Mẫu biên bản ghi chép lời khai Biên bản ghi lời khai

Obtain.vn xin giới thiệu tới người trải nghiệm Mẫu biên bản ghi lời khai được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây. Biên bản ghi lời khai là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về lời khai. Mẫu biên bản nêu rõ nội dung lời khai… Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA do Bộ Công an ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết, mời người trải nghiệm cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự động do – Vui vẽ

BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI (1)

Hồi ………. giờ ….. ngày .. tháng ….. 5…….. tại………………………………………………

Tôi:………………………………………………………………………………………………………….

thuộc Cơ quan…………………………………………………………………………………………

và ông/bà:……………………………………………………………………………………………

Căn cứ Điều 178 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản ghi lời khai của:

Họ tên: ………………………………………………………………… Nam nữ:……………………

Tên gọi khác:…………………………………………………………………………………………

Sinh ngày………..tháng ………5 ………………. tại:………………………………………

Quốc tịch:……………….Dân tộc:…………………………..Tôn giáo:………………………

Số điện thoại để liên lạc lúc cần thiết chuyên dụng cho công tác điều tra:………………………..

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:………………………………………………………………….

cấp ngày ……….. tháng ……….. 5………………….. Nơi cấp:……………………………

Nơi cư trú:………………………………………………………………………………………………

Tư bí quyết tham dự tố tụng:…………………………………………………………………………..

Người khai đã được giải thích quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều (2) …………. Bộ luật Tố tụng hình sự và cam đoan chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

HỎI VÀ ĐÁP

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Việc ghi lời khai kết thúc hồi ………… giờ ………….. ngày………. tháng ………. 5

Xem Thêm  Bài tập hệ thức Vi-et và các ứng dụng Bài tập Lớnán 9

Biên bản này đã được đọc cho người khai nghe, công nhận đúng và ký tên xác nhận dưới đây.

NGƯỜI KHAI

CÁN BỘ GHI LỜI KHAI

Ghi chú: Phần giấy trắng của biên bản ghi lời khai còn lại buộc phải gạch chéo

(1) Dùng để ghi lời khai của người tham dự tố tụng được quy định tại Điều 55 BLTTHS; Biên bản này buộc phải được viết tay, ko đánh máy;

(2) Quyền và nghĩa vụ của người tham dự tố tụng được quy định tại những điều sau của BLTTHS: Người tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố (Điều 56); người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố (Điều 57); người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt (Điều 58); người bị tạm giữ (Điều 59); bị hại (Điều 62); nguyên đơn dân sự (Điều 63); bị đơn dân sự (Điều 64); người có lợi quyền, nghĩa vụ có liên quan tới vụ án (Điều 65); người làm cho chứng (Điều 66); người chứng kiến (Điều 67); người đại diện theo pháp luật của pháp nhân (Điều 435, Điều 442).