Lớnán 3 Bài 78: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000 Giải Lớnán lớp 3 trang 118, 119, 120 sách Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống – Tập 2

Giải Toán lớp 3 trang 118, 119, 120 sách Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống tập 2 giúp những em học sinh lớp 3 tham khảo, xem gợi ý giải những bài tập Bài 78: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000 của Chủ đề 16: Ôn tập cuối 5.

Giải SGK Toán 3 trang 118, 119, 120 Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống tập 2 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa giúp những em củng cố tri thức thực phải chăng. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình new. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Obtain.vn nhé:

Luyện tập Toán lớp 3 trang 118, 119 Kết nối tri thức

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

Lời giải:

Bài 2

Những phép tính nào dưới đây có kết quả bằng nhau?

Lời giải:

Thực hành phép tính:

6000 × 4 = 24 000

96 000 : 4 = 24 000

80 000 : 2 = 40 000

13 000 × 2 = 26 000

8000 × 3 = 24 000

Có 3 phép tính có kết quả bằng nhau:

6000 x 4 = 8000 x 3 = 96 000 : 4 = 24 000

Bài 3

Tính giá trị của biểu thức:

a) 3 054 : 6 × 7

4 105 × 9 : 5

b) 5 106 × (27 : 3)

24 048 : (4 × 2)

Lời giải:

a) 3 054 : 6 × 7

= 509 × 7

= 3563

4105 × 9 : 5

= 36945 : 5

= 7389

b) 5106 × (27 : 3)

= 5106 × 9

= 45954

24 048 : (4 × 2)

= 24 048 : 8

= 3006

Xem Thêm  KHTN Lớp 7 Bài 13: Độ lớn và độ cao của âm Giải sách Khoa học tự động nhiên 7 Kết nối tri thức có cuộc sống trang 64

Bài 4

Việt sắm 1 quyển truyện thiếu nhi và 2 chiếc bút. Giá 1 quyển truyện thiếu nhi là 18000 đồng, giá 1 chiếc bút là 8 500 đồng. Hỏi Việt nên trả người bán hàng bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Việt sắm 2 chiếc bút hết số tiền là:

8 500 × 2 = 17 000 (đồng)

Việt nên trả người bán hàng số tiền là:

18 000 + 17 000 = 35 000 (đồng)

Đáp số: 35 000 đồng

Bài 5

Tìm chữ số thích hợp:

Bài 5

Lời giải:

Luyện tập Toán lớp 3 trang 119 Kết nối tri thức

Bài 1

Chọn câu trả lời đúng?

a) Tích của 1 508 và 6 là:

A. 9 048

B. 6 048

C. 9 008

D. 9 042

b) Thương của 35 145 và 5 là:

A. 729

B. 7 029

C. 7 092

D. 7 028

c) Giá trị của biểu thức 27 180 : (3 x 2) là:

A. 9 060

B. 18 120

C. 960

D. 4 530

Lời giải:

a) Tích của 1508 và 6 là:

1508 × 6 = 9048

Chọn A.

b) Thương của 35145 và 5 là:

35 145 : 5 = 7029

Chọn B.

c) Giá trị của biểu thức 27 180 : (3 × 2) là:

27 180 : (3 × 2) = 27 180 : 6 = 4530

Chọn D.

Bài 2

Tính giá trị của biểu thức:

a) (6 000 + 3 000) x 5

b) 18 000 : 6 x 3

c) (40 000 – 5 000) : 7

d) 7 000 x (2 x 3)

Lời giải:

a) (6 000 + 3 000) × 5

= 9 000 × 5

= 45 000

b) 18 000 : 6 × 3

= 3 000 × 3

= 9 000

c) (40 000 – 5 000) : 7

= 35 000 : 7

= 5 000

d) 7 000 × (2 × 3)

= 7 000 × 6

= 42 000

Bài 3

Tính giá trị của biểu thức:

Xem Thêm  Vật lí 9 Bài 36: Truyền tải điện năng đi xa Soạn Lý 9 trang 99

Lời giải:

Bài 4

Cô Hoa sắm 5 kg gạo hết 85 000 đồng. Hỏi:

a) Từng ki-lô-gam gạo như vậy bao nhiêu tiền?

b) Chưng Hiền sắm 4 kg gạo như thế thì chưng Hiền nên trả người bán hàng bao nhiêu tiền?

Lời giải:

a) Từng ki-lô-gram gạo hết số tiền là:

85 000 : 5 = 17 000 (đồng)

b) Chưng Hiền sắm 4 kg gạo cần trả số tiền là:

17 000 x 4 = 68 000 (đồng)

Đáp số: a) 17 000 đồng; b) 68 000 đồng

Bài 5

5 nay Nam 9 tuổi, bố hơn Nam 27 tuổi. Hỏi 5 nay, tuổi bố gấp mấy lần tuổi Nam?

Lời giải:

5 nay, tuổi của bố là:

9 + 27 = 36 (tuổi)

Tuổi bố gấp tuổi Nam là:

36 : 9 = 4 (lần)

Đáp số: 4 lần

Luyện tập Toán lớp 3 trang 120 Kết nối tri thức

Bài 1

Chọn câu trả lời đúng

a) Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất?

A. 1500 × 7

B. 2109 × 5

C. 1807 × 6

b) Phép tính nào dưới đây có kết quả bé nhất?

A. 18 126 : 3

B. 43 120 : 8

C. 52 200 : 9

Lời giải:

a) Thực hành những phép tính:

1500 × 7 = 10 500

2109 × 5 = 10 545

1807 × 6 = 10 842

Phép tính có kết quả lớn nhất là 1807 × 6.

Chọn C.

b) Thực hành phép tính:

18 126 : 3 = 6042

43 120 : 8 = 5390

52 200 : 9 = 5800

Phép tính có kết quả bé nhất là 43 120 : 8.

Chọn C.

Bài 2

Tính giá trị của biểu thức:

Lời giải:

Bài 3

1 shop có 1 350 kg gạo, sau khoản thời gian bán thì số gạo giảm đi 3 lần. Hỏi shop đấy còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Xem Thêm  Hệ thống vật phẩm trong Auto Chess Cellular

Lời giải:

Cửa còn lại số ki-lô-gam gạo là:

1350 : 3 = 450 (kg)

Đáp số: 450 kg gạo

Bài 4

Chưng Hải dự tính xây 1 ngôi nhà hết 87 000 viên gạch. Chưng Hải đã sắm 4 lần, từng lần 18 200 viên gạch. Hỏi theo dự tính, chưng Hải còn nên sắm bao nhiêu viên gạch nữa?

Lời giải:

Chưng Hải đã sắm số viên gạch là:

18 200 × 4 = 72 800 (viên gạch)

Chưng Hải cần sắm thêm số viên gạch là:

87 000 – 72 800 = 14 200 (viên gạch)

Đáp số: 14 200 viên gạch

Bài 5

Đố bạn.

Chọn dấu phép tính “x; :” thích hợp thay đổi cho dấu “?”

Lời giải:

a) 8 x 4 : 2 = 16

b) 64 : (4 x 2) = 8