Lớnán 6 Bài tập cuối chương II Cánh diều Giải Lớnán lớp 6 trang 88 – Tập 1

Giải Toán lớp 6 trang 88 tập 1 Cánh diều giúp người mua học sinh có thêm nhiều gợi ý tham khảo để trả lời những câu hỏi trong SGK Bài tập cuối chương II Số nguyên.

Toán 6 Cánh diều tập 1 trang 88 được biên soạn có những lời giải chi tiết, toàn bộ và chính xác bám sát chương trình sách giáo khoa môn Toán lớp 6. Giải Toán lớp 6 trang 88 Cánh diều là tài liệu cực kì hữu ích tương trợ những em học sinh trong quy trình giải bài tập. Đồng thời phụ huynh có thể dùng để chỉ dẫn con em học tập và đổi new phương pháp giải thích hợp hơn.

Giải Toán 6 trang 88 tập 1

Bài 1

Dùng số nguyên âm để thực hành những vấn đề sau:

a) Nợ 150 nghìn đồng;

b) 600 m dưới mực nước biển;

c) 12 độ dưới 0oC.

Chỉ dẫn phương pháp giải

+ Những số – 1, – 2, – 3, … là những số nguyên âm. Số nguyên âm được nhận biết bằng dấu “-” tại trước số tự động nhiên khác 0.

Dí dụ: – 5, – 10, – 10 000, ….

Gợi ý đáp án:

a) Nợ 150 nghìn đồng: – 150 (nghìn đồng)

b)600 m dưới mực nước biển: – 600 (m)

c) 12 độ dưới 0oC: – 12 (ooC)

Bài 2

Chỉ dẫn phương pháp giải

+ Những số – 1, – 2, – 3, … là những số nguyên âm. Số nguyên âm được nhận biết bằng dấu “-” tại trước số tự động nhiên khác 0.

Dí dụ: – 5, – 10, – 10 000, ….

Gợi ý đáp án:

Bí quyết 1

a) Khoảng phương pháp giữa rặng san hô và người thợ lặn là:

(- 2) – (- 3) = 1 mét

b) Khoảng phương pháp giữa người thợ lặn và mặt nước

0 – (- 2) = 2 mét

c) Khoảng phương pháp giữa mặt nước và con chim là:

4 – 0 = 4 mét

d) Khoảng phương pháp giữa rặng san hô và con chim là:

4 – (- 3) = 7 mét

Bí quyết 2

Xem Hình 10 trên trục mét, ta thấy:

+ Rặng san hô tương ứng có vùng – 3 m

+ Người thợ lặn tương ứng có vùng – 2 m

+ Mặt nước tương ứng có vùng 0 m

+ Con chim tương ứng có vùng 4 m

Do ấy ta có:

a) Khoảng phương pháp giữa rặng san hô và người thợ lặn là: (- 2) – (- 3) = 1 (m)

b) Khoảng phương pháp giữa người thợ lặn và mặt nước là: 0 – (- 2) = 2 (m)

c) Khoảng phương pháp giữa mặt nước và con chim là: 4 – 0 = 4 (m)

Xem Thêm  Lớnán 3: Em làm được những gì? Giải Lớnán lớp 3 trang 49 sách Chân trời sáng tạo - Tập 1

d) Khoảng phương pháp giữa rặng san hô và con chim là: 4 – (- 3) = 7 (m).

Bài 3

a) Những điểm N, B, C biểu diễn những số nào?

b) Điểm nào biểu diễn số – 7?

Chỉ dẫn phương pháp giải

Trên trục số nằm ngang, điểm biểu diễn số nguyên âm nằm bên trái điểm 0, điểm biểu diễn số nguyên dương nằm bên nên điểm 0.

Gợi ý đáp án:

a) Điểm N biểu diễn số – 3

Điểm B biểu diễn số – 5

Điểm C biểu diễn số 3

b) Điểm biểu diễn số – 7 là điểm L.

Bài 4

Trong những phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Giải thích.

a) Kết quả của phép trừ số nguyên dương cho số nguyên dương là số nguyên dương.

b) Kết quả của phép trừ số nguyên dương cho số nguyên âm là số nguyên dương.

c) Kết quả của phép nhân số nguyên dương có số nguyên âm là số nguyên âm.

Chỉ dẫn phương pháp giải

– Bí quyết nhận biết dấu của thương:

(+) : (+) → (+)

(-) : (-) → (+)

(+) : (-) → (-)

(-) : (+) → (-)

Gợi ý đáp án:

a) Kết quả của phép trừ số nguyên dương cho số nguyên dương là số nguyên dương là phát biểu sai.

Ta có thể lấy thí dụ như sau:

Sở hữu 2 số nguyên dương là 7 và 10 ta thực hành phép trừ

7 – 10 = 7 + (- 10) = – 3 < 0

Ta được kết quả là – 3, đây là 1 số nguyên âm, ko nên số nguyên dương.

b) Kết quả của phép trừ số nguyên dương cho số nguyên âm là số nguyên dương là phát biểu đúng.

Thực vậy, giả sử ta có số nguyên dương a bất kì đóng vai trò là số bị trừ và số nguyên âm – b đóng vai trò là số trừ. Lúc ấy ta thực hành phép trừ:

a – (- b) = a + b

Vì – b là số nguyên âm, nên số đối của nó là b là 1 số nguyên dương

Do ấy tổng a + b là 1 số nguyên dương, hay kết quả của phép trừ a – (- b) là 1 số nguyên dương.

c) Ta có tích 2 số nguyên khác dấu là số nguyên âm.

Do ấy kết quả của phép nhân số nguyên dương có số nguyên âm là số nguyên âm là phát biểu đúng.

i số nguyên âm là số nguyên âm.

Bài 5

Chỉ dẫn phương pháp giải

Để chia 2 số nguyên khác dấu, ta khiến như sau:

Xem Thêm  Prime những vị tướng khống chế phải chăng nhất trong Liên Quân Cell

Bước 1. Bỏ dấu “-” trước số nguyên âm, giữ nguyên số còn lại

Bước 2. Tính thương của 2 số nguyên dương nhận được tại Bước 1

Bước 3. Thêm dấu “-” trước kết quả nhận được tại Bước 2, ta có thương cần tìm.

Gợi ý đáp án:

Bài 6

Tìm số nguyên x, biết:

Gợi ý đáp án:

Bài 7

Tổ chức An Bình có lợi nhuận tại từng tháng trong 4 tháng đầu 5 là – 70 triệu đồng. Trong 8 tháng tiếp theo lợi nhuận từng tháng của đơn vị là 60 triệu đồng. Sau 12 tháng buôn bán, lợi nhuận của đơn vị An Bình là bao nhiêu tiền?

Gợi ý đáp án:

Bí quyết 1.

Lợi nhuận của đơn vị An Bình trong 4 tháng đầu 5 là:

– 70 . 4 = – 280 (triệu đồng)

Lợi nhuận của đơn vị An Bình trong 8 tháng tiếp theo là:

60 . 8 = 480 (triệu đồng)

Sau 12 tháng buôn bán, lợi nhuận của đơn vị An Bình là:

(- 280) + 480 = 200 (triệu đồng)

Vậy sau 12 tháng buôn bán, lợi nhuận của đơn vị An Bình là 200 triệu đồng.

Bí quyết 2. (khiến gộp)

Lợi nhuận của đơn vị An Bình sau 12 tháng buôn bán là:

(- 70) . 4 + 60 . 8 = 200 (triệu đồng)

Vậy sau 12 tháng buôn bán, lợi nhuận của đơn vị An Bình là 200 triệu đồng.

Bài 8

Người ta dùng biểu thúc T= (I – E) : 12 để biểu diễn số tiền tiết kiệm trung bình từng tháng của 1 người, trong ấy I là tổng thu nhập và E là tổng chi chi phí trong 1 5 của người ấy. Bác bỏ Dũng có số tiền tiết kiệm trung bình từng tháng là 3 triệu đồng và tổng chi chi phí cả 5 là 84 triệu đồng. Tính tổng thu nhập cả 5 của bác bỏ Dũng.

Chỉ dẫn giải

Để chia 2 số nguyên khác dấu, ta khiến như sau:

Bước 1. Bỏ dấu “-” trước số nguyên âm, giữ nguyên số còn lại

Bước 2. Tính thương của 2 số nguyên dương nhận được tại Bước 1

Bước 3. Thêm dấu “-” trước kết quả nhận được tại Bước 2, ta có thương cần tìm.

Gợi ý đáp án:

Bác bỏ Dũng có số tiền tiết kiệm trung bình từng tháng là 3 triệu đồng hay T = 3 triệu đồng.

Tổng chi chi phí cả 5 của bác bỏ là 84 triệu đồng, hay E = 84 triệu đồng

Ta cần tìm tổng thu nhập I cả 5 của bác bỏ Dũng.

Lúc ấy ta có biểu thức T = (I – E) : 12 có T = 3, E = 84

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 10: Viết nội quy cho câu lạc bộ ngoại khóa mà bạn tham dự Viết 1 văn bản nội quy tại nơi công cùng

Thay thế T = 3 và E = 84 vào biểu thức trên ta được:

3 = (I – 84) : 12

Hay (I – 84) : 12 = 3

I – 84 = 3 . 12

I – 84 = 36

I = 36 + 84

I = 120

Vậy tổng thu nhập cả 5 của bác bỏ Dũng là 120 triệu đồng.

Lý thuyết chương 2 Số nguyên

1. Số nguyên

• Những số tự động nhiên khác 0 còn được gọi là những số nguyên dương (đôi lúc còn viết +1, +2, +3,…nhưng dấu “+” thường được bỏ đi).

• Những số -1, -2, -3,…là những số nguyên âm.

• Tập hợp: {…; -3; -2; -1; 1; 2; 3;…} gồm những số nguyên âm, số 0 và những số nguyên dương là tập hợp những số nguyên. Tập hợp những số nguyên được kí hiệu là Z.

Chú ý:

• Số 0 ko nên là số nguyên âm và cũng ko nên là số nguyên dương.

• Điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số gọi là điểm a

2. Số đối

Trên trục số những điểm 1 và -1, 2 và -2, 3 và -3,… phương pháp đều điểm 0 và nằm tại 2 phía của điểm 0. Ta nói những số 1 và -1, 2 và -2, 3 và -3,… là những số đối nhau.

Số đối của số 0 là 0.

3. So sánh 2 số nguyên

Lúc biểu diễn trên trục số (nằm ngang), điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên a bé hơn số nguyên b.

Chú ý: Số nguyên b gọi là số liền sau của số nguyên a giả dụ a < b và ko có số nguyên nào nằm giữa a và b (lớn hơn a và bé hơn b). Lúc ấy ta cũng nói a là số liền trước của b.

Nhận xét:

• Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số 0.

• Mọi số nguyên âm đều bé hơn số 0.

• Mọi số nguyên âm đều bé hơn bất kỳ số nguyên dương nào.

4. Giá trị tuyệt đối của 1 số nguyên

Khoảng phương pháp từ điểm a tới điểm 0 trên trục số là giá trị tuyệt đối của số nguyên a.

Giá trị tuyệt đối của số nguyên a kí hiệu là |a| (đọc là “giá trị tuyệt đối của a”).

Nhận xét:

• Giá trị tuyệt đối của số 0 là số 0.

• Giá trị tuyệt dối của 1 số nguyên dương là chính nó.

• Giá trị tuyệt đối của 1 số nguyên âm là số đối của nó (và là 1 số nguyên dương).

• Trong 2 số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối bé hơn thì lớn hơn.

• 2 số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau.