Lớnán 7 Bài 28: Phép chia đa thức 1 biến Giải Lớnán lớp 7 trang 39 sách Kết nối tri thức có cuộc sống – Tập 2

Giải bài tập SGK Toán 7 Tập 2 trang 39, 40, 41, 42, 43 sách Kết nối tri thức có cuộc sống giúp những em học sinh lớp 7 xem gợi ý giải những bài tập của Bài 28: Phép chia đa thức 1 biến.

Thông qua ấy, những em sẽ biết phương pháp giải toàn bộ những bài tập của bài 28 Chương VII – Biểu thức đại số và đa thức 1 biến trong sách giáo khoa Toán 7 Tập 2 Kết nối tri thức có cuộc sống. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình new. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Obtain.vn nhé:

Giải Toán 7 Kết nối tri thức có cuộc sống trang 43 tập 2

Bài 7.30

Tính:

a) 8×5 : 4×3

b) 120×7 : (-24×5)

c)

d) -3,72x 4 : (-4x 2)

Gợi ý đáp án:

a) 8×5 : 4×3 = (8 : 4) . (x5 : x3) = 2.×2

b) 120×7 : (-24×5) = [120 : (-24)] . (x7 : x5) = -5.×2

c) dfrac{3}{4}{( - x)^3}:dfrac{1}{8}x = dfrac{{ - 3}}{4}{x^3}:dfrac{1}{8}x = left( {dfrac{{ - 3}}{4}:dfrac{1}{8}} right).({x^3}:x) = - 6{x^2}

d) -3,72x 4 : (-4x 2 ) = [(-3,72) : (-4)] . (x 4 : x 2 ) = 0,93x 2

Bài 7.31

Thực hành những phép chia đa thức sau:

a) (-5x^3 + 15x^2 + 18x) : (-5x);

b) (-2x^5 - 4x^3 + 3x^2) : 2x^2.

Gợi ý đáp án:

a) (-5x^3 + 15x^2 + 18x) : (-5x)

b) (-2x^5 - 4x^3 + 3x^2) : 2x^2

Bài 7.32

Thực hành những phép chia đa thức sau bằng phương pháp đặt tính chia:

a) ;

b) .

Gợi ý đáp án:

a) ;

b) .

Bài 7.33

Thực hành phép chia cho trong từng trường hợp sau:

a) n = 2;

b) n = 3.

Gợi ý đáp án:

a) n = 2

b) n = 3

Bài 7.34

Trong từng trường hợp sau đây, tìm thương Q(x) và dư R(x) trong phép chia F(x) cho G(x) rồi biểu diễn F(x) dưới dạng:

Xem Thêm  Lời bài hát 2 phút hơn

F(x) = G(x) . Q(x) + R(x).

a) .

b) .

Gợi ý đáp án:

a)

* Bí quyết 1: Phân tách ta thấy (2x – 1) có bậc bé hơn nên (2x – 1) là số dư R(x) của đa thức trên.

* Bí quyết 2: Đặt tính:

* Vậy: R(x) = 2x – 1

b) .

Đặt tính:

Vậy: R(x) = – x – 1

Bài 7.35

Bạn Tâm lúng túng lúc muốn tìm thương và dư trong phép chia đa thức 21x – 4 cho . Em có thể giúp bạn Tâm được ko?

Gợi ý đáp án:

Phân tách ta thấy (21x – 4) có bậc bé hơn nên (21x – 4) của đa phép chia đa thức 21x – 4 cho .

* Vậy: Phép chia đa thức 21x – 4 cho có:

  • Thương là 0.
  • Số dư là (21x – 4).