Lớnán 6 Bài 1: Số nguyên âm Giải Lớnán lớp 6 trang 62, 63 sách Cánh diều Tập 1

Giải Toán lớp 6 trang 61, 62, 63 tập 1 Cánh diều giúp người mua học sinh có thêm nhiều gợi ý tham khảo để trả lời những câu hỏi Hoạt động, Luyện tập vận dụng và 4 bài tập trong SGK bài 1 Số nguyên âm thuộc chương 2 Số nguyên.

Toán 6 Cánh diều tập 1 trang61, 62, 63 được biên soạn sở hữu những lời giải chi tiết, toàn bộ và chính xác bám sát chương trình sách giáo khoa môn Toán lớp 6. Giải Toán lớp 6 trang61, 62, 63 là tài liệu cực kì hữu ích tương trợ những em học sinh trong quy trình giải bài tập. Đồng thời phụ huynh có thể dùng để chỉ dẫn con em học tập và đổi new phương pháp giải thích hợp hơn.

Giải Toán lớp 6 Bài 1 phần Khởi động

Bản tin dự đón thời tiết dưới đây cho biết nhiệt độ thấp nhất của 1 số ngày trong tháng 01/2020 tại Thủ đô Mát-xcơ-va (Moscow, Nga).

Có những số chỉ nhiệt độ dưới 0 °C như: – 1 °C, – 2 °C, – 6 °C, – 7°C.

Những số trên có gì đặc biệt?

Gợi ý đáp án

Những số – 1 °C, – 2 °C, – 6 °C, – 7°C đều có đặc điểm chung là có dấu “-” (dấu trừ) trước từng số và những số tại sau dấu trừ thì đều là những số tự động nhiên.

Vậy ta thấy ngay những số tại trên đều ko bắt buộc là số tự động nhiên.

Giải Toán 6 bài 1 phần Luyện tập và vận dụng

Luyện tập 1

a) Đọc số trừ: – 54

Xem Thêm  Lớnán 7 Bài 1: Thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu Giải Lớnán lớp 7 trang 7, 8 - Tập 2 sách Cánh diều

b) Viết số: âm 9 mươi

Gợi ý đáp án

a) Đọc là: âm 5 mươi 4.

b) Viết là: -90.

Luyện tập 2

Viết số nguyên âm biểu thị độ cao của tàu ngầm so sở hữu mực nước biển, biết tàu ngầm đang tại vùng vị trí dưới mực nước biển 20m

Gợi ý đáp án

Số nguyên âm biểu thị độ cao của tàu ngắn so sở hữu mức nước biết (vùng vị trí dưới mực nước biển 20m) = -20.

Giải Toán lớp 6 trang 62, 63 phần Bài tập

Bài 1

a) Đọc những số sau: -9; -18.

b) Viết những số sau: trừ 2 mươi bố; âm bố trăm 4 mươi 9.

Gợi ý đáp án

a) -9 đọc là âm 9;

-18 đọc là âm mười 8.

b) Viết những số sau: trừ 2 mươi bố; âm bố trăm 4 mươi 9 là:

-23; -349.

Bài 2

Bảng thống kê dưới đây cho biết nhiệt độ trong 1 ngày mùa đông của 1 vùng xứ lạnh:

Thời điểm2 giờ6 giờ10 giờ14 giờ18 giờ22 giờNhiệt độ-8 oC- 10oC-5oC2oC0oC-3oC

a) Đọc và viết nhiệt độ lúc 2 giờ, 10 giờ, 18 giờ, 22 giờ.

b) Xác định tính đúng, sai của những phát biểu sau:

  • Lúc 6 giờ nhiệt độ là -10oC;
  • Lúc 14 giờ nhiệt độ là -3oC.

Gợi ý đáp án

a) Nhiệt độ lúc 2 giờ:

  • Đọc là: âm 8 độ
  • Viết là: -8oC

Nhiệt độ lúc 10 giờ:

  • Đọc là: âm 5 độ
  • Viết là: -5oC

Nhiệt độ lúc 18 giờ:

  • Đọc là: ko độ
  • Viết là: 0oC

Nhiệt độ lúc 22 giờ:

  • Đọc là: âm bố độ
  • Viết là: -3oC
Xem Thêm  Lời bài hát Cà phê

b) Lúc 6 giờ nhiệt độ là -10oC => Đúng

Lúc 14 giờ nhiệt độ là -3oC => Sai

Bài 3

Viết số nguyên âm biểu thị những tình trạng sau:

a) Ông An nợ nhà băng 4 000 000 đồng;

b) Bà Bố marketing bị quạt 600 000 đồng.

Gợi ý đáp án

a) Số nguyên âm biểu thị tình trạng Ông An nợ nhà băng 4 000 000 đồng

-4 000 000

b) Số nguyên âm biểu thị tình trạng Bà Bố marketing bị quạt 600 000 đồng.

-600 000

Bài 4

Viết số nguyên âm chỉ 5 có sau sự kiện sau:

a) Thế vận hội trước tiên diễn ra 5 776 trước Công nguyên;

b) Nhà toán học Ác-si-mét (Archimedes) sinh 5 287 trước công nguyên.

Gợi ý đáp án

a) Số nguyên âm chỉ 5 có sau sự kiện: Thế vận hội trước tiên diễn ra 5 776 trước Công nguyên là:

-776

b) Số nguyên âm chỉ 5 có sau sự kiện: Nhà toán học Ác-si-mét (Archimedes) sinh 5 287 trước công nguyên là:

-287

Tóm tắt lý thuyết Số nguyên âm

– Số nguyên âm: −1; −2; −3; −4; … (Ta thêm dấu “-” vào đằng trước những số nguyên dương)

– Tập hợp: {… ; −3; −2; −1; 0; 1; 2; 3; …} gồm những số nguyên âm, số 0 và những số nguyên dương là tập hợp những số nguyên.

Kí hiệu là Z = {…; −3; −2; −1; 0; 1; 2; 3; …}

Chú ý:

Số 0 ko bắt buộc là số nguyên dương cũng ko bắt buộc số nguyên âm.

Xem Thêm  Soạn bài Tuyên ngôn Độc lập (Phần 1: Tác giả) Soạn văn 12 tập 1 tuần 2 (trang 23)

– Đôi lúc ta còn viết thêm dấu “+” ngay trước 1 số nguyên dương. Chẳng hạn +3 (đọc là “dương bố”)

Lúc nào người ta dùng số âm?

– Trong đời sống hàng ngày người ta dùng những số mang trong mình dấu “-” và dấu “+” để chỉ những đại lượng có thể xét theo 2 chiều khác nhau.

Số dương biểu thị Số âm biểu thị Nhiệt độ trên 00CNhiệt độ dưới 00CĐộ cao trên mực nước biểnĐộ cao dưới mực nước biểnSố tiền hiệnSố tiền còn nợ Số tiền lãi Số tiền quạt Độ viễn thị Độ cận thị

Dí dụ:

+) Số −2 đọc là “âm 2”.

+) Số +2 đọc là “dương 2”

+) 1 người thợ lặn lặn xuống độ sâu 5 mét tức là độ cao hiện tại của người thợ lặn là -5m so sở hữu mực nước biển.