Lớnán lớp 5: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân trang 46 Giải Lớnán lớp 5 trang 46

Giải Toán lớp 5: Viết những số đo diện tích dưới dạng số thập phân giúp những em tham khảo đáp án và chỉ dẫn giải bài 1, 2, 3 SGK Toán 5 trang 46, 47 thuận tiện hơn, dễ dàng đối chiếu sở hữu kết quả bài làm cho của mình.

Sở hữu lời giải chi tiết, trình bày khoa học, những em sẽ củng cố tri thức Toán 5 của mình. Đồng thời, cũng giúp thầy cô dễ dàng soạn giáo án Viết những số đo diện tích dưới dạng số thập phân của Chương 2: Số thập phân, những phép tính sở hữu số thập phân. Mời thầy cô và những em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Obtain.vn:

Đáp án Toán 5 trang 47

Bài 1: a) 0,56m2 ; b)17,23dm2 ; c) 0,23dm2 ; d) 2,05cm2

Bài 2: a) 0,1654 ha; b) 0,5 ha; c) 0,01km2; d) 0,15 km2

Bài 3: a) 534 ha; b) 16m2 50dm2 ; c) 650 ha; d) 76 256m2

Chỉ dẫn giải bài tập Toán 5 trang 47

Bài 1

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Gợi ý đáp án:

a, 56dm2 = = 0,56m2

b, 17 dm2 23cm2 = = 17,23dm2

c, 23cm2 = = 0,23dm2

d, 2cm2 5mm2 = = 2,05cm2

Bài 2

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Gợi ý đáp án:

a, 165 m2 = = 0,1654 ha

b, 5000m2 = = 0,5 ha

c, 1ha = = 0,01km2

d, 15 ha = = 0,15 km2

Bài 3

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Gợi ý đáp án:

a, 5,34km2 = = 5km2 34ha = 534 ha

b, 16,5m2 = = = 16m2 50dm2

Xem Thêm  Lớnán lớp 5: Khái niệm số thập phân trang 36 Giải Lớnán lớp 5 trang 36, 37

c, 6,5 km2 = = = 6km2 50ha = 650 ha

d, 7,6256 ha = = 7ha 6256m2= 76 256m2

Lý thuyết Viết những số đo diện tích dưới dạng số thập phân

Ôn tập lại những đơn vị đo diện tích:

Những đơn vị đo độ dài được viết theo thứ tự động từ lớn tới bé là:

km2, hm2, dam2, m2, dm2, cm2, mm2

Nhận xét: Trong bảng đơn vị đo diện tích, 2 đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau 100 lần, tức là:

– Đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé;

– Đơn vị bé bằng đơn vị lớn.

Lưu ý: Mối quan hệ và bí quyết đổi 1 số đơn vị đo diện tích thông thường hay gặp:

1km2 = 1 00 000 m2

1km2 = 100ha

1ha = 10 000 m2

1m2 = 100dm2 = 10 000 cm2

Phương pháp viết những đơn vị đo diện tích dưới dạng số thập phân:

Phương pháp chung:

– Xác định 2 đơn vị đo diện tích đã cho là gì và tìm được mối liên lạc giữa chúng.

– Viết số đo đã cho thành phân số thập phân hoặc hỗn số có phần phân số là phân số thập phân.

– Viết phân số hoặc hỗn số vừa tìm được thành số thập phân gọn nhất.

Thí dụ 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 8m2 9dm2 = …m2.

Phương pháp:

– Xác định 2 đơn vị đo khối lượng đã cho (m2 và dm2) và tìm mối liên lạc giữa chúng: 1m2 = 100dm2 hay 1dm2 = 1/100m2.

Xem Thêm  Khoa học lớp 4 Bài 19: Thực phẩm an lớnàn Giải Khoa học lớp 4 sách Cánh diều

– Đổi số đo diện tích đã cho thành hỗn số có phần phân số là phân số thập phân

– Đổi hỗn số vừa tìm được thành số thập phân gọn nhất.

Phương pháp giải:

Theo bảng đơn vị đo diện tích ta có 1m2 = 100dm2 hay 1dm2 = 1/100m2.

Nên 8m2 9dm2 = m2 = 8,09m2

Vậy 8mm2 9dm2 = 8,09m2 .

Thí dụ 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 85m2 = …ha.

Phương pháp giải:

Theo bảng đơn vị đo diện tích ta có 1ha = 1hm2 = 10000m2 hay 1m2 = ha.

Nên 85m2 = ha = 0,0085ha

Vậy 85m2 = 0,0085ha.