Lớnán 6 Bài 1: Phân số có tử số và mẫu số là số nguyên Giải Lớnán lớp 6 trang 9 sách Chân trời sáng tạo – Tập 2

Giải Toán 6 Bài 1: Phân số có tử số và mẫu số là số nguyên sách Chân trời sáng tạo giúp những em học sinh lớp 6 tham khảo phương pháp giải phần Hoạt động khám phá, Thực hành, cùng đáp án 5 bài tập SGK Toán 6 tập 2 trang 7, 8, 9.

Sở hữu lời giải Toán 6 trang 7, 8, 9 chi tiết từng phần, từng bài tập, những em dễ dàng ôn tập, củng cố tri thức, luyện giải Chương 5: Phân số – Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo thuật nhuần nhuyễn. Mời những em cùng tải miễn chi phí bài viết:

Giải Toán 6 bài 1: Phân số có tử số và mẫu số là số nguyên

 • Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo phần Hoạt động khám phá
 • Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Thực hành
 • Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 9 tập 2

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo phần Hoạt động khám phá

Hoạt động 1

Bố người cùng góp vốn để ra đời 1 tổ chức. Số tiền góp vốn của từng người bằng nhau. Kết quả marketing bố 5 đầu của tổ chức được nêu trên hình trên.

a) Dùng số nguyên (có cả số âm) thích hợp để biểu thị số tiền chỉ kết quả marketing của tổ chức từng 5.

b) Giả dụ chia đều số tiền ấy cho những người góp vốn, từng 5 từng người thu được bao nhiêu triệu đồng?

Gợi ý đáp án:

Số tiền quạt được biểu thị bằng số nguyên âm.

Số tiền lãi được biểu thị bằng số nguyên dương.

a) Số nguyên biểu thị số tiền chỉ kết quả marketing của tổ chức là:

 • 5 trước tiên quạt 20 triệu đồng: Biểu diễn là kết quả marketing (được biểu thị bằng số nguyên âm) là −20 triệu đồng.
 • 5 thứ 2 ko lãi cũng ko quạt biểu diễn là kết quả marketing là 0.
 • 5 thứ bố lãi 17 triệu đồng: biểu diễn là kết quả marketing là 17 triệu đồng.
Xem Thêm  Mẫu đơn đề nghị thành lập công đoàn cơ sở Biểu mẫu về nhân sự, lao động

b) Giả dụ chia đều số tiền ấy cho những người góp vốn thì:

Số tiền từng người thu được bằng kết quả marketing 5 ấy: Tổng số người.

 • 5 thứ 1: Số tiền từng người nhận được là frac{{ - 20}}{3} triệu đồng
 • 5 thứ 2: Số tiền từng người nhận được là triệu đồng
 • 5 thứ bố: Số tiền từng người nhận được là triệu đồng.

Hoạt động 2

Xem Hình a và Hình b dưới đây:

a) Giả dụ Hình a minh hoạ cho sự bằng nhau của 2 phân số và thì Hình b minh hoạ cho sự bằng nhau của 2 phân số nào?

b) Từ 2 phân số bằng nhau được minh hoạ trên Hình a, hãy so sánh tích 3 . 8 có tích 4 . 6. Tương tự động, có Hình b, sẽ so sánh những tích nào?

Gợi ý đáp án:

a) Trong hình b:

 • Hình thứ 1 là hình chữ nhật được chia thành 10 phần bằng nhau, tô màu sắc 4 phần. Nên phân số biểu thị số phần đã tô màu sắc là
 • Hình thứ 2 là hình chữ nhật được chia thành 5 phần bằng nhau, tô màu sắc 2 phần. Nên phân số biểu thị số phần đã tô màu sắc là

Vậy hình b minh họa cho sự bằng nhau của 2 phân số và

b) Hình a: Từ 2 phân số bằng nhau là và

Ta có: 3 . 8 = 24 và 4 . 6 = 24

Do ấy: 3 . 8 = 4 . 6

Hình b:

Từ 2 phân số và

Ta có: 4 . 5 = 20 và 10 . 2 = 20

Do ấy: 4 . 5 = 10 . 2

Vậy trên Hình a, Từ 2 phân số bằng nhau là và , tích 3 . 8 = 4 . 6.

Trên Hình b, Từ 2 phân số bằng nhau là và , ta so sánh 2 tích 3 . 8 và 4 . 6

Xem Thêm  Vật lí 9 Bài 25: Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm điện Soạn Lý 9 trang 68, 69

Hoạt động 3

Thương của phép chia -6 cho 1 là -6 và cũng viết thành phân số . Nêu dí dụ tương tự động.

Gợi ý đáp án:

Dí dụ tương tự động:

Thương của phép chia -7 cho 1 là -7 và cũng viết thành phân số

Thương của phép chia 25 cho 1 là 25 và cũng viết thành phân số

Thương của phép chia -100 cho 1 là -100 và cũng viết thành phân số

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Thực hành

Thực hành 1

Hãy đọc từng phân số dưới đây và cho biết tử số và mẫu số của chúng.

Gợi ý đáp án:

Phân số :

+ Đọc là: Âm mười 1 phần 5;

+ Phân số có tử số là: −11, mẫu số là: 5.

Phân số:

+ Đọc là: Âm bố phần 8

+ Phân số có tử số là: −3, mẫu số là: 8.

Thực hành 2

Những cặp phân số sau đây có bằng nhau hay ko? Vì sao?

Gợi ý đáp án:

a) Ta có:

(−8) . (−30) = 240

15 . 16 = 240.

=> (−8) . (−30) = 15 . 16

frac{{ – 8}}{{15}} = frac{{16}}{{ – 30}}” width=”129″ top=”42″ data-type=”0″ data-latex=”= > frac{{ – 8}}{{15}} = frac{{16}}{{ – 30}}” data-i=”7″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%3Dpercent20percent20percent3Epercent20percent5Cfracpercent7Bpercent7Bpercent20-%208percent7Dpercent7Dpercent7Bpercent7B15percent7Dpercent7Dpercent20percent3Dpercent20percent5Cfracpercent7Bpercent7B16percent7Dpercent7Dpercent7Bpercent7Bpercent20-%2030percent7Dpercent7D”>

Vậy 2 phân số bằng nhau

b) Ta có: 7 . (−16) = −112

15 . 9 = 135.

=> (−8) . (−30) ≠ 15 . 16

frac{7}{{15}} ne frac{9}{{ – 16}}” width=”124″ top=”42″ data-type=”0″ data-latex=”= > frac{7}{{15}} ne frac{9}{{ – 16}}” data-i=”8″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%3Dpercent20percent20percent3Epercent20percent5Cfracpercent7B7percent7Dpercent7Bpercent7B15percent7Dpercent7Dpercent20percent5Cnepercent20percent5Cfracpercent7B9percent7Dpercent7Bpercent7Bpercent20-%2016percent7Dpercent7D”>

Vậy 2 phân số ko bằng nhau

Thực hành 3

Biểu diễn những số -23; -57; 237 dưới dạng phân số.

Gợi ý đáp án:

Xem Thêm  Tập làm văn lớp 4: Tả cây hoa mai Dàn ý & 30 bài văn tả cây cối lớp 4

Biểu diễn những số -23; -57; 237 dưới dạng phân số như sau:

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 9 tập 2

Bài 1

Gợi ý đáp án:

Bài 2

Đọc những phân số sau

a) ; b) ; c) ; d)

Gợi ý đáp án:

: Mười bố phần trừ bố

: Trừ 2 mươi lăm phần 6

: Ko phần 5

: Trừ 5 mươi 2 phần 5

Bài 3

1 bể nước có 2 máy bơm để cấp và thoát nước. Giả dụ bể chưa có nước, máy bơm thứ 1 sẽ bơm đầy bể trong 3 giờ. Giả dụ bể đầy nước, máy bơm thứ 2 sẽ hút hết nước trong bể sau 5 giờ. Dùng phân số có tử số là số âm hay số dương thích hợp để biểu thị lượng nước từng máy bơm được sau 1 giờ so có lượng nước mà bể chứa được.

Gợi ý đáp án:

Phân số biểu thị lượng nước máy bơm thứ 1 bơm được trong 1 giờ là:

Phân số biểu thị lượng nước máy bơm thứ 2 bơm được trong 1 giờ là:

Bài 4

Tìm cặp phân số bằng nhau trong những cặp phân số sau:

a) và ; b) và

Gợi ý đáp án:

Trong những cặp phân số trên, cặp phân số và bằng nhau vì: -12.-8 = 16.6.

Bài 5

Viết những số nguyên sau trên dạng phân số

a) 2; b) -5; c) 0

Gợi ý đáp án:

a)

b)

c)