Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ trang 121 Luyện từ và câu lớp 5 Tuần 12 – Tiếng Việt Lớp 5 tập 1

Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ – Tuần 12 giúp những em học sinh lớp 5 hiểu hơn về quan hệ từ, biết bí quyết đặt câu sở hữu từng quan hệ từ, nhanh chóng trả lời những câu hỏi SGK Tiếng Việt 5 Tập 1 trang 121, 122.

Quan hệ từ là từ nối những từ ngữ hoặc những câu, nhằm mô tả mối quan hệ giữa những từ ngữ hoặc những câu đấy sở hữu nhau. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Luyện từ và câu Tuần 12 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và những em cùng tải miễn phí tổn bài viết dưới đây để ôn tập thực phải chăng tri thức cho tiết Luyện từ và câu.

Chỉ dẫn giải Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 5 tập 1 trang 121, 122

Câu 1

Trả lời:

Những quan hệ từ trong đoạn trích và tác dụng: A Cháng đeo cày. Dòng cày của người Hmông lớn nặng, bắp cày bằng gỗ phải chăng màu sắc đen, vòng như hình dòng cung, ôm lấy bộ ngực nở. Trông anh hùng dũng như 1 chàng hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận.

 • của: nối dòng cày sở hữu người Hmông.
 • bằng: nối bắp cày sở hữu gỗ phải chăng màu sắc đen.
 • như: nối vòng sở hữu hình cánh cung.
 • như: nối hùng dũng sở hữu 1 chàng hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận.

Câu 2

Những từ in đậm được dùng trong từng câu dưới đây biểu thị quan hệ gì?

a) Quân sĩ cùng nhân dân trong vùng tìm đủ mọi bí quyết cứu voi khỏi bãi lầy nhưng vô hiệu

b) Thuyền chúng tôi tiếp tục chèo, đi tới bố nghìn thước rồi vẫn thấy chim đậu trắng xóa trên những cành cây gie sát ra sông.

Theo ĐOÀN GIỎI

c)

Trường hợp hoa có trên trời caoThì bầy ong cũng mang trong mình vào mật thơm.

Xem Thêm  Giáo án An lớnàn giao thông lớp 3 (Cả 5) Trọn bộ giáo án lớp 3 môn An lớnàn giao thông

NGUYỄN ĐỨC MẬU

Trả lời:

a) Nhưng: biểu thị quan hệ tương phản.

b) Mà: biểu thị quan hệ tương phản.

c) Trường hợp…thì: biểu thị quan hệ điều kiện, giả thiết – kết quả.

Câu 3

Tìm quan hệ từ (và, nhưng, trên, thì, trên, của) thích hợp sở hữu từng ô trống dưới đây:

a) Trời thời gian này} trong vắt, thăm thẳm … cao.

b) 1 vầng trăng tròn, lớn … đỏ hồng hiện lên … chân trời, sau rặng tre đen … 1 ngôi làng xa.

TheoTHẠCH LAM

c) Trăng quầng … hạn, trăng tán … mưa.

TỤC NGỮ

d) Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân trên nhiều chỗ đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làng … thương yêu tôi hết mực, … sao sức hấp dẫn, nhớ thương vẫn ko mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này.

Theo NGUYỄN KHẢI

Trả lời:

a) và

b) và, trên, của

c) thì, thì

d) và, nhưng

Câu 4

Đặt câu sở hữu từng quan hệ từ sau: mà, thì, bằng

Trả lời:

 • Cây cổ thụ đấy lớn thế cũng bị gãy đổ.
 • Bạn đấy lười học thì thế nào cũng bị điểm kém.
 • Cô giáo dạy bảo chúng em bằng toàn bộ tấm lòng của mình.

Bài tập Luyện từ và câu: Quan hệ từ

Câu 1: Con hãy đọc thực kĩ những câu dưới đây rồi đánh dấu tich vào ô trống trước những câu trả lời con cho là đúng:

a. Những hạt mưa lớn và nặng khởi đầu rơi xuống như ai ném đá, nghe rào rào.

b. Bé Thu siêu khoái ra ban công ngồi sở hữu ông nội, nghe ông rủ rỉ giảng về từng loài cây.

☐ Những quan hệ từ trong câu a là và, như

Xem Thêm  Các chỉ số cơ bản của Pokemon trong recreation Làng Quái Thú

☐ Những quan hệ từ trong câu b là sở hữu, về

☐ Câu a chỉ có 1 quan hệ từ là

☐ Câu b chỉ có 1 quan hệ từ là sở hữu

☐ Quan hệ từ có tác dụng nối 2 từ lớn nặng

☐ Quan hệ từ có tác dụng nối những hạt mưa lớn sở hữu nặng

☐ Quan hệ từ như có tác dụng nối rơi xuống sở hữu ai ném đá

☐ Quan hệ từ sở hữu có tác dụng nối ngồi sở hữu ông nội

☐ Quan hệ từ về tác dụng nối giảng sở hữu từng loài cây

Trả lời:

 • Những quan hệ từ trong câu a là , như.
 • Những quan hệ từ trong câu b là sở hữu, về.
 • Quan hệ từ có tác dụng nối lớnnặng.
 • Quan hệ từ như có tác dụng nối rơi xuống sở hữu ai ném đá.
 • Quan hệ từ sở hữu có tác dụng nối ngồi sở hữu ông nội.
 • Quan hệ từ về có tác dụng nối giảng sở hữu từng loài cây.

Câu 2: Tìm cặp quan hệ từ trong câu sau và cho biết chúng biểu thị quan hệ gì giữa những phòng ban?

“Vì sáng nay trời nắng đẹp nên mẹ dẫn chúng em đạp xe ra ngoại ô hít thở ko khí trong lành.”

A. Quan hệ từ nên… biểu thị quan hệ nguyên nhân – kết quả.

B. Quan hệ từ nên… biểu thị quan hệ nâng cao tiến

C. Quan hệ từ nên… biểu thị quan hệ tương phản.

D. Quan hệ từ nên… biểu thị quan hệ giả thiết – kết quả.

Trả lời:

– Xác định từng vế và những quan hệ từ có trong câu:

sáng nay trời nắng đẹp // nên mẹ dẫn chúng em đạp xe ra ngoại ô hít thở ko khí trong lành.”

Xem Thêm  Bài thơ Bầm ơi Tác giả Tố Hữu

– Xác định từng vế có quan hệ gì:

 • Sáng nay trời nắng đẹp: Nguyên nhân
 • Mẹ dẫn chúng em đạp xe ra ngoại ô hít thở ko khí trong lành: Kết quả

>> Quan hệ từ nên… biểu thị quan hệ nguyên nhân – kết quả.

-> Vậy chọn: A

Câu 3: Tìm cặp quan hệ từ trong câu sau và cho biết chúng biểu thị quan hệ gì giữa những phòng ban?

“Mặc dầu siêu mệt nhưng họ vẫn cố gắng hoàn thành công việc được giao.”

A. Quan hệ từ dù rằng… nhưng… biểu thị quan hệ nguyên nhân – kết quả.

B. Quan hệ từ dù rằng… nhưng… biểu thị quan hệ nâng cao tiến

C. Quan hệ từ dù rằng… nhưng… biểu thị quan hệ tương phản.

D. Quan hệ từ dù rằng… nhưng… biểu thị quan hệ giả thiết – kết quả.

Trả lời:

– Xác định những vế và cặp quan hệ từ trong câu:

Mặc dầu siêu mệt // nhưng họ vẫn cố gắng hoàn thành công việc được giao.”

– Xác định quan hệ giữa những vế câu:

Siêu mệt – nhưng họ vẫn cố gắng hoàn thành công việc được giao: quan hệ tương phản

>> Quan hệ từ dù rằng…. nhưng… biểu thị quan hệ tương phản.

-> Vậy chọn: C

Câu 4: Kéo thả từ gợi ý vào chỗ trống để hoàn thành khái niệm sau:

mối quan hệ; từ nối

Quan hệ từ là……… những từ ngữ hoặc những câu, nhằm mô tả………. giữa những từ ngữ hoặc những câu đấy sở hữu nhau: và, sở hữu, hay, hoặc, nhưng, mà, thì, của, trên, tại, bằng, như, để, về,…

Trả lời:

Từ còn thiếu điền vào chỗ trống là: từ nối, mối quan hệ.