Lớnán 3 Bài 45: Các số có 4 chữ số. Số 10 000 Giải Lớnán lớp 3 trang 4, 5, 6, 7, 8 sách Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống – Tập 2

Giải Toán lớp 3 trang 4, 5, 6, 7, 8 sách Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống tập 2 giúp những em học sinh lớp 3 tham khảo, xem gợi ý giải những bài tập Bài 45: Những số có 4 chữ số, số 10 000 của Chủ đề 8: Những số tới 10 000.

Giải SGK Toán 3 trang 4, 5, 6, 7, 8 Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống tập 2 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa giúp những em củng cố tri thức thực phải chăng. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình new. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Obtain.vn:

Giải Toán 3 Những số có 4 chữ số, số 10 000 sách Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống

  • Hoạt động Toán lớp 3 trang 5, 6 Kết nối tri thức
  • Hoạt động Toán lớp 3 trang 6, 7 Kết nối tri thức
  • Luyện tập Toán lớp 3 trang 8 Kết nối tri thức

Hoạt động Toán lớp 3 trang 5, 6 Kết nối tri thức

Bài 1

Chọn số thích hợp sở hữu phương pháp đọc.

Đáp án:

Em đọc số và chọn số thích hợp sở hữu phương pháp đọc.

  • Bố nghìn 6 trăm 7 mươi tư được viết là 3 674. Nối A sở hữu G.
  • Bố nghìn ko trăm 6 mươi 7 được viết là 3 067. Nối B sở hữu E.
  • 4 nghìn ko trăm linh 7 được viết là 4 007. Nối C sở hữu Ok.
  • 8 nghìn 6 trăm 4 mươi được viết là 8 640. Nối D sở hữu H.

Ta nối như sau:

Bài 1

Bài 2

Bài 2

Đáp án:

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 6: Đề cập về 1 thầy giáo hay 1 cô giáo mà em quý mến 2 Dàn ý & 30 mẫu cảm nhận về thầy, cô giáo

Trên trục số, theo chiều từ trái sang cần số liền sau hơn số liền trước 1 đơn vị.

Bài 3

Số?

Đáp án:

Đọc số và xác định những chữ số thuộc hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

Em điền như sau:

Bài 4

Rô – bốt viết những số tròn nghìn lên từng tấm biển trên đường tới tòa nhiều ngày đài (như hình vẽ). Hỏi từng tấm biển có dấu “?” viết số nào?

Đáp án:

Theo chiều từ trái sang cần, em đếm những số tròn nghìn khởi đầu từ 1000.

Em điền được như sau:

Bài 4

Hoạt động Toán lớp 3 trang 6, 7 Kết nối tri thức

Bài 1

Viết số rồi đọc số, biết số ấy gồm:

a) 2 nghìn, 9 trăm, 4 chục và 5 đơn vị.

b) 5 nghìn, 0 trăm, 7 chục và 2 đơn vị.

c) 6 nghìn, 3 trăm, 0 chục và 1 đơn vị.

d) 8 nghìn, 0 trăm, 6 chục và 0 đơn vị.

Bài 1

Đáp án:

a) 2 945: 2 nghìn 9 trăm 4 mươi lăm.

b) 5 072: 5 nghìn ko trăm 7 mươi 2

c) 6 301: 6 nghìn bố trăm linh 1

d) 8 060: 8 nghìn ko trăm 6 mươi

Bài 2

a) Số liền trước của số 10 000 là số nào?

b) Số liền sau của số 8 999 là số nào?

c) Số 9 000 là số liền sau của số nào?

d) Số 4 078 là số liền trước của số nào?

Đáp án:

Ứng dụng tri thức:

Số liền trước của 1 số kém số ấy 1 đơn vị.

Số liền sau của 1 số hơn số ấy 1 đơn vị.

a) Số liền trước của số 10 000 là 9 999

b) Số liền sau của số 8 999 là 9 000

c) Số 9 000 là số liền sau của số 8 999

Xem Thêm  Lớnán 3 Bài 68: Tiền Việt Nam Giải Lớnán lớp 3 trang 85, 86, 87 sách Kết nối tri thức có cuộc sống - Tập 2

d) Số 4 078 là số liền trước của số: 4 079

Bài 3

Chọn câu trả lời đúng:

a) Số nào dưới đây có chữ số hàng trăm là 7?

A. 8 275B. 7 285C. 5 782D. 2 587

b) Số nào dưới đây có chữ số hàng chục là 7?

A. 8 275B. 7 285C. 5 782D. 2 587

c) Số nào dưới đây có chữ số hàng nghìn là 7?

A. 8 275B. 7 285C. 5 782D. 2 587

Đáp án:

Xác định chữ số hàng nghìn, trăm, chục, đơn vị của từng số tiếp theo trả lời theo đề nghị của đề bài.

a) Số 5 782 có chữ số hàng trăm là 7.

Chọn C.

b) Số 8 275 có chữ số hàng chục là 7.

Chọn A.

c) Số 7 285 có chữ số hàng nghìn là 7.

Chọn B.

Bài 4

Dưới đây là nhà của Nam, Việt và Mai.

Biết: – Nhà của Việt có trồng cây trước nhà

– Nhà của Mai có ô cửa sổ dạng hình tròn

Em hãy tìm xem số được ghi trên nhà của từng bạn là số nào rồi đọc số ấy.

Đáp án:

Xem hình ảnh và dữ kiện của đề bài để tìm nhà Việt, nhà Nam, nhà Mai.

Bài 4

Số được ghi trên nhà của Việt là 3 405. Số 3 405 được đọc là bố nghìn 4 trăm linh 5.

Số được ghi trên nhà của Mai là 6 450. Số 6 450 được đọc là 6 nghìn 4 trăm 5 mươi.

Số được ghi trên nhà của Nam là 10 000. Số 10 000 được đọc là mười nghìn.

Luyện tập Toán lớp 3 trang 8 Kết nối tri thức

Bài 1

Viết số rồi đọc số, biết số gồm:

Xem Thêm  Giáo án Tiếng Việt 4 sách Cánh diều (Cả 5) Kế hoạch bài dạy Tiếng Việt lớp 4 5 2023 - 2024

a) 8 nghìn, 4 trăm, 7 chục, 2 đơn vị.

b) 6 nghìn, 5 trăm, 9 đơn vị.

c) Bố nghìn, 7 trăm, 6 chục.

Đáp án:

a) 8 472 đọc là: “8 nghìn 4 trăm 7 mươi 2”.

b) 6 509 đọc là: “6 nghìn 5 trăm linh 9”.

c) 3 760 đọc là: “Bố nghìn 7 trăm 6 mươi”.

Bài 2

Số?

Bài 2

Đáp án:

a) Theo chiều từ trái sang cần, đếm thêm 100 khởi đầu từ 3 500.

b) Theo chiều từ trái sang cần, đếm thêm 10 khởi đầu từ 5 660.

Em được như sau:

Bài 3

Số?

Đáp án:

Xác định chữ số hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị tiếp theo viết số ấy thành tổng.

Ta điền được như sau:

Bài 4

Việt có 2 cuốn sách cũ, từng cuốn đã bị mất 1 tờ, những trang còn lại như hình vẽ. Hỏi từng cuốn sách ấy bị mất những trang nào?

Đáp án:

Đếm những số từ 1504 tới 1507, ta được: 1504; 1505; 1506; 1507. Vậy cuốn sách trước tiên bị mất những trang: 1505; 1506

Đếm những số từ 1998 tới 2001, ta được: 1998; 1999; 2000; 2001. Vậy cuốn sách thứ 2 bị mất những trang: 1999; 2000

Bài 5

Từ những thẻ số bên, lập được toàn bộ bao nhiêu số có 4 chữ số?

A. 4B. 6C. 12D. 24

Đáp án:

Đáp án đúng là: B

  • Chọn số 2 là chữ số hàng nghìn, ta có thể lập được những số: 2 004; 2 040; 2 400
  • Chọn số 4 là chữ số hàng nghìn, ta có thể lập được những số: 4 002; 4 020; 4 200

Vậy có thể lập được 6 số có 4 chữ số từ những những thẻ số trên.