Lớnán 3: Diện tích hình chữ nhật. Diện tích hình vuông Giải Lớnán lớp 3 trang 88, 89 sách Cánh diều – Tập 2

Giải Toán lớp 3 trang 88, 89 sách Cánh diều tập 2 giúp những em học sinh lớp 3 tham khảo, xem gợi ý giải những bài tập của bài Diện tích hình chữ nhật, Diện tích hình vuông của chủ đề 4: Cùng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000.

Giải SGK Toán 3 trang 88, 89 Cánh diều tập 2 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa giúp những em củng cố tri thức thực phải chăng. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình new. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Obtain.vn:

Giải bài tập Luyện tập, thực hành Toán lớp 3 Cánh diều trang 89 tập 2

Bài 1

Tính diện tích của từng hình chữ nhật sau:

Lời giải:

Diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân có chiều rộng (cùng đơn vị đo).

a) Hình chữ nhật có chiều dài 5 cm, chiều rộng 3 cm có diện tích là:

5 × 3 = 15 (cm2).

Đáp số: 15 cm2.

b) Hình chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng 4 cm có diện tích là:

8 × 4 = 32 (cm2).

Đáp số: 32 cm2.

Bài 2

Tính diện tích của từng hình vuông sau:

Lời giải:

Diện tích hình vuông bằng độ dài cạnh nhân có chính nó.

a) Hình vuông có cạnh 5 cm có diện tích là:

5 × 5 = 25 (cm2).

Đáp số: 25 cm2.

b) Hình vuông có cạnh 4 cm có diện tích là:

Xem Thêm  Chuyển động thẳng biến đổi đều Ôn tập Vật lí 10

4 × 4 = 16 (cm2)

Đáp số: 16 cm2.

Bài 3

a) Tính diện tích của thẻ thư viện:

b) Tính diện tích của con tem:

Lời giải:

a) Thẻ thư viện hình chữ nhật có chiều dài 9 cm, chiều rộng 6 cm.

Diện tích thẻ thư viện là:

9 × 6 = 54 (cm2).

Đáp số: 54 cm2.

b) Con tem hình vuông có cạnh 3 cm.

Diện tích thẻ con tem là:

3 × 3 = 9 (cm2).

Đáp số: 9 cm2.

Giải bài tập Vận dụng Toán lớp 3 Cánh diều trang 89 tập 2

Bài 4

Thực hành: Dùng 12 mảnh giấy vuông diện tích 1 cm2 để ghép thành những hình chữ nhật khác nhau nhưng có cùng diện tích là 12 cm2.

Lời giải:

Dí dụ 1 số hình em có thể ghép được:

– Hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 3 cm.

Bài 4

– Hình chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng 1 cm.

– Hình chữ nhật có chiều dài 6 cm, chiều rộng 2 cm.