Lớnán lớp 4 Bài 5: Em làm được những gì? Giải Lớnán lớp 4 Chân trời sáng tạo trang 17, 18

Giải Toán lớp 4 Bài 5: Em khiến được những gì giúp những em học sinh lớp 4 tham khảo, nhanh chóng giải toàn bộ bài tập Luyện tập trong SGK Toán 4 Chân trời sáng tạo tập 1 trang 17, 18.

Lời giải SGK Toán 4 Chân trời sáng tạo trang 17, 18 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa, còn tương trợ thầy cô soạn giáo án Bài 5 Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung cho học sinh của mình theo chương trình new. Mời thầy cô và những em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Obtain.vn:

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo Tập 1 trang 17, 18 – Luyện tập

Bài 1

Câu nào đúng, câu nào sai?

a) 60 752 = 60 000 + 700 + 50 + 2

b) Số liền sau của 1 số là số lớn hơn số đấy 1 đơn vị.

c) 1 số lúc cùng có 0 thì bằng chính số đấy.

d) 1 số lúc nhân có 0 thì bằng chính số đấy.

e) Chỉ có những số 0; 2; 4; 6; 8 là số chẵn.

Lời giải:

a) Đúng. Số 60 752 gồm 6 chục nghìn, 7 trăm, 5 chục và 2 đơn vị.

b) Đúng.

c) Đúng. Thí dụ: 23 + 0 = 23

d) Sai. Bất kì số nào lúc nhân có 0 đều bằng 0

Thí dụ: 2 384 × 0 = 0

e) Sai. Những số có tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 là số chẵn.

Thí dụ: 2 432; 87 204; 66; 790; …

Bài 2

Đã tô màu sắc số con vật của những hình nào?

Bài 2

Lời giải:

Xem Thêm  KHTN Lớp 7 Bài 32: Cảm ứng trên sinh vật Giải sách Khoa học tự động nhiên lớp 7 Chân trời sáng tạo trang 145

Đã tô màu sắc số con vật trên Hình A và Hình B.

Bài 3

Đặt tính rồi tính

a) 69 781 + 8 154

b) 5 038 – 78

c) 4 207 × 8

d) 8 225 : 6

Lời giải:

Bài 4

Quý khách Hà, Huế và Minh cùng đi sắm đồ dùng học tập. Hà mang trong mình theo 24 000 đồng, Huế mang trong mình theo 48 000 đồng, số tiền của Minh bằng 50% tổng số tiền của Hà và Huế. Hỏi Minh mang trong mình theo bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Bài giải

Tổng số tiền của Hà và Huế là:

24 000 + 48 000 = 72 000 (đồng)

Minh mang trong mình theo số tiền là:

72 000 : 2 = 36 000 (đồng)

Đáp số: 36 000 đồng

Bài 5

a) Trong những số từ 1 tới 90, những số nào chia hết cho 9?

b) Có 1 số tờ giấy màu sắc và 1 số quyển vở. Từng số đấy đều là những số có 2 chữ số mà ta chưa biết chữ số hàng đơn vị: 3?; 4?

Hãy thay đổi từng dấu ? bằng 1 chữ số thích hợp để số dụng cụ học tập này có thể chia đều được cho 9 nhóm bạn trong lớp.

Lời giải:

a) Dựa vào bảng nhân 9 ta thấy:

Trong những số từ 1 tới 90, có 10 số chia hết cho 9 gồm những số: {9; 18; 27; 36; 45; 54; 63; 72; 81; 90}

b) Số cần tìm là: 3 6; 4 5.

Chia đều 36 tờ giấy màu sắc cho 9 nhóm, từng nhóm được số tờ giấy màu sắc là:

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 11: Phân tích đoạn trích Tình yêu và thù hận Dàn ý & 4 bài văn mẫu lớp 11

36 : 9 = 4 (tờ giấy màu sắc)

Chia đều 45 quyển vở cho 9 nhóm, từng nhóm được số tờ giấy màu sắc là:

45 : 9 = 5 (quyển vở)

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo Tập 1 trang 17 – Vui học

Cha bạn Thu, Thảo, Thành xếp được mọi 405 ngôi sao. Tiếp theo, Thu cho Thành 15 ngôi sao, Thảo cho Thành 10 ngôi sao thì số ngôi sao của cha bạn bằng nhau.

a) Sau khoản thời gian Thu và Thảo cho thành, từng bạn có …?… ngôi sao.

b) Lúc đầu:

Thu xếp được …?… ngôi sao.

Thảo xếp được …?… ngôi sao.

Thành xếp được …?… ngôi sao.

Lời giải:

Em điền:

a) Sau khoản thời gian Thu và Thảo cho Thành, từng bạn có 135 ngôi sao.

b) Lúc đầu:

Thu xếp được 150 ngôi sao.

Thảo xếp được 145 ngôi sao.

Thành xếp được 110 ngôi sao.

Giải thích:

a) Sau khoản thời gian Thu và Thảo cho Thành thì số ngôi sao của cha bạn bằng nhau.

Tức là có mọi 405 ngôi sao chia đều cho cha bạn. Từng bạn có số ngôi sao là:

405 : 3 = 135 ngôi sao

b) Lúc đầu Thu xếp được số ngôi sao là: 135 + 15 = 150 ngôi sao.

Lúc đầu Thảo xếp được số ngôi sao là: 135 + 10 = 145 ngôi sao.

Lúc đầu Thành xếp được số ngôi sao là: 135 – 15 – 10 = 110 ngôi sao.