Lớnán 7 Luyện tập chung trang 50 Giải Lớnán lớp 7 trang 50 sách Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống – Tập 1

Giải Toán lớp 7 Luyện tập chung trang 50 bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong SGK Toán 7 Tập 1 Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống.

Lời giải Toán 7 Luyện tập trung trang 50 trình bày khoa học, biên soạn dễ hiểu, giúp những em nâng cao kỹ năng giải Toán 7, từ ấy học phải chăng môn Toán lớp 7 hơn. Đồng thời, cũng giúp thầy cô nhanh chóng soạn giáo án Luyện tập chung Chương III: Góc và đường thẳng đồng thời. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Obtain.vn:

Giải Toán 7 Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống trang 50 tập 1

Bài 3.12

Cho hình 3.28:

a) Tìm những góc trên vùng vị trí so le trong sở hữu góc FIP; NMI.

b) Tìm những góc trên vùng vị trí đồng vị sở hữu góc EQP; IFP.

Chỉ dẫn giải:

– Trường hợp đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a, b và trong những góc tạo thành có 1 cặp góc so le trong bằng nhau thì:

  • 2 góc so le trong còn lại bằng nhau.
  • 2 góc đồng vị bằng nhau.

– Trường hợp đường thẳng c cắt 2 đường thẳng phân biệt a và n và trong những góc tạo thành có 1 cặp góc so le trong bằng nhau hoặc 1 cặp góc đồng vị bằng nhau thì a và b đồng thời sở hữu nhau.

Gợi ý đáp án:

Xem hình vẽ ta có:

a) Những góc trên vùng vị trí so le trong sở hữu góc FIP là: góc IPQ.

Xem Thêm  Giáo án Lớnán 4 sách Cánh diều (Cả 5) Kế hoạch bài dạy Lớnán lớp 4 5 2023 - 2024

Những góc trên vùng vị trí so le trong sở hữu góc NMI là: góc MIE hoặc góc MPQ.

b) Những góc trên vùng vị trí đồng vị sở hữu góc EQP là: góc MEF.

Những góc trên vùng vị trí đồng vị sở hữu góc IFP là: góc MNP.

Bài 3.13

Cho hình 3.29, biết . Giải thích tại sao Ax // By.

Chỉ dẫn giải

– Trường hợp đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a, b và trong những góc tạo thành có 1 cặp góc so le trong bằng nhau thì:

  • 2 góc so le trong còn lại bằng nhau.
  • 2 góc đồng vị bằng nhau.

– Trường hợp đường thẳng c cắt 2 đường thẳng phân biệt a và n và trong những góc tạo thành có 1 cặp góc so le trong bằng nhau hoặc 1 cặp góc đồng vị bằng nhau thì a và b đồng thời sở hữu nhau.

Gợi ý đáp án:

Theo bài ra ta có:

Mặt khác 2 góc trên vùng vị trí đồng vị

=> Ax // By (Dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng đồng thời)

Bài 3.14

Vẽ hình theo đề nghị sau:

a) Vẽ 2 đường thẳng d và d’ sao cho d // d’.

b) Vẽ 2 đoạn thẳng AB và CD sao cho CD = 2AB và CD // AB.

Chỉ dẫn giải:

– Trường hợp đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a, b và trong những góc tạo thành có 1 cặp góc so le trong bằng nhau thì:

  • 2 góc so le trong còn lại bằng nhau.
  • 2 góc đồng vị bằng nhau.

– Trường hợp đường thẳng c cắt 2 đường thẳng phân biệt a và n và trong những góc tạo thành có 1 cặp góc so le trong bằng nhau hoặc 1 cặp góc đồng vị bằng nhau thì a và b đồng thời sở hữu nhau.

Xem Thêm  Công thức tính chu vi hình vuông Cách tính chu vi hình vuông

Gợi ý đáp án:

a) Ta thực hành theo những bước sau:

Bước 1. Vẽ đường thẳng d bất kì.

Bước 2. Đặt thước sao cho cạnh dài của thước trùng sở hữu đường thẳng d, kẻ đường thẳng trên cạnh dài còn lại của thước. Ấy là đường thẳng d’

Ta có hình vẽ sau:

Bài 3.14

b) Ta thực hành theo những bước như sau:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB (giả sử AB = 4cm).

Bước 2. Lấy điểm C nằm bên cạnh đoạn thẳng AB.

Bước 3. Vẽ đường thẳng đi qua C và đồng thời sở hữu AB. Trên đường thẳng này lấy điểm D sao cho CD = 8cm. Lúc ấy CD = 2.4 = 2AB.

Ta có hình vẽ sau:

Bài 3.15

Cho Hình 3.30, biết những góc MNQ và PQN có cùng số đo bằng 350.

Chứng minh rằng MN // QP.

Chỉ dẫn giải:

– Trường hợp đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a, b và trong những góc tạo thành có 1 cặp góc so le trong bằng nhau thì:

  • 2 góc so le trong còn lại bằng nhau.
  • 2 góc đồng vị bằng nhau.

– Trường hợp đường thẳng c cắt 2 đường thẳng phân biệt a và n và trong những góc tạo thành có 1 cặp góc so le trong bằng nhau hoặc 1 cặp góc đồng vị bằng nhau thì a và b đồng thời sở hữu nhau.

Gợi ý đáp án:

Ta có:

Và 2 góc nằm trên vùng vị trí so le trong

=> MN // PQ (dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng đồng thời)

Bài 3.16

Cho đoạn thẳng AB. Vẽ 2 tia Ax, By sao cho chúng tạo sở hữu AB 2 góc so le trong có cùng số đo bằng 600 , (). Trên hình vừa vẽ, 2 đường thẳng chứa 2 tia Ax và By có đồng thời sở hữu nhau ko? Vì sao?

Xem Thêm  Công nghệ 7 Bài 3: Quy trình trồng trọt Giải Công nghệ lớp 7 Bài 3 trang 14 sách Chân trời sáng tạo

Chỉ dẫn giải:

– Trường hợp đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a, b và trong những góc tạo thành có 1 cặp góc so le trong bằng nhau thì:

  • 2 góc so le trong còn lại bằng nhau.
  • 2 góc đồng vị bằng nhau.

– Trường hợp đường thẳng c cắt 2 đường thẳng phân biệt a và n và trong những góc tạo thành có 1 cặp góc so le trong bằng nhau hoặc 1 cặp góc đồng vị bằng nhau thì a và b đồng thời sở hữu nhau.

Gợi ý đáp án:

Ta có hình vẽ sau:

Ta có

Mà 2 góc này trên vùng vị trí so le trong nên 2 đường thẳng chứa 2 tia Ax và By đồng thời sở hữu nhau (dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng đồng thời).