắn huy hiệu và phát thẻ đoàn

– Tôi xin kính mời Đ/C ………… Bí thư Đoàn xã và Đ/C Đỗ Trung Vinh Hiệu trưởng nhà trường lên gắn huy hiệu và phát thẻ đoàn cho những đồng chí đoàn viên new

6.HS đọc lời hứa và phát biểu.

GV phát biểu

– Tiếp theo chương trình tôi xin mời em Nguyễn Thị Ngọc Huyền của chi hội 9C lên đọc lời hứa và phát biểu cảm tưởng ( có văn bản riêng )

– Kính thưa những quí vị đại biểu, thưa toàn thể những đồng chúng ta vừa được nghe những Đ/C đoàn viên new kết nạp hứa và đại diện lên phát biểu cảm tưởng.

– Sau đây tôi xin mời cô Ngô Thị Thường đại diện người giới thiệu thanh niên vào đoàn lên phát biểu, hứa tiếp tục viện trợ đoàn viên new ( có văn bản riênmg )

– Vừa rồi quí vị đại biểu đã được nghe cô Ngô Thị Thường phát biểu và hứa viện trợ đoàn viên new xin cảm ơn cô.

Sau đây tôi xin mời cô ……………. đại diện cho liên đội giới thiệu thanh niên vào đoàn phát biểu ý kiến ( có văn bản riêng )

Xin cảm ơn cô ……………..

Về dự có sự kiện kết nạp đoàn viên new hôm nay còn có đại diên cấp ủy – nhà trường tôi xin kính mời thầy Đỗ Trung Vinh lên phát biểu

Văn nghệ

7.BCH chi đoàn giao nhiệm vụ

– Kính thưa những quí vị đại biểu, thưa toàn thể những đồng chí chúng ta vừa được nghe những ý kiến phát biểu quan yếu của những Đ/C đại diện cho người giới thiệu, đại diện cho liên đội, đại diện cấp ủy sau đây tôi xin mời Đ/C ……………… phó bí thư chi đoàn lên giao nhiệm vụ cho những Đ/C đoàn viên new. Xin mời Đ/C ( Có văn bản riêng )

8 Bế mạc

– Kính thưa những quí vị đại biểu, thưa toàn thể những đồng chí sau 1 thời kì khiến việc có tinh thần khẩn trương, nghiêm túc đầy trách nhiệm. Lễ kết nạp đoàn viên new của trường THCS ……………. đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Sau đây tôi xin kính mời những quí vị đại biểu và toàn thể những Đ/C đứng lên khiến lễ chào cờ.

– Nghiêm! Chào cờ …. Chào ( ko hát )