Lớnán 7 Bài 22: Đại lượng tỉ lệ thuận Giải Lớnán lớp 7 trang 11 sách Kết nối tri thức có cuộc sống – Tập 2

Giải bài tập SGK Toán 7 Tập 2 trang 11, 12, 13, 14 sách Kết nối tri thức có cuộc sống giúp những em học sinh lớp 7 xem gợi ý giải những bài tập của Bài 22: Đại lượng tỉ lệ thuận.

Thông qua đấy, những em sẽ biết bí quyết giải toàn bộ những bài tập của bài 22 Chương VI – Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ trong sách giáo khoa Toán 7 Tập 2 Kết nối tri thức có cuộc sống. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình new. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Obtain.vn:

Giải Toán 7 Kết nối tri thức có cuộc sống trang 14 tập 2

Bài 6.17

Cho biết x, y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận. Thay đổi từng dấu “?” trong bảng sau bằng số thích hợp.

x

2

4

5

?

?

?

y

-6

?

?

9

18

1,5

Viết công thức mô tả mối quan hệ phụ thuộc giữa 2 đại lượng x và y.

Gợi ý đáp án:

x

2

4

5

-3

-6

-0,5

y

-6

-12

-15

9

18

1,5

Vì x và y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận, có nên ta có công thức y = -3. x

Bài 6.18

Theo bảng giá trị dưới đây, 2 đại lượng x và y có cần là 2 đại lượng tỉ lệ thuận ko?

Gợi ý đáp án:

a) Ta có: nên 2 đại lượng x, y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận.

b) Ta có: nên 2 đại lượng x, y ko là 2 đại lượng tỉ lệ thuận.

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 8: Phân tích bức tranh thiên nhiên trong bài Lúc con tu hú Dàn ý & 6 bài văn mẫu lớp 8 hay nhất

Bài 6.19

Cho biết y tỉ lệ thuận có x theo hệ số tỉ lệ a, x tỉ lệ thuận có z theo hệ số tỉ lệ b. Hỏi y có tỉ lệ thuận có z ko? Trường hợp có thì hệ số tỉ lệ là bao nhiêu?

Gợi ý đáp án:

Vì y tỉ lệ thuận có x theo hệ số tỉ lệ a nên y = a.x

Vì x tỉ lệ thuận có z theo hệ số tỉ lệ b nên x = b.z

Do đấy, y = a.x = a.(b.z ) = (a.b).z ( a,b là hằng số vì a,b là những hằng số)

Vậy y có tỉ lệ thuận có z và hệ số tỉ lệ là a.b

Bài 6.20

2 bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài và chiều rộng tương ứng bằng nhau, nhưng chiều cao của bể thứ 1 bằng chiều cao của bể thứ 2. Để bơm đầy nước vào bể thứ 1 mất 4,5 giờ. Hỏi cần mất bao nhiêu thời kì để bơm đầy nước vào bể thứ 2 (giả dụ dùng máy bơm có cùng công suất)?

Gợi ý đáp án:

Gọi thời kì để bơm đầy nước vào bể thứ 2 là x (giờ) (x > 0)

Vì 2 bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài và chiều rộng tương ứng bằng nhau và máy bơm có cùng công suất nên chiều cao bể nước và thời kì đầy bể là 2 đại lượng tỉ lệ thuận.

Vận dụng tính chất của 2 đại lượng tỉ lệ thuận, ta có:

(thỏa mãn)

Vậy thời kì để bơm đầy nước vào bể thứ 2 là 6 giờ

Bài 6.21

Để chuẩn bị cho học sinh làm cho thí nghiệm, cô Hương chia 1,5 lít hóa chất thành cha phần tỉ lệ thuận có 4;5;6 và đựng trong cha cái lọ. Hỏi từng cái lọ đựng bao nhiêu lít hóa chất đấy?

Xem Thêm  Phiếu đánh giá xếp loại giấy tờ giáo viên (2 Mẫu) Phiếu đánh giá giấy tờ của giáo viên

Gợi ý đáp án:

Gọi thể tích 3 phần lần lượt là x,y,z (lít) (x,y,z > 0)

Vì cô Hương chia 1,5 lít hóa chất thành cha phần nên x+y+z=1,5

Vì cha phần tỉ lệ thuận có 4;5;6 nên

Vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

Vậy 3 cái lọ đựng lần lượt là 0,4 lít, 0,5 lít, 0,6 lít hóa chất.