Lớnán 8 Bài tập cuối chương III Giải Lớnán 8 Cánh diều trang 78, 79

Giải Toán 8 Bài tập cuối chương III – Hàm số và đồ thị là tài liệu vô cùng hữu ích giúp những em học sinh lớp 8 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải những bài tập trong SGK Toán 8 Cánh diều tập 1 trang 78, 79.

Giải bài tập Toán 8 Cánh diều tập 1 trang 78, 79 được trình bày rõ ràng, kỹ lưỡng, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết phương pháp khiến bài. Đồng thời, cũng là tài liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc chỉ dẫn học sinh học tập. Vậy mời thầy cô và những em theo dõi bài viết dưới đây của Obtain.vn:

Giải Toán 8 Cánh diều Tập 1 trang 78, 79

Bài 1

Trong những phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai về 2 đường thẳng d: y=ax+b (a ≠ 0) và

a) Giả dụ 2 đường thẳng d và d’ đồng thời sở hữu nhau thì a = a’, b ≠b’.

b) Giả dụ 2 đường thẳng d và d’ đồng thời sở hữu nhau thì a= a’, b = b’.

c) Giả dụ 2 đường thẳng d và d’ cắt nhau thì a ≠ a’

d) Giả dụ 2 đường thẳng d và d’ cắt nhau thì a ≠ a’, b ≠ b’

Bài giải:

Phát biểu đúng là: a và c

Phát biểu đúng là: b và d

Bài 2

Cho tam giác ABC như Hình 25.

a) Xác định toạ độ những điểm A, B, C.

b) Tam giác ABC có là tam giác vuông cân hay ko?

c) Gọi D là điểm để tứ giác ABCD là hình vuông. Xác định toạ độ điểm D.

Bài giải:

a) Xác định toạ độ những điểm: A(-1; -1); B(2; -1); C(2; 2).

b) Tam giác ABC là tam giác vuông cân.

c) Để tứ giác ABCD là hình vuông thì tọa độ của D sẽ là D(-1; 2)

Xem Thêm  Soạn bài Tiếng Việt lớp trẻ bây giờ Cánh diều Ngữ văn lớp 11 trang 112 sách Cánh diều tập 1

Bài 3

Càng lên cao ko khí càng loãng nên áp suất khí quyển càng giảm. Chẳng hạn, những khu vực của Thành phố Hồ Chí Minh đều có độ cao sát mực nước biển nên có áp suất khí quyển là p = 760 mmHg; thành phố Puebla (Mexico) có độ cao h = 2 200 m so sở hữu mực nước biển nên có áp suất khí quyển là p = 550,4 mmHg. Người ta ước lượng được áp suất khí quyển p (mmHg) tương ứng sở hữu độ cao h (m) so sở hữu mực nước biển là 1 hàm số hàng đầu có dạng p = ah + b (a ≠ 0).

a) Xác định hàm số hàng đầu ấy.

b) Cao nguyên Lâm Đồng có độ cao 650 m so sở hữu mực nước biển thì áp suất khí quyển là bao nhiêu mmHg (khiến tròn tới hàng phần mười)?

Bài giải:

a. Từ dạng tổng quát p = ah + b (a ≠ 0). Ta xét trường hợp cụ thể:

– C ác khu vực của Thành phố Hồ Chí Minh đều có độ cao sát mực nước biển => h = 0m. Ta có: 760 = a.0 + b=> b = 760

– T hành phố Puebla (Mexico) có độ cao h = 2 200 m so sở hữu mực nước biển => h = 2 200 m. Ta có: 550,4 = a.2200 + 760 => a= -0,0953.

Vậy hàm hàng đầu ấy có dạng : p = – 0,0953a + 760.

b. Cao nguyên Lâm Đồng có áp suất khí quyển là: p= – 0,0953. 650 + 760 = 698,07 mmHg

Bài 4

Cho 2 hàm số ; y = 2x – 2

a) Vẽ đồ thị của 2 hàm số ấy trên cùng 1 mặt phẳng toạ độ.

b) Gọi A, B lần lượt là giao điểm của 2 đường thẳng ; y = 2x – 2 sở hữu trục hoành và C là giao điểm của 2 đường thẳng ấy. Tính chu vi và diện tích của tam giác ABC (đơn vị đo trên những trục toạ độ là centimét).

Xem Thêm  Soạn Sinh 9 Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh Giải bài tập Sinh 9 trang 36

Bài giải:

Đồ thị của hàm số:

+, sẽ đi qua 2 điểm (0;3) và (2;2)

+, y = 2x – 2 sẽ đi qua 2 điểm (0;-2) và (1;0)

b. C là giao điểm của 2 đường thẳng ấy nên tọa độ điểm C thỏa mãn phương trình hàm số của cả 2 đường thẳng.

nên: frac{5}{2}x = 5 => x=2 => y = 2″ width=”372″ peak=”36″ data-type=”0″ data-latex=”-frac{mỗi}}{2}x+3 = 2x – 2 => frac{5}{2}x = 5 => x=2 => y = 2″ data-adbro-processed=”true” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=-%5Cfracpercent7B1percent7Dpercent7B2percent7Dxpercent2B3percent20percent3Dpercent202xpercent20-%202percent20percent3Dpercent3Epercent20percent5Cfracpercent7B5percent7Dpercent7B2percent7Dxpercent20percent3Dpercent205percent20percent3Dpercent3Epercent20xpercent3D2percent20percent3Dpercent3Epercent20ypercent20percent3Dpercent202″>

. Vậy C có tọa độ là C(2;2).

Hơn nữa.

+ A là giao điểm của đường thẳng sở hữu trục hoành nên suy ra:

x = 6 => A(6;0)” width=”256″ peak=”36″ data-type=”0″ data-latex=”-frac{mỗi}}{2}x+3 =0 =>x = 6 => A(6;0)” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=-%5Cfracpercent7B1percent7Dpercent7B2percent7Dxpercent2B3percent20percent3D0percent20percent3Dpercent3Expercent20percent3Dpercent206percent20percent3Dpercent3Epercent20A(6percent3B0)”>

+ B là giao điểm của y = 2x – 2 sở hữu trục hoành nên suy ra: 2x – 2 = 0 => x= 1 => B(1;0)

– Diện tích tam giác ABC là:

Bài 5

a) Biết rằng sở hữu x = 3 thì hàm số y = 2x + b có giá trị là 11. Tìm b và vẽ đồ thị của hàm số sở hữu giá trị b vừa tìm được.

b) Biết rằng đồ thị của hàm số y = ax + 6 đi qua điểm A (- 2; 2). Tìm a và vẽ đồ thị của hàm số sở hữu giá trị a vừa tìm được.

Bài giải:

Dựa vào dữ liệu bài toán ta có

a. 11 = 2.3+b => b = 5 => y = 2x+5

Vẽ đồ thị:

Đồ thị sẽ đi qua 2 điểm: (0;5) và

b. 2 = a (-2) + 6 => a = 1 => y = x+6

Vẽ đồ thị:

Đồ thị đi qua 2 điểm (-2; 2) và (0; 6)

Bài 6

Tìm hàm số hàng đầu y = ax + b (a + 0) trong từng trường hợp sau:

a) Đồ thị của hàm số ấy đi qua điểm A(1; 3) và có hệ số góc bằng – 2;

b) Đồ thị của hàm số ấy đi qua điểm M(- 1; 4) và đồng thời sở hữu đường thẳng y= – 3x – 1.

Xem Thêm  Giáo án Mĩ thuật 6 sách Cánh diều (Cả 5) Kế hoạch bài dạy môn Âm nhạc lớp 6

Bài giải:

a) Đồ thị của hàm số ấy đi qua điểm A(1; 3) và có hệ số góc bằng – 2 nên ta có:

y = -2x + b và thỏa mãn: 3= -2.1+b => b = 5. Vậy hàm số có dạng y = -2x + 5

b) Đồ thị của hàm số ấy đồng thời sở hữu đường thẳng y= – 3x – 1 nên ta có: hệ số góc a = -3.

Mặt khác đồ thị đi qua điểm M(- 1; 4) nên buộc phải thảo mãn: 4 = -3.(-1)+b => b= 1

Vậy hàm số có dạng y = -3x + 1

Bài 7

Đề dùng dịch vụ truyền hình cáp, khách hàng buộc phải trả 1 khoản chi phí ban đầu và chi phí thuê bao hăng tháng. 1 phần đường thẳng d trên Hình 26 biểu thị tổng chi chi phí (đơn vị: triệu đồng) để dùng dịch vụ truyền hình cáp theo thời kì dùng của 1 gia đình (đơn vị: tháng).

a) Tìm hàm số hàng đầu sao cho đồ thị của hàm số là đường thẳng d.

b) Giao điểm của đường thẳng trên sở hữu trục tung trong vấn đề này có ý nghĩa gì?

c) Tính tổng chi chi phí mà gia đình ấy buộc phải trả lúc dùng dịch vụ truyền hình cáp sở hữu thời kì 12 tháng.

Bài 8

1 kho chứa 60 tấn xi măng, từng ngày đều xuất đi m (tấn) sở hữu 0< m < 60. Gọi y (tấn) là khối lượng xi măng còn lại trong kho sau x ngày xuất hàng.

a) Chứng tỏ rằng y là hàm số hàng đầu của biến x, tức là .

b) Trong Hình 27, tia At là 1 phần đường thẳng y=ax + b. Tìm a, b. Từ ấy hãy cho biết trong kho còn lại bao nhiêu tấn xi măng sau 15 ngày.