Lớnán 7 Luyện tập chung trang 19 Giải Lớnán lớp 7 trang 19, 20 sách Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống – Tập 2

Toán 7 Luyện tập chung giúp những em tham khảo, để giải những bài tập SGK Toán 7 Tập 2 trang 19, 20 sách Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống. Qua đấy, cácem học sinh lớp 7 sẽ nắm thực chắc hẳn phương pháp giải, cũng như lời giải chi tiết những bài tập thực phải chăng.

Có lời giải chi tiết, trình bày khoa học sẽ giúp những em ngày càng học phải chăng môn Toán 7, để đạt kết quả trong những bài thi, bài đánh giá sắp tới. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình new. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Obtain.vn:

Giải Toán 7 Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống trang 20 tập 2

Bài 6.27

Những giá trị của 2 đại lượng x và y được cho bởi bảng sau đây:

x

0,5

1

1,5

2

2,5

y

2,5

5

7,5

10

12,5

Hỏi 2 đại lượng x và y có quan hệ tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch ko? Viết công thức liên lạc giữa x và y.

Gợi ý đáp án:

Ta thấy: nên x và y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận.

Công thức liên lạc: (hay y = 5.x)

Bài 6.28

Cho bố đại lượng x,y,z. Tìm mối quan hệ giữa 2 đại lượng x và z, biết rằng:

a) x và y tỉ lệ thuận, y và z tỉ lệ thuận

b) x và y tỉ lệ thuận, y và z tỉ lệ nghịch

c) x và y tỉ lệ nghịch, y và z tỉ lệ nghịch

Gợi ý đáp án:

Xem Thêm  Báo cáo tổng kết 5 học trường THCS Mẫu báo cáo tổng kết 5 học 2022 - 2023

a) Giả sử y tỉ lệ thuận sở hữu x theo hệ số tỉ lệ a nên y = a.x nên

y tỉ lệ thuận sở hữu z theo hệ số tỉ lệ b nên y = b.z

Do đấy, ( là hằng số vì a, b là những hằng số)

Vậy x tỉ lệ thuận sở hữu z và hệ số tỉ lệ là

b) Giả sử y tỉ lệ thuận sở hữu x theo hệ số tỉ lệ a nên y = a.x nên

y tỉ lệ nghịch sở hữu z theo hệ số tỉ lệ b nên

Do đấy, ( là hằng số vì a,b là những hằng số)

Vậy x tỉ lệ nghịch sở hữu z và hệ số tỉ lệ là

c) Giả sử y tỉ lệ nghịch sở hữu x theo hệ số tỉ lệ a nên nên

y tỉ lệ nghịch sở hữu z theo hệ số tỉ lệ b nên

Do đấy, ( là hằng số vì a,b là những hằng số)

Vậy x tỉ lệ thuận sở hữu z và hệ số tỉ lệ là

Bài 6.29

Để thu được 1 loại đồng thau, người ta pha chế đồng và kẽm nguyên chất theo tỉ lệ 6:4. Tính khối lượng đồng và kẽm nguyên chất cần thiết để chế tạo 150 kg đồng thau.

Gợi ý đáp án:

Gọi khối lượng đồng và kẽm để pha chế 150 kg đồng thau lần lượt là x, y (kg) (x,y > 0) nên x + y = 150

Vì đồng và kẽm nguyên chất theo tỉ lệ 6:4 nên

Vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

Vậy khối lượng đồng và kẽm để pha chế 150 kg đồng thau lần lượt là 90 kg và 60 kg.

Xem Thêm  Soạn bài Người trí thức yêu nước (trang 86) Bài 7: Khối óc và bàn tay - Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều Tập 1

Bài 6.30

Có thời kì để 1 thợ lành nghề làm cho được 12 siêu phẩm thì người thợ học việc chỉ làm cho được 8 siêu phẩm. Hỏi người thợ học việc buộc phải mất bao nhiêu thời kì để hoàn thành khối lượng công việc mà người thợ lành nghề làm cho trong 48 giờ?

Gợi ý đáp án:

Gọi thời kì người thợ học việc cần để hoàn thành khối lượng công việc mà người thợ lành nghề làm cho trong 48 giờ là x (giờ) (x > 0)

Vì sở hữu cùng 1 công việc, thời kì và số siêu phẩm làm cho được là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch.

Theo tính chất 2 đại lượng tỉ lệ nghịch, ta có:

Vậy thời kì người thợ học việc cần là 72 giờ.

Bài 6.31

Học sinh khối lớp 7 đã quyên góp được 1 số sách nộp cho thư viện. Sĩ số của những lớp 7A, 7B, 7C, 7D tương ứng là 38;39;30 và 40 em. Biết rằng số sách quyên góp được tỉ lệ sở hữu số học sinh của lớp và lớp 7D góp được nhiều hơn lớp 7A là 4 quyển sách. Hỏi từng lớp quyên góp được bao nhiêu quyển sách?

Gợi ý đáp án:

Gọi số quyển sách 4 lớp 7A, 7B, 7C, 7D quyên góp được lần lượt là x,y,z,t (quyển)

Vì lớp 7D góp được nhiều hơn lớp 7A là 4 quyển sách nên t – x = 4

Vì số sách quyên góp được tỉ lệ sở hữu số học sinh của lớp nên

Xem Thêm  Báo cáo minh chứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2 Thực hành theo Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT

Vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

Vậy số quyển sách 4 lớp 7A, 7B, 7C, 7D quyên góp được lần lượt là 76, 78, 80, 80 quyển sách.

Bài 6.32

Thư viện của 1 trường Trung học cơ sở sắm bố đầu sách tham khảo môn Toán lớp 6, lớp 7 và lớp 8, tổng cùng 121 cuốn. Giá của từng cuốn sách tham khảo môn Toán lớp 6, lớp 7 và lớp 8 lần lượt là 40 nghìn đồng, 45 nghìn đồng và 50 nghìn đồng. Hỏi thư viện đấy sắm bao nhiêu cuốn sách tham khảo môn Toán từng loại, biết rằng số tiền dùng để sắm từng loại sách đấy là như nhau?

Gợi ý đáp án:

Gọi số cuốn sách tham khảo môn Toán lớp 6, lớp 7 và lớp 8 mà thư viện đấy sắm lần lượt là

Vì tổng cùng là 121 cuốn nên ta có x + y + z = 121

Vì số tiền dùng để sắm từng loại sách đấy là như nhau nên số cuốn sách và giá tiền 1 cuốn sách tương ứng là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch.

Theo tính chất 2 đại lượng tỉ lệ nghịch, ta có:

Vậy số sách tham khảo môn Toán lớp 6, lớp 7 và lớp 8 mà thư viện đấy sắm lần lượt là 45 quyển, 40 quyển và 36 quyển.