Lớnán 8 Bài tập cuối chương II Giải Lớnán 8 Chân trời sáng tạo trang 54, 55, 56

Toán lớp 8 tập 1 trang 54, 55, 56 Chân trời sáng tạo là tài liệu vô cùng hữu ích mà Obtain.vn muốn giới thiệu tới quý thầy cô cùng người tiêu dùng học sinh lớp 8 tham khảo.

Giải Toán 8 Chân trời sáng tạo Bài tập cuối chương II Những hình khối trong thực tiễn được biên soạn toàn bộ, chi tiết trả lời những câu hỏi phần bài tập cuối bài trang 54, 55, 56. Qua ấy giúp người tiêu dùng học sinh có thể so sánh sở hữu kết quả mình đã khiến. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Toán lớp 8 tập 1 Bài tập cuối chương II trang 54, 55, 56 Chân trời sáng tạo, mời người tiêu dùng cùng theo dõi và tải tại đây.

Giải Toán 8 Chân trời sáng tạo trang 54 – Trắc nghiệm

Bài tập 1

Trong những phát biểu sau đây, phát biểu nào sai?

Hình chóp tam giác đều có

A. bố cạnh bên bằng nhauB. những cạnh bên bằng nhau và đáy là hình tam giác có bố góc bằng nhauC. đa số những cạnh bên bằng nhau và đáy là tam giác đềuD. đa số những cạnh đều bằng nhau

Gợi ý đáp án

Đáp án: D

Bài tập 2

Trong những phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

Hình chóp tứ giác đều có

A. những mặt bên là tam giác đềuB. đa số những cạnh bằng nhauC. những cạnh bên bằng nhau và đáy là hình vuôngD. những mặt bên là tam giác vuông

Xem Thêm  Lời bài hát Bao giờ kết hôn

Gợi ý đáp án

Đáp án: C

Bài tập 3

Trong những phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

Chiều cao của hình chóp tam giác đều

A. độ dài đoạn thẳng nối từ đỉnh của hình chóp tới trung điểm của 1 cạnh đáyB. chiều cao của mặt đáyC. độ dài đường trung tuyến của 1 mặt bên hình chópD. độ dài đoạn thẳng nối từ đỉnh tới trọng tâm của tam giác đáy

Gợi ý đáp án

Đáp án: D

Bài tập 4

Hình chóp tam giác đều có diện tích đáy 30cm2, từng mặt bên có diện tích 42cm2, có diện tích toàn phần là

A. 126cm2B. 132cm2C. 90cm2D. 156cm2

Gợi ý đáp án

Đáp án: D

Bài tập 5

Hình chóp tứ giác đều có diện tích đáy 30m2, chiều cao 100 dm, có thể tích là

A. 100m3B. 300m3C. 1000m3D. 300m3

Gợi ý đáp án

Đáp án: B

Giải Toán 8 Chân trời sáng tạo trang 55, 56 – Trắc nghiệm

Bài tập 6

Trong những tấm bìa trên Hình 1, tấm bìa nào gấp được hình chóp tam giác đều, tấm bìa nào gấp được hình chóp tứ giác đều?

Gợi ý đáp án

Tấm bìa gấp được hình chóp tam giác đều: a)

Tấm bìa gấp được hình chóp tứ giác đều: c)

Bài tập 7

Xem hình chóp tam giác đều trên Hình 2 và cho biết:

a) Đỉnh, mặt đáy và những mặt bên của hình ấy.

b) Độ dài cạnh MA và cạnh BC

c) Đoạn thẳng nào là đường cao của hình ấy

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 8: Cảm nhận về bài thơ Tức cảnh Pác Bó (Dàn ý + 6 mẫu) Bài thơ Tức cảnh Pác Bó - Hồ Chí Minh

Gợi ý đáp án

a) Đỉnh: M

Mặt đáy: ABC

Mặt bên: MAB, MAC, MBC

b) MA = MC = 17 cm

BC = AB = 13 cm

c) Đường cao: MO

Bài tập 8

Xem hình chóp tứ giác đều trên Hình 3 và cho biết:

a) Mặt đáy và những mặt bên của hình ấy

b) Độ dài cạnh IB và BC

c) Đoạn thẳng nào là đường cao của hình ấy

Gợi ý đáp án

a) Mặt đáy: ABCD

Mặt bên: IAB, IBC, ICD, IAD

b) IB = IC = 18 cm

BC = AB = 14 cm

c) Đường cao: IH

Bài tập 9

Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của:

a) Hình chóp tam giác đều có chiều cao là 98.3 cm; tam giác đáy có độ dài cạnh là 40 cm và chiều cao là 34.6 cm; chiều cao mặt bên xuất phát từ đỉnh của hình chóp đều là 99 cm.

b) Hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh đáy là 120 cm, chiều cao là 68.4 cm, chiều cao mặt bên xuất phát từ đỉnh của hình chóp tứ giác đều là 91 cm

Gợi ý đáp án

a)

Bài tập 10

Tính thể tích khối rubik có dạng hình chóp tam giác đều (Hình 4). Biết khối rubik này có 4 mặt là tam giác đều bằng nhau cạnh 4.7 cm và chiều cao 4.1 cm, chiều cao của khối rubik bằng 3.9 cm

Gợi ý đáp án

Thể tích khối rubik là:

Bài tập 11

Lớp bạn Na dự định gấp 100 hộp đựng quà dạng hình chóp tam giác đều có đa số những mặt là hình tam giác đều cạnh 5 cm để đựng những món quà gửi tặng cho học sinh khó khăn dịp Tết Trung thu. Cho biết chiều cao của từng mặt là 4.3 cm. Tính diện tích giấy cần để khiến hộp, biết rằng nên tốn 20% diện tích giấy cho những mép giấy và những phần giấy bỏ đi.

Xem Thêm  20 chuyên đề bồi dưỡng học sinh chuyên nghiệp môn Hóa lớp 8 Tài liệu bồi dưỡng học sinh chuyên nghiệp môn Hóa học lớp 8

Gợi ý đáp án

Diện tích toàn phần của 1 hộp là:

Diện tích giấy cần để khiến 100 hộp là: