Lớnán 7 Bài 26: Phép cùng và phép trừ đa thức 1 biến Giải Lớnán lớp 7 trang 31 sách Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống – Tập 2

Giải bài tập SGK Toán 7 Tập 2 trang 31, 32, 33 sách Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống giúp những em học sinh lớp 7 xem gợi ý giải những bài tập của Bài 26: Phép cùng và phép trừ đa thức 1 biến.

Thông qua đấy, những em sẽ biết phương pháp giải toàn bộ những bài tập của bài 26 Chương VII – Biểu thức đại số và đa thức 1 biến trong sách giáo khoa Toán 7 Tập 2 Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình new. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Obtain.vn nhé:

Giải Toán 7 Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống trang 33 tập 2

Bài 7.12

Bài 7.13

Tìm hiệu sau theo phương pháp đặt tính trừ: (- x 3 – 5x + 2) – (3x + 8)

Gợi ý đáp án:

Bài 7.14

Cho 2 đa thức:

Tính A + B và A – B

Gợi ý đáp án:

Bài 7.15

Cho 2 đa thức:

Tính A + B + C; A – B + C và A – B – C

Gợi ý đáp án:

A + B + C

A – B

A – B – C

Bài 7.16

Bạn Nam được phân công sắm 1 số sách khiến quà tặng trong buổi tổng kết cuối 5 học của lớp. Nam dự định sắm bố loại sách sở hữu giá bán như bảng sau. Giả sử Nam cần sắm x cuốn sách khoa học, x + 8 cuốn sách tham khảo và x + 5 cuốn truyện tranh.

Loại sáchGiá bán 1 cuốn (đồng)Truyện tranh15 000Sách tham khảo12 500Sách khóa học21 500

Xem Thêm  Chỉ dẫn chèn quảng cáo Google Adsense vào Blogger

a) Viết những đa thức biểu thị số tiền Nam buộc phải trả cho từng loại sách.

b) Tìm đa thức biểu thị tổng số tiền Nam buộc phải trả để sắm số sách đấy.

Gợi ý đáp án:

a) Đa thức biểu thị số tiền Nam buộc phải trả cho truyện tranh là: A = (x +5). 15 000 = 15 000x + 75 000 (đồng)

Đa thức biểu thị số tiền Nam buộc phải trả cho sách tham khảo là: B = (x + 8) . 12 500 = 12 500x + 100 000 (đồng)

Đa thức biểu thị số tiền Nam buộc phải trả cho sách khoa học là: C = x . 21 500 (đồng)

b) Đa thức biểu thị tổng số tiền Nam buộc phải trả để sắm số sách đấy là:

P = A + B + C = = 15 000x + 75 000 + 12 500x + 100 000 + x . 21 500

= (15 000 + 12 500 + 21 500)x + (75 000 + 100 000)

= 49 000x + 175 000 (đồng)

Bài 7.17

Trên 1 mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 65 m, người ta định khiến 1 bể bơi có chiều rộng là x nét, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Sơ đồ và kích thước cụ thể (tính bằng mét) đươc cho trong Hình 7.1. Tìm đa thức ( biến x):

a) Biểu thị diện tích bể bơi

b) Biểu thị diện tích mảnh đất

c) Biểu thị diện tích phần đất xung quanh bể bơi.

a) Bể bơi có chiều dài là 3x, chiều rộng là x nên đa thức biểu thị diện tích bể bơi là:

B = 3x. x = 3.x2

b) Mảnh đất có chiều dài là 65, chiều rộng là 5 + x + 4 = x + 9 nên đa thức biểu thị diện tích mảnh đất là:

Xem Thêm  Suy nghĩ về câu nói ý chí là con đường về đích sớm nhất (Dàn ý + 4 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 9

D = 65. (x+9) = 65x + 585

c) Diện tích xung quanh bể bơi = diện tích mảnh đất – diện tích bể bơi nên đa thức biểu thị diện tích phần đất xung quanh bể bơi là:

Q = D – B = 65x + 585 – 3.x2 = -3.x2 +65x + 585