Lớnán 10 Bài 25: Nhị thức Newton Giải SGK Lớnán 10 trang 74 – Tập 2 sách Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống

Giải Toán 10 Bài 25: Nhị thức Newton sách Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống là tài liệu vô cùng hữu ích giúp những em học sinh lớp 10 có thêm nhiều gợi ý tham khảo, dễ dàng đối chiếu kết quả lúc làm cho bài tập toán trang 74, 75 tập 2.

Giải SGK Toán 10 Bài 25 chương VIII trang 74, 75 tập 2 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa. Từng bài toán đều được giải thích cụ thể, chi tiết. Qua ấy giúp những em củng cố, khắc sâu thêm tri thức đã học trong chương trình chính khóa; có thể tự động học, tự động đánh giá được kết quả học tập của bản thân. Vậy sau đây là giải Toán 10 bài Nhị thức Newton mời quý khách cùng đón đọc.

Giải Toán 10 trang 74, 75 Kết nối tri thức – Tập 2

Bài 8.12 trang 74

Khai triển những đa thức:

Gợi ý đáp án

a. (x -3)4 = x4 + 4.x3.(-3) +6.x2.(-3)2 +4.x.(-3)3 + (-3)4

= x4 -12.x3 +54.x2 – 108.x +81.

b. (3x – 2y)4 = (3x)4 + 4.(3x)3(2y) + 6.(3x)2.(2y)2 + 4.(3x).(2y)3 + (2y)4

= 81×4 + 216x3y + 216x2y2 + 96xy3 + 16y4

c. (x+5)4 + (x – 5)4 = (x5+ 5×4.5 + 10×3.52 + 10×2.53 +5x.54+ 55) + (x5+ 5×4.(-5) + 10×3.(-5)2 + 10×2.(-5)3 + 5x.(-5)4+ (-5)5)

= 2×5 + 500×3 + 6250x

d. (x – 2y)5 = x5 +5×4(2y) + 10×3(2y)2 + 10×2(2y)3 +5x(2y)4 + (2y)5

= x5 +10x4y + 40x3y2 + 80x2y3 + 80xy4 + 32y5.

Bài 8.13 trang 74

Tìm hệ số của x 4 trong khai triển của (3x -1) 5

Gợi ý đáp án

Xem Thêm  Lời bài hát Tỉnh giấc

Số hạng chứa x4 là: 5.(3x)4(-1) = -405×4.

Vậy hệ số của x4 trong khai triển là: -405.

Bài 8.14 trang 74

Biểu diễn dưới dạng sở hữu a, b là những số nguyên.

Gợi ý đáp án

Bài 8.15 trang 75

a. Dùng 2 số hạng trước tiên trong khai triển của (1 + 0,02)5 để tính giá trị sắp đúng của 1,025

b. Dùng máy tính cầm tay tính giá trị của 1,025và tính sai số tuyệt đối của giá trị sắp đúng nhận được tại câu a.

Gợi ý đáp án

a. 1,025 =(1 +0,02)5 ≈ 15 + 5.14.0,02 = 1,1

b. Ta có: |1,025 – 1,1| < 0,0005

Sai số tuyệt đối là 0,0005.

Bài 8.16 trang 75

Số dân của 1 tình tại thời điểm hiện tại là khoảng 800 nghìn người. Giả sử rằng tỉ lệ nâng cao dân số hằng 5 của tỉnh ấy là r%.

a. Viết công thức tính số dân của tỉnh ấy sau 1 5, sau 2 5. Từ ấy suy ra công thức tính số dân của tỉnh ấy sau 5 5 nữa là (nghìn người).

b. Có r = 1,5%, dùng 2 số hạng đầu trong khai triển của (1 + 0,015)5 hãy ước tính số dân của tỉnh ấy sau 5 5 nữa (theo đơn vị nghìn người).

Gợi ý đáp án

a. Số dân của tỉnh ấy sau 1 5 là:

(nghìn người).

Số dân của tỉnh ấy sau 2 5 là:

(nghìn người).

Suy ra số dân của tỉnh ấy sau 5 5 là: (nghìn người).

Số dân của tỉnh ấy sau 5 5 xấp xỉ là: 800.1,075 = 860 nghìn người.

Xem Thêm  Prime 5 thủ môn mạnh nhất FIFA On-line 4 mùa 17