Lớnán 8 Bài 9: Hình đồng dạng Giải Lớnán 8 Cánh diều tập 2 trang 86, 87, 88, 89

Giải Toán 8 Bài 9: Hình đồng dạng là tài liệu vô cùng hữu ích giúp những em học sinh lớp 8 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải những bài tập trong SGK Toán 8 Cánh diều tập 2 trang 86, 87, 88, 89.

Giải bài tập Toán 8 Cánh diều tập 2 trang 86 → 89 được trình bày rõ ràng, kỹ lưỡng, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết phương pháp làm cho bài. Đồng thời, cũng là tài liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc chỉ dẫn học sinh ôn tập Bài 9 Chương VIII: Tam giác đồng dạng, hình đồng dạng. Vậy mời thầy cô và những em theo dõi bài viết dưới đây của Obtain.vn:

Giải Toán 8 Cánh diều Tập 2 trang 89

Bài 1

Bài 2

Cho tam giác ABC có AB = 3, BC = 6, CA = 5. Cho O, I là 2 điểm phân biệt.

a) Giả sử tam giác A’B’C’ là hình đồng dạng phối cảnh của tam giác ABC có điểm O là tâm đồng dạng phối cảnh, tỉ số . Hãy tìm độ dài những cạnh của tam giác A’B’C’.

b) Giả sử tam giác A”B”C” là hình đồng dạng phối cảnh của tam giác ABC có điểm I là tâm đồng dạng phối cảnh, tỉ số . Hãy tìm độ dài những cạnh của tam giác A”B”C”.

c) Chứng minh A’B’C’ = A”B”C”.

Chú ý: 2 tam giác cùng là hình đồng dạng phối cảnh tỉ số okay (tâm đồng dạng phối cảnh có thể khác nhau) của 1 tam giác luôn bằng nhau.

Xem Thêm  Bộ đề thi giữa học okayì 2 môn Hóa học lớp 9 5 2022 - 2023 8 Đề đánh giá giữa okayì 2 Hóa 9 (Có ma trận, đáp án)

Lời giải:

a) Ta có: Tam giác A’B’C’ là hình đồng dạng phối cảnh của tam giác ABC

Suy ra: Tam giác A’B’C’ đồng dạng có tam giác ABC

Do đấy:

Nên

Ta có: nên A’B’ = 3.3 = 9

nên B’C’ = 3.6 = 18

nên C’A’ = 3.5 = 15.

b) Ta có: Tam giác A”B”C” là hình đồng dạng phối cảnh của tam giác ABC

Suy ra: Tam giác A”B”C” đồng dạng có tam giác ABC

Do đấy:

Nên

Ta có: nên A”B” = 3.3 = 9

nên B”C” = 3.6 = 18

nên C”A” = 3.5 = 15.

c) Từ kết quả câu a và b ta có: A’B’ = A”B”; B’C’ = B”C”; C’A’ = C”A”

Do đấy: A’B’C’ = A”B”C”.

Bài 3

Cho 2 hình chữ nhật ABCD và A’B’C’D’ có . Trên những tia AB, AC, AD ta lần lượt lấy những điểm B”, C”, D” sao cho . Chứng minh:

a) Hình chữ nhật AB”C”D” đồng dạng phối cảnh có hình chữ nhật ABCD;

b) AB” = A’B’, B”C” = B’C’;

c) 2 hình chữ nhật ABCD và A’B’C’D’ là đồng dạng.

Lời giải:

a) Ta có:

Suy ra: Hình chữ nhật AB”C”D” đồng dạng phối cảnh có hình chữ nhật ABCD.

b) Ta có: hay

Mà (đề bài)

Suy ra: , do đấy: A’B’ = AB”.

Ta có: Hình chữ nhật AB”C”D” đồng dạng phối cảnh có hình chữ nhật ABCD

Suy ra:

Mà (đề bài)

Do đấy: , do đấy: B”C” = B’C’.

c) Ta có: hay

Suy ra: Hình chữ nhật ABCD đồng dạng có hình chữ nhật A’B’C’D’.