Lớnán 7 Bài 23: Đại lượng tỉ lệ nghịch Giải Lớnán lớp 7 trang 15 sách Kết nối tri thức có cuộc sống – Tập 2

Giải bài tập SGK Toán 7 Tập 2 trang 15, 16, 17, 18 sách Kết nối tri thức có cuộc sống giúp những em học sinh lớp 7 xem gợi ý giải những bài tập của Bài 23: Đại lượng tỉ lệ nghịch.

Thông qua ấy, những em sẽ biết phương pháp giải toàn bộ những bài tập của bài 23 Chương VI – Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ trong sách giáo khoa Toán 7 Tập 2 Kết nối tri thức có cuộc sống. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình new. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Obtain.vn nhé:

Giải Toán 7 Kết nối tri thức có cuộc sống trang 18 tập 2

Bài 6.22

Cho biết x, y là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch. Thay đổi từng dấu “?” trong bảng sau bằng số thích hợp.

x

2

4

5

?

?

?

y

-6

?

?

3

10

0,5

Viết công thức mô tả mối quan hệ phụ thuộc giữa 2 đại lượng x và y.

Gợi ý đáp án:

x

2

4

5

-4

-1,2

-24

y

-6

-3

-2,4

3

10

0,5

Vì x và y là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch, có x1y1 = 2.(-6) = -12 nên ta có công thức

Bài 6.23

Theo bảng giá trị dưới đây, 2 đại lượng x và y có buộc phải là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch ko?

Gợi ý đáp án:

a) Ta có: 3.160 = 6.80 = 16.30 = 24.20 nên 2 đại lượng x, y là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch.

b) Ta có: nên 2 đại lượng x, y ko là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch.

Xem Thêm  TOP 6 phần mềm tường lửa miễn phí phải chăng nhất cho Home windows

Bài 6.24

Cho biết y tỉ lệ nghịch có x theo hệ số tỉ lệ a, x tỉ lệ nghịch có z theo hệ số tỉ lệ b. Hỏi y tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch có z và hệ số tỉ lệ là bao nhiêu?

Gợi ý đáp án:

Vì y tỉ lệ nghịch có x theo hệ số tỉ lệ a nên

Vì x tỉ lệ nghịch có z theo hệ số tỉ lệ b nên

Do ấy, là hằng số vì a,b là những hằng số)

Vậy y có tỉ lệ thuận có z và hệ số tỉ lệ là .

Bài 6.25

Sở hữu cùng số tiền để sắm 17 tập giấy A4 loại 1 có thể sắm bao nhiêu tập giấy A4 loại 2, biết rằng giá tiền giấy loại 2 chỉ bằng 85% giá tiền giấy loại 1.

Gợi ý đáp án:

Gọi số tập giấy loại 2 có thể sắm được là x (tập) (x > 0)

Vì số tiền ko đổi nên số tập giấy sắm được và giá tiền tương ứng là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch.

Vận dụng tính chất của 2 đại lượng tỉ lệ nghịch, ta có:

(thỏa mãn)

Vậy số tập giấy loại 2 có thể sắm được là 20 tập.

Bài 6.26

Bố đội máy cày làm cho trên bố cánh đồng cùng diện tích. Đội thứ 1 hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ 2 trong 6 ngày và đội thứ bố trong 8 ngày. Hỏi từng đội có mấy máy cày, biết rằng số máy cày của đội thứ 1 nhiều hơn số máy cày của đội thứ 2 là 2 máy và năng suất của những máy như nhau?

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 6: Đề cập lại truyện Vua chích chòe bằng lời văn của em 3 bài văn mẫu lớp 6

Gợi ý đáp án:

Gọi số máy từng đội lần lượt là x,y,z (máy) .

Vì số máy cày của đội thứ 1 nhiều hơn số máy cày của đội thứ 2 là 2 máy nên x – y = 2

Vì 3 cánh đồng có cùng diện tích và năng suất của những máy như nhau nên số máy cày và thời kì hoàn thành là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch.

Vận dụng tính chất của 2 đại lượng tỉ lệ nghịch, ta có:

Vậy số máy từng đội lần lượt là 6 máy, 4 máy, 3 máy.