Lớnán 6 Bài 1: Tập hợp Giải Lớnán lớp 6 trang 7, 8 – Tập 1 sách Cánh diều

Giải Toán lớp 6 trang 7, 8 tập 1 Cánh diều giúp người sử dụng học sinh có thêm nhiều gợi ý tham khảo để trả lời những câu hỏi Hoạt động, Luyện tập vận dụng và 4 bài tập trong SGK bài 1 Tập hợp.

Toán 6 Cánh diều tập 1 trang 7, 8 được biên soạn có những lời giải chi tiết, toàn bộ và chính xác bám sát chương trình sách giáo khoa môn Toán lớp 6. Giải Toán lớp 6 trang 7, 8 là tài liệu cực kì hữu ích tương trợ những em học sinh trong quy trình giải bài tập. Đồng thời phụ huynh có thể dùng để chỉ dẫn con em học tập và đổi new phương pháp giải thích hợp hơn.

Giải Toán 6 Cánh diều Bài 1: Tập hợp

  • I. Giải Toán lớp 6 Bài 1 phần Hoạt động
  • II. Giải Luyện tập vận dụng Toán 6 Bài 1
  • III. Giải Toán lớp 6 tập 1 trang 7, 8
  • IV. Lý thuyết Toán 6 Bài 1 Tập hợp

I. Giải Toán lớp 6 Bài 1 phần Hoạt động

Hoạt động 1

Cho tập hợp B = {2; 3; 5; 7}. Số 2 và số 4 có là phần tử của tập hợp B ko?

Đáp án

Vì B = {2; 3; 5; 7} nên ta thấy tập hợp B gồm những phần tử là 2; 3; 5; 7.

Số 2 là 1 phần tử của tập hợp B. Ta viết 2 ∈ B, đọc là 2 thuộc B.

Số 4 ko là phần tử của tập hợp B. Ta viết 4 ∉ B, đọc là 4 ko thuộc B.

Hoạt động 2

Xem những số được cho trên Hình 2.

Gọi A là tập hợp những số ấy.

a) Liệt kê những phần tử của tập hợp A và viết tập hợp A.

b) Những phần tử của tập hợp A có tính chất chung nào?

Xem Thêm  5 loại dữ liệu Home windows có thể xóa tự động động lúc tắt máy

Đáp án

a) Những phần tử của tập hợp A là 0; 2; 4; 6; 8. Ta viết: A = {0; 2; 4; 6; 8}.

b) Những phần tử của tập hợp A đều là những số tự động nhiên chẵn bé hơn 10.

Ta có thể viết:

A = x là số tự động nhiên chẵn, x < 10.

II. Giải Luyện tập vận dụng Toán 6 Bài 1

Câu 1

Viết tập hợp A gồm những số tự động nhiên lẻ bé hơn 10

Đáp án

Tập hợp A là:

A = {1; 3; 5; 7; 9}

Câu 2

Cho H là tập hợp gồm những tháng dương lịch có 30 ngày. Chọn kí hiệu ∈,∉ thích hợp vào chỗ trống:

a) Tháng 2 …….. H;

b) Tháng 4 ……… H;

c, Tháng 12 ……. H.

Đáp án

H là tập hợp gồm những tháng dương lịch có 30 ngày => H = {Tháng 4; Tháng 6; Tháng 9; Tháng 11}

Vậy:

a) Tháng 2 ∉ H;

b) Tháng 4 ∈ H;

c, Tháng 12 ∉ H.

Câu 3

Cho C = x là số tự động nhiên chia cho 3 dư 1, 3 < x < 18. Hãy viết tập hợp C bằng bí quyết liệt kê những phần tử của tập hợp

Đáp án

Ta có C = {7; 10; 13; 16}

Câu 4

Viết tập hợp những chữ số xuất hiện trong số 2020

Đáp án

Gọi D là tập hợp những chữ số xuất hiện trong số 2020.

Ta có D = {0; 2}

III. Giải Toán lớp 6 tập 1 trang 7, 8

Bài 1 trang 7 SGK Toán 6 Tập 1

Liệt kê những phần tử của từng tập hợp sau:

a) A là tập hợp những hình trong Hình 3;

b) B là tập hợp những chữ chiếc xuất hiện trong từ “NHA TRANG”;

c) C là tập hợp những tháng của Quý II (biết 1 5 gồm 4 quý);

d) D là tập hợp những nốt nhạc có trong khuông nhạc Hình 4;

Xem Thêm  Đề thi vào 10 môn Ngữ văn 5 2023 - 2024 sở GD&ĐT Cần Thơ Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn 2023

Gợi ý đáp án

a) A = { Hình chữ nhật; Hình vuông; Hình bình hành; Hình tam giác; Hình thang}

b) B = {N; H; A; T; R; G}

c) C = {Tháng 4; Tháng 5; Tháng 6}

d) D = {Đồ; Rê; Mi; Pha; Son; La; Si}

Bài 2 trang 8 SGK Toán 6 Tập 1

Cho tập hợp A = {11; 13; 17; 19}. Chọn kí hiệu “∈”,”∉” thích hợp vào chỗ chấm:

Gợi ý đáp án

Chọn kí hiệu “∈”,”∉” thích hợp vào chỗ chấm là:

Bài 3 trang 8 SGK Toán 6 Tập 1

Viết từng tập hợp sau bằng bí quyết liệt kê những phần tử của tập hợp ấy:

a, A = x là số tự động nhiên chẵn, x < 14

b, B = x là số tự động nhiên chẵn, 40 < x < 50

c, C = x là số tự động nhiên lẻ, x < 15

d, D = x là số tự động nhiên lẻ, 9 < x < 20

Gợi ý đáp án

Liệt kê những phần tử của tập hợp ấy là:

a, A = {0; 2; 4; 6; 8; 10; 12}

b, B = {42; 44; 46; 48}

c, C = {1; 3; 5; 7; 9; 11; 13}

d, D = {11; 13; 15; 17; 19}

Bài 4 trang 8 SGK Toán 6 Tập 1

Viết từng tập hợp sau bằng bí quyết chỉ ra tính chất đặc biệt cho những phần tử của tập hợp ấy:

a) A = {0; 3; 6; 9; 12; 15}

b) B = {5; 10; 15; 20; 25; 30}

c) C = {10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90}

d) D = {1; 5; 9; 13; 17}.

Gợi ý đáp án

Tính chất đặc biệt cho những phần tử của tập hợp trên là:

a) A = x là số tự động nhiên chia hết cho 3, x < 16;

b) B = x là số tự động nhiên chia hết cho 5, x < 35

Xem Thêm  Tài liệu thí nghiệm vật liệu xây dựng Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề

c) C = x là số tự động nhiên chia hết cho 10, 0 < x < 100

d) D = x là những số tự động nhiên hơn kém nhau 4 đơn vị, 0 < x < 18.

IV. Lý thuyết Toán 6 Bài 1 Tập hợp

1. Dí dụ. Kí hiệu, bí quyết viết tập hợp. Phần tử của tập hợp

1 tập hợp ( gọi tắt là tập) bao gồm những đối tượng nhất định, những đối tượng ấy được gọi là những phần tử của tập hợp mà ta nhắc tới.

Tập hợp là khái niệm cơ bản thường dùng trong toán học và cuộc sống. Ta hiểu tập hợp thông qua những thí dụ.

+ Dí dụ 1: Tập hợp người sử dụng nữ trong lớp 6A bao gồm mọi người sử dụng nữ của lớp 6A. Đối tượng của tập hợp này là người sử dụng nữ của lớp 6A. Từng 1 bạn là 1 phần tử.

+ Dí dụ 2: Tập hợp những số bé hơn 66 gồm mọi những số bé hơn 6, ấy là 0,1,2,3,4,5. Từng 1 số trong 6 số này là 1 phần tử của tập hợp, chẳng hạn số 0 là 1 phần tử, số 1 cũng là 1 phần tử.

2. Phương pháp cho 1 tập hợp

Để viết tập hợp thường có 2 bí quyết :

Phương pháp 1: Liệt kê những phần tử của tập hợp

Chú ý:

+ Những phần tử của 1 tập hợp được viết trong 2 dấu ngoặc nhọn { }, ngăn bí quyết nhau bởi dấu “ ; ” (trường hợp có phần tử số) hoặc dấu “ ,”

+ Từng phần tử được liệt kê 1 lần , thứ tự động liệt kê tùy thuộc} ý.

Phương pháp 2: Chỉ ra tính chất đặc biệt cho những phần tử của tập hợp ấy