Lớnán 6 Bài 1: Số thập phân Giải Lớnán lớp 6 trang 31 sách Chân trời sáng tạo – Tập 2

Giải Toán 6 Bài 1: Số thập phân sách Chân trời sáng tạo giúp những em học sinh lớp 6 xem đáp án phần Hoạt động, Thực hành, Vận dụng, cùng đáp án 5 bài tập SGK Toán 6 tập 2 trang 29, 30, 31.

Sở hữu lời giải Toán 6 trang 29, 30, 31 chi tiết từng phần, từng bài tập, những em dễ dàng ôn tập, củng cố tri thức, luyện giải Bài 1 Chương VI – Số thập phân – Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo thuật nhuần nhuyễn. Mời những em cùng tải miễn chi phí bài viết dưới đây:

Giải Toán 6 bài 1: Số thập phân

  • Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Hoạt động
  • Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Thực hành, Vận dụng
  • Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 31 tập 2

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Hoạt động

Hoạt động 1

a) Thuỷ ngân có nhiều công dụng nhưng lại siêu độc hại đối sở hữu môi trường sống. Thuỷ ngân có nhiệt độ đông đặc là độ C. Hãy tìm 1 phương pháp viết khác đơn giản hơn để chỉ nhiệt độ trên.

b) Những phân số có thể viết là và gọi là những phân số thập phân.

Em hãy nêu đặc điểm chung của những phân số trên.

Gợi ý đáp án:

a) Phân số là phép chia −3 883 cho 100.

Quy tắc: Muốn chia 1 số cho 10; 100; 1 000 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số ấy lần lượt sang bên trái 1, 2, bố, … chữ số.

Xem Thêm  Truyện Sự tích chị Hằng Nga (Có file MP3) Sự tích chị Hằng Nga

=> = −3 883 : 100 = −38,83.

Phương pháp viết khác đơn giản hơn để chỉ nhiệt độ độ C là −38,83 độ C.

b) Những phân số có mẫu số lần lượt là 10; 100; 1 000; 10 000; ….

Ta thấy: 10 = 101; 100 = 102; 1 000 = 103; 10 000 = 104; ….

Vậy đặc điểm chung của những phân số là mẫu số của những phân số này đều là lũy thừa của 10.

Hoạt động 2

Tìm số đối của và viết cả 2 số này dưới dạng số thập phân.

Gợi ý đáp án:

a) Số đối của phân số là phân số , vì

b) 2 số trên được viết dưới dạng số thập như sau:

= 2,5

= −2,5

Hoạt động 3

Viết những số sau đây dưới dạng phân số thập phân và sắp xếp những số ấy theo thứ tự động từ bé tới lớn.

11,34; 9,35; −11,34; −9,35

Gợi ý đáp án:

Đổi lần lượt những số thập phân trên ra phân số thập phân, ta được:

Vì −1134 < −935 < 935 < 1134 nên

=> −11,34 < −9,35 < 9,35 < 11,34

Vậy những số thập phân được sắp xếp theo thứ tự động từ bé tới lớn là −11,34; −9,35; 9,35; 11,34.

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Thực hành, Vận dụng

Thực hành 1

a) Viết những phân số thập phân sau đây dưới dạng số thập phân:

b) Viết những số thập phân sau đây dưới dạng phân số thập phân:

2; 2,5; -0,007; -3,053; -7,001; 7,01.

Gợi ý đáp án:

Xem Thêm  Lớnán lớp 5: Ôn tập Khái niệm về phân số trang 3 Giải Lớnán lớp 5 trang 3, 4

a) ;

;

b) 2 = ; 2,5 =

;

;

Thực hành 2

Tìm số đối của những số thập phân sau:

7,02; – 28,12; – 0,69; 0,999.

Gợi ý đáp án:

Số đối của 7,02 là −7,02

Số đối của −0,69 là 0,69

Số đối của 0,999 là −0,999

Thực hành 3

a) Hãy sắp xếp những số thập phân sau theo thứ tự động nâng cao dần:

-12,13; -2,4; 0,5; -2,3; 2,4.

b) Hãy sắp xếp những số thập phân sau theo thứ tự động giảm dần:

-2,9; -2,999; 2,9; 2,999.

Gợi ý đáp án:

a) -12,13; -2,4; -2,3; 0,5; 2,4

b) 2,999; 2,9; -2,9; -2,999

Vận dụng

Hãy sắp xếp nhiệt độ đông đặc của những chất sau từ thấp tới cao:

ChấtNhiệt độ đông đặc (độ C)Thủy ngân-38,83Rượu-114,1Băng phiến80,26Nước0

Gợi ý đáp án:

Để sắp xếp nhiệt độ đông đặc của những chất sau từ thấp tới cao thì ta so sánh nhiệt độ đông đặc của của những chất rồi sắp xếp những số ấy theo thứ tự động nâng cao dần.

Sắp xếp những số thập phân: − 38,83; − 114,1; 80,26; 0.

* Phân loại:

– Nhóm số thập phân dương: 80,26.

– Nhóm số thập phân âm: − 38,83; − 114,1.

* So sánh những số thập phân trong theo nhóm:

– Nhóm số thập phân dương: chỉ có số 80,26 nên ko cần nên so sánh những số trong cùng nhóm .

– Nhóm số thập phân âm:

+ Số đối của những số − 38,83; − 114,1 lần lượt là 38,83; 114,1.

Xem Thêm  Bài tập hằng đẳng thức lớp 8 Ôn tập Lớnán 8

+ Số 38,83 và 114,1 có phần nguyên lần lượt là 38 và 114. Vì 38 < 114 nên 38,83 < 114,1 (số thập phân có phần nguyên lớn hơn thì số ấy lớn hơn).

Hay − 38,83 > − 114,1.

Do ấy − 114,1 < − 38,83 < 0 < 80,26 (số thập phân âm bé hơn số 0 và thập phân dương lơn hơn số 0).

Từ ấy suy ra những số được sắp xếp thứ tự động nâng cao dần là: − 114,1; − 38,83; 0; 80,26.

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 31 tập 2

Bài 1

Viết những phân số sau đây dưới dạng số thập phân:

Gợi ý đáp án:

-35,19; -77,8; -0,023; 0,88

Bài 2

Viết những số thập phân sau đây dưới dạng phân số thập phân:

-312,5; 0,205; -10,09; -1,110

Gợi ý đáp án:

Bài 3

Tìm số đối của những số thập phân sau:

9,32; -12,34; -0,7; 3,333

Gợi ý đáp án:

  • Số đối của 9,32 là -9,32
  • Số đối của -12,34 là 12,34
  • Số đối của -0,7 là 0,7
  • Số đối của 3,333 là -3,333

Bài 4

Hãy sắp xếp những số thập phân sau theo thứ tự động nâng cao dần:

-2,99; -2,9; 0,7; 1; 22,1

Gợi ý đáp án:

-2,99; -2,9; 0,7; 1; 22,1

Bài 5

Hãy sắp xếp những số sau theo thứ tự động giảm dần:

Gợi ý đáp án: