Mẫu bảng okayê sắm hàng Mẫu số 06-VT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu bảng kê sắm hàng new nhất hiện này là Mẫu số 06-VT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC – Đây là chứng từ kê khai sắm vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, dịch vụ lặt vặt trên thị trường tự động do trong trường hợp người bán thuộc diện ko cần lập hóa đơn lúc bán hàng hóa, phân phối dịch vụ theo quy định làm cho căn cứ lập phiếu nhập kho, tính sổ và hạch toán chi phí tổn vật tư, hàng hóa… lập trong bảng kê khai này ko được khấu trừ Thuế GTGT. Mời quý khách cùng tham khảo mẫu bảng kê sắm hàng dưới đây.

Chỉ dẫn bí quyết viết bảng kê sắm hàng

BẢNG KÊ MUA HÀNG

(Mẫu số 06 -VT)

Góc trên bên trái của Bảng kê sắm hàng ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), phòng ban dùng Bảng kê sắm hàng. Bảng kê sắm hàng cần đóng thành quyển và ghi số từng quyển dùng trong 1 5. Từng quyển “Bảng kê sắm hàng” cần được ghi số liên tục từ đầu quyển tới cuối quyển.

Ghi rõ họ tên, liên hệ hoặc nơi làm cho việc của người quản lý sắm hàng.

  • Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự động, tên, quy bí quyết, phẩm chất, liên hệ sắm hàng và đơn vị tính của từng thứ vật tư, công cụ, dụng cụ
  • Cột 1: Ghi số lượng của từng loại vật tư, công cụ, dụng cụ đã sắm.
  • Cột 2: Ghi đơn giá sắm của từng thứ vật tư, công cụ, dụng cụ đã sắm.
  • Cột 3: Ghi số tiền của từng thứ vật tư, công cụ, dụng cụ đã sắm (Cột 3 = Cột 1 x Cột 2).
  • Dòng cùng ghi tổng số tiền đã sắm những loại vật tư, công cụ ghi trong Bảng.
  • Những cột B, C, 1, 2, 3 giả dụ còn thừa thì được gạch 1 đường chéo từ trên xuống.
  • Bảng kê sắm hàng do người sắm lập 2 liên (đặt giấy than viết 1 lần hoặc in từ máy tính 02 bản giống nhau).
Xem Thêm  Lời bài hát Cuối cùng thì

Sau thời điểm lập xong, người sắm ký và chuyển cho kế toán trưởng soát xét, ký vào Bảng kê sắm hàng. Người đi sắm cần chuyển “Bảng kê sắm hàng” cho giám đốc hoặc người được uỷ quyền thông qua và làm cho thủ tục nhập kho (giả dụ có) hoặc giao hàng cho người quản lý dùng.

Liên 1 lưu, liên 2 chuyển cho kế toán làm cho thủ tục tính sổ và ghi sổ.