Lớnán 6 Bài 11: Phân tích 1 số ra thừa số nguyên tố Giải Lớnán lớp 6 trang 46 sách Cánh diều Tập 1

Giải Toán lớp 6 trang 46 tập 1 Cánh diều giúp khách hàng học sinh có thêm nhiều gợi ý tham khảo để trả lời những câu hỏi mở đầu, Luyện tập vận dụng và những bài tập trong SGK bài 11Phân tích 1 số ra thừa số nguyên tố.

Toán 6 Cánh diều tập 1 trang 39, 40 được biên soạn sở hữu những lời giải chi tiết, toàn bộ và chính xác bám sát chương trình sách giáo khoa môn Toán lớp 6. Giải Toán lớp 6 trang 46 là tài liệu cực kì hữu ích tương trợ những em học sinh trong quy trình giải bài tập. Đồng thời phụ huynh có thể dùng để chỉ dẫn con em học tập và đổi new phương pháp giải yêu thích hơn.

Toán 6 Bài 11 Phân tách 1 số ra thừa số nguyên tố

  • Câu hỏi Khởi động Toán 6 bài 11 Cánh diều
  • Giải Toán lớp 6 bài 11 phần thực hành
  • Giải bài tập toán 6 trang 46 tập 1

Câu hỏi Khởi động Toán 6 bài 11 Cánh diều

Làm cho thế nào để viết số 120 thành tích của những thừa số nguyên tố?

Gợi ý đáp án

Sau bài học này, ta sẽ biết 2 phương pháp để viết số 120 thành tích những thừa số nguyên tố.

PP 1. Viết theo cột dọc:

Do ấy: 120 = 2 . 2 . 2 . 3 . 5 = 23 . 3 . 5.

PP 2 . Viết rẽ nhánh:

Bí quyết 1: 120 = 10 . 12

Vậy 120 = 2 . 5 . 3 . 2 . 2 = 23 . 3. 5

Giải Toán lớp 6 bài 11 phần thực hành

I. Bí quyết tìm 1 ước nguyên tố của 1 số

– Để tìm 1 ước nguyên tố của số tự động nhiên n lớn hơn 1, ta có thể làm cho như sau: Lần lượt làm cho phép chia n cho những số nguyên tố theo thứ tự động nâng cao dần: 2; 3; 5; 7; 11; 13; …

Xem Thêm  Lời bài hát: Thằng Hầu

– Lúc ấy, phép chia hết trước tiên cho ta số chia là 1 ước nguyên tố của n.

Hoạt động 1:

a) Hãy nêu những số nguyên tố bé hơn 30.

b) Tìm 1 ước nguyên tố của 91.

Trả lời:

a) Những số nguyên tố bé hơn 30 là: 2;3;5;7;9;11;13;17;19;23;29

b) 1 ước số nguyên tố của 91 là: 7

Câu 1:

Tìm 1 ước nguyên tố của 187.

Trả lời:

1 ước nguyên tố của 187 là: 11

II. Phân tách 1 số ra thừa số nguyên tố

Hoạt động 2:

Viết số 12 thành tích của những thừa số nguyên tố.

Câu 2:

Phân tách số 40 ra thừa số nguyên tố bằng bí quyết viết “rẽ nhánh” và “theo cột dọc”

Trả lời:

Câu 3:

Phân tách số 450 ra thừa số nguyên tố.

Trả lời:

Bí quyết 1: Ta có: 450 = 10 . 45

Vậy 450 = 2 . 5 . 3 . 3 . 5 = 2 . 32 . 52.

Bí quyết 2. Ta phân tách “theo cột dọc”.

Vậy ta 450 = 2 . 3 . 3 . 5 . 5 = 2 . 32 . 52.

Giải bài tập toán 6 trang 46 tập 1

Bài 1

Phân tách những số nguyên ra thừa số nguyên tố: 45, 78, 270, 299

Gợi ý đáp án:

Bí quyết 1

45 = 3.3.5

78 = 2.3.13

270 = 2.3.3.3.5

299 = 13.23

Bí quyết 2

Phân tách số 45

Đáp án: 45 = 32 . 5

Phân tách số 78

Đáp án: 78 = 2 . 3 . 13

Phân tách số 270

Đáp án: 270 = 2 . 33 . 5

Phân tách số 299 = 13 . 23

Bài 2

a)Biết 400= 24.52. Hãy viết 800 thành tích những thừa số nguyên tố

b)Biết 320= 26.5. Hãy viết 3200 thành tích những thừa số nguyên tố

Xem Thêm  Bài tập Lớnán cho bé chuẩn bị vào lớp 1 Bài tập lớnán lớp 1

Gợi ý đáp án:

a) Viết 800 thành tích những thừa số nguyên tố

800 = 25.52

b) Viết 3200 thành tích những thừa số nguyên tố

3200 = 27.52

Bài 3

a) Biết 2700= 22.33.52. Hãy viết 270 và 900 thành tích những thừa số nguyên tố

b) Biết 3600= 24.3252. Hãy viết 180 và 600 thành tích những thừa số nguyên tố

Gợi ý đáp án:

a) Viết 270 và 900 thành tích những thừa số nguyên tố

270 = 2.33.5

900 = 22.32.52

b) Viết 180 và 600 thành tích những thừa số nguyên tố

180 = 22.33.5

600 = 23.3.52

Bài 4

Hãy chỉ ra 2 số tự động nhiên mà từng số ấy có đúng 3 ước nguyên tố

Gợi ý đáp án:

2 số tự động nhiên mà từng số ấy có đúng 3 ước nguyên tố là: 30; 385

Bài 5

Phân tách số 84 ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp những ước số của nó

Gợi ý đáp án:

84 = 22.3.7

84 = {1; 2; 3; 4;6; 7; 12; 14 ; 21; 28; 42; 84}

Phương pháp giải

Muốn phân tách 1 số tự động nhiên a lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố ta có thể làm cho như sau:

– Đánh giá xem 2 có bắt buộc là ước của a hay ko. Trường hợp ko ta xét số nguyên tố 3 và cứ như thế đối sở hữu những số nguyên tố lớn dần.

– Giả sử x là ước nguyên tố bé nhất của a, ta chia a cho x được thương b.

– Tiếp tục thực hành quy trình trên đối sở hữu b. Cứ tiếp tục quy trình trên kéo dài cho tới lúc ta được thương là 1 số nguyên tố.

Xem Thêm  Đoạn văn tiếng Anh miêu tả 1 bức tranh (17 mẫu + Cách viết) Miêu tả bức tranh bằng tiếng Anh