Lớnán lớp 5: Tổng nhiều số thập phân trang 51 Giải Lớnán lớp 5 trang 51, 52

Giải Toán lớp 5: Tổng nhiều số thập phân giúp những em tham khảo đáp án và chỉ dẫn giải bài 1, 2, 3 SGK Toán 5 trang 51, 52 thuận tiện hơn, dễ dàng đối chiếu sở hữu kết quả bài khiến của mình.

Có lời giải chi tiết, trình bày khoa học, những em sẽ củng cố tri thức Toán 5 của mình. Đồng thời, cũng giúp thầy cô dễ dàng soạn giáo án Tổng nhiều số thập phân của Chương 2: Số thập phân, những phép tính sở hữu số thập phân. Mời thầy cô và những em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Obtain.vn:

Đáp án Toán 5 trang 51, 52

Bài 1: a) 28,87; b) 76,76; c) 60,14; d) 1,64

Bài 2:

(2,5 +6,8) + 1,2 = 10,52,5 + (6,8 +1,2) = 10,5(1,34 + 0,52) + 4 = 5, 861,34 + (0,52 + 4) = 5,86

Bài 3: a) 19,89; b) 48,6; c) 19; d) 11

Chỉ dẫn giải bài tập Toán 5 trang 51, 52

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải:

– Viết số hạng này dưới số hạng kia khiến sao cho những chữ số trên cùng 1 hàng đặt thẳng cột sở hữu nhau.

– Cùng như cùng những số tự động nhiên.

– Viết dấu phẩy trên tổng thẳng cột sở hữu những dấu phẩy của những số hạng.

Gợi ý đáp án:

Bài 2

Tính rồi so sánh giá trị của (a + b) + c và a + (b + c):

abc(a + b) + ca + (b + c)2,56,81,21,340,524

Phương pháp giải:

Biểu thức có dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, bên cạnh ngoặc sau. So sánh giá trị của (a+b) + c và a + (b+c) dựa theo tính chất hài hòa của phép cùng: Lúc ta cùng 1 tổng của 2 số sở hữu số thứ cha, ta cũng có thể cùng được số thứ 1 sở hữu tổng của 2 số còn lại và giá trị của chúng đều ko đổi.

Xem Thêm  Thủ tục xin cấp phép treo biển quảng cáo ngoài trời Thủ tục cấp phép treo biển quảng cáo

Gợi ý đáp án:

abc(a + b) +ca + (b + c)2,56,81,2(2,5 +6,8) + 1,2 = 10,52,5 + (6,8 +1,2) = 10,51,340,524(1,34 + 0,52) + 4 = 5, 861,34 + (0,52 + 4) = 5,86

Bài 3

Dùng tính chất giao hoán và tính chất hài hòa để tính:

Phương pháp giải:

Dùng tính chất giao hoán và tính chất hài hòa để ghép thành những cặp mà tổng của những số ấy là số tự động nhiên:

– Tính chất giao hoán của phép cùng: a + b = b + a (lúc đổi chỗ những số hạng trong 1 tổng, giá trị của tổng ko thay đổi đổi)

– Tính chất hài hòa của phép cùng: (a + b) + c = a + (b + c) (lúc ta cùng tổng của số thứ 1 và số thứ 2 sở hữu số thứ cha, thì ta cũng có thể cùng số thứ 1 sở hữu tổng của số thứ 2 và số thứ cha mà giá trị của chúng ko thay đổi đổi.)

Gợi ý đáp án:

a) 12,7 + 5,89 + 1,3 = 12,7 + 1,3 + 5,89

= 14 + 5,89

= 19,89

b) 38,6 + 2,09 + 7,19 = 38,6 + (2,09 + 7,19)

= 38,6 + 10

= 48,6

c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2 = (5,75 + 4,25) + (1,2 + 7,8)

= 10 + 9

= 19

d) 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0.55 = (7,34 + 2,66) + (0.55 + 0,45)

= 10 + 1

= 11