Lớnán 6 Bài 26: Phép nhân và phép chia phân số Giải Lớnán lớp 6 trang 21 sách Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống – Tập 2

Giải Toán 6 Bài 26: Phép nhân và phép chia phân số giúp những em học sinh lớp 6 tổng hợp lý thuyết quan yếu, xem gợi ý trả lời những câu hỏi phần Câu hỏi, Hoạt động, Luyện tập, Vận dụng, cùng 7 bài tập SGK Toán 6 Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống tập 2 trang 19, 20, 21.

Toàn bộ lời giải Toán 6 Bài 26 được trình bày siêu khoa học, chi tiết, giúp những em nhận biết phân số nghịch đảo của 1 phân số khác 0, thực hành phép nhân và chia phân số. Đồng thời, cũng giúp thầy cô soạn giáo án Bài 26 Chương VI: Phân số – Toán 6 tập 2 Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống cho học sinh của mình. Mời thầy cô và những em cùng tải miễn phí tổn:

Giải Toán 6 bài 26: Phép nhân và phép chia phân số

  • Giải Toán 6 Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống Câu hỏi
  • Giải Toán 6 Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống Hoạt động
  • Giải Toán 6 Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống Luyện tập
  • Giải Toán 6 Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống Vận dụng
  • Giải Toán 6 Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống trang 21 tập 2
  • Lý thuyết Phép nhân và phép chia phân số

Giải Toán 6 Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống Câu hỏi

Em hãy tìm phân số nghịch đảo của 11 và

Gợi ý đáp án:

– Phân số nghịch đảo của số 11 là số

Xem Thêm  KHTN Lớp 6 Bài 48: Sự chuyển hóa năng lượng Sách Khoa học tự động nhiên 6 Kết nối tri thức có cuộc sống trang 168

– Phân số nghịch đảo của số là số

Giải Toán 6 Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống Hoạt động

Hoạt động 1

Em hãy nhớ lại quy tắc nhân 2 phân số (có tử và mẫu đều dương), rồi tính:

Gợi ý đáp án:

Quy tắc nhân 2 phân số (có tử và mẫu đều dương) ta nhân những tử sở hữu nhau và nhân những mẫu sở hữu nhau.

Ta có:

Hoạt động 2

Tính những tích sau:

Gợi ý đáp án:

Hoạt động 3

Em hãy nhắc lại quy tắc chia 2 phân số (có tử và mẫu đều dương), rồi tính

Gợi ý đáp án:

Quy tắc chia 2 phân số (có tử số và mẫu số đều dương):

Muốn chia 1 phân số cho 1 phân số khác 0, ta nhân số bị chia sở hữu phân số nghịch đảo của số chia.

Thực hành phép tính ta có:

Giải Toán 6 Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống Luyện tập

Luyện tập 1

Tính:

Gợi ý đáp án:

a) Ta có:

b) Ta có:

Luyện tập 2

Tính:

Gợi ý đáp án:

a)

-> Tính chất giao hoán

-> Tính chất hài hòa

b)

Luyện tập 3

Tính:

Gợi ý đáp án:

Giải Toán 6 Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống Vận dụng

Vận dụng 1

Tính diện tích hình tam giác biết 1 cạnh dài cm, chiều cao ứng sở hữu cạnh đấy bằng cm.

Gợi ý đáp án:

Diện tích hình tam giác là:

Vậy diện tích hình tam giác là

Vận dụng 2

Trong 1 công thức khiến bánh, An cần li đường để khiến 9 chiếc bánh. Trường hợp An chỉ muốn khiến 6 chiếc bánh thì cần bao nhiêu li đường?

Xem Thêm  Soạn bài Ôn tập trang 148 - Chân trời sáng tạo 10 Ngữ văn lớp 10 trang 146 sách Chân trời sáng tạo tập 1

Gợi ý đáp án:

1 chiếc bánh cần dùng số phần li đường là:

(phần)

An khiến 6 chiếc bánh cần dùng số phần li đường là:

(phần)

Vậy An khiến 6 chiếc bánh cần dùng li đường

Giải Toán 6 Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống trang 21 tập 2

Bài 6.27

Thay thế dấu “?” bằng số thích hợp trong bảng sau:

12b13a.b???a:b???

Gợi ý đáp án:

a12b13a.cha:b

Bài 6.28

Tính:

a) ;

b) .

Gợi ý đáp án:

a) .

b) .

Bài 6.29

Tính 1 phương pháp hợp lí:

a. ;

b. .

Gợi ý đáp án:

a. .

b. .

Bài 6.30

Từng buổi sáng, Nam thường đi xe đạp từ nhà tới trường sở hữu vận tốc 15km/h và hết 20 phút. Hỏi quãng đường từ nhà Nam tới trường dài bao nhiêu kilomet?

Gợi ý đáp án:

Đổi 20 phút = giờ

Quãng đường từ nhà Nam tới trường dài số kilomet là:

Bài 6.31

1 hình chữ nhật có chiều dài là cm, diện tích .Tìm chiều rộng của hình chữ nhật.

Gợi ý đáp án:

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

Bài 6.32

Tìm x, biết:

a) ; b)

Gợi ý đáp án:

a.

b.

Bài 6.33

Lớp 6A có số học sinh thích môn Toán. Trong số những học sinh thích môn Toán, có số học sinh thích môn Ngữ Văn. Hỏi có bao nhiêu phần số học sinh lớp 6A thích cả môn Toán và Ngữ Văn?

Gợi ý đáp án:

Số phần số học sinh lớp 6A thích cả môn toán và môn ngữ văn là:

Xem Thêm  Soạn bài 1 số câu tục ngữ Việt Nam - Kết nối tri thức 7 Ngữ văn lớp 7 trang 12 sách Kết nối tri thức tập 2

(phần)

Lý thuyết Phép nhân và phép chia phân số

1. Phép nhân 2 phân số

+ Muốn nhân 2 phân số, ta nhân những tử số sở hữu nhau và nhân những mẫu sở hữu nhau.

+ Muốn nhân 1 số nguyên sở hữu 1 phân số (hoặc 1 phân số sở hữu 1 số nguyên), ta nhân số nguyên sở hữu tử của phân số và giữ nguyên mẫu:

Dí dụ:

a)

b)

2. Phép chia phân số

Muốn chia 1 phân số hay 1 số nguyên cho 1 phân số, ta nhân số bị chia sở hữu số nghịch đảo của số chia.

Dí dụ: