Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 – Các định luật bảo lớnàn 5 chủ đề và bài đánh giá

CHỦ ĐỀ 1: ĐỘNG LƯỢNG – ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC:

* PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Dạng 1: Tính động lượng của 1 vật, 1 hệ vật.

– Động lượng p của 1 vật có khối lượng m đang chuyển động có vận tốc v là 1 đại lượng được xác định bởi biểu thức:

– Đơn vị động lượng: kgm/s hay kgms-1.

– Động lượng hệ vật:

Dạng 2: Bài tập về định luật bảo toàn động lượng

Bước 1: Chọn hệ vật cô lập khảo sát

Bước 2: Viết biểu thức động lượng của hệ trước và sau hiện tượng.

Bước 3: Vận dụng định luật bảo toàn động lượng cho hệ: (1)

Bước 4: Chuyển phương trình (1) thành dạng vô hướng (bỏ vecto) bằng 2 bí quyết:+ Phương pháp chiếu+ Phương pháp hình học.

* Những lưu ý lúc giải những bài toán liên quan tới định luật bảo toàn động lượng:

a. Trường hợp những vector động lượng thành phần (hay những vector vận tốc thành phần) cùng phương, thì biểu thức của định luật bảo toàn động lượng được viết lại: m1v1+ m2v2 = m1v1′ + m2v2′

Trong trường hợp này ta cần quy ước chiều dương của chuyển động.

– Giả dụ vật chuyển động theo chiều dương đã chọn thì v > 0;

– Giả dụ vật chuyển động ngược có chiều dương đã chọn thì v < 0.

b. Trường hợp những vector động lượng thành phần (hay những vector vận tốc thành phần) ko cùng phương, thì ta cần dùng hệ thức vector: và biểu diễn trên hình vẽ. Dựa vào những tính chất hình học để tìm đề nghị của bài toán.

Xem Thêm  Tiếng Anh 6 Unit 2: Từ vựng My Home - Kết nối tri thức có cuộc sống Tập 1

c. Điều kiện vận dụng định luật bảo toàn động lượng:

– Tổng ngoại lực tác dụng lên hệ bằng ko.

– Ngoại lực siêu bé so có nội lực

– Thời kì tương tác ngắn.

– Giả dụ nhưng hình chiếu của trên 1 phương nào ấy bằng ko thì động lượng bảo toàn trên phương ấy.

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1: 2 vật có khối lượng m1 = 1 kg, m2 = 3 kg chuyển động có những vận tốc v1 = 3m/s và v2 = 1 m/s. Tìm tổng động lượng (phương, chiều và độ lớn) của hệ trong những trường hợp:

a) v1 và v2 cùng hướng.

b) v1 và v2 cùng phương, ngược chiều.

c) v1 và v2 vuông góc nhau

Bài 2: 1 viên đạn khối lượng 1kg đang bay theo phương thẳng đứng có vận tốc 500m/s thì nổthành 2 mảnh có khối lượng bằng nhau. Mảnh thứ 1 bay theo phương ngang có vận tốc 500√2 m/s. Hỏi mảnh thứ 2 bay theo phương nào có vận tốc bao nhiêu?

Bài 3: 1 khẩu súng đại bác bỏ nằm ngang khối lượng ms = 1000kg, bắn 1 viên đạn khối lượng mđ = 2,5kg. Vận tốc viên đoạn ra khỏi nòng súng là 600m/s. Tìm vận tốc của súng sau thời điểm bắn.

Obtain tài liệu để xem chi tiết.