Kịch bản chương trình Lễ kết nạp Đảng viên new (6 mẫu) Kịch bản Lễ kết nạp Đảng viên new nhất

Để buổi kết nạp Đảng viên được diễn ra thành công phải chăng đẹp ko thể thiếu kịch bản chương trình cũng như lời dẫn chương trình hay và hấp dẫn.

Lễ kết nạp Đảng viên new là 1 chương trình siêu quan yếu. Vì vậy để lễ kết nạp Đảng viên diễn ra thành công phải chăng đẹp, cần chuẩn bị kịch bản chương trình kết nạp đảng viên new chi tiết nhất. Bên cạnh ra người sử dụng tham khảo thêm mẫu lời tuyên thệ tại Lễ kết nạp Đảng viên. Vậy sau đây là 6 mẫu kịch bản chương trình kết nạp Đảng viên mời người sử dụng cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Chỉ dẫn tổ chức lễ kết nạp Đảng viên

a) Lúc có quyết định kết nạp đảng viên của cấp uỷ có thẩm quyền, chi bộ tổ chức lễ kết nạp đảng viên kịp thời, ko để chậm quá 30 ngày, nhắc từ ngày nhận được quyết định.

b) Lễ kết nạp đảng viên buộc phải được tổ chức trang nghiêm; tiến hành kết nạp từng người 1 (giả dụ kết nạp từ 2 người trở lên trong cùng 1 sự kiện).

c) Trang trí lễ kết nạp: (nhìn từ dưới lên): trên cùng là khẩu hiệu “Đảng Cùng sản Việt Nam quang vinh muôn 5”; cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tượng hoặc ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh (bên trái), ảnh Mác – Lênin (bên buộc phải), tiêu đề: “Lễ kết nạp đảng viên”.

d) Chương trình sự kiện kết nạp:

– Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca);

– Tuyên bố nguyên nhân; giới thiệu đại biểu;

– Bí thư chi bộ hoặc đại diện chi uỷ đọc quyết định kết nạp đảng viên của cấp uỷ có thẩm quyền (những người dự lễ kết nạp đứng nghiêm);

– Đảng viên new đọc lời tuyên thệ;

– Đại diện chi uỷ nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của chi bộ và phân công đảng viên chính thức viện trợ đảng viên dự bị;

– Đại diện đảng uỷ cấp trên phát biểu ý kiến (giả dụ có);

– Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

Kịch bản lễ kết nạp Đảng viên – Mẫu 1

Trước lúc vào khiến việc Ban tổ chức xin được thông qua chương trình sự kiện kết nạp đảng viên như sau:

 • Phần thứ 1: Chào cờ, tuyên bố lí do giới thiệu đại biểu.
 • Phần thứ 2: Người vào Đảng đọc đơn xin vào Đảng.
 • Phần thứ 3: Bí thư chi bộ đọc Quyết định kết nạp đảng viên.
 • Phần thứ 4: Đảng viên new đọc lời tuyên thệ.
 • Phần thứ 5: Đại diện Chi bộ nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ và phân công đảng viên chính thức viện trợ đảng viên dự bị.
 • Phần thứ 6: Đại diện Đảng uỷ phát biểu ý kiến.
 • Phần thứ 7: Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

1. Chào cờ, tuyên bố lí do giới thiệu đại biểu

Kính thưa những đồng chí đại biểu!

Thưa toàn thể chi bộ!

Trước lúc vào sự kiện kính mời những đồng chí đại biểu và toàn thể những đồng chí đứng dậy khiến lễ chào cờ.

“Nghiêm” Chào cờ. Chào! (chào cờ hát Quốc ca, Quốc tế ca theo nhạc).

Kính mời những đồng chí ngồi xuống!

Kính thưa những đồng chí đại biểu!

Thưa toàn thể chi bộ!

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Vấn đề vươn lên là Đảng là vấn đề quan yếu trong xây dựng Đảng. Đảng buộc phải có 1 số lượng đảng viên nhất định new hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo phương pháp mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại thời gian dài dài buộc phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cùng sản tham dự gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đấy, Đảng buộc phải thường xuyên khiến phải chăng công tác vươn lên là đảng”.

Căn cứ Điều lệ Đảng Cùng sản Việt Nam được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/01/2011Quy định số 45-QĐ/TW thi hành Điều lệ Đảng quy định chi tiết 1 số điều, khoản trong Điều lệ Đảng. Thực hành Quyết định số: ….-NQ/ĐU ngày ……/ /2012 của………………………………………………………. về chuẩn y kết nạp đảng viên.

Hôm nay, được sự đồng ý của Đảng uỷ Phòng Chính trị, Chi bộ Tuyên huấn – Thanh niên tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Tiến Đạt – Viên chức Ban tuyên huấn Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Điện Biên vào Đảng Cùng sản Việt Nam.

Kính thưa những đồng chí

Tới dự có buổi Lễ kết nạp đảng viên của chi bộ hôm nay, Ban tổ chức xin nhiệt liệt chào đón và trân trọng giới thiệu:

 • Về phía Đảng uỷ Phòng Chính trị: Có đồng chí Nguyễn Văn ….. – Phó bí thư Đảng uỷ đề nghị chi bộ nhiệt liệt chào mừng.
 • Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu về dự có sự kiện còn có những đồng chí trong cấp ủy và đông đủ những đồng chí đảng viên trong chi bộ Tuyên huấn – Thanh niên đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh!

2. Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí………………………….. lên đọc đơn xin vào Đảng.

3. Kính mời đồng chí Nguyễn Văn ….. – Bí thư chi bộ Tuyên huấn – Thanh niên lên đọc và trao Quyết định kết nạp đảng viên. Xin trân trọng kính mời đồng chí!

4. Xin cảm ơn đồng chí Bí thư chi bộ. Tiếp theo chương trình ban tổ chức xin mời đồng chí Nguyễn Tiến ….. – Đảng viên new lên đọc lời tuyên thệ.

5. Tiếp theo chương trình xin kính mời đồng chí Nguyễn Văn …. – Bí thư Chi bộ quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ, phân công đảng viên chính thức tiếp tục viện trợ đồng chí Nguyễn Tiến Đạt trong thời kì đảng viên dự bị (mời đồng chí Đạt đứng dậy).

(Ngày vào Đảng của đồng chí Nguyễn Tiến… được tính từ ngày Chi bộ khiến Lễ kết nạp đảng viên tức là ngày …/…/2012)

Điều 2: Điều lệ Đảng qui định đảng viên có nhiệm vụ:

1. Tuyệt đối trung thành có phần đích xuất sắc phương pháp mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Hoàn thành phải chăng nhiệm vụ được giao; Phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

2. Ko ngừng học tập, luyện tập, nâng cao trình độ tri thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức phương pháp mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, thời cơ, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng chi phí và những mô tả tiêu cực khác.

3. Liên lạc chặt chẽ có nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền khiến chủ của nhân dân; Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi quyền chính đáng của nhân dân; Hăng hái tham dự công tác quần chúng, công tác xã hội nơi khiến việc và nơi trên; Tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Tham dự xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và phải chăng chức của Đảng; Phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; Thường xuyên tự động phê bình và phê bình, trung thực có Đảng; Khiến công tác vươn lên là Đảng viên; Sinh hoạt Đảng và đóng Đảng chi phí đúng quy định.

Điều 3: Điều lệ Đảng quy định Đảng viên có 4 quyền:

1. Được thông tin và thảo luận những vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; Biểu quyết công việc của Đảng.

2. Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo những cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

3. Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức Đảng và Đảng viên trên mọi cấp trong phạm vi tổ chức; Báo cáo, kiến nghị có những cơ quan có trách nhiệm và bắc buộc được trả lời.

4. Trình bày ý kiến lúc tổ chức Đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối có mình. Đảng viên dự bị có những quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng.

Chi bộ giao cho đồng chí Hạnh tiếp tục theo dõi, viện trợ để đồng chí Đạt phát triển thành Đảng viên chính thức.

6. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư chi bộ. Tiếp theo chương trình Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn văn… – Phó Bí thư Đảng ủy Phòng Chính trị lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời đồng chí!

Thay thế mặt ban tổ chức tôi xin tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Phòng Chính trị. Xin trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí.

7. Kính thưa những đồng chí đại biểu!

Thưa toàn thể những đồng chí sau thời kì khiến việc khẩn trương, buổi Lễ kết nạp Đảng viên đã thành công phải chăng đẹp. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Phòng Chính trị cùng toàn thể những đồng chí Đảng viên trong chi bộ đã tới dự và góp phần vào thành công của buổi Lễ. Buổi Lễ kết nạp Đảng viên new kết thúc tại đây.

Kính mời những đồng chí đứng dậy khiến Lễ chào cờ bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

Lời tuyên thệ tại Lễ kết nạp Đảng viên – Mẫu 1

Được vinh dự đứng trong đội ngũ của Đảng Cùng sản Việt Nam trước Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi xin hứa:

1. Tuyệt đối trung thành có phần đích xuất sắc phương pháp mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Hoàn thành phải chăng nhiệm vụ được giao; Phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

2. Ko ngừng học tập, luyện tập, nâng cao trình độ tri thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức phương pháp mạng, có lối sống lành mạnh.

3. Liên lạc chặt chẽ có nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền khiến chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi quyền chính đáng của nhân dân; Hăng hái tham dự công tác quần chúng, công tác xã hội nơi khiến việc và nơi trên; Tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Tham dự xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và phải chăng chức của Đảng; Phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; Thường xuyên tự động phê bình và phê bình, trung thực có Đảng; Khiến công tác vươn lên là Đảng viên; Sinh hoạt Đảng và đóng Đảng chi phí đúng quy định.

Xin thề! Xin thề! Xin thề!

Kịch bản lễ kết nạp Đảng viên – Mẫu 2

Kính thưa những đồng chí đại biểu

Thưa toàn thể Hội nghị

1) Chào cờ:

Trước lúc vào sự kiện kính mời những đồng chí đại biểu và toàn thể những đồng chí đảng viên đứng dậy khiến lễ chào cờ.

“Nghiêm”. Chào cờ. Chào.

+ Quốc ca .

+ Quốc tế ca.

Thôi! Kính mời những đại biểu và những đồng chí ngồi xuống.

2) Nguyên nhân:

Kính thưa những đại biểu!

Thưa toàn thể Hội nghị!

Căn cứ vào quy định Điều lệ Đảng cùng sản Việt Nam.

Được sự chú ý của những cấp bộ Đảng . Trải qua quy trình tu dưỡng và luyện tập của những quần chúng ……………………………………… Có sự chú ý, viện trợ luyện tập của những đồng chí đảng viên trong toàn chi bộ , những đồng chí trong ban chấp hành Chi đoàn, Đoàn Trường.

Xem Thêm  Bài tập chia động từ tiếng Anh lớp 8 Ôn tập tiếng Anh 8

Hôm nay ngày …. Tháng…… 5 20… chi bộ ……. Trường ………………..lengthy trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho những quần chúng theo quyết định của Ban thường vụ Đảng uỷ Trường …………………

3) Giới thiệu đại biểu:

Kính thưa những đ/c.

Tới dự có buổi Lễ ngày hôm nay, thay thế mặt Ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu :

* Về phía Đảng uỷ, có :

1. Đ/c: ………………………………

2. Đ/c: ………………………………

3. Đ/c: …………………………………

Cùng toàn thể những đồng chí đảng viên, đoàn viên ưu tú thuộc Chi bộ………… Trường ……Đề nghị toàn thể Hội nghị nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của những đồng chí đại biểu cùng toàn thể những đồng chí đảng viên về dự sự kiện hôm nay.

4) Thông qua chương trình

Kính thưa Hội nghị.

Thay thế mặt Ban tổ chức, tôi xin được thông qua chương trình sự kiện kết nạp đảng viên new như sau:- Phần thứ 1: Chào cờ, tuyên bố nguyên nhân, giới thiệu đại biểu.

– Phần thứ 2 : Đại diện cấp uỷ đọc Quyết định kết nạp đảng viên.

– Phần thứ 3 : Đảng viên new đọc lời tuyên thệ.

– Phần thứ 4: Đại diện Chi bộ nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ và phân công đảng viên chính thức viện trợ đảng viên dự bị.

– Phần thứ 5 : Đại diện Đảng uỷ phát biểu ý kiến.

– Phần thứ 6 : Bế mạc.

* Mở đầu chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu đ/c ……………. -Bí thư chi bộ lên đọc và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng …………. . Kính mời toàn thể Hội nghị đứng lên.

Tiếp theo chương trình kính mời đ/c ………………………. – Đảng viên new lên đọc lời tuyên thệ. Kính mời toàn thể Hội nghị đứng lên

Mời những đồng chí đại biểu và chi bộ ngồi xuống. Mời đồng chí ……………. về vùng.

Tiếp theo chương trình xin kính mời đ/c ……………………. – Bí thư chi bộ lên giao nhiệm vụ cho đảng viên ………….. và phân công đảng viên chính thức viện trợ đảng viên dự bị …………………………

Xin trân trọng cảm ơn đ/c ………………..

Kính thưa toàn thể những đồng chí.

Trong thời kì qua được sự chỉ đạo và viện trợ của Đảng uỷ Trường ………………..trong việc bồi vươn lên là đảng viên. Chi bộ TTTV đã thực hành phải chăng công tác vươn lên là đảng viên new. Về dự sự kiện ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí ………………. đại diện Đảng ủy cấp trên lên phát biểu ý kiến và chỉ đạo Hội nghị. Xin kính mời đồng chí.

mặt Ban tổ chức tôi xin tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đ/c ……………… Xin trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c.

Kính thưa những đ/c đại biểu. Thưa toàn thể những đ/c.

Sau thời kì khiến việc, buổi Lễ kết nạp đảng viên new đã thành công phải chăng đẹp. Thay thế mặt Ban tổ chức tôi xin tuyên bố Lễ kết nạp đảng viên new kết thúc tại đây. Xin trân trọng cảm ơn những đ/c lãnh đạo, những đ/c đại biểu cùng toàn thể những đ/c đã tới dự Lễ kết nạp.

Xin kính mời những đồng chí Đại biểu cùng toàn thể chi bộ đứng dậy khiến lễ chào cờ. (Chi bộ đứng dậy)

Nghiêm – Chào cờ – Chào (Quốc ca, quốc tế ca).

Thôi! Xin mời những đồng chí đại biểu và những đồng chí Đảng viên trên lại thực hành nhiệm vụ theo kế hoạch đã phân công.

Điều 2 Điều lệ Đảng qui định đảng viên có nhiệm vụ:

1. Tuyệt đối trung thành có phần đích xuất sắc phương pháp mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước ; hoàn thành phải chăng nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

2. Ko ngừng học tập, luyện tập, nâng cao trình độ tri thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức phương pháp mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, thời cơ, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng chi phí và những mô tả tiêu cực khác.

3. Liên lạc chặt chẽ có nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền khiến chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi quyền chính đáng của nhân dân; hăng hái tham dự công tác quần chúng, công tác xã hội nơi khiến việc và nơi trên; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước .

4. Tham dự xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự động phê bình và phê bình, trung thực có Đảng; khiến công tác vươn lên là đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng chi phí đúng quy định.

Điều 3: Điều lệ Đảng quy định đảng viên có 4 quyền:

1. Ðược thông tin và thảo luận những vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng; biểu quyết công việc của Ðảng.

2. Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo những cấp của Ðảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

3. Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên trên mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị có những cơ quan có trách nhiệm và bắc buộc được trả lời.

4. Trình bày ý kiến lúc tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối có mình. Ðảng viên dự bị có những quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Ðảng.

Lời tuyên thệ tại Lễ kết nạp Đảng viên – Mẫu 2

Kính thưa những đồng chí đại biểu.

Thưa toàn thể chi bộ.

Từ giờ phút thiêng liêng này, tôi được vinh dự phát triển thành Đảng viên Đảng Cùng Sản Việt Nam. Trước Đảng kỳ , quốc kỳ, và chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, trước toàn thể những đồng chí tôi xin hứa:

1. Tuyệt đối trung thành có phần đích xuất sắc phương pháp mạng của Ðảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành phải chăng nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Ðảng.

2. Ko ngừng học tập, luyện tập, nâng cao trình độ tri thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức phương pháp mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, thời cơ, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng chi phí và những mô tả tiêu cực khác.

3. Liên lạc chặt chẽ có nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền khiến chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi quyền chính đáng của nhân dân; hăng hái tham dự công tác quần chúng, công tác xã hội nơi khiến việc và nơi trên; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hành đường lối, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Tham dự xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Ðảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Ðảng; thường xuyên tự động phê bình và phê bình, trung thực có Ðảng; khiến công tác vươn lên là đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng chi phí đúng quy định.

Xin thề!

Kịch bản lễ kết nạp Đảng viên – Mẫu 3

I. Thông qua chương trình của sự kiện:

Trước lúc vào khiến việc Ban tổ chức xin được thông qua chương trình sự kiện kết nạp đảng viên như sau:

 • Phần thứ 1: Chào cờ, tuyên bố lí do giới thiệu đại biểu.
 • Phần thứ 2: Người vào Đảng đọc đơn xin vào Đảng.
 • Phần thứ 3: Bí thư chi bộ đọc Quyết định kết nạp đảng viên.
 • Phần thứ 4: Đảng viên new đọc lời tuyên thệ.
 • Phần thứ 5: Đại diện Chi bộ giao nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ và phân công Đảng viên chính thức viện trợ Đảng viên dự bị.
 • Phần thứ 6: Đại diện Đảng uỷ phát biểu ý kiến.
 • Phần thứ 7: Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

II. Tiến trình của sự kiện kết nạp Đảng viên:

Phần 1. Chào cờ, tuyên bố lí do giới thiệu đại biểu:

Lúc này đã tới giờ vào sự kiện, tôi xin trân trọng kính mời những vị đại biểu , cùng toàn thể những đ/c Đảng viên đứng lên khiến lễ chào cờ!

“Nghiêm” Đảng kỳ… Chào! (chào cờ hát Quốc ca, Quốc tế ca theo nhạc).

Kính mời những đồng chí ngồi xuống!

Phần 2: Tuyên bố nguyên nhân giới thiệu đại biểu

Kính thưa những đồng chí đại biểu! thưa toàn thể những đồng chí Đảng viên trong Chi bộ. Để thực hành Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 20…-20… về công tác XD Đảng và vươn lên là Đảng viên. Trong thời kì qua, Chi bộ trường …….. đã tổ chức nhiều phong trào thi đua trong quần chúng, hăng hái bồi dưỡng, viện trợ những quần chúng ưu tú , đã thấm nhuần phần đích xuất sắc phương pháp mạng của Đảng. Trải qua 1 quy trình luyện tập, tu dưỡng, phấn đấu và trưởng thành trong những phong trào thi đua sôi nổi, Quần chúng …….. đã tự động khẳng định mình dưới sự dìu dắt, viện trợ của tập thể và những đ/c Đảng viên trong Chi bộ. Tới nay quần chúng ………….. đã tự động nguyện xin ra nhập vào Đảng CSVN. Đồng chí đã được Chi bộ xét và đề nghị Đảng ủy cấp trên xét thông qua vào Đảng, tới nay quần chúng …………….. đã được Huyện ủy Huyện …………… ra quyết định kết nạp đ/c vào Đảng CSVN.

Hôm nay được sự nhất trí của Ban thường vụ Đảng ủy xã ………….., Chi bộ trường ………… lengthy trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ……….. vào Đảng CSVN.

Kính thưa những đồng chí đại biểu! thưa toàn thể những đồng chí Đảng viên trong Chi bộ. Về dự có lễ kết nạp Đảng viên new của Chi bộ trường …………… hôm nay, siêu vinh dự cho Chi bộ của chúng ta được đón tiếp những đồng chí:

1. Tôi xin trân trọng giới thiệu đ/c …………………….Đảng ủy viên – Phó BT Đảng ủy xã …………….đã về dự và chỉ đạo sự kiện kết nạp của chúng ta

2. Đ/c ……………., …………… – Đảng ủy viên được phân công viện trợ cho chi bộ của chúng ta, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng!

3. Trong sự kiện kết nạp Đảng viên new hôm nay, còn có đông đủ những đ/c là Đảng viên của Chi bộ cũng có mặt toàn bộ. Vậy đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng!

Phần 3: Quần chúng đọc đơn xin vào Đảng:

– Kính thưa những vị Đại biểu, thưa toàn thể những đồng chí Đảng viên trong Chi bộ, được sự chú ý và tạo mọi điều kiện thuận tiện của những đ/c trong Ban chấp hành Đảng bộ xã ………. và sự viện trợ tận tình của những đồng chí Đảng viên trong Chi bộ nhà trường, cùng sự phấn đấu phấn đấu, tìm hiểu, nghiên cứu những cương lĩnh và những Điều lệ của CSVN. Tới nay quần chúng ……….. đã có nguyện vọng được đứng trong đội ngũ của Đảng. Sau đây tôi xin trân trọng và giới thiệu quần chúng …………. lên đọc đơn xin vào Đảng. Xin trân trọng kính mời đ/c!

Phần 4: Đảng viên được phân công lên đọc lời giới thiệu.

– Kính thưa những vị Đại biểu, thưa toàn thể những đồng chí Đảng viên trong Chi bộ, Đơn xin ra nhập vào Đảng cùng sản VN của quần chúng ……………….. đã biểu lộ được sự hiểu biết của mình về Đảng CSVN và biểu lộ được tâm tư, nguyện vọng của mình muốn phát triển thành 1 Đảng viên của Đảng, để có điều kiện phấn đấu suốt đời cho phần đích, xuất sắc của mình, xuất sắc của Đảng, cho lợi ích của dân tộc, của nhân dân.

Xem Thêm  Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 12 THPT tỉnh Đăk Nông 5 học 2010 - 2011 môn Địa lý - Có đáp án Sở GD&ĐT Đăk Nông

Để tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c…………….. là Đảng viên được Chi bộ phân công viện trợ cho quần chúng ………… lên đọc lời giới thiệu cho quần chúng ………………… vào Đảng CSVN. Xin trân trọng kính mời đ/c!

(Lưu ý: Ví dụ là quần chúng đã hết tuổi đoàn, thì buộc phải có thêm Đảng viên thứ 2 lên đọc lời giới thiệu vào Đảng)

Phần 5: Bí thư Chi bộ đọc QĐ kết nạp Đảng viên:

Kính thưa những vị Đại biểu, thưa toàn thể những đồng chí Đảng viên trong Chi bộ, vừa rồi chúng ta đã được nghe Quần chúng ……………… đọc đơn xin ra nhập Đảng CSVN và đ/c …………….. là Đảng viên được Chi bộ phân công viện trợ quần chúng ………….. vào Đảng, đọc lời giới thiệu cho quần chúng ……………….. vào Đảng CSVN.

Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c ……………. (Bí thư Chi bộ lên công bố QĐ kết nạp Đảng viên của Ban thường vụ Huyện ủy ………. cho đ/c …………… Xin trân trọng kính mời đ/c !

Phần 6: Đảng viên new tuyên thệ trước Đảng kỳ:

Kính thưa những vị Đại biểu, thưa toàn thể những đồng chí Đảng viên trong Chi bộ, Chi bộ trường ………………… hôm nay lại có thêm 1 Đảng viên new, Đảng ta lại càng có thêm sức mạnh. Vậy để khẳng định chính mình lúc đã được đứng trong đội ngũ của Đảng. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c …………………… lên đọc lời tuyên thệ trước Đảng kỳ. Xin trân trọng kính mời đ/c!

Và tôi cũng xin trân trọng kính mời những vị đại biểu cùng toàn thể những đ/c Đảng viên chúng ta đứng nghiêm! Xin cảm ơn những đ/c!

Phần 7: Chi bộ giao nhiệm vụ cho Đảng viên new kết nạp.

Kính thưa những vị Đại biểu, thưa toàn thể những đồng chí, để đ/c ………….. hiểu rõ hơn về lợi quyền và nghĩa vụ của mình lúc đã được đứng trong đội ngũ của Đảng. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c …………….. – Bí thư Chi bộ lên phát biểu, động viên và giao nhiệm vụ và quyền hạn của người Đảng viên dự bị cho đ/c ………………… Vậy xin trân trọng kính mời đ/c!

Phần 8: Đại biểu tới dự phát biểu ý kiến.

Kính thưa những vị Đại biểu, thưa toàn thể những đồng chí, trong sự kiện kết nạp Đảng viên new của Chi bộ trường MN hôm nay, siêu vinh dự và phấn khởi cho Chi bộ của chúng ta được đón tiếp đ/c ………………………………… Đảng ủy viên phụ trách Chi bộ đã tới dự và chỉ đạo sự kiện. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c …………………………………… lên phát biểu ý kiến chỉ đạo cho Chi bộ của chúng tôi. Xin trân trọng kính mời đ/c!

Phần 9: Bế mạc.

Kính thưa những vị Đại biểu, thưa toàn thể những đồng chí,từng con người trong cuộc sống đều có những xuất sắc và phần đích riêng của mình và đ/c …………… cũng đã thấm nhuần phần đích, xuất sắc của Đảng CSVN là XD nước VN …………. thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh. Đồng thời cũng đã thấm nhuần phần đích của những người cùng sản là suốt đời phấn đấu cho xuất sắc của Đảng, cho lợi ích của toàn dân tộc, của nhân dân lao động. Tới nay đ/c ………………. đã được Chi bộ lengthy trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên. Tại lễ kết nạp đ/c …………….. đã tuyên thệ trước Đảng kỳ và đã được đ/c Bí thư Chi bộ giao nhiệm vụ và quyền hạn của người Đảng viên dự bị, đồng thời đ/c cũng đã được nhận nhiệm vụ do Chi bộ phân công.

Kính thưa những vị Đại biểu, thưa toàn thể những đồng chí, tại sự kiện kết nạp Đảng viên new này Chi bộ trường …….chúng tôi đã siêu vinh dự được đón những đ/c trong ban thường vụ Đảng ủy xã về dự và chỉ đạo. Vậy chi bộ chúng tôi siêu mong những đ/c đã chú ý rồi, thì hãy tiếp tục chú ý hơn nữa tới Chi bộ của chúng tôi và chỉ đạo cho Chi bộ của chúng tôi trong thời kì tiếp theo sẽ tiếp tục thực hành thắng lợi NQ của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 20…-20… đã đề ra.

Vậy thay thế mặt toàn thể những đ/c Đảng viên trong Chi bộ, xin trân thành cảm ơn sự có mặt của những vị đại biểu, những đ/c Đảng viên trong Chi bộ và xin kính chúc những vị đại biểu cùng toàn thể những đ/c Đảng viên trong Chi bộ mạnh khỏe và sung sướng. Sự kiện kết nạp Đảng viên new cho đ/c ……………. tới đây đã kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn những vị đại biểu và hội khách cũ.

Sau đây tôi xin trân trọng và kính mời những vị đại biểu khách và toàn thể những đ/c Đảng viên đứng lên khiến lễ bế mạc! Xin trân trọng cảm ơn! (Nghiêm…..Đảng kỳ chào – Quốc ca – Quốc tế ca).

Lời tuyên thệ tại Lễ kết nạp Đảng viên – Mẫu 3

Đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, Chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh và những đảng viên trong chi bộ, tôi tên là Lê Quốc Hoàng lấy danh dự là người đảng viên xin tuyên thệ:

1. Tuyệt đối trung thành có phần đích xuất sắc phương pháp mạng của Ðảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành phải chăng nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Ðảng.

2. Ko ngừng học tập, luyện tập, nâng cao trình độ tri thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức phương pháp mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, thời cơ, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng chi phí và những mô tả tiêu cực khác. Chấp hành qui định của ban chấp hành trung ương về những điều đảng viên ko được khiến.

3. Liên lạc chặt chẽ có nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền khiến chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi quyền chính đáng của nhân dân; hăng hái tham dự công tác quần chúng, công tác xã hội nơi khiến việc và nơi trên; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hành đường lối, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Tham dự xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Ðảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Ðảng; thường xuyên tự động phê bình và phê bình, trung thực có Ðảng; khiến công tác vươn lên là đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng chi phí đúng quy định.

*Kết thúc từng lời Tuyên thệ, đối tượng kết nạp Đảng giơ nắm tay buộc phải và hô vang “xin thề”; kết thúc 4 lời Tuyên thệ, giơ nắm tay buộc phải hô vang 3 lần “xin thề”.

Kịch bản lễ kết nạp Đảng viên – Mẫu 4

Kính thưa những vị đại biểu, hiện nay đã tới giờ khiến việc xin trân trọng kính mời những quý vị đại biểu cùng toàn thể những đồng chí đứng dậy chỉnh đốn trang phục để khiến lễ chào cờ.

Nghiêm – Chào cờ- chào – tiếp tục quốc ca nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vang lên (Quốc ca có thể có lời hoặc chỉ có nhạc)

Nghỉ, lễ chào công đã hết! Kính mời những đại biểu và những đồng chí ngồi xuống.

Kính thưa những vị đại biểu, những vị khách mời đã có mặt trong sự kiện kết nạp đảng viên hôm nay

Kính thưa những đồng chí Đảng viên trong chi bộ!

Theo sự phân công và thực hành theo sự chỉ đạo của Đảng ủy xã Quyết Chiến, Nghị quyết Đại hội chi bộ trung tâm y tế nhiệm kỳ 201…- 201… về việc vươn lên là Đảng viên. Thực hành quyết định số ………… của ban thường vụ thị ủy ……….. về việc kết nạp đảng viên new.

Được sự nhất trí của Ban chấp hành Đảng ủy xã Quyết chiến, hôm nay ngày 04/07/2020 chi bộ trung tâm y tế xã quyết chiến tổ chức kết nạp quần chúng cho những đồng chí có tên dưới đây vào Đảng Cùng Sản Việt Nam. Đấy là nguyên nhân của sự kiện hôm nay!

Về dự lễ kết nạp Đảng viên new của chi trung tâm y tế xã ………. hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu:

1 – Đồng chí: ………………. – Chủ tịch Xã Quyết chiến

2 – Đồng chí: Nguyễn Văn B –

3 – Đồng chí: Trần Quý A

4 – Đồng chí: Đoàn Thanh B

5 – Đồng chí: Trần Phương C

– Cùng toàn thể những đồng chí Đảng viên trong chi bộ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng!

Kính thưa những vị đại biểu đã có mặt trong Hội nghị. Thay thế mặt Ban tổ chức, tôi xin được thông qua chương trình sự kiện kết nạp đảng viên new.

– Chương trình phần thứ 1: lễ Chào cờ.

– Chương trình phần thứ 2: Tuyên bố nguyên nhân, giới thiệu đại biểu.

– Chương trình phần thứ 3: Đại diện Chi bộ đọc Quyết định kết nạp đảng viên.

– Chương trình phần thứ 4: Đảng viên new đọc lời tuyên thệ.

– Chương trình phần thứ 5: Đại diện Chi bộ nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ và phân công đảng viên chính thức viện trợ đảng viên dự bị.

– Chương trình phần thứ 6: Đại diện Đảng uỷ phát biểu ý kiến.

– Chương trình phần thứ 7: Bế mạc sự kiện kết nạp đảng viên

Thay thế mặt đại biểu, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí ……………….- Bí thư chi bộ lên đọc và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng có tên nêu trên.

Tiếp theo chương trình kính mời đồng chí …………. – Đảng viên new lên đọc lời tuyên thệ.

Tiếp theo chương trình xin kính mời đồng chí ………………. – Bí thư chi bộ lên giao nhiệm vụ cho đảng viên …………. và phân công đảng viên chính thức viện trợ đảng viên dự bị.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí ……………….

Kính thưa toàn thể những đồng chí!

Trong thời kì qua được sự chỉ đạo và viện trợ của Đảng uỷ xã ………… trong việc bồi dưỡng vươn lên là đảng viên. Chi bộ Trường ………………. đã thực hành phải chăng công tác vươn lên là đảng viên new. Về dự sự kiện ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí ……….. lên phát biểu ý kiến và chỉ đạo hội nghị.

Xin trân trọng kính mời đồng chí.

Xin cảm ơn những lời phát biểu chân thành và sâu sát của đồng chí ……. kính chúc đồng chí cùng những đồng chí trong đoàn sức khỏe, công tác phải chăng.

Xin kính mời những đồng chí Đại biểu cùng toàn thể chi bộ đứng dậy khiến lễ chào cờ.

Nghiêm – Chào cờ – Chào (Quốc ca, quốc tế ca).

Kính thưa những đồng chí đại biểu. Thưa toàn thể những đồng chí đảng viên trong chi bộ! Sau thời kì khiến việc khẩn trương, nghiêm túc, buổi Lễ kết nạp đảng viên new đã diễn ra trang nghiêm, đúng điều lệ Đảng CSVN và tới đây đã thành công phải chăng đẹp. Xin trân trọng cảm ơn những đồng chí lãnh đạo, những đồng chí đại biểu cùng toàn thể những đồng chí đảng viên trong chi bộ đã tới dự lễ kết nạp.

Xin mời những đồng chí nghỉ.

Lời tuyên thệ tại Lễ kết nạp Đảng viên – Mẫu 4

(Đảng viên đứng quay mặt về cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Hồ Chí Minh)

Xem Thêm  Tập làm văn lớp 5: Tả cảnh đường phố vào buổi sáng Dàn ý & 20 bài văn tả cảnh lớp 5 hay nhất

Kính thưa cá đồng chí đại biểu!

Thưa toàn thể chi bộ

Tôi tên: ……………………………… sinh ngày … tháng … 5 …….., hôm nay được vinh dự đứng vào đội ngũ của Đảng Cùng Sản Việt Nam. Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ Tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của những đảng viên trong chi bộ, tôi xin thề:

1. Tuyệt đối trung thành có phần đích xuất sắc phương pháp mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành phải chăng nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

2. Ko ngừng học tập, luyện tập, nâng cao trình độ tri thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức phương pháp mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, thời cơ, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng chi phí và những mô tả tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên ko được khiến.

3. Liên lạc chặt chẽ có nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền khiến chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi quyền chính đáng của nhân dân; hăng hái tham dự công tác quần chúng, công tác xã hội nơi khiến việc và nơi trên; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Tham dự xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự động phê bình và phê bình, trung thực có Đảng; khiến công tác vươn lên là đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng chi phí đúng quy định.

Kết thúc từng lời Tuyên thệ, đảng viên new kết nạp Đảng giơ nắm tay buộc phải và hô lớn “xin thề”; kết thúc 4 lời Tuyên thệ, giơ nắm tay buộc phải hô lớn 3 lần “xin thề”.

Kịch bản lễ kết nạp Đảng viên – Mẫu 5

Phần thứ 1: Chào cờ, tuyên bố nguyên nhân, giới thiệu đại biểu

Kính thưa những vị đại biểu

Kính thưa những đồng chí Đảng viên

Trước lúc vào sự kiện kính mời những đồng chí đại biểu và toàn thể những đồng chí đảng viên đứng dậy khiến lễ chào cờ. Nghiêm-chào cờ-chào: Quốc ca, quốc tế ca.Thôi! Kính mời những đại biểu và những đồng chí ngồi xuống.

Kính thưa những vị đại biểu!

Kính thưa những đồng chí Đảng viên

Thực hành quyết định số:….., được sự nhất trí của Đảng ủy..hôm nay ngày..tháng..5…chi bộ…tiến hành tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho 2 quần chúng…

Về dự buổi Lễ kết nạp Đảng viên hôm nay Tôi xin trân trọng giới thiệu

Về phía Đảng ủy có:

1. Đồng chí:………………………

2. Đồng chí:……………………..

3. Đồng chí:……………………..

Về phía Chi bộ Tôi xin chân trọng giới thiệu đồng chí……….Bí thư chi bộ Cùng toàn thể những đồng chí đảng viên có mặt toàn bộ. Đề nghị toàn thể Hội nghị nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của những đồng chí đại biểu cùng toàn thể những đồng chí đảng viên về dự sự kiện hôm nay.

Phần thứ 2: Quần chúng đọc đơn xin vào đảng

Kính thưa những vị Đại biểu, thưa toàn thể những đồng chí Đảng viên trong Chi bộ, được sự chú ý và tạo mọi điều kiện thuận tiện của những đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ ………. và sự viện trợ tận tình của những đồng chí Đảng viên cùng sự phấn đấu phấn đấu, tìm hiểu, nghiên cứu những cương lĩnh và những Điều lệ của CSVN. Tới nay quần chúng ……….. đã có nguyện vọng được đứng trong đội ngũ của Đảng. Sau đây tôi xin trân trọng và giới thiệu quần chúng …………. lên đọc đơn xin vào Đảng. Xin trân trọng kính mời đồng chí!

Phần thứ bố: Đảng viên được phân công lên đọc lời giới thiệu

Để tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí…………….. là Đảng viên được Chi bộ phân công viện trợ cho quần chúng ………… lên đọc lời giới thiệu cho quần chúng ………………… vào Đảng Cùng sản Việt Nam. Xin trân trọng kính mời đồng chí!

Phần thứ 4: Bí thư chi bộ đọc quyết định kết nạp đảng viên

Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí ……………. (Bí thư Chi bộ lên công bố Quyết định kết nạp Đảng viên của Ban thường vụ Huyện ủy ………. cho đồng chí …………… Xin trân trọng kính mời đồng chí).

Phần thứ 5 : Đảng viên new tuyên thệ

Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí….. lên đọc lời tuyên thệ trước Đảng kỳ và tôi cũng xin trân trọng kính mời những vị đại biểu cùng toàn thể những đ/c Đảng viên chúng ta đứng nghiêm! Xin cảm ơn những đồng chí.

Phần 6: Chi bộ giao nhiệm vụ cho Đảng viên new kết nạp

Để đồng chí………… hiểu rõ hơn về lợi quyền và nghĩa vụ của mình lúc đã được đứng trong đội ngũ của Đảng. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí……………. – Bí thư Chi bộ lên phát biểu, động viên và giao nhiệm vụ và quyền hạn của người Đảng viên dự bị cho đồng chí……………….. Vậy xin trân trọng kính mời đồng chí.

Phần 7: Đại biểu tới dự phát biểu ý kiến

Trong sự kiện kết nạp Đảng viên new của Chi bộ hôm nay siêu vinh dự và phấn khởi cho Chi bộ của chúng ta được đón tiếp đồng chí………………………………… Đảng ủy viên phụ trách Chi bộ đã tới dự và chỉ đạo sự kiện. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí ………………… lên phát biểu ý kiến chỉ đạo cho Chi bộ của chúng tôi. Xin trân trọng kính mời đồng chí.

Phần 8: Bế mạc

Thay thế mặt toàn thể những đồng chí Đảng viên trong Chi bộ, xin trân thành cảm ơn sự có mặt của những vị đại biểu, những đồng chí Đảng viên trong Chi bộ và xin kính chúc những vị đại biểu cùng toàn thể những đồng chí Đảng viên trong Chi bộ mạnh khỏe và sung sướng. Sự kiện kết nạp Đảng viên new cho đồng chí…………… tới dây đã kết thúc. Xin trân trọng cảm ơi những vị đại biểu.

Sau đây tôi xin trân trọng và kính mời những vị đại biểu khách và toàn thể những đồng chí Đảng viên đứng lên khiến lễ bế mạc! Xin trân trọng cảm ơn! (Nghiêm…..Đảng kỳ chào – Quốc ca – Quốc tế ca).

Kịch bản lễ kết nạp Đảng viên – Mẫu 6

1 . Chào cờ:

Trước lúc vào sự kiện kính mời những đồng chí đại biểu và toàn thể những đồng chí Đảng viên đứng dậy khiến lễ chào cờ.

Nghiêm. Chào cờ chào.( Hát Quốc ca, Quốc tê ca)

2. Tuyên bố nguyên nhân, giới thiệu đại biểu

Kính Thưa những vị đại biểu!

Kính thưa những đồng chí!

Thực hành Nghị quyết Đại hội chi bộ về công tác xây dựng và vươn lên là đảng, trong thời kì qua chi bộ đã chỉ đạo tổ chức nhiều phong trào thi đua trong quần chúng, hăng hái bồi dưỡng viện trợ những quần chúng ưu tú, trưởng thành trong những phong trào thi đua.

Thấm nhuần phần đích, xuất sắc của Đảng, trải qua 1 thời kì dài luyện tập, phấn đấu và trưởng thành trong những phong trào thi đua sôi nổi, quần chúng …………….. đã tự động khẳng định được bản thân, được sự dìu dắt viện trợ của tập thể và những đảng viên trong chi bộ quần chúng …………….. đã tự động nguyện xin gia nhập Đảng Cùng sản Việt Nam, được chi bộ xét và đề nghị có những cấp ủy cấp trên.

Quần chúng …………….. được Huyện Ủy ra Quyết định kết nạp vào Đảng Cùng sản Việt Nam.

Hôm nay, Chi bộ Trường ………………. tổ chức kết nạp quần chúng …………….. vào Đảng.

Về dự Lễ kết nạp đảng viên hôm nay ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu:

– Đồng chí: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Cùng toàn thể những đồng chí đảng viên trong chi bộ.

Đề nghị những đ/c nhiệt liệt hoan nghênh.

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

3. Đọc đơn xin gia nhập Đảng

Kính thưa những quí vị đại biểu, kính thưa toàn chi bộ. Mở đầu Lễ kết nạp tôi xin trân trọng giới thiệu quần chúng …………….. lên đọc đơn tự động nguyện xin gia nhập ĐCSVN.

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Đơn xin gia nhập ĐCSVN của quần chúng …………….. đã biểu lộ hiểu biết của mình về ĐCSVN, biểu lộ tâm tư nguyện vọng của mình muốn phát triển thành đảng viên của đảng để có điều kiện phấn đấu suốt đời cho phần đích, xuất sắc của Đảng, cho lợi ích của dân tộc, của nhân dân.

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

4. Người giới thiệu đọc bản giới thiệu quần chúng vào Đảng.

Tiếp theo chương trình tôi xin giới thiệu đ/c ……………… đảng viên được chi bộ phân công viện trợ quần chúng …………….. vào ĐCSVN lên thông qua bản giới thiệu người ưu tú vào Đảng.

– Xin kính mời đ/c

Tiếp theo chương trình tôi xin giới thiệu đ/c ……………. đại diện cho tổ chức Đoàn thể lên thông qua biên bản họp xét quần chúng

– Xin kính mời đ/c

Sau đây xin mời đ/c ……………………………… đại diện bên Đoàn xã lên thông qua Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng. – Xin kính mời đ/c

Tiếp theo chương trình tôi xin giới thiệu đ/c ……………. Bí thư Chi bộ lên tổng hợp ý kiến, nhận xét

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

5. Công bố Quyết định

Kính thưa quí vị đại biểu

Kính thưa những đồng chí

Như vậy đ/c …………….. đã chính thức được kết nạp vào Đảng. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời đ/c ……………. Bí thư Chi bộ lên công bố quyết định kết nạp đảng viên của Ban thường vụ Huyện Ủy Tuần Giáo.

Xin mời quần chúng …………….. lên trước lễ đài.

Xin mời toàn thể những đ/c đứng nghiêm nghe quyết định.

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

6. Đảng viên new tuyên thệ

Kính thưa quí vị đại biểu

Kính thưa những đ/c

Chi bộ Trường ………………. thêm đảng viên, đảng ta thêm sức mạnh. Xin trân trọng giới thiệu đảng viên …………….. lên tuyên thệ trước Đảng kỳ.

( Mời hầu hết những đ/c đứng nghiêm)

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

7. Chi bộ giao nhiệm vụ cho Đảng viên new kết nạp.

Kính thưa quí vị đại biểu

Kính thưa những đ/c

Để đảng viên new nắm dĩ nhiên nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mình trong cuộc sống, trong công tác và trong sinh hoạt Đảng tôi xin trân trọng giói thiệu và kính mời đ/c ………………… lên giao nhiệm vụ cho Đảng viên new.

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

8. Bế mạc

Kính thưa quí vị đại biểu

Kính thưa những đ/c

Từng con người trong cuộc sống đều có phần đích của mình. Đ/c …………….. đã thấm nhuần phần đích, xuất sắc của Đáng cùng sản Việt nam là xây dựng nước Việt nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, thấm nhuần phần đích của những người cùng sản là suốt đời phấn đấu cho xuất sắc của Đảng, cho lợi ích của dân tộc, của nhân dân lao động.

Đ/chí …………….. đã được tổ chức đảng kết nạp vào ĐCSVN.

Tại lễ kết nạp, Đ/ c …………….. đã tuyên thệ trước Đảng kỳ và được nhận nhiệm vụ do Chi bộ phân công

Tại lễ kết nạp đảng viên …………….. chi bộ Trường ………………. còn vinh dự được đón những đ/c trong Ban thường vụ, thường trực Đảng ủy Mường Mùn đã giành thời kì về dự và chỉ đạo.

Chi bộ kính mong Đảng ủy luôn chú ý chỉ đạo để chi bộ thực hành thắng lợi Nghị Quyết Đại hội chi bộ đã đề ra. Xin chân thành cám ơn v à chúc sức khỏe những đ/c và gia đình.

Lễ kết nạp Đảng viên đã thành công. Kính mời quí vị Đại biểu cùng toàn chi bộ đứng dậy khiến lễ bế mạc.