Lớnán 6 Bài tập cuối chương 1 – Chân trời sáng tạo Giải Lớnán lớp 6 trang 45, 46, 47 – Tập 1

Giải Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 1 bao gồm đáp án chi tiết, cùng chỉ dẫn giải những bài tập trong SGK Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo trang 45, 46, 47.

Lời giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trình bày khoa học, biên soạn dễ hiểu, giúp những em nâng cao kỹ năng giải Toán 6, từ đấy học phải chăng môn Toán lớp 6 hơn. Đồng thời, cũng giúp thầy cô nhanh chóng soạn giáo án Bài tập cuối chương I – Số tự động nhiên. Mời thầy cô và những em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Obtain.vn:

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo phần Trắc nghiệm trang 45, 46 tập 1

Câu 1

Gọi X là tập hợp những chữ loại trong “từ thanh”. Bí quyết viết đúng là:

(A) X = {t; h; a; n; h}.

(B) X = {t; h; n};

(C) X= {t; h; a; n}.

(D) X = {t; h; a; n; m}.

Lời giải chi tiết:

Lúc liệt kê những phần tử ta chỉ liệt kê phần tử đấy duy nhất 1 lần:

Tập hợp những chữ loại trong từ “thanh” là: X = {t; h; a; n}

Câu 2

Gọi X là tập hợp những số tự động nhiên ko lớn hơn 5. Bí quyết viết sai là:

(A) X = {0; 1; 2; 3; 4; 5}.

(B) X = {0; 2; 4; 1; 3; 5}.

(C) X= x < 5.

(D) X = x ≤ 5.

Lời giải chi tiết:

X là tập hợp những số tự động nhiên ko lớn hơn 5.

X là: 0; 1; 2; 3; 4; 5

⇒ X = {0; 1; 2; 3; 4; 5}

Câu 3

Bí quyết viết nào sao đây là sai:

(A) a + b = b + a.

(B) ab = bố.

(C) ab + ac = a(b + c).

(D) ab – ac = a(c – b).

Lời giải chi tiết:

(A) a + b = b + a ⇒ Tính chất giao hoán của phép cùng

(B) ab = bố ⇒ Tính chất giao hoán của phép nhân

(C) ab + ac = a(b + c) ⇒ Tính chất phân phối của phép nhân đối có phép cùng.

(D) ab – ac = a(c – b)

Ta có: ab – ac = a(b – c) Tính chất phân phối của phép nhân đối có phép trừ.

a(b – c) ≠ a(c – b)

Câu 4

Nhẩm xem kết quả phép tính nào dưới đây là đúng:

(A) 11 . 12 = 122.

(B) 13 . 99 = 1170.

(C) 14 . 99 = 1386.

(D) 45 . 9 = 415.

Lời giải chi tiết:

Phương pháp nhẩm tách số: Đưa 1 hay nhiều số hạng về dạng tròn chục hoặc tròn trăm, tròn nghìn, …

Thí dụ: 99 = 100 – 1

(A) 12 . 11 = 12 . (10 – 1) = 12 . 10 – 12 . 1 = 120 – 12 = 108 ≠ 122

(B) 13 . 99 = 13 . (100 – 1) = 13 . 100 – 13 . 1 = 1 300 – 13 = 1 287 ≠ 1 170

(C) 14 . 99 = 14 . (100 – 1) = 14 . 100 – 14 . 1 = 1400 – 14 = 1 386

(D) 45 . 9 = 45 . (10 – 1) = 45 . 10 – 45 . 1 = 450 – 45 = 405 ≠ 415

Câu 5

ƯCLN(18, 24) là:

(A) 24

(B) 18

(C) 12

(D) 6

Lời giải chi tiết:

Ta có:

Câu 6

BCNN(3, 4, 6) là:

(A) 72

(B) 36

(C) 12

(D) 6

Lời giải chi tiết:

Ta có:

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo phần Tự động luận trang 46, 47 tập 1

Bài 1

Tính giá trị của biểu thức (bằng phương pháp hợp lí trường hợp có thể):

a) A = 37 . 173 + 62 . 173 + 173;

Xem Thêm  Chỉ dẫn đăng okayý tài khoản Supercell ID đơn giản nhất

b) B = 72 . 99 + 28 . 99 – 900;

c) C = 23 . 3 – (110 + 15) : 42;

d) D = 62 : 4 . 3 + 2 . 52 – 2100.

Chỉ dẫn giải

– Tính chất phân phối của phép cùng đối có phép nhân: a.(b + c) = a.b + a.c

– Sở hữu những biểu thức ko có dấu ngoặc ta tính theo thứ tự động như sau:

Lũy thừa ➙ nhân và chia ➙ cùng và trừ

– Sở hữu những biểu thức có dấu ngoặc ta tính theo thứ tự động như sau:

( ) ➙ [ ] ➙ { }

Gợi ý đáp án:

Bài 2

Tìm những chữ số x, y biết:

a) chia hết cho 2; 3 và cả 5.

b) chia hết cho 5 và 9 mà ko chia hết cho 2.

Chỉ dẫn giải

– Dấu hiệu chia hết cho 2: Số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8

– Dấu hiệu chia hết cho 5: Số có chữ số tận cùng là 0; 5

– Dấu hiệu chia hết cho 3: Tổng những chữ số của số đấy chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

– Dấu hiệu chia hết cho 9: Tổng những chữ số của số đấy chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

Gợi ý đáp án:

a) chia hết cho 2 và 5 lúc chữ số tận cùng của nó là 0

=> y = 0

chia hết cho 3 lúc tổng những chữ số của nó cũng chia hết cho 3

Nên 1 + 2 + x + 0 + 2 + 0 ⋮ 3

=> x + 5 ⋮ 3 và 0 ≤ x ≤ 9

=> x ∈ {1; 4; 7}

Vậy để chia hết cho 2; 3 và cả 5 thì y = 0 và x ∈ {1; 4; 7}.

b) chia hết cho 5 mà ko chia hết cho 2 lúc chữ số tận cùng của nó là 5

=> y = 5

chia hết cho 9 lúc tổng những chữ số của nó cũng chia hết cho 9

Nên 4 + 1 + 3 + x + 2 + 5 ⋮ 3

=> x + 15 ⋮ 9 và 0 ≤ x ≤ 9

=> x = 3

Vậy để chia hết cho 5 và 9 mà ko chia hết cho 2 thì y = 5x = 3.

Bài 3

Viết những tập hợp sau bằng phương pháp liệt kê những phần tử:

a) A = 84 ⋮ a và a > 6.

b) B = b ⋮ 12, b ⋮ 15, b ⋮ 18 và 0 < b < 300.

Chỉ dẫn giải

Chú ý: Lúc liệt kê những phần tử chỉ được liệt kê duy nhất 1 lần.

Ứng dụng phương pháp tìm BCNN, UCLN của 2 hay nhiều số tự động nhiên.

Gợi ý đáp án:

a) Theo đề bài: 84 chia hết cho a và 180 chia hết cho a nên a ∈ ƯC(84, 180) và a > 6.

Ta có: 84 = 22 . 3 . 7

180 = 22 . 32 . 5

ƯCLN(84, 180) = 22 . 3

=> a ∈ ƯC(84, 180) = Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}

Mà a > 6.

=> a = 12

* Vậy tập hợp A = {12}.

b) Vì b chia hết cho 12, b chia hết cho 15, b chia hết cho 18 nên b ∈ BC(12, 15, 18) và 0 < b < 300

Ta có: 12 = 22 . 3

15 = 3 . 5

18 = 2 . 32

=> BCNN(12, 15, 18) = 22 . 32 . 5 = 180

=> b ∈ BC(12, 15, 18) = B(180) = {0; 180; 360;…}

Mà 0 < b < 300

=> b = 180

* Vậy tập hợp B = {180}.

Bài 4

Trong dịp “Hội xuân 2020”, để gây quỹ trợ giúp người trải nghiệm học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lớp 6A bán 2 mặt hàng (như bảng trên cột bên) có phần tiêu số tiền lãi thu được là 500 000 đồng.

Trong thực tế người trải nghiệm đã bán được số lượng hàng như sau: trà sữa bán được 93 li, dừa bán được 64 quả.

Xem Thêm  Lớnán 10 Bài 3: Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ Giải SGK Lớnán 10 trang 62 - Tập 2 sách Chân trời sáng tạo

Hỏi lớp 6A đã thu được bao nhiêu tiền lãi? Lớp 6A có hoàn thành phần tiêu đã đề ra ko?

Chỉ dẫn giải

Tiền lãi = Tiền thu được – Tiền vốn sắm hàng

Gợi ý đáp án:

Số tiền lớp 6A bỏ ra để nhập hàng là:

100 . 16 500 + 70 . 9 800 = 2 336 000 (đồng)

Số tiền lớp 6A bán được là:

93 . 20 000 + 64 . 15 000 = 2 820 000 (đồng)

Số tiền lãi lớp 6A thu được là:

2 820 000 – 2 336 000 = 484 000 (đồng) < 500 000 (đồng)

Vậy: Sở hữu phần tiêu số tiền lãi thu được là 500 000 đồng thì lớp 6Akhông hoàn thành phần tiêu đã đề ra.

Bài 5

Thực vật được cấu tạo bởi những tế bào. Tế bào lớn lên tới 1 kích thước nhất định thì phân chia ra thành 2 tế bào con. Những tế bào con tiếp tục nâng cao kích thước và lại phân chia thành 4 tế bào, rồi thành 8 tế bào, …

Hãy cho biết số tế bào con có được sau lần phân chia thứ tư, thứ 5, thứ 6 từ 1 tế bào ban đầu.

Gợi ý đáp án:

  • Lần 1: Phân chia thành 2 tế bào con
  • Lần 2: Phân chia thành 4 tế bào con => 4 = 22
  • Lần 3: Phân chia thành 8 tế bào con => 8 = 23

=> Ta nhận ra những tế bào phân chia theo lũy thừa của cơ số 2.

Vậy:

  • Số tế bào con có được sau lần phân chia thứ tư là: 24 = 16 tế bào
  • Số tế bào con có được sau lần phân chia thứ 5 là: 25 = 32 tế bào
  • Số tế bào con có được sau lần phân chia thứ 6 là: 26 = 64 tế bào.

Bài 6

Huy chơi trò xếp 36 que tăm thành những hình giống nhau như những hình dưới đây. Trong từng trường hợp a, b, c, d, Huy xếp được bao nhiêu nghe đâu vậy?

Chỉ dẫn giải

Thực hành phép chia 36 cho số que tạo nên từng hình.

a = b . q + r

Gợi ý đáp án:

a) Trên trường hợp a, Huy dùng 3 que tăm để xếp được 1 hình.

Vậy có 36 que tăm thì Huy xếp được số hình là: 36 : 3 = 12 hình.

b) Trên trường hợp b, Huy dùng 3 que tăm để xếp được 1 hình.

Vậy có 36 que tăm thì Huy xếp được số hình là: 36 : 4 = 9 hình.

c) Trên trường hợp c, Huy dùng 9 que tăm để xếp được 1 hình.

Vậy có 36 que tăm thì Huy xếp được số hình là: 36 : 9 = 4 hình.

d) Trên trường hợp d, Huy dùng 12 que tăm để xếp được 1 hình.

Vậy có 36 que tăm thì Huy xếp được số hình là: 36 : 12 = 3 hình.

Bài 7

a) Hoàn thiện bảng sau vào vở.

a824140b102860ƯCLN(a, b)BCNN(a, b)ƯCLN(a, b) . BCNN(a, b)a.b

b) Nhận xét về tích

ƯCLN(a, b) . BCNN(a, b) và tích a . b.

Chỉ dẫn giải

– Muốn tìm ƯCLN của 2 hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hành bố bước sau:

Bước 1: Phân tách từng số ra thừa số nguyên tố.

Bước 2: Chọn ra những thừa số nguyên tố chung.

Bước 3: Lập tích những thừa số đã chọn, từng thừa số lấy có số mũ bé nhất của nó.

Xem Thêm  Tập làm văn lớp 4: Dàn ý tả cây ăn quả (25 mẫu) Dàn ý tả cây ăn quả trong vườn lớp 4

Tích đấy là ƯCLN cần tìm.

– Muốn tìm BCNN của 2 hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hành bố bước sau:

Bước 1: Phân tách từng số ra thừa số nguyên tố.

Bước 2: Chọn ra những thừa số nguyên tố chung và riêng.

Bước 3: Lập tích những thừa số đã chọn, từng thừa số lấy có số mũ lớn nhất của nó.

Tích đấy là BCNN cần tìm.

Gợi ý đáp án:

a)

a824140b102860ƯCLN(a, b)2420BCNN(a, b)40168420ƯCLN(a, b) . BCNN(a, b)806728 400a.b806728 400

b) Nhận xét: Nhìn vào bảng trên ta thấy tích ƯCLN(a, b) . BCNN(a, b) bằng có tích a . b.

Bài 8

Nhóm những ban lớp 6B cần chia 48 quyển vở, 32 cái thước kẻ và 56 cái bút chì vào trong những túi quà để mang trong mình tặng người trải nghiệm trên trung tâm trẻ mồ côi sao cho số quyển vở, thước kẻ và bút chì trên từng túi đều như nhau. Tính số lượng túi quà nhiều nhất mà nhóm người trải nghiệm có thể chia được. Lúc đấy, số lượng vở, thước kẻ, bút chì trong từng túi là bao nhiêu?

Chỉ dẫn giải

– Muốn tìm UCLN của 2 hay nhiều hơn 1 số ta thực hành bố bước sau:

Bước 1: Phân tách từng số ra thừa số nguyên tố

Bước 2: Chọn ra những thừa số nguyên tố chung

Bước 3: Lập tích những thừa số đã chọn, từng thừa số lấy có số mũ bé nhất của nó.

Tích đấy là UCLN cần tìm.

Gợi ý đáp án:

Vì lớp 6B chia túi quà có số quyển vở, thước kẻ bút chì trên từng túi đều nhau nên nên ta cần tìm UCLN(48; 32; 56)

Ta có:

Vậy số lượng túi quả nhiều nhất mà nhóm người trải nghiệm có thể chia được là 8 túi

Từng túi có số quyển vở là: 48 : 8 = 6 (quyển)

Từng túi có số thước kẻ là: 32 : 8 = 4 (cái)

Từng túi có số bút chỉ là: 56 : 8 = 7 (cái)

Bài 9

TOÁN VÀ THƠ

Trung thu gió mát trăng trong Phố phường đông đúc, đèn lồng sao saRủ nhau đi đếm đèn hoaQuẩn quanh, quanh quẩn biết là ai hay Kết 5, chẵn số đèn này 7 đèn kết lại còn 2 ngọn thừaChín đèn thời 4 ngọn dư Đèn hoa bao ngọn mà ngơ ngẩn lòng.

(Cho biết số đèn từ 600 tới 700 cái).

Chỉ dẫn giải

Dấu hiệu chia hết cho 5: Chữ số tận cùng của số đấy là 0 hoặc 5

a = b.q + r

BCNN(a; b) = c ⇒ BC(a; b) = B(c)

Gợi ý đáp án:

Gọi x là số cái đèn hoa (600 ≤ x ≤ 700)

“Kết 5, chẵn số đèn này” ⇒ x chia hết cho 5

Đặt x = 5a ⇒ x + 5 = 5a + 5 chia hết cho 5

“7 đèn kết lại còn 2 ngọn thừa” ⇒ x chia 7 dư 2

Đặt x = 7m + 2 ⇒ x + 5 = 7m + 2 + 5 = 7m + 7 chia hết cho 7

“9 đèn thời 4 ngọn dư” ⇒ x chia 9 dư 4

Đặt x = 9n + 4 ⇒ x + 5 = 9n + 4 + 5 = 9n + 9 chia hết cho 9

⇒ x + 5 chia hết cho cả 2 số 5; 7; 9

Hay x + 5 = BC(5; 7; 9)

Do 5, 7; 9 là những số đôi 1 nguyên tố cùng nhau nên BCNN(5; 7; 9) = 5.7.9 = 315

⇒ BC(5, 7; 9) = B(315) = {0; 315; 630; 945; ….}

Do 600 ≤ x ≤ 700 nên x + 5 = 630 ⇒ x = 630 – 5 = 625

Vậy số đèn hoa là 625 cái.