Lớnán 8 Bài 4: Vận dụng hằng đẳng thức vào phân tích đa thức thành nhân tử Giải Lớnán 8 Cánh diều trang 24, 25, 26, 27

Giải Toán lớp 8 Bài 4: Vận dụng hằng đẳng thức vào phân tách đa thức thành nhân tử bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong SGK Toán 8 Tập 1 Cánh diều trang 24, 25, 26, 27.

Lời giải Toán 8 Bài 4 Cánh diều trình bày khoa học, biên soạn dễ hiểu, giúp những em nâng cao kỹ năng giải Toán 8, từ đấy học phải chăng môn Toán lớp 8 hơn. Đồng thời, cũng giúp thầy cô nhanh chóng soạn giáo án Bài 4 Chương I: Đa thức nhiều biến. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Obtain.vn:

Giải Toán 8 Cánh diều Tập 1 Bài 4 – Luyện tập

Luyện tập 1

Phân tách từng đa thức sau thành nhân tử.

Bài giải:

Luyện tập 2

Phân tách từng đa thức sau thành nhân tử.

Bài giải:

Giải Toán 8 Cánh diều Tập 1 trang 26, 27

Bài 1

Phân tách từng đa thức sau thành nhân tử:

Bài giải:

Bài 2

Phân tách từng đa thức sau thành nhân tử

Bài giải:

Bài 3

Tính giá trị của từng biểu thức sau:

biết

biết xy+z=0

Bài giải:

Ta có:

Theo bài ra ta có:

Vậy A = 6.(6-1) = 30

Ta có:

Theo bài ra ta có: xy+z=0

Vậy

Bài 4

Chứng tỏ rằng:

chia hết cho 31.

chia hết cho 8.

Bài giải:

=> Vậy M chia hết cho 31.

Ta có: chia hết cho 8; chia hết cho 8

=> Vậy N chia hết cho 8

Bài 5

Bác bỏ Hoa gửi tiết kiệm a đồng kì hạn 12 tháng tại 1 nhà băng sở hữu lãi suất x %/5.

Xem Thêm  Lớnán 6 Bài 5: Phép nhân và phép chia số tự động nhiên Giải Lớnán lớp 6 trang 19 - Tập 1 sách Kết nối tri thức

a) Viết công thức tính số tiền bác bỏ Hoa có được sau 12 tháng dưới dạng tích, biết bác bỏ Hoa ko rút tiền ra khỏi nhà băng trong 12 tháng đấy.

b) Sau kì hạn 12 tháng, tiễn lãi của kì hạn đấy được cùng vào tiền vốn, rồi bác bỏ Hoa tiếp tục đem gửi cho kì hạn 12 tháng tiếp theo. Viết công thức tính tổng số tiền mà bác bỏ Hoa nhận được sau thời điểm gửi 24 tháng trên dưới dạng tích, biết trong 24 tháng đấy, lãi suất nhà băng ko thay thế đổi và bác bỏ Hoa ko rút tiền ra khỏi nhà băng.

Bài giải:

a. Số tiền bác bỏ Hoa có được sau 12 tháng: a(1+x%) đồng.

b. Số tiền bác bỏ Hoa có được sau 24 tháng: a(1+x%)+a(1+x%).x%=a(1+x%)(1+x%) đồng.