Lớnán 7 Bài 7: Tập hợp các số thực Giải Lớnán lớp 7 trang 33 – Tập 1 sách Kết nối tri thức có cuộc sống

Giải Toán lớp 7 bài 7: Tập hợp những số thực bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong SGK Toán 7 Tập 1 Kết nối tri thức có cuộc sống trang33, 34, 35, 36.

Lời giải Toán 7 Bài 7 Kết nối tri thức trình bày khoa học, biên soạn dễ hiểu, giúp những em nâng cao kỹ năng giải Toán 7, từ ấy học phải chăng môn Toán lớp 7 hơn. Đồng thời, cũng giúp thầy cô nhanh chóng soạn giáo án Bài 7 Chương II – Số thực. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Obtain.vn:

Giải Toán 7 Kết nối tri thức có cuộc sống tập 1 bài 7 – Luyện tập

Luyện tập 1

a) Trong những phương pháp viết , phương pháp viết nào đúng?

b) Viết số đối của những số: 5,08(299); sqrt 5

Gợi ý đáp án:

a) Ta có: là số vô tỉ

=> là phương pháp viết sai

15 là số hữu tỉ => 15 thuộc tập số thực

=> là phương pháp viết đúng.

b) Số đối của những số 5,08(299) là số -5,08(299)

Số đối của những số sqrt 5 là số

Luyện tập 2

Cho biết giả dụ 1 tam giác vuông có 2 cạnh góc vuông bằng 1 và 3 thì cạnh huyền của tam giác bằng . Em hãy vẽ điểm biểu diễn số trên trục số.

Gợi ý đáp án:

Bước 1: Vẽ hình chữ nhật OABC có 2 cạnh bằng 3 và 1.

Lúc ấy ta được

Bước 2: Vẽ đường tròn tâm O, bán kính OA cắt tia Ox tại 2 điểm M

Xem Thêm  Bài tập Hệ thức lượng trong tam giác vuông Ôn tập thi vào lớp 10 môn Lớnán

=>

Trên tia đối của tia Ox lấy điểm N sao cho ON = OM

=>

=> Điểm N biểu diễn số

Hình vẽ minh họa:

Luyện tập 3

So sánh:

a) 1,313233 … và 1,(32)

b) sqrt 5 và 2,36 (có thể dùng máy tính cầm tay để tính sqrt 5)

Gợi ý đáp án:

a) Ta có:

1,(32) = 1,323232 ….

Mà 1,313233 … < 1,323232 ….

=> 1,313233 … < 1,(32)

c) Ta có:

Dùng máy tính cầm tay tính sqrt 5 ta được kết quả:

Mà 2,24 < 2,26

=>

Luyện tập 4

Tính:

a) |-2,3|

b)

c) |-11|

d)

Gợi ý đáp án:

a) |-2,3| = 2,3

b)

c) |-11| = 11

d)

Giải Toán 7 Kết nối tri thức có cuộc sống trang 36 tập 1

Bài 2.13

Xét tập hợp . Bằng phương pháp liệt kê phần tử, hãy viết tập hợp B gồm những số hữu tỉ thuộc tập A và tập hợp C gồm những số vô tỉ

Gợi ý đáp án:

Chú ý:

Số là số hữu tỉ vì

Bài 2.14

Gọi A’ là tập hợp những số đối của những số thuộc tập A trong bài tập 2.13. Liệt kê những phần tử của A’

Gợi ý đáp án:

Số đối của số 7,1 là -7,1

Số đối của số -2,(61) là 2,(61)

Số đối của số 0 là 0

Số đối của số 5,14 là -5,14

Số đối của số là

Số đối của số là

Số đối của số

Bài 2.15

Mũi tên màu sắc xanh trong từng hình sau chỉ số thực nào?

Gợi ý đáp án:

Bài 2.16

Tính:

Xem Thêm  TOP sport vừa học vừa chơi Tiếng Anh hay nhất cho di động

Gợi ý đáp án:

Chú ý:

Ví dụ thì

Ví dụ a < 0 thì

Bài 2.17

Xác định dấu và giá trị tuyệt đối của từng số sau:

Gợi ý đáp án:

a) a = 1,25 có dấu dương,

b) b = – 4,1 có dấu âm,

c) c = – 1,414213562…. có dấu âm,

Bài 2.18

Tìm mọi những số thực x thỏa mãn điều kiện

Gợi ý đáp án:

Những số thực x thỏa mãn điều kiện là những số thực có khoảng phương pháp từ số ấy tới gốc tọa độ O là 2,5.

Ấy là 2 số -2,5 và 2,5 nằm về 2 phía so có gốc O và phương pháp gốc O 1 khoảng 2,5 đơn vị.

Chú ý: Có 2 số thực thỏa mãn giá trị tuyệt đối của nó bằng 1 số dương cho trước.