Lịch sử 7 Bài 3: Phong trào văn hóa Phục hưng Soạn Sử 7 trang 11 sách Cánh diều

Giải Lịch sử 7 Bài 3 Cánh diều giúp người trải nghiệm học sinh có thêm nhiều gợi ý tham khảo để trả lời những câu hỏi mở đầu, nội dung bài học và luyện tập vận dụng bài Phong trào văn hóa Phục hưng.

Giải Lịch sử Lớp 7 Bài 3 Phong trào văn hóa Phục hưng được biên soạn sở hữu những lời giải chi tiết, toàn bộ và chính xác bám sát chương trình sách giáo khoa Lịch sử Địa lí 7 Cánh diều. Hello vọng đây sẽ là tài liệu cực kì hữu ích tương trợ những em học sinh lớp 7 trong quy trình giải bài tập. Đồng thời phụ huynh có thể dùng để chỉ dẫn con em học tập và đổi new phương pháp giải ưu thích hơn.

Câu hỏi mở đầu Lịch sử 7 Bài 3

5 1982, UNESCO ghi danh Trung tâm lịch sử tại thành phố Phờ-lo-ren (I-ta-li-a) là Di sản Thế giới. Đây là thành phố khởi nguồn của phong trào Văn hóa Phục hưng trong những thế kỉ XV – XVII.

Trả lời:

* Thành tựu: Phong trào Văn hóa Phục hưng diễn ra trên nhiều lĩnh vực như văn học, nghệ thuật, khoa học,… và đạt nhiều thành tựu rực rỡ.

* Ý nghĩa và tác động:

– Phong trào Văn hóa Phục hưng là cuộc đấu tranh công khai trước tiên của giai cấp tư sản chống giai cấp phong kiến đã lỗi thời.

– Thông qua những tác phẩm của mình, những nhà Phục hưng đã có đóng góp lớn trong việc giải phóng con người khỏi sự ràng buộc của lễ giáo phong kiến và Giáo hội; đóng vai trò hăng hái trong việc phát động quần chúng chống lại chế độ phong kiến, đề cao những giá trị phải chăng đẹp, cao quý của con người.

Xem Thêm  Soạn Sinh 9 Bài 13: Di truyền liên kết Giải bài tập Sinh 9 trang 43

– Mở đường cho sự vươn lên là cao của văn hóa châu Âu trong những thế kỉ tiếp theo; khiến phong phú thêm kho tàng văn hóa nhân loại.

Trả lời câu hỏi nội dung bài học Lịch sử 7 bài 3

I. Sự biến đổi về kinh tế, xã hội của Tây Âu từ thế kỉ XIII tới thế kỉ XVI

? phần 1

Đọc thông tin và xem hình 3.2, hãy giới thiệu sự chuyển biến về kinh tế, xã hội tại Tây Âu từ thế kỉ XIII tới thế kỉ XVI và nêu hệ quả của nó

Gợi ý đáp án

Sự chuyển biến về kinh tế, xã hội tại Tây Âu từ thế kỉ XIII tới thế kỉ XVI:

– Kinh tế:

+ Thương nhân châu Âu trở nên giàu có nhờ có bóc lột tài nguyên thuộc địa.

+ Giai cấp tư sản mở rộng marketing, lập nhiều xưởng chế tạo quy mô lớn.

+ Những tổ chức thương mại và đồn điền rộng lớn ra đời.

– Xã hội:

+ Quan hệ chế tạo tư bản chủ nghĩa dần hình thành và vươn lên là

+ Giai cấp tư sản đấu tranh chống lại tư tưởng lỗi thời của giai cấp phong kiến và giáo lí của Giáo hội Công giáo.

– Hệ quả của sự chuyển biến về kinh tế, xã hội tại Tây Âu từ thế kỉ XIII tới thế kỉ XVI:

+ Xã hội hình thành 1 nền văn hóa tiến bộ trong xã hội Tây Âu

+ Nền kinh tế vươn lên là, mở rộng sở hữu sự vươn lên mạnh mẽ của giai cấp tư sản.

Xem Thêm  Lịch sử 10 Bài 13: Đời sống vật chất và tinh thần của cùng đồng các dân tộc Việt Nam Soạn Sử 10 trang 122 sách Kết nối tri thức

II. Thành tựu tiêu biểu của phong trào văn hoá Phục Hưng

? phần 2

Đọc thông tin và xem hình 3.3 và 3.4, hãy trình bày những thành tựu tiêu biểu của nền văn hoá Phục Hưng.

Gợi ý đáp án

Những thành tựu tiêu biểu của nền văn hoá Phục Hưng

  • Văn học: có những tác phẩm kịch, tiểu thuyết, thơ nổi danh như Rô-mê-ô và Giu-li-ét của Sếch-xpia, Đôn Ki-hô-tế của Xéc-van-tốc, Quyển thơ tình thứ 1. Quyển thơ tình thứ 2 của Pi-c Giôn-sát,…
  • Nghệ thuật: đạt được những thành tựu lớn về hội hoạ, kiến trúc và điêu khắc, tiêu biểu sở hữu những tác phẩm như Nàng Mô-na Li-sa, Bữa ăn tối cuối cùng của Lê-ô-na đờ Vanh-xi; Sự sáng tạo A-đam, Tượng Đa-vit của Mi-ken-lăng-giơ…
  • Nhiều công trình có giá trị cao về kiến trúc, điêu khắc ra đời, như nhiều ngày đài Sam-bộ (Pháp), nhà thờ Xanh Pi-tơ (Va-ti-căng).
  • Khoa học tự động nhiên gắn liền sở hữu sự đóng góp của những nhà khoa học trên những lĩnh vực toàn học, thiên văn học, tiêu biểu là Cô-péc-ních, Bru-nô và Ga-li-lê sở hữu Thuyết Nhật tâm.

Giải Luyện tập, vận dụng Lịch sử 7 bài 3 Cánh diều

Câu 1

Dựa vào nội dung bài học, hãy lập bảng mô tả 1 số thành tựu của phong trào Văn hóa Phục hưng theo nội dung sau.

Lĩnh vực

Tác giả

Công trình, tác phẩm tiêu biểu

Hội hoạ

Kiến trúc

Điêu khắc

Văn học

Khoa học