Lớnán lớp 5: Ôn tập Khái niệm về phân số trang 3 Giải Lớnán lớp 5 trang 3, 4

Giải Toán lớp 5: Ôn tập Khái niệm về phân số giúp những em tham khảo đáp án và chỉ dẫn giải bài 1, 2, 3, 4 trang 4 SGK Toán 5 thuận tiện hơn, dễ dàng đối chiếu sở hữu kết quả bài làm cho của mình.

Có lời giải chi tiết, trình bày khoa học, những em sẽ củng cố tri thức Toán 5 của mình. Đồng thời, cũng giúp thầy cô dễ dàng soạn giáo án Ôn tập Khái niệm về phân số của Chương 1: Ôn tập và bổ sung về Phân số, Giải toán liên quan tới tỉ lệ, Bảng đơn vị đo Diện tích. Mời thầy cô và những em cùng theo dõi bài viết dưới đây:

Đáp án Toán 5 trang 4

Bài 1:

Bài 2: ; frac{75}{100};

Bài 3: ; ;

Bài 4: ;

Giải bài tập Toán 5 trang 4

Bài 1

a) Đọc những phân số:

b) Nêu tử số và mẫu số của từng phân số trên.

Gợi ý đáp án:

a) : 5 phần 7;

: 2 mươi lăm phần 1 trăm (hoặc 2 mươi lăm phần trăm);

: 9 mươi mốt phần cha mươi 8;

: 6 mươi phần mười 7;

: 8 mươi lăm phần 1 nghìn (hoặc 8 mươi lăm phần nghìn).

b)

Phân sốTử sốMẫu số572510091386017851000

Bài 2

Viết những thương sau dưới dạng phân số:

Gợi ý đáp án:

Bài 3

Viết những số tự động nhiên sau dưới dạng phân số có mẫu số là 1:

32; 105; 1000

Gợi ý đáp án:

Bài 4

Viết số thích hợp vào ô trống:

Gợi ý đáp án:

Lý thuyết Ôn tập Khái niệm về phân số

Khái niệm phân số: Phân số bao gồm có tử số và mẫu số, trong ấy tử số là 1 số tự động nhiên viết trên dấu gạch ngang, mẫu số là số tự động nhiên khác 0 viết dưới dấu gạch ngang.

Xem Thêm  Câu hỏi trắc nghiệm thăng hạng viên chức hành chính Trắc nghiệm thi thăng hạng từ cán sự lên chuyên viên 5 2020

Phương pháp đọc phân số: lúc đọc phân số ta đọc tử số trước rồi đọc “phần”, tiếp tục đọc tới mẫu số.

là những phân số.

Chú ý:

1) Có thể dùng phân số để ghi kết quả của phép chia 1 số tự động nhiên cho 1 số tự động nhiên khác 0. Phân số ấy cũng được gọi là thương của phép chia đã cho.

Dí dụ: ; ; ; …

2) Mọi số tự động nhiên đều có thể viết thành phân số có mẫu số là 1.

Dí dụ: ; ; ; …

3) Số 1 có thể viết thành phân số có tử số và mẫu số bằng nhau và khác (0).

Dí dụ: ; ; ; …

4) Số 0 có thể viết thành phân số có tử số là 0 và mẫu số khác 0.

Dí dụ: ; ; ; …