Lớnán 3: Luyện tập chung Giải Lớnán lớp 3 trang 90, 91 sách Cánh diều – Tập 2

Giải Toán lớp 3 trang 90, 91 sách Cánh diều tập 2 giúp những em học sinh lớp 3 tham khảo, xem gợi ý giải những bài tập của bài Luyện tập chung của chủ đề 4: Cùng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000.

Giải SGK Toán 3 trang 90, 91 Cánh diều tập 2 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa giúp những em củng cố tri thức thực phải chăng. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình new. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Obtain.vn:

Giải bài tập Luyện tập, thực hành Toán lớp 3 Cánh diều trang 90, 91 tập 2

Bài 1

Tính chu vi và diện tích của những hình sau:

Lời giải:

a) Hình chữ nhật trên có chiều dài 8 cm, chiều rộng 6 cm.

Chu vi hình chữ nhật là:

(8 + 6) × 2 = 28 (cm).

Diện tích hình chữ nhật là:

8 × 6 = 48 (cm2)

Đáp số: chu vi: 28 cm; diện tích: 48 cm2.

b) Hình vuông trên có cạnh bằng 6 cm.

Chu vi hình vuông màu sắc vàng là:

6 × 4 = 24 (cm)

Diện tích hình vuông màu sắc vàng là:

6 × 6 = 36 (cm2)

Đáp số: chu vi: 24 cm; diện tích: 36 cm2.

Bài 2

Tìm số đo thích hợp cho từng ô trống, trong bảng dưới đây:

Lời giải:

Ứng dụng công thức tính chu vi và diện tích hình chữ nhật và hình vuông để tính.

Xem Thêm  Giáo án Khoa học 4 sách Chân trời sáng tạo (Cả 5) Kế hoạch bài dạy Khoa học lớp 4 5 2023 - 2024

* Hình chữ nhật có chiều dài 5 cm, chiều rộng 2 cm có:

+ Chu vi hình chữ nhật là:

(5 + 2) × 2 = 14 (cm)

+ Diện tích hình chữ nhật là:

5 × 2 = 10 (cm2)

* Hình chữ nhật có chiều dài 15 cm, chiều rộng 3 cm có:

+ Chu vi hình chữ nhật là:

(15 + 3) × 2 = 36 (cm)

+ Diện tích hình chữ nhật là:

15 × 3 = 45 (cm2)

* Hình vuông có cạnh bằng 7 cm có:

+ Chu vi hình vuông là là:

7 × 4 = 28 (cm)

+ Diện tích hình vuông là:

7 × 7 = 49 (cm2)

* Hình vuông có cạnh bằng 9 cm có:

+ Chu vi hình vuông là:

9 × 4 = 36 (cm)

+ Diện tích hình vuông là:

9 × 9 = 81 (cm2)

Ta điền vào bảng như sau:

Bài 2

Bài 3

Mai ghép 10 tấm thảm hình vuông có cạnh 40 cm thành 1 tấm thảm hình chữ nhật lớn có chiều rộng 80 cm. Hỏi chu vi của tấm thảm Mai ghép được bằng bao nhiêu xăng-ti-mét?

Lời giải:

Chiều dài của tấm thảm hình chữ nhật bằng chiều dài của 5 tấm thảm hình vuông.

Chiều dài của tấm thảm hình chữ nhật là:

40 × 5 = 200 (cm)

Chu vi tấm thảm Mai ghép được là:

(200 + 80) × 2 = 560 (cm)

Đáp số: 560 cm.

Bài 4

Xem sơ đồ những phòng của 1 trung tâm thể dục thẩm mĩ sau và trả lời những câu hỏi:

a) Phòng nào có diện tích lớn nhất?

b) Phòng nào có diện tích bé nhất?

Lời giải:

Ta có diện tích của những hình là:

– Phòng tập Yoga là hình gồm có 18 ô vuông.

Xem Thêm  Đáp án trắc nghiệm tìm hiểu chương trình GDPT tổng thể 31 câu trắc nghiệm tìm hiểu chương trình GDPT 2018

Do ấy diện tích của phòng tập Yoga là: 18 cm2.

– Phòng tập thể hình là hình gồm có 8 ô vuông.

Do ấy diện tích phòng tập thể hình là: 8 cm2.

– Phòng tập nhảy là hình gồm có 12 ô vuông.

Do ấy diện tích phòng tập nhảy có là: 12 cm2.

– Phòng xông tương đối là hình gồm 6 ô vuông

Do ấy diện tích phòng xông tương đối là: 6 cm2

Ta thấy 18 > 12 > 8 > 6

Trong 4 số trên, số lớn nhất là 18, số bé nhất là 6.

Như vậy:

a) Phòng tập Yoga có diện tích lớn nhất.

b) Phòng xông tương đối có diện tích bé nhất.

Bài 5

Theo em, miếng đề can tại hình A có đủ để dán thành hình B ko?

Bài 5

Lời giải:

Em đếm số hình vuông tại hình A và hình B rồi so sánh.

Ta có:

Diện tích miếng đề can hình A là: 18 ô vuông.

Diện tích hình B là: 18 ô vuông.

Vì diện tích hình A bằng diện tích hình B (cùng bằng 18 ô vuông).

Nên miếng đề can tại hình A đủ để dán thành hình B.

Giải bài tập Vận dụng Toán lớp 3 Cánh diều trang 91 tập 2

Bài 6

Thực hành: Thiết lập những hình chữ nhật có chu vi bằng nhau nhưng diện tích khác nhau và ghi lại kết quả.

Bài 6

Lời giải:

Dí dụ:

Hình chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng 5 cm. Lúc ấy:

Chu vi hình chữ nhật là:

(8 + 5) × 2 = 26 (cm)

Xem Thêm  Bộ đề thi học okayì 1 môn Địa lý lớp 12 5 2022 - 2023 6 Đề thi cuối okayì 1 Địa 12 (Có đáp án)

Diện tích hình chữ nhật là:

8 × 5 = 40 (cm2)

Hình chữ nhật có chiều dài 7 cm, chiều rộng 6 cm

Chu vi hình chữ nhật là:

(7 + 6) × 2 = 26 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

7 × 6 = 42 (cm2)

Do ấy, 2 hình trên có chu vi bằng nhau nhưng diện tích khác nhau.