Lớnán 8 Bài tập cuối chương VII Giải Lớnán 8 Cánh diều tập 2 trang 50, 51

Giải Toán 8 Bài tập cuối chương VII: Phương trình hàng đầu 1 ẩn là tài liệu vô cùng hữu ích giúp những em học sinh lớp 8 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải những bài tập trong SGK Toán 8 Cánh diều tập 2 trang 50, 51.

Giải bài tập Toán 8 Cánh diều tập 2 trang 50, 51 được trình bày rõ ràng, kỹ lưỡng, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết phương pháp khiến bài. Đồng thời, cũng là tài liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc chỉ dẫn học sinh học tập. Vậy mời thầy cô và những em theo dõi bài viết dưới đây của Obtain.vn:

Giải Toán 8 Cánh diều Tập 2 trang 50, 51

Bài 1

Chọn đáp án đúng.

a) Nghiệm của phương trình 2x + 6 = 0 là

A. x = -3

B. x = 3

C. x =

D. x =

Trả lời: Chọn đáp án A

b) Nghiệm của phương trình -3x + 5 = 0 là

A. x =

B. x =

C. x =

D. x =

Trả lời: Chọn đáp án B

c) Nghiệm của phương trình z = -3 là

A. z =

B. z =

C. z =

D. z = -12

Trả lời: Chọn đáp án D

d) Nghiệm của phương trình 2(t – 3) + 5 = 7t – (3t + 1) là

A. t =

B. t = 1

C. t = -1

D. t = 0

Trả lời: Chọn đáp án D

e) x = -2 là nghiệm của phương trình

A. x – 2 = 0

B.x + 2 = 0

C. 2x + 1 = 0

D. 2x – 1 = 0

Trả lời: Chọn đáp án B

Bài 2

Giải những phương trình:

a) 7x + 21 = 0;

b) -5x + 35 = 0;

c) x – 1 = 0.

Lời giải:

a) 7x + 21 = 0

7x = -21

x = -3

Vậy phương trình có nghiệm x = -3.

b) -5x + 35 = 0

-5x = -35

x = 7

Vậy phương trình có nghiệm x = 7.

c) x – 1 = 0

x = 1

x = -4

Vậy phương trình có nghiệm x = -4.

Bài 3

Giải những phương trình:

a) 2x – 3 = -3x + 17;

b) x + 1 = x;

c) 0,15(t – 4) = 9,9 – 0,3(t – 1);

d) = 1.

Lời giải:

a) 2x – 3 = -3x + 17

2x + 3x = 17 + 3

5x = 20

x = 4

Vậy phương trình có nghiệm x = 4.

Xem Thêm  Công thức cùng lượng giác Công thức lượng giác

b) x + 1 = x

x + x = -1

x = -1

Vậy phương trình có nghiệm x = -1.

c) 0,15(t – 4) = 9,9 – 0,3(t – 1)

0,15t – 0,6 = 9,9 – 0,3t + 0,3

0,15t + 0,3t = 9,9 + 0,3 + 0,6

0,45t = 10,8

t = 24

Vậy phương trình có nghiệm t = 24.

d) = 1

3(3z + 5) – 5(z + 1) = 15

9z + 15 – 5z – 5 = 15

4z = 5

z =

Vậy phương trình có nghiệm z = .

Bài 4

Có 2 can đựng nước. Can thứ 1 có lượng nước gấp đôi lượng nước tại can thứ 2. Giả dụ rót 5 nước tại can thứ 1 vào can thứ 2 thì lượng nước tại can thứ 1 bằng lượng nước tại can thứ 2. Tính lượng nước ban đầu tại từng can.

Lời giải:

Gọi lượng nước ban đầu tại can thứ 1 là x ()

Lúc đấy, lượng nước ban đầu tại can thứ 2 là ()

Lượng nước tại can thứ 1 lúc rót 5 nước sang can thứ 2 là x – 5

Lượng nước tại can thứ 2 lúc được rót 5 nước từ can thứ 1 là

Ta có phương trình: x – 5 = .()

4(x – 5) = 5()

4x – 20 = x + 25

x = 45

x = 30

Vậy lượng nước ban đầu tại can thứ 1 là 30 ; lượng nước ban đầu tại can thứ 2 là = 15 .

Bài 5

1 số gồm 2 chữ số có chữ số hàng chục gấp bố lần chữ số hàng đơn vị. Giả dụ đổi chỗ 2 chữ số của số đấy cho nhau thì ta nhận được số new bé hơn số ban đầu là 18 đơn vị. Tìm số ban đầu.

Lời giải:

Bài 6

1 ca nô tuần tra đi xuôi dòng từ A tới B hết 1 giờ 20 phút và ngược dòng từ B về A hết 2 giờ. Tính tốc độ riêng của ca nô, biết tốc độ của dòng nước là 3 km/h.

Lời giải:

Đổi 1 giờ 20 phút = giờ.

Gọi vận tốc riêng của ca nô là x (km/h) (x > 0)

Vận tốc lúc ca nô đi xuôi dòng là x + 3; vận tốc lúc ca nô đi ngược dòng là x – 3

Xem Thêm  Tuyển tập đề thi học sinh chuyên nghiệp môn Lớnán lớp 6 (Có đáp án) 15 đề thi học sinh chuyên nghiệp môn Lớnán 6 cấp Huyện

Quãng đường lúc ca nô đi xuôi dòng là (x + 3); quãng đường lúc ca nô đi ngược dòng là 2(x – 3)

Vì đi xuôi dòng hay ngược dòng cũng đều là quãng đường AB nên ta có phương trình:

(x + 3) = 2(x – 3)

x + 4 = 2x – 6

x = -10

x = 15 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy vận tốc riêng của ca nô là 15 km/h.

Bài 7

(Bài toán nói về cuộc đời của nhà toán học Diofantos, được lấy trong Hợp tuyển Hy Lạp – Cuốn sách gồm 46 bài toán về số, viết dưới dạng thơ trào phúng).

Thời thơ ấu của Diofantos chiếm cuộc đời

cuộc đời tiếp theo là thời thanh niên sôi nổi

Thêm cuộc đời nữa ông sống độc thân

Sau thời điểm lập gia đình được 5 5 thì sinh 1 con trai

Nhưng số mệnh chỉ cho con sống bằng nửa đời cha

Ông đã từ trần 4 5 sau thời điểm con mất

Diafantos sống bao nhiêu tuổi, hãy tính cho ra?

Lời giải:

Gọi số tuổi của Diofantos là x (tuổi) (x > 0, x )

Số tuổi thời thơ ấu là

Số tuổi thời thanh niên là

Số tuổi lúc sống độc thân là

Số tuổi của con Diofantos là

Theo giả thiết ta có phương trình: + + + 5 + + 4 = x

14x + 7x + 12x + 420 + 42x + 336 = 84x

-9x = -756

x = 84 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy Diafantos sống tới 5 84 tuổi.

Bài 8

Ông Cha có 1 khoản tiền để marketing. Ông đã đầu tư 1/2 số tiền đấy vào 1 tổ chức trồng rau sạch sở hữu lãi suất 10% từng tháng và đầu từ số tiền đấy vào 1 nhà hàng sở hữu lãi suất 12% từng tháng. Tổng số tiền lãi hàng tháng ông Cha nhận được từ tổ chức trồng rau sạch và nhà hàng là 64 triệu đồng. Hỏi khoản tiền ông Cha có lúc đầu là bao nhiêu?

Xem Thêm  Giáo án Văn hóa giao thông lớp 1 Trọn bộ giáo án Văn hóa giao thông lớp 1

Lời giải:

Gọi số tiền ban đầu của ông Cha là x (triệu đồng) (x > 0)

Số tiền lãi nhận được từng tháng lúc đầu tư vào tổ chức trồng rau sạch là 0,1.

Số tiền lãi nhận được từng tháng lúc đầu tư vào nhà hàng là 0,12.

Theo đề bài, ta có phương trình: 0,1. + 0,12. = 64

2.0,1x + 0,12x = 64.4

0,32x = 256

x = 800 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy khoản tiền ông Cha có lúc đầu là 800 triệu đồng.

Bài 9

Theo kế hoạch, 1 dây chuyền nên chế tạo 1 số siêu phẩm trong 18 ngày sở hữu số lượng siêu phẩm khiến được trong từng ngày là như nhau. Do từng ngày dây chuyền đã chế tạo vượt mức 10 siêu phẩm nên sau 16 ngày dây chuyền chẳng những đã hoàn thành kế hoạch mà còn khiến thêm được 20 siêu phẩm nữa. Tính số siêu phẩm thực tế dây chuyền khiến được trong từng ngày.

Bài 10

Có 2 dung dịch acid cùng loại sở hữu nồng độ acid lần lượt là 45% và 25%. Trộn 2 dung dịch acid đấy để được 5 kg dung dịch có nồng độ acid là 33%. Tính khối lượng dung dịch acid cần dùng của từng loại trên.

Bài 11

Thả 1 qủa cầu nhôm khối lượng 0,15 kg được đun nóng tới 100 vào 1 li nước có khối lượng nước là 0,47 kg tại 20 . Người ta xác định được:

– Nhiệt lượng quả cầu nhôm tỏa ra lúc nhiệt độ hạ từ 100 tới nhiệt độ cân bằng t là:

= 0,15 . 880 . (100 – t) (J).

– Nhiệt lượng nước thu vào lúc nâng cao nhiệt độ từ 20 tới nhiệt độ cân bằng t là:

= 0,47 . 4 200 . (t – 20) (J).

Tìm nhiệt độ cân bằng (khiến tròn kết quả tới hàng đơn vị).