Lớnán 7 Bài 21: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau Giải Lớnán lớp 7 trang 8 sách Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống – Tập 2

Giải bài tập SGK Toán 7 Tập 2 trang 8, 9 sách Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống giúp những em học sinh lớp 7 xem gợi ý giải những bài tập của Bài 21: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

Thông qua ấy, những em sẽ biết phương pháp giải toàn bộ những bài tập của bài 21 Chương VI – Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ trong sách giáo khoa Toán 7 Tập 2 Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình new. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Obtain.vn:

Giải Toán 7 Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống trang 9 tập 2

Bài 6.7

Tìm 2 số x và y, biết: và x+y = 40

Gợi ý đáp án:

Ứng dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

Vậy x= 18, y = 22.

Bài 6.8

Tìm 2 số x và y, biết: và x – y= 8

Gợi ý đáp án:

Vậy x= -34; y = -42

Bài 6.9

Tỉ số siêu phẩm khiến được của 2 công nhân là 0,95. Hỏi từng người khiến được bao nhiêu siêu phẩm, biết rằng người này khiến nhiều hơn người kia 10 siêu phẩm?

Gợi ý đáp án:

Gọi số siêu phẩm 2 người khiến được lần lượt là x, y (siêu phẩm) (x, y > 0)

Vì người này khiến nhiều hơn người kia 10 siêu phẩm nên x – y = 10

Vì tỉ số siêu phẩm khiến được của 2 công nhân là 0,95 nên

Xem Thêm  Cách chứng minh tam giác vuông Chứng minh tam giác vuông

Ứng dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

Vậy 2 người khiến được lần lượt là 200 và 190 siêu phẩm

Bài 6.10

Bố lớp 7A, 7B, 7C được giao nhiệm vụ trồng 120 cây để phủ xanh đồi trọc. Tính số cây trồng được của từng lớp, biết số cây trồng được của cha lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ sở hữu 7;8;9.

Gợi ý đáp án:

Gọi số cây 3 lớp 7A, 7B, 7C trồng được lần lượt là x, y, z (x,y,z > 0)

Vì tổng số cây trồng của 3 lớp là 120 cây nên x+y+z = 120

Vì số cây trồng được của cha lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ sở hữu 7;8;9 nên

Ứng dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

Vậy số cây 3 lớp 7A, 7B, 7C trồng được lần lượt là 35; 40; 45 cây.