Lớnán 7 Bài 19: Biểu đồ đoạn thẳng Giải Lớnán lớp 7 trang 100 sách Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống – Tập 1

Giải bài tập SGK Toán 7 Tập 1 trang 100, 101, 102, 103, 104, 105 sách Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống giúp những em học sinh lớp 7 xem gợi ý giải những bài tập của Bài 19: Biểu đồ đoạn thẳng.

Thông qua đấy, những em sẽ biết bí quyết giải toàn bộ những bài tập của bài 19 Chương V – Thu thập và biểu diễn dữ liệu trong sách giáo khoa Toán 7 Tập 1 Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình new. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Obtain.vn:

Giải Toán 7 Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống trang 105 tập 1

Bài 5.10

Biểu đồ Hình 5.32 cho biết kỉ lục thế giới về thời kì chạy cự li 100 m trong những 5 từ 1912 tới 2009.

a) Kỉ lục thế giới về chạy cự li 100 m đạt được trên 5 1991 là bao nhiêu giây?

b) Từ 5 1912 tới 2009, kỉ lục thế giới về chạy cự li 100 m đã giảm được bao nhiêu giây?

Gợi ý đáp án:

a) Kỉ lục thế giới về chạy cự li 100 m đạt được trên 5 1991 là 9,86 giây.

b) Từ 5 1912 tới 2009, kỉ lục thế giới về chạy cự li 100 m đã giảm được:

10,6 – 9,58 = 1,02 (giây)

Bài 5.11

Biểu đồ Hình 5.33 cho biết số dân của bố châu lục gồm châu Phi, châu Mĩ và châu Âu trong 1 số 5.

Xem Thêm  Lớnán 6 Bài 3: Phép cùng, phép trừ phân số Giải Lớnán lớp 6 trang 38 - Tập 2 sách Cánh diều

a) Cho biết xu hướng nâng cao, giảm về số dân của từng châu lục theo thời kì.

b) Trong bố châu lục trên, châu lục nào có số dân cao nhất, thấp nhất trong những 5 từ 1950 tới 1980?

c) Từ 5 1950 tới 1980, số dân của châu lục nào nâng cao chậm nhất?

Gợi ý đáp án:

a) Dân số của của cả 3 châu lục đều nâng cao theo thời kì.

b) Trong 3 châu lục trên, Châu Âu có dân số cao nhất, Châu Phi có có dân số thấp nhất trong những 5 từ 1950 tới 1980.

c) Từ 5 1950 tới 1980, số dân của Châu Âu nâng cao chậm nhất.

Bài 5.12

Bảng sau cho biết nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội vào 1 ngày mùa thu.

Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn bảng thống kê trên.

Gợi ý đáp án:

Bài 5.13

Số trận thắng của 1 đội bóng trong 8 5 từ 5 2013 tới 2020 được cho như sau:

36 42 15 23 25 35 32 20.

a) Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn dãy số liệu trên.

b) Cho biết số trận thắng của đội bóng này trong những 5 có xu hướng nâng cao hay giảm?

Gợi ý đáp án:

a) Bước 1. Vẽ trục ngang biểu diễn 5, trục đứng biểu diễn số trận thắng.

Do số trận thắng cao nhất là 42, thấp nhất là 15 nên trên trục đứng ta chọn đơn vị là 2 trận thắng và giá trị lớn nhất là 44.

Xem Thêm  Chỉ dẫn chơi Dino Swords trên PC và điện thoại

Bước 2. Có từng thời điểm trên trục ngang, số trận thắng tại từng 5 được biểu diễn bởi 1 điểm.

Bước 3. Nối những điểm liên tục sở hữu nhau bằng những đoạn thẳng.

Bước 4. Ghi chú thích cho những trục, điền giá trị tại những điểm (trường hợp cần) và đặt tên cho biểu đồ để hoàn thiện.

Ta có biểu đồ như sau:

Biểu đồ

b) Số trận thắng của đội bóng này từ 5 2013 tới 5 2014 có xu hướng nâng cao.

Số trận thắng của đội bóng này từ 5 2014 tới 5 2015 có xu hướng giảm.

Số trận thắng của đội bóng này từ 5 2015 tới 5 2018 có xu hướng nâng cao.

Số trận thắng của đội bóng này từ 5 2018 tới 5 2020 có xu hướng giảm.