Lớnán 6 Bài 4: Phép cùng và phép trừ số tự động nhiên Giải Lớnán lớp 6 trang 16 – Tập 1 sách Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Phép cùng và phép trừ số tự động nhiên bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống trang 15, 16.

Có lời giải chi tiết, trình bày khoa học, được biên soạn dễ hiểu, giúp những em nâng cao kỹ năng giải Toán 6, từ đấy học phải chăng môn Toán lớp 6 hơn. Đồng thời, cũng giúp thầy cô nhanh chóng soạn giáo án Bài 4 Chương I: Tập hợp những số tự động nhiên. Mời thầy cô và những em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Obtain.vn:

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Phép cùng số tự động nhiên

Vận dụng 1

Diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông 5 2019 của Đồng Bằng sông Cửu Lengthy ước tính đạt 713 200 ha, giảm 14 500 so sở hữu vụ Thu Đông 5 2018 (Theo tổng cục Thống kê 5 2019)

Hãy tính Diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông 5 2018 của Đồng bằng sông Cửu Lengthy

Gợi ý đáp án:

Diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông 5 2018 của Đồng bằng sông Cửu Lengthy là:

713 200 + 14 500 = 727 700 (ha)

Đáp số: 727 700 ha

Hoạt động 1

Cho a = 28; b = 34

a) Tính a + b và b + a

b) So sánh những kết quả nhận được câu a

Gợi ý đáp án:

a) a + b = 28 + 34 = 62

b + a = 34 + 28 = 62

b) Kết quả của 2 phép tính tại câu a bằng nhau.

Hoạt động 2

Cho a = 17; b = 21; c = 35

Xem Thêm  Tiếng Anh 11 Unit 9: Language Soạn Anh 11 trang 48 - Tập 2

a) Tính (a + b) + c và a + (b + c)

b) So sánh những kết quả nhận được câu a

Gợi ý đáp án:

a) (a + b) + c = (17 + 21) + 35 = 38 + 35 = 73

a + (b + c) = 17 + (21 + 35) = 17 + 56 = 73

b) Kết quả của 2 phép tính tại câu a bằng nhau.

Luyện tập 1

Tính bằng bí quyết hợp lí 117 + 68 + 23 =

Gợi ý đáp án:

117 + 68 + 23 = (117 + 23) + 68 = 140 + 68 = 208

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Phép trừ số tự động nhiên

Luyện tập 2

Tính 865 279 – 45 027

Gợi ý đáp án:

865 279 – 45 027 = 820 252

Vận dụng 2

Giải bài toán mở đầu

Gợi ý đáp án:

Tổng số tiền Mai đã sắm là:

18 000 + 21 000 + 30 000 = 69 000 (đồng)

Số tiền Mai được trả lại là:

100 000 – 69 000 = 31 000 (đồng)

Đáp số: 31 000 đồng

Giải Toán 6 Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống trang 16 tập 1

Bài 1.17

Bài 1.18

Bài 1.19

Bài 1.20

Bài 1.21

Bài 1.22

Lý thuyết Phép cùng và phép trừ số tự động nhiên

1. Phép cùng số tự động nhiên

+ Phép cùng 2 số tự động nhiên a và b cho ta 1 số tự động nhiên gọi là tổng của chúng, kí hiệu là a + b.

Có thể minh họa phép cùng nhờ có tia số, chẳng hạn phép cùng 3 + 4 = 7

Thí dụ 1: Tính:

a) 3 + 4;

b) 23 + 37;

c) 78 + 189.

Lời giải

a) 3 + 4 = 7;

b) 23 + 37 = 60;

c) 78 + 189 = 267.

Xem Thêm  Lời bài hát Nước ngoài

+ Phép cùng số tự động nhiên có những tính chất:

  • Giáo hoán: a + b = b + a.
  • Hài hòa: (a + b) + c = a + (b + c).

+ Chú ý: a + 0 = 0 + a = a.

+ Tổng (a + b) + c hay a + (b + c) gọi là tổng của bố số a, b, c và viết gọn là: a + b + c.

Thí dụ 2. Tính:

a) 7 + 12 + 13;

b) 25 + 89 + 75 + 11.

Lời giải

a) 7 + 12 + 13 = 12 + (7 + 13) = 12 + 20 = 32;

b) 25 + 89 + 75 + 11 = (25 + 75) + (89 + 11) = 100 + 100 = 200.

2. Phép trừ số tự động nhiên

+ Có 2 số tự động nhiên a, b đã cho, trường hợp có số tự động nhiên c sao cho a + b = c thì ta có phép trừ

a – b = c. Trong đấy, a là số bị trừ, b là số trừ và c là hiệu.

Thí dụ 3. Tính:

a) 725 – 630;

b) 429 – 236.

Lời giải

a) 725 – 630 = 95.

b) 419 – 236 = 183.