Lớnán 6 Bài 28: Số thập phân Giải Lớnán lớp 6 trang 30 sách Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống – Tập 2

Giải Toán 6 Bài 28: Số thập phân giúp những em học sinh lớp 6 tổng hợp lý thuyết quan yếu, xem gợi ý trả lời những câu hỏi phần Câu hỏi, Hoạt động, Luyện tập, Vận dụng, cùng 4 bài tập SGK Toán 6 Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống tập 2 trang 28, 29, 30.

Toàn bộ lời giải Toán 6 Bài 28 được trình bày siêu khoa học, chi tiết, giúp những em nhận biết số thập phân âm, số đối của 1 số thập phân. Đồng thời, cũng giúp thầy cô soạn giáo án Bài 28 Chương VII: Số thập phân – Toán 6 tập 2 Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống cho học sinh của mình. Mời thầy cô và những em cùng tải miễn phí tổn:

Giải Toán 6 bài 28: Số thập phân

 • Giải Toán 6 Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống Câu hỏi
 • Giải Toán 6 Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống Hoạt động
 • Giải Toán 6 Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống Luyện tập, Vận dụng
 • Giải Toán 6 Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống trang 30 tập 2
 • Lý thuyết Số thập phân

Giải Toán 6 Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống Câu hỏi

Em hãy chỉ ra những số thập phân xuất hiện trong đoạn tin hình 7.1a và hình 7.1b. Tìm số đối của những số thập phân đấy.

Đáp án

Hình 7.1a: 29,96; 14,26; 7,5 và 3,4.

 • Số đối của 29,96 là -29,96
 • Số đối của 14,26 là -14,26
 • Số đối của 7,5 là -7,5
 • Số đối của 3,4 là -3,4.
Xem Thêm  Giới thiệu Đà Nẵng bằng tiếng Anh (Từ vựng + 5 Mẫu) Viết về thành phố Đà Nẵng bằng tiếng Anh

Hình 7.1b: số -4,2; -2,4.

 • Số đối của -4,2 là 4,2
 • Số đối của -2,4 là 2,4.

Giải Toán 6 Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống Hoạt động

Hoạt động 1

Viết những phân số thập phân frac{{17}}{{10}};frac{{34}}{{100}};frac{{25}}{{1000}} dưới dạng số thập phân.

Đáp án

Viết lại những phân số thập phân dưới dạng số thập phân như sau:

Hoạt động 2

Viết những số đối của những phân số thập phân tại hoạt động 1:

frac{{17}}{{10}};frac{{34}}{{100}};frac{{25}}{{1000}}

Đáp án

Vì => Số đối của số là

Vì => Số đối của số là

Vì => Số đối của số là

Giải Toán 6 Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống Luyện tập, Vận dụng

Luyện tập 1

1. Viết những phân số thập phân dưới dạng số thập phân rồi tìm số đối của những số thập phân đấy

2. Viết những phân số thập phân xuất hiện trong đoạn tin hình 7.1b dưới dạng phân số thập phân

Đáp án

1.

2.

Luyện tập 2

Sắp xếp những số sau theo thứ tự động từ bé tới lớn: 0; -8,152; 0,12; -8,9

Đáp án

Thứ tự động từ bé tới lớn là: -8,9 ;-8,152 ;-8 ;0 ;0,12.

Vận dụng

Đọc đoạn tin hình 7.1b và cho biết thời điểm 19 giờ ngày 24-1-2016 và 6 giờ ngày 25-1-2016, thời điểm nào nhiệt độ tại Điện Biên xuống thấp hơn

Đáp án

Vì -2,4>-4,2 nên thời điểm 19 giờ ngày 24-1-2016 lớn hơn thời điểm 6 giờ ngày 25-1-2016.

Giải Toán 6 Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống trang 30 tập 2

Bài 7.1

a. Viết những phân số thập phân sau dưới dạng số thập phân.

Xem Thêm  Lớnán lớp 5: Tổng nhiều số thập phân trang 51 Giải Lớnán lớp 5 trang 51, 52

b. Chỉ ra những số thập phân âm viết được trong câu a.

Lời giải:

a. .

b. Những số thập phân âm viết được trong câu a là: -3,5; -1,25; -0,089.

Bài 7.2

Bài 7.3

So sánh những số sau:

a. -421,3 và 0,15; b. -7,52 và -7,6.

Gợi ý đáp án:

a. Vì -421,3 < 0 ; 0,15 > 0 nên -421,3 < 0,15

b. Vì 7,52 < 7,6 nên -7,52 > -7,6.

Bài 7.4

Nhiệt độ đông đặc của 1 chất là nhiệt độ mà tại đấy chất chuyển từ thể lỏng sang thể rắn.

Nhiệt độ đông đặc của rượu, nước và thủy ngân lần lượt là:

Hãy sắp xếp nhiệt độ đông đặc của cha chất này theo thứ tự động từ bé tới lớn.

Gợi ý đáp án:

Vì -117 < -38,83 < 0 nên nhiệt độ của cha chất theo thứ tự động từ bé tới lớn là:

rượu < thủy ngân < nước.

Lý thuyết Số thập phân

I. Phân số thập phân và số thập phân âm

Phân số thập phân là phân số mà mẫu là lũy thừa của 10.

Nhận xét:

– Mọi phân số thập phân đều viết được dưới dạng số thập và ngược lại.

– Số thập phân gồm 2 phần:

 • Phần số nguyên viết bên trái dấu phẩy;
 • Phần thập phân viết bên nên dấu phẩy.

II. Số đối của 1 số thập phân

2 số thập phân gọi là đối nhau lúc chúng biểu diễn 2 phân số thập phân đối nhau.

III. So sánh những số thập phân

Xem Thêm  Lớnán 7 Bài 12: Tính chất cha đường trung trực của tam giác Giải Lớnán lớp 7 trang 112, 113, 114 - Tập 2 sách Cánh diều

So sánh 2 số thập phân

Cũng như số nguyên, trong 2 số thập phân khác nhau luôn có 1 số lớn hơn số kia.

* Ví dụ số thập phân a bé hơn số thập phân b thì ta viết a< b hay b>a

* Số thập phân lớn hơn 0 gọi là số thập phân dương

* Số thập phân bé hơn 0 gọi là số thập phân âm

* Ví dụ a < b, b < c thì a < c

Phương pháp so sánh 2 số thập phân

* So sánh 2 số thập phân khác dấu: Số thập phân âm luôn bé hơn số thập phân dương

* So sánh 2 số thập phân dương:

 • Bước 1: So sánh phần số nguyên của 2 số thập phân đấy. Số thập phân nào có phần số nguyên lớn hơn thì lớn hơn
 • Bước 2: Ví dụ 2 số thập phân dương đấy có phần số nguyên bằng nhau thì ta tiếp tục so sánh từng cặp chữ số tại cùng 1 hàng( sau dấu “,”), nói từ trái sang nên cho tới lúc xuất hiện cặp chữ số trước tiên khác nhau. Tại cặp chữ số khác nhau đấy, chữ số nào lớn hơn thì số thập phân chứa chữu số đấy lớn hơn

* So sánh 2 số thập phân âm: Ví dụ a< b thì -a > -b