Lớnán lớp 5: Luyện tập chung trang 179 Giải Lớnán lớp 5 trang 179, 180

Giải Toán lớp 5: Luyện tập chung giúp những em học sinh lớp 5 tham khảo, xemgợi ý đáp án 5 bài tập trong SGK Toán 5 trang 179, 180. Qua ấy, giúp những em học sinh ôn tập, củng cố lại tri thức, luyện tập kỹ năng giải Toán lớp 5 của mình thực thành thục.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Luyện tập chung trang 179 của Chương 5: Ôn tập Toán 5 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Obtain.vn:

Giải bài tập Toán 5 phần 1

Từng bài tập dưới đây có kèm theo 1 số câu trả lời A, B, C, D (là đáp án, kết quả tính,…). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài 1

1 ô tô đi được 60km sở hữu vận tốc 60km/giờ, tiếp ấy ô tô đi được 60km sở hữu vận tốc 30km/giờ. Như vậy, thời kì ô tô đã đi cả 2 đoạn đường là:

A. 1,5 giờ.

B. 2 giờ.

C. 3 giờ

D. 4 giờ

Đáp án

Trên đoạn đường thứ 1:

Ô tô đi sở hữu: s = 60km và v = 60km/giờ.

Đoạn đường thứ 1 ô tô đi hết số thời kì là:

60 : 60 = 1 (giờ)

Trên đoạn đường thứ 2:

Ô tô đi sở hữu: s = 60km và v = 30km/giờ.

Đoạn đường thứ 2 ô tô đi hết số thời kì là:

60 : 30 = 2 (giờ)

Thời kì ô tô đã đi cả 2 đoạn đường là:

1 + 2 = 3 (giờ)

Chọn đáp án C

Bài 2

Đáp án

Xem Thêm  1 số bài lớnán tổng tỉ, hiệu tỉ lớp 4 Bài tập Lớnán 4

Bể nước có: chiều dài 60cm, chiều rộng 40cm, chiều cao 40cm.

Ứng dụng công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật:

V = chiều dài x chiều rộng x chiều cao.

Thể tích bể cá là:

60 × 40 × 40 = 96000 (cm3)

96000cm3 = 96dm3 = 96 lít

Đổ nước để nửa bể có nước thì Vnước = Vbể : 2

Thể tích của nửa bể cá là

96 : 2 = 48 (lít).

Vậy cần đổ vào bể 48l nước.

Chọn đáp án A

Bài 3

Cùng 1 lúc, Vừ đi ngựa sở hữu vận tốc 11 km/giờ, Lềnh đi bộ sở hữu vận tốc 5km/giờ và đi cùng chiều sở hữu Vừ. Biết rằng lúc khởi đầu đi Lềnh phương pháp Vừ 1 quãng đường 8km (xem hình vẽ). Hỏi sau bao nhiêu phút Vừ đuổi kịp Lềnh?

Đáp án

(Vì cứ từng giờ Vừ tiến sắp Lềnh được 11 – 5 = 6 (km);

Thời kì đi để Vừ đuổi kịp Lềnh là:

8 : 6 = (giờ)

giờ =80 phút

Chọn đáp án B.

Giải bài tập Toán 5 phần 2

Bài 1

Tuổi của con gái bằng tuổi mẹ, tuổi của con trai bằng tuổi mẹ. Tuổi của con gái cùng sở hữu tuổi của con trai là 18 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi?

Đáp án

Tuổi của con gái bằng tuổi mẹ, tuổi của con trai bằng tuổi mẹ.

Tổng số tuổi của con gái và con trai chiếm số phần tuổi mẹ là:

(tuổi của mẹ)

Mà tổng số tuổi của con gái + con trai = 18 tuổi.

Như vậy ta có số tuổi của mẹ là 18 tuổi.

Xem Thêm  Lời bài hát Hết sảy miền Tây

Vậy tuổi của mẹ là:

18 : 9 x 20 = 40 (tuổi)

Đáp số: 40 tuổi.

Bài 2

Trong cùng 1 5, mật độ dân số trên Hà Nội là 2617 người/km2 (nghĩa là cứ từng ki-lô-mét vuông có trung bình 2627 người), mật độ dân số trên Sơn La là 61 người/km2.

a) Cho biết diện tích của Thủ đô Hà Nội là 921km2, diện tích tỉnh Sơn La là 14 210km2. Hỏi số dân của tỉnh Sơn La bằng bao nhiêu phần trăm số dân của Hà Nội?

b) Ví dụ muốn nâng cao mật độ dân số của Sơn La lên 100 người/km2 thì số dân của tỉnh Sơn La cần nâng cao thêm bao nhiêu người?

(Học sinh được dùng máy tính bỏ túi lúc giải bài tập này)

Đáp án

a) Mật độ dân số trên Hà Nội là 2617 người/km2, mà diện tích của Thủ đô Hà Nội là 921km2 .

Số dân trên Hà Nội 5 ấy là:

2627 x 921 = 2419467 (người)

Mật độ dân số trên Sơn La là 61 người/km2 , mà diện tích tỉnh Sơn La là 14 210km2.

Số dân trên Sơn La 5 ấy là:

61 x 14210 = 866810 (người)

Tỉ số phần trăm của số dân trên Sơn La và số dân trên Hà Nội là:

866810 : 2419467 = 0,3582…

0,3582…= 35,82%.

b) Ví dụ mật độ dân số của Sơn La là 100 người/km2 thì trung bình từng ki-lô-mét vuông sẽ có thêm: 100 – 61 = 39 (người)

Lúc ấy số dân trên Sơn La nâng cao thêm là:

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh của Lý Bạch Dàn ý & 9 bài văn mẫu lớp 7 hay nhất

39 x 14210 = 554190 (người)

Đáp số:

a) 35,82%

b) 554190 người.