Lịch sử 8 Bài 9: Các nước Âu – Mỹ từ cuối thế kỉ XIX tới đầu thế kỉ XX Soạn Sử 8 sách Cánh diều trang 38, 39, 40, 41

Giải Lịch sử 8 Bài 9: Những nước Âu – Mỹ từ cuối thế kỉ XIX tới đầu thế kỉ XX giúp những em học sinh lớp 8 tham khảo, biết phương pháp trả lời toàn bộ câu hỏi trong sách giáo khoa Lịch sử – Địa lí 8 Cánh diều trang 38, 39, 40, 41.

Sở hữu lời giải trình bày rõ ràng, kỹ lưỡng, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết phương pháp làm cho bài. Đồng thời, cũng là tài liệu hữu ích giúp thầy cô thuận tiện trong việc chỉ dẫn học sinh ôn tập Bài 9 Chương 4: Châu Âu và nước Mỹ từ cuối thế kỉ XIX tới đầu thế kỉ XX. Vậy chi tiết mời thầy cô và những em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Obtain.vn:

Trả lời câu hỏi Lịch sử 8 Cánh diều Bài 9

I. Quy trình hình thành của chủ nghĩa đế quốc

Khai thác thông tin, tư liệu và những hình từ 9.1 tới 9.3, mô tả những nét chính về quy trình hình thành của chủ nghĩa đế quốc.

Trả lời:

♦ Vào khoảng 30 5 cuối của thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản chuyển dần sang chủ nghĩa đế quốc. Quy trình này gắn liền sở hữu sự ra đời của chủ nghĩa tư bản độc quyền và sự mở rộng thị trường, xâm chiếm thuộc địa.

– Sự ra đời của chủ nghĩa tư bản độc quyền

 • Nhờ có ứng dụng những thành tựu phương pháp mạng công nghiệp, nền kinh tế những nước tư bản Âu – Mỹ vươn lên là nhanh chóng. Để có nhiều nguồn vốn cho chế tạo và đủ sức khó khăn}, những nhà tư bản có xu hướng tập trung chế tạo, tập trung tư bản. Từ đấy, những tổ chức độc quyền ra đời, từng bước chi phối và lũng đoạn đất nước.
 • Tại từng nước, tổ chức độc quyền tồn tại dưới 1 hình thức khác nhau, như: các-ten, xanh-đi-ca (trên Anh, Pháp, Đức), tơ-rớt (trên Mỹ),…
 • Sự hài hòa giữa tư bản nhà băng sở hữu tư bản công nghiệp đã đưa tới sự hình thành của tầng lớp tư bản tài chính, có khả năng thao túng về kinh tế, tài chính,… của quốc gia.
Xem Thêm  Vật lí 9 Bài 22: Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường Soạn Lý 9 trang 61, 62

– Sự mở rộng thị trường và xâm chiếm thuộc địa: từ cuối thế kỉ XIX, những nước tư bản Âu – Mỹ đẩy mạnh mở rộng thị trường và xâm chiếm thuộc địa.

 • Anh và Pháp đã có nhiều thuộc địa nhưng vẫn muốn mở rộng thêm.
 • Đức và Mỹ đang trên đà vươn lên là nhanh, nhưng lại có quá ít thuộc địa, siêu khao khát thị trường.

=> Mâu thuẫn giữa những nước tư bản trong giai đoạn này diễn ra homosexual gắt.

II. Những đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ

Câu 1: Nêu những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối nội và đối ngoại của đế quốc Anh.

Trả lời:

– Về kinh tế:

 • Trước 5 1870, nước Anh trên vùng số 1 thế giới, tới cuối thế kỉ XIX bị tụt xuống hàng thứ bố (sau Mỹ và Đức). Tuy vậy, Anh vẫn chiếm ưu thế về tài chính, xuất khẩu tư bản và thuộc địa.
 • Đầu thế kỉ XX, nước Anh xuất hiện nhiều tổ chức độc quyền về công nghiệp và tài chính, từng bước thao túng nền kinh tế.

– Về đối nội: Đảng Tự động do và Đảng Bảo thủ thay thế nhau cầm quyền trên Anh. 2 đảng này đều bảo vệ lợi ích của giai cấp tư sản, đàn áp phong trào đấu tranh của công nhân.

– Về đối ngoại: nước Anh ưu tiên hàng đầu cho mở rộng thị trường và xâm chiếm thuộc địa. 5 1914, Anh có hệ thống thuộc địa trải rộng khắp thế giới sở hữu hơn 33 triệu km2. Vì vậy, Lênin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”.

Xem Thêm  Chỉ dẫn đặt và hủy đơn hàng trên Tiki

Câu 2: Nêu những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối nội và đối ngoại của đế quốc Pháp.

Trả lời:

– Về kinh tế:

 • Trước 5 1870, tổng sản lượng công nghiệp của Pháp đứng vùng thứ 2 thế giới (sau Anh), tới cuối thế kỉ XIX bị tụt xuống vùng thứ tư (sau Mỹ, Đức và Anh).
 • Đầu thế kỉ XX, những tổ chức độc quyền đã ra đời trên Pháp và chi phối nền kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực nhà băng.

– Về đối nội:

 • Tình hình chính trị của nước Pháp siêu phức tạp, liên tục thay thế đổi chính phủ.
 • Những chính phủ đều bảo vệ lợi ích của giai cấp tư sản, thi hành chính sách đàn áp những cuộc đấu tranh của công nhân.

– Về đối ngoại:

 • Pháp nâng cao cường xâm chiếm và bóc lột thuộc địa. 5 1914, Pháp có hệ thống thuộc địa đứng thứ 2 thế giới (sau Anh).
 • Tư bản Pháp chú trọng cho những nước tư bản chậm vươn lên là vay lãi, đặc biệt là Nga, do vậy Lênin gọi chủ nghĩa đế quốc Pháp là “chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.

Câu 3: Nêu những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại của đế quốc Đức.

Câu 4: Nêu những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối nội và đối ngoại của đế quốc Mỹ.

Giải Luyện tập và vận dụng Lịch sử 8 Cánh diều Bài 9

Luyện tập

Lập bảng tóm tắt về những chuyển biến lớn của những đế quốc Anh, Pháp, Đức và Mỹ từ cuối thế kỉ XIX tới đầu thế kỉ XX.

Xem Thêm  Hóa 11 Bài 41: Phenol Soạn Hóa học 11 trang 193

Trả lời:

Anh

Pháp

Đức

Kinh tế

– Từ vùng số 1, tụt xuống hàng thứ bố thế giới về chế tạo công nghiệp.

– Từ vùng số 2, tụt xuống hàng thứ tư thế giới về chế tạo công nghiệp.

– Từ vùng thứ bố, vươn lên dẫn đầu châu Âu và thứ 2 thế giới về chế tạo công nghiệp.

– Từ vùng thứ tư, vươn lên dẫn đầu thế giới về chế tạo công nghiệp.

– Xuất hiện nhiều tổ chức độc quyền có khả năng chi phối, lũng đoạn đời sống kinh tế, tài chính,… của quốc gia.

Chính trị

– Đối nội: bảo vệ lợi ích của giai cấp tư sản; đàn áp phong trào công nhân

– Đối ngoại: đẩy mạnh việc mở rộng thị trường và xâm chiếm thuộc địa.

Vận dụng

Tại sao trong quy trình chuyển sang chủ nghĩa đế quốc, những đế quốc đều nâng cao cường xâm chiếm và mở rộng thị trường, thuộc địa?

Trả lời:

Trong quy trình chuyển sang chủ nghĩa đế quốc, những đế quốc đều nâng cao cường xâm chiếm và mở rộng thị trường, thuộc địa, vì: đối sở hữu những nước đế quốc, thị trường và thuộc địa có tầm quan yếu đặc biệt. Cụ thể:

 • Là nơi phân phối vật tư và nhân công rẻ mạt, dùng cho cho sự vươn lên là kinh tế của những nước đế quốc.
 • Là thị trường đầu tư và tiêu thụ hàng hóa, đem lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho những nước đế quốc.
 • Là cơ sở vững cứng cáp cho những nước đế quốc trong những cuộc tranh chấp, chiến tranh.