Lớnán lớp 4 Bài 41: Luyện tập Giải Lớnán lớp 4 Cánh diều trang 93, 94

Giải Toán lớp 4 trang 93, 94 sách Cánh diều tập 1 giúp những em học sinh lớp 4 tham khảo, xem gợi ý giải những bài tập Bài 41: Luyện tập của Chương II: Những phép tính có số tự động nhiên để ngày càng học phải chăng môn Toán 4.

Giải SGK Toán 4 trang 93, 94 Cánh diều tập 1 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình new. Mời thầy cô và những em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Obtain.vn:

Giải Toán 4 Cánh diều Tập 1 trang 93, 94 – Luyện tập, Thực hành

Bài 1

Lời giải:

Bài 2

Bài 2

Lời giải:

Bài 2

Bài 3

Từng toa chở được 60 tấn hàng.

Bài 3

a) Cần bao nhiêu toa tàu để chở hết 480 tấn hàng?

b) Cần ít nhất bao nhiêu toa tàu để chở hết 590 tấn hàng?

Lời giải:

a) Cần số toa tàu để chở hết 480 tấn hàng là:

480 : 60 = 8 (toa)

b) Ta có: 590 : 60 = 9 (dư 50)

Cần ít nhất 9 + 1 = 10 toa tàu để chở hết 590 tấn hàng.

Bài 4

Cuộn dây thép dài 5 m thì cân nặng 250 g. Hỏi cuộn dây thép cùng loại ấy cân nặng 2 500 g thì dài bao nhiêu mét?

Lời giải:

2 500 g gấp 250 g số lần là:

2 500 : 250 = 10 (lần)

Cuộn dây thép cùng loại ấy cân nặng 2 500 g thì dài số mét là:

5 × 10 = 50 (m)

Xem Thêm  Lời bài hát Thế thái

Bài 5

1 xưởng chế tạo thủ công mĩ nghệ chế tạo được 315 siêu phẩm khiến bằng cây lục bình trong 9 ngày. Hỏi:

a) Trung bình từng ngày xưởng thủ công ấy chế tạo được bao nhiêu siêu phẩm khiến bằng cây lục bình?

b) Có sản lượng như trên, để chế tạo được 280 siêu phẩm xưởng thủ công ấy cần chế tạo trong mấy ngày?

Lời giải:

a) Trung bình từng ngày xưởng thủ công ấy chế tạo được số siêu phẩm khiến bằng cây lục bình là:

315 : 9 = 35 (siêu phẩm)

b) Có sản lượng như trên, để chế tạo được 280 siêu phẩm xưởng thủ công ấy cần chế tạo trong số ngày là:

280 : 35 = 8 (ngày)

Giải Toán 4 Cánh diều Tập 1 trang 94 – Vận dụng

Bài 6

Xem giá bán của từng loại hộp giấy trong hình vẽ sau:

Bài 6

Chọn đáp án thích hợp:

Ví dụ cần sắm 25 hộp giấy bé thì nên chọn bí quyết sắm nào để số tiền nên trả là tiết kiệm nhất?

A. Sắm 1 hộp lớn, 5 hộp bé.B. Sắm 1 hộp lớn, 1 hộp vừa và 2 hộp bé.C. Sắm 8 hộp vừa và 1 hộp bé.D. Sắm 25 hộp bé.